Bạc đạn đũa TCM

Bạc đạn đũa TCM

Mã SP : Y003-577
Part Number , S/N : 24355-42192
Model : FD35Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 30*43*40

Bạc đạn đũa 30*43*40

Mã SP : Y000-826
Thông số kỹ thuật : 30*43*40
Model : 3T CPC30G/490
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa HYTSTER

Bạc đạn đũa HYTSTER

Mã SP : TS99-042
Part Number , S/N : 78584
Model : H2.00-3.20XM(H177)
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Trọng lượng , (Kg) : 0.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa MITSUBISHI

Bạc đạn đũa MITSUBISHI

Mã SP : TS06-017
Part Number , S/N : 44011-53300
Model : FD/G15-25(F18B)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa MITSUBISHI

Bạc đạn đũa MITSUBISHI

Mã SP : TS06-016
Part Number , S/N : 05643-25300
Model : FD/G15-25(F18B)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa TOYOTA

Bạc đạn đũa TOYOTA

Mã SP : TS06-015
Part Number , S/N : 33464-26600-71
Model : 8FD/G10-30,8FD/GJ35,8FD/GN15-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa TCM, Heli, Hangcha

Bạc đạn đũa TCM, Heli, Hangcha

Mã SP : TS06-014
Part Number , S/N : 15943-82151,889109,GB4605-84, AXK4565 GB/T 4605-2003
Model : FD50~100Z7/-9,Heli,HC CPCD50~100
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 50*57*34

Bạc đạn đũa 50*57*34

Mã SP : TS06-012
Part Number , S/N : 124U3-82251
Thông số kỹ thuật : 50*57*34
Model : FD/G35-50T8,T9,HELI 4-4.5T
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 56*61*30

Bạc đạn đũa 56*61*30

Mã SP : TS06-011
Part Number , S/N : N-1701260-02A,134A3-42181
Thông số kỹ thuật : 56*61*30
Model : FD20-30Z5,C6,H2000/2-3.5T
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa ¢50*58*20mm

Bạc đạn đũa ¢50*58*20mm

Mã SP : TS06-010
Part Number , S/N : 15793-82061
Thông số kỹ thuật : ¢50*58*20mm
Model : FD50-100Z7,Z8,HELI,Doosan Daewoo D50-70G
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 45*53*25

Bạc đạn đũa 45*53*25

Mã SP : TS06-009
Part Number , S/N : 15793-82671
Thông số kỹ thuật : 45*53*25
Model : FD50-100Z7,Z8,HELI,Doosan Daewoo D50-70G
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa ¢35*40*34mm

Bạc đạn đũa ¢35*40*34mm

Mã SP : TS06-008
Part Number , S/N : GB5846-86
Thông số kỹ thuật : ¢35*40*34mm
Model : FD20-30Z5 H2000/CPC20-35
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 25*33*24

Bạc đạn đũa 25*33*24

Mã SP : TS06-007
Part Number , S/N : 12003-42281/BHA16127
Thông số kỹ thuật : 25*33*24
Model : FD20-30Z5,H2000/2-3.5T
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa ¢35*40*30mm

Bạc đạn đũa ¢35*40*30mm

Mã SP : TS06-006
Part Number , S/N : 12003-42091
Thông số kỹ thuật : ¢35*40*30mm
Model : FD20-30Z5,H2000/2-3.5T
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 35*42*20

Bạc đạn đũa 35*42*20

Mã SP : TS06-003
Part Number , S/N : 11243-82201,32501210
Thông số kỹ thuật : 35*42*20
Model : H2000 2-3.5t,TAILIFT 2-3.5T
Brand ( Hiệu ) : HELI/TAILIFT
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 35*40*27

Bạc đạn đũa 35*40*27

Mã SP : TS06-002
Part Number , S/N : 12003-42251
Thông số kỹ thuật : 35*40*27
Model : FD20-30Z5,H2000/2-3.5T
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 42*47*27

Bạc đạn đũa 42*47*27

Mã SP : TS06-001
Part Number , S/N : 12003-42241
Thông số kỹ thuật : 42*47*27
Model : FD20-30Z5,H2000/2-3.5T
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 40*52*20

Bạc đạn đũa 40*52*20

Mã SP : GB02-064
Part Number , S/N : RNA-4932
Thông số kỹ thuật : 40*52*20
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 40*20

Bạc đạn đũa 40*20

Mã SP : GB02-059
Part Number , S/N : 0009248042
Thông số kỹ thuật : 40*20
Model : 352-01-02
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 25*32*30

Bạc đạn đũa 25*32*30

Mã SP : GB02-058
Part Number , S/N : 40016-FJ100
Thông số kỹ thuật : 25*32*30
Model : L01A15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa HYUNDAI ,DOOSAN

Bạc đạn đũa HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : GB02-052
Part Number , S/N : A371096
Thông số kỹ thuật : 22*29*20
Model : D20/30
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 25*32*26

Bạc đạn đũa 25*32*26

Mã SP : GB02-049
Part Number , S/N : 40016-L1400
Thông số kỹ thuật : 25*32*26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 28*39*30

Bạc đạn đũa 28*39*30

Mã SP : GB02-047
Part Number , S/N : 3EB-24-32440
Thông số kỹ thuật : 28*39*30
Model : FD20-30/-14/-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa HYTSTER

Bạc đạn đũa HYTSTER

Mã SP : GB02-044
Part Number , S/N : 2027664
Model : HYSTER H2.50-3.00DX
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 25*32*30

Bạc đạn đũa 25*32*30

Mã SP : GB02-043
Thông số kỹ thuật : 25*32*30
Model : HC HK25302RS
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 32*40*30

Bạc đạn đũa 32*40*30

Mã SP : GB02-042
Thông số kỹ thuật : 32*40*30
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 30*37*26

Bạc đạn đũa 30*37*26

Mã SP : GB02-040
Part Number , S/N : 40016-14H00
Thông số kỹ thuật : 30*37*26
Model : J02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 35*45*18

Bạc đạn đũa 35*45*18

Mã SP : GB02-039
Part Number , S/N : 110F4-12231
Thông số kỹ thuật : 35*45*18
Model : FD20-30 Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa TAILIP

Bạc đạn đũa TAILIP

Mã SP : GB02-038
Part Number , S/N : 300907
Model : Tailift FD-70
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa Hangcha

Bạc đạn đũa Hangcha

Mã SP : GB02-037
Part Number , S/N : HKH3030(GB12764-91)
Model : HC R series CPCD20-35 (-2007.9)
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa ¢30*¢37*30

Bạc đạn đũa ¢30*¢37*30

Mã SP : GB02-018
Part Number , S/N : 91E43-05100
Thông số kỹ thuật : ¢30*¢37*30
Model : FD20-25N(F18C),FD30N(F14E)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 28*35*33

Bạc đạn đũa 28*35*33

Mã SP : GB02-016
Part Number , S/N : 91443-01600
Thông số kỹ thuật : 28*35*33
Model : F18B/F14C
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa ¢28*¢35*30

Bạc đạn đũa ¢28*¢35*30

Mã SP : GB02-015
Part Number , S/N : 64343-50400
Thông số kỹ thuật : ¢28*¢35*30
Model : F18B/F14C
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 35*45*30

Bạc đạn đũa 35*45*30

Mã SP : GB02-014
Part Number , S/N : 307-15-11930
Thông số kỹ thuật : 35*45*30
Model : FD35-50/-7 -8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
170.000 đ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 28*35*25

Bạc đạn đũa 28*35*25

Mã SP : GB02-012
Part Number , S/N : 360-27-11171
Thông số kỹ thuật : 28*35*25
Model : FD20-30/-11 -12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 35*45*18

Bạc đạn đũa 35*45*18

Mã SP : GB02-011
Part Number , S/N : 43232-31960-71
Thông số kỹ thuật : 35*45*18
Model : 5-7FD35-50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 28*39*30

Bạc đạn đũa 28*39*30

Mã SP : GB02-010
Part Number , S/N : 43228-23320-71,43228-U2170-71
Thông số kỹ thuật : 28*39*30
Model : 7-8FD10-30;7-8FB10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa ¢28*¢37*30

Bạc đạn đũa ¢28*¢37*30

Mã SP : GB02-009
Part Number , S/N : 43232-20540-71
Thông số kỹ thuật : ¢28*¢37*30
Model : 5-6FD10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa ¢45*¢55*38

Bạc đạn đũa ¢45*¢55*38

Mã SP : GB02-008
Part Number , S/N : Z0209-94245
Thông số kỹ thuật : ¢45*¢55*38
Model : Heli CPC (D) 40-50
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa ¢45*¢55*24

Bạc đạn đũa ¢45*¢55*24

Mã SP : GB02-007
Thông số kỹ thuật : ¢45*¢55*24
Model : Heli CPC(D)50-100
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 45*52*26

Bạc đạn đũa 45*52*26

Mã SP : GB02-006
Part Number , S/N : 25784-32121
Thông số kỹ thuật : 45*52*26
Model : FD50-100Z7,Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa ¢40*¢47*26

Bạc đạn đũa ¢40*¢47*26

Mã SP : GB02-005
Part Number , S/N : 22654-32121
Thông số kỹ thuật : ¢40*¢47*26
Model : FD40-45T8,T9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 32*40*32

Bạc đạn đũa 32*40*32

Mã SP : GB02-004
Part Number , S/N : Z-943/32
Thông số kỹ thuật : 32*40*32
Model : Heli αH2000G CPCD20-30; CPD20-30
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa ¢32*¢39*34

Bạc đạn đũa ¢32*¢39*34

Mã SP : GB02-003
Part Number , S/N : 03146-13201、1901-55103
Thông số kỹ thuật : ¢32*¢39*34
Model : FD20-30Z5T6T3;FB20-30;FB20-30
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 25*33*20

Bạc đạn đũa 25*33*20

Mã SP : GB02-002
Part Number , S/N : 22574-32062
Thông số kỹ thuật : 25*33*20
Model : TCM1-1.8T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 25*32*22

Bạc đạn đũa 25*32*22

Mã SP : GB02-001
Part Number , S/N : Z-94225
Thông số kỹ thuật : 25*32*22
Model : TCM1-1.8T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa HELI

Bạc đạn đũa HELI

Mã SP : DB09-003
Part Number , S/N : 91K33-01400
Model : FD/G40N-55N
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 33*150*83

Bạc đạn đũa 33*150*83

Mã SP : BD33*150*83
Thông số kỹ thuật : 33*150*83
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 32*42*30

Bạc đạn đũa 32*42*30

Mã SP : BD32*42*30
Thông số kỹ thuật : 32*42*30
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 29*32*25

Bạc đạn đũa 29*32*25

Mã SP : BD29*32*25
Thông số kỹ thuật : 29*32*25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 28*35*20

Bạc đạn đũa 28*35*20

Mã SP : BD28*35*20
Thông số kỹ thuật : 28*35*20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn đũa 22*29*25

Bạc đạn đũa 22*29*25

Mã SP : BD23
Thông số kỹ thuật : 22*29*25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá