Bạc đạn chà 32*58*16 TCM, NICHIYU

Bạc đạn chà 32*58*16 TCM, NICHIYU

Mã SP : SK04-002A
Thông số kỹ thuật : 32*58*16
Brand ( Hiệu ) : TCM, Nichiyu
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà 28*56*16

Bạc đạn chà 28*56*16

Mã SP : SK04-022
Part Number , S/N : 43229-13310-71
Thông số kỹ thuật : 28*56*16
Model : 7-8FD20-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà 35*64*19

Bạc đạn chà 35*64*19

Mã SP : SK04-009
Part Number , S/N : 43229-30510-71,34C-24-11310,35TAG12
Thông số kỹ thuật : 35*64*19
Model : 6-7FD35~50,FD35~50A
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà ¢30*¢52*14

Bạc đạn chà ¢30*¢52*14

Mã SP : SK04-051
Part Number , S/N : 91E43-00300,30TAG001
Thông số kỹ thuật : ¢30*¢52*14
Model : FD20-30N
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà 25*51*15

Bạc đạn chà 25*51*15

Mã SP : SK04-001
Part Number , S/N : 22194-32222,1901-55102
Thông số kỹ thuật : 25*51*15
Model : 1-1.8T 力至优 1-1.8T
Brand ( Hiệu ) : TCM,Nichiyu
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà 32*57*17

Bạc đạn chà 32*57*17

Mã SP : SK04-003
Part Number , S/N : 03126-83201,1901-55015,32TAG12
Thông số kỹ thuật : 32*57*17
Model : FD20-30,FB20-30-6-7-v,FB20-30 65
Brand ( Hiệu ) : TCM,Nichiyu
Trọng lượng , (Kg) : 0.17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà ¢40*¢70*20

Bạc đạn chà ¢40*¢70*20

Mã SP : SK04-004
Part Number , S/N : 22654-32201,40TAG12
Thông số kỹ thuật : ¢40*¢70*20
Model : TCM FD35-50T8T9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.27
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà 45*73*20

Bạc đạn chà 45*73*20

Mã SP : SK04-012
Part Number , S/N : GB/T301-95(51209)
Thông số kỹ thuật : 45*73*20
Model : HC R 8-10T
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.31
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà 50*70*14

Bạc đạn chà 50*70*14

Mã SP : SK04-015
Part Number , S/N : 51110
Thông số kỹ thuật : 50*70*14
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà 40*78*26

Bạc đạn chà 40*78*26

Mã SP : SK04-017
Part Number , S/N : 51308
Thông số kỹ thuật : 40*78*26
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 0.52
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà ¢30*¢52*15.5

Bạc đạn chà ¢30*¢52*15.5

Mã SP : SK04-032
Part Number , S/N : 40030-L1100
Thông số kỹ thuật : ¢30*¢52*15.5
Model : J02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà 28*52*16

Bạc đạn chà 28*52*16

Mã SP : SK04-034
Part Number , S/N : 2027660,28TAG12
Thông số kỹ thuật : 28*52*16
Model : H2.50-3.00DX
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà 50*70*14

Bạc đạn chà 50*70*14

Mã SP : SK04-041
Part Number , S/N : 51111
Thông số kỹ thuật : 50*70*14
Trọng lượng , (Kg) : 0.21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn chà HELI,HC

bạc đạn chà HELI,HC

Mã SP : SK04-062
Part Number , S/N : Z-51208,A21B4-12002,A21B4-12001
Model : Heli CPCD20-30
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Trọng lượng , (Kg) : 0.35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà 28*52*16

Bạc đạn chà 28*52*16

Mã SP : SK04-027
Part Number , S/N : 42504002,M0907002,28TAG12
Thông số kỹ thuật : 28*52*16
Model : 1-3T
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà

Bạc đạn chà

Mã SP : SK04-023
Model : 198908
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà ¢30*¢52*18

Bạc đạn chà ¢30*¢52*18

Mã SP : SK04-010
Part Number , S/N : 91E43-00300,30TAG-12
Thông số kỹ thuật : ¢30*¢52*18
Model : FD20-30 N
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà 28*52*16

Bạc đạn chà 28*52*16

Mã SP : SK04-007
Part Number , S/N : 43141-76001-71,43229-23320-71,25784-32231,360-27-13260,3EB-24-52460,91443-05600,28TAG12-1
Thông số kỹ thuật : 28*52*16
Brand ( Hiệu ) : toyota,komatsu,mitsubhi
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà 47*78*22

Bạc đạn chà 47*78*22

Mã SP : SK04-006
Part Number , S/N : 25904-32031,198911,198909
Thông số kỹ thuật : 47*78*22
Model : FD50-100Z7,Z8HL 5-10T
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà ¢45*¢72*22

Bạc đạn chà ¢45*¢72*22

Mã SP : SK04-005
Part Number , S/N : 45TAG12
Thông số kỹ thuật : ¢45*¢72*22
Model : 4.5T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà 25*48*16

Bạc đạn chà 25*48*16

Mã SP : SK04-002
Part Number , S/N : Z-198905,25TA12
Thông số kỹ thuật : 25*48*16
Model : CPCD10-18/HL
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà ¢45*¢108*83

Bạc đạn chà ¢45*¢108*83

Mã SP : VTH02877
Thông số kỹ thuật : ¢45*¢108*83
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá