Vòng bi SKF 6310-2Z

Vòng bi SKF 6310-2Z

Mã SP : VTH49244
Part Number , S/N : 6310-2Z
Thông số kỹ thuật : 50x110x27 50*110*27
Model : 6310-2Z
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 1.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6314/C3

Vòng bi SKF 6314/C3

Mã SP : VTH49240
Part Number , S/N : 6314/C3
Thông số kỹ thuật : 70x150x35 70*150*35
Model : 6314/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NSK 6224ZZCM

Vòng bi NSK 6224ZZCM

Mã SP : VTH49146
Part Number , S/N : 6224ZZCM
Thông số kỹ thuật : 120X215X40 120*215*40
Model : 6224ZZCM
Brand ( Hiệu ) : NSK
Trọng lượng , (Kg) : 5.359
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NSK ZA-30BWD10ACA36

Vòng bi NSK ZA-30BWD10ACA36

Mã SP : VTH49141
Part Number , S/N : ZA-30BWD10ACA36
Thông số kỹ thuật : 30X62X38 30*62*38
Model : ZA-30BWD10ACA36
Brand ( Hiệu ) : NSK
Trọng lượng , (Kg) : 0.504
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6007LLU

Vòng bi NTN 6007LLU

Mã SP : VTH49135
Part Number , S/N : 6007LLU
Thông số kỹ thuật : 35X62X14 35*65*14
Model : 6007LLU
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6814LLB

Vòng bi NTN 6814LLB

Mã SP : VTH49125
Part Number , S/N : 6814LLB
Thông số kỹ thuật : 70X90X10 70*90*10
Model : 6814LLB
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6315ZZ

Vòng bi NTN 6315ZZ

Mã SP : VTH49121
Part Number , S/N : 6315ZZ
Thông số kỹ thuật : 75X160X37 75*160*37
Model : 6315ZZ
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6211LLUCM/5K

Vòng bi NTN 6211LLUCM/5K

Mã SP : VTH49117
Part Number , S/N : 6211LLUCM/5K
Thông số kỹ thuật : 55X100X21 55*100*21
Model : 6211LLUCM/5K
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6009ZZC3

Vòng bi NTN 6009ZZC3

Mã SP : VTH49114
Part Number , S/N : 6009ZZC3
Thông số kỹ thuật : 45X75X16 45*75*16
Model : 6009ZZC3
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN NJ206ET

Vòng bi NTN NJ206ET

Mã SP : VTH49103
Part Number , S/N : NJ206ET
Thông số kỹ thuật : 30x62x16 30*62*16
Model : NJ206ET
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6208LLUC3

Vòng bi NTN 6208LLUC3

Mã SP : VTH49094
Part Number , S/N : 6208LLUC3
Thông số kỹ thuật : 40X80X18 40*80*18
Model : 6208LLUC3
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF SC07/A42LLSAC4/L588

Vòng bi SKF SC07/A42LLSAC4/L588

Mã SP : VTH49070
Part Number , S/N : SC07/A42LLSAC4/L588
Model : SC07/A42LLSAC4/L588
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6308-2RS1

Vòng bi SKF 6308-2RS1

Mã SP : VTH49069
Thông số kỹ thuật : 40x90x23 40*90*23
Model : 6308-2RS1
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.65
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6308-2RS1

Vòng bi SKF 6308-2RS1

Mã SP : VTH49068
Thông số kỹ thuật : 40x90x23 40*90*23
Model : 6308-2RS1
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.65
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN AU 0755-1LL/L588

Vòng bi NTN AU 0755-1LL/L588

Mã SP : VTH49067
Part Number , S/N : AU 0755-1LL/L588
Thông số kỹ thuật : 35X64X37 35*64*37
Model : AU 0755-1LL/L588
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.467
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 23120 CC/W33

Vòng bi SKF 23120 CC/W33

Mã SP : VTH49066
Part Number , S/N : 23120 CC/W33
Thông số kỹ thuật : 100X165X52 100*165*52
Model : 23120 CC/W33
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 4.55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF NU 2215 ECM/C3

Vòng bi SKF NU 2215 ECM/C3

Mã SP : VTH49065
Part Number , S/N : NU 2215 ECM/C3
Model : NU 2215 ECM/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF NUP 2209 ECJ

Vòng bi SKF NUP 2209 ECJ

Mã SP : VTH49064
Part Number , S/N : NUP 2209 ECJ
Thông số kỹ thuật : 45X85X23 45*85*23
Model : NUP 2209 ECJ
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 32313 J2/Q

Vòng bi SKF 32313 J2/Q

Mã SP : VTH49063
Part Number , S/N : 32313 J2/Q
Thông số kỹ thuật : 65x140x51 65*140*51
Model : 32313 J2/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 3.45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 33213/Q

Vòng bi SKF 33213/Q

Mã SP : VTH49062
Part Number , S/N : 33213/Q
Thông số kỹ thuật : 65x120x41 65*120*41
Model : 33213/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 2.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 22232 CCK/W33

Vòng bi SKF 22232 CCK/W33

Mã SP : VTH49059
Part Number , S/N : 22232 CCK/W33
Thông số kỹ thuật : 160X290X80 160*290*80
Model : 22232 CCK/W33
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 305807 C-2Z

Vòng bi SKF 305807 C-2Z

Mã SP : VTH49051
Part Number , S/N : 305807 C-2Z
Thông số kỹ thuật : 80X35X27 80*35*27
Model : 305807 C-2Z
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.65
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6203-2Z

Vòng bi SKF 6203-2Z

Mã SP : VTH49042
Part Number , S/N : 6203-2Z
Thông số kỹ thuật : 17X40X12 17*40*12
Model : 6203-2Z
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.068
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 7319 BECBP

Vòng bi SKF 7319 BECBP

Mã SP : VTH49038
Part Number , S/N : 7319 BECBP
Thông số kỹ thuật : 95X200X45 95*200*45
Model : 7319 BECBP
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 6.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6205-2Z/C3

Vòng bi SKF 6205-2Z/C3

Mã SP : VTH49028
Part Number , S/N : 6205-2Z/C3
Thông số kỹ thuật : 25X52X15 25*52*15
Model : 6205-2Z/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF NU 2211 ECP

Vòng bi SKF NU 2211 ECP

Mã SP : VTH49025
Part Number , S/N : NU 2211 ECP
Thông số kỹ thuật : 55X100X25 55*100*25
Model : NU 2211 ECP
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.79
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6316 M/C3VL0241

Vòng bi SKF 6316 M/C3VL0241

Mã SP : VTH49022
Part Number , S/N : 6316 M/C3VL0241
Thông số kỹ thuật : 80X170X39 80*170*39
Model : 6316 M/C3VL0241
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 4.17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6209-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6209-2RS1/C3

Mã SP : VTH49018
Part Number , S/N : 6209-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 45X85X19 45*85*19
Model : 6209-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.82
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6204-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6204-2RS1/C3

Mã SP : VTH49009
Part Number , S/N : 6204-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 20x47x14 20*47*14
Model : 6204-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.106
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6212-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6212-2RS1/C3

Mã SP : VTH49005
Part Number , S/N : 6212-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 60X110X22 60*110*22
Model : 6212-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.82
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6206-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6206-2RS1/C3

Mã SP : VTH49003
Part Number , S/N : 6206-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 30X62X16 30*62*16
Model : 6206-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6308-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6308-2RS1/C3

Mã SP : VTH48997
Part Number , S/N : 6308-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 40x90x23 40*90*23
Model : 6308-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.65
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 2310 E-2RS1TN9/C3

Vòng bi SKF 2310 E-2RS1TN9/C3

Mã SP : VTH48969
Part Number , S/N : 2310 E-2RS1TN9/C3
Thông số kỹ thuật : 50X110X40 50*110*40
Model : 2310 E-2RS1TN9/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 1.82
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 3310 A-2RS1TN9/C3

Vòng bi SKF 3310 A-2RS1TN9/C3

Mã SP : VTH48961
Part Number , S/N : 3310 A-2RS1TN9/C3
Thông số kỹ thuật : 50X110X44.4 50*110*44.4
Model : 3310 A-2RS1TN9/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 3211 ATN9/C3

Vòng bi SKF 3211 ATN9/C3

Mã SP : VTH48957
Part Number , S/N : 3211 ATN9/C3
Thông số kỹ thuật : 55X100X33.3 55*100*33.3
Model : 3211 ATN9/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.91
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 22211 EK/C3

Vòng bi SKF 22211 EK/C3

Mã SP : VTH48950
Part Number , S/N : 22211 EK/C3
Thông số kỹ thuật : 55X100X25 55*100*25
Model : 22211 EK/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.82
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF T2ED 070/Q

Vòng bi SKF T2ED 070/Q

Mã SP : VTH48941
Part Number , S/N : T2ED 070/Q
Thông số kỹ thuật : 70x130x43 70*130*43
Model : T2ED 070/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 2.48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 32210 J2/Q

Vòng bi SKF 32210 J2/Q

Mã SP : VTH48901
Part Number , S/N : 32210 J2/Q
Thông số kỹ thuật : 50x90x24.75 50*90*24.75
Model : 32210 J2/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.61
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 32208 J2/Q

Vòng bi SKF 32208 J2/Q

Mã SP : VTH48899
Part Number , S/N : 32208 J2/Q
Thông số kỹ thuật : 40x80x24.75 40*80*24.75
Model : 32208 J2/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.53
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 22314 E

Vòng bi SKF 22314 E

Mã SP : VTH48898
Part Number , S/N : 22314 E
Thông số kỹ thuật : 70x150x51 70*150*51
Model : 22314 E
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 4.55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF LM 11749/710/Q

Vòng bi SKF LM 11749/710/Q

Mã SP : VTH48891
Part Number , S/N : LM 11749/710/Q
Thông số kỹ thuật : 17.462X39.878X13.843 17.462*39.878*13.843
Model : LM 11749/710/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.081
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF BAH 0004 AA

Vòng bi SKF BAH 0004 AA

Mã SP : VTH48886
Part Number , S/N : BAH 0004 AA
Thông số kỹ thuật : 42x80x37 42*80*37
Model : BAH 0004 AA
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.746
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF LM 12749/710/Q

Vòng bi SKF LM 12749/710/Q

Mã SP : VTH48879
Part Number , S/N : LM 12749/710/Q
Thông số kỹ thuật : 21.987X45.237X16.637 21.987*45.237*16.637
Model : LM 12749/710/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.110
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF NU 312 ECM

Vòng bi SKF NU 312 ECM

Mã SP : VTH48876
Part Number , S/N : NU 312 ECM
Thông số kỹ thuật : 110x200x53 110*200*53
Model : NU 312 ECM
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 7.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6304-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6304-2RS1/C3

Mã SP : VTH48872
Part Number , S/N : 6304-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 20X52X15 20*52*15
Model : 6304-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.143
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF NU 2222 ECML

Vòng bi SKF NU 2222 ECML

Mã SP : VTH48869
Part Number , S/N : NU 2222 ECML
Thông số kỹ thuật : 110x200x53 110*200*53
Model : NU 2222 ECML
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 7.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6215-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6215-2RS1/C3

Mã SP : VTH48865
Part Number , S/N : 6215-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 75X130X25 75*130*25
Model : 6215-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 1.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF NU 322 ECM

Vòng bi SKF NU 322 ECM

Mã SP : VTH48859
Part Number , S/N : NU 322 ECM
Thông số kỹ thuật : 110x240x50 110*240*50
Model : NU 322 ECM
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 11.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6316/C3

Vòng bi SKF 6316/C3

Mã SP : VTH48852
Part Number , S/N : 6316/C3
Thông số kỹ thuật : 80X170X39 80*170*39
Model : 6316/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF NU 1044 ML/C3

Vòng bi SKF NU 1044 ML/C3

Mã SP : VTH48849
Part Number , S/N : NU 1044 ML/C3
Thông số kỹ thuật : 220x340x56 220*340*56
Model : NU 1044 ML/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 18.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 2788/2720

Vòng bi SKF 2788/2720

Mã SP : VTH48846
Part Number , S/N : 2788/2720
Thông số kỹ thuật : 38.1X76.2X23.812 38.1*76.2*23.812
Model : 2788/2720
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6313-2Z 6215-2Z

Vòng bi SKF 6313-2Z 6215-2Z

Mã SP : VTH48845
Part Number , S/N : 6313-2Z 6215-2Z
Model : 6313-2Z 6215-2Z
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6008-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6008-2RS1/C3

Mã SP : VTH48839
Part Number , S/N : 6008-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 40X68X15 40*68*15
Model : 6008-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 32220 J2/Q

Vòng bi SKF 32220 J2/Q

Mã SP : VTH48837
Part Number , S/N : 32220 J2/Q
Thông số kỹ thuật : 100x180x49 100*180*49
Model : 32220 J2/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 4.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF NNCF-5026 CV/C3

Vòng bi SKF NNCF-5026 CV/C3

Mã SP : VTH48831
Part Number , S/N : NNCF-5026 CV/C3
Thông số kỹ thuật : 130X200X95 130*200*95
Model : NNCF-5026 CV/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 7314BECBM

Vòng bi SKF 7314BECBM

Mã SP : VTH48827
Part Number , S/N : 7314BECBM
Thông số kỹ thuật : 70x150x35 70*150*35
Model : 7314BECBM
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 61816-2RS1

Vòng bi SKF 61816-2RS1

Mã SP : VTH48824
Part Number , S/N : 61816-2RS1
Thông số kỹ thuật : 80X100X10 80*100*10
Model : 61816-2RS1
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6326M/C3

Vòng bi SKF 6326M/C3

Mã SP : VTH48822
Part Number , S/N : 6326M/C3
Thông số kỹ thuật : 130x280x58 130*280*58
Model : 6326M/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 30212 J2/Q

Vòng bi SKF 30212 J2/Q

Mã SP : VTH48815
Part Number , S/N : 30212 J2/Q
Thông số kỹ thuật : 60x110x23.75 60*110*23.75
Model : 30212 J2/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 7317 BEP/DB

Vòng bi SKF 7317 BEP/DB

Mã SP : VTH48811
Part Number , S/N : 7317 BEP/DB
Thông số kỹ thuật : 85x180x41 85*180*41
Model : 7317 BEP/DB
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 4.45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »