Bạc đạn ¢25*¢75*28

Bạc đạn ¢25*¢75*28

Mã SP : VTH19380
Thông số kỹ thuật : ¢25*¢75*28
Model : 3-8FB30, 4-7FB30, 8FBN30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn TOYOTA

Bạc đạn TOYOTA

Mã SP : VTH19378
Model : 5-7FB30/5-8FD30/7-8FDN30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn ¢45*¢45*¢113.8*30

Bạc đạn ¢45*¢45*¢113.8*30

Mã SP : VTH19374
Thông số kỹ thuật : ¢45*¢113.8*30
Model : FD20-25 F18B;FB20-25 F18C
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn ¢45*¢116*30

Bạc đạn ¢45*¢116*30

Mã SP : M009-256
Thông số kỹ thuật : ¢45*¢116*30
Model : FD20-25 F18B, FD30N F14E
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.63
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn ¢45*¢119.5*25/29

Bạc đạn ¢45*¢119.5*25/29

Mã SP : VTH19368
Thông số kỹ thuật : ¢45*¢119.5*25/29
Model : TCM FD20-30T3T6;FB20-25-7-v FD30
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 1.63
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn TOYOTA

Bạc đạn TOYOTA

Mã SP : M009-103
Model : 3-8FB10-25, 4-7FD10-25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn ¢45*¢119.5*25/29

Bạc đạn ¢45*¢119.5*25/29

Mã SP : VTH19351
Thông số kỹ thuật : ¢45*¢119.5*25/29
Model : TCM FD20-30T3T6;FB20-25-7-v FD30
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 1.63
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn 35*78*23/21

Bạc đạn 35*78*23/21

Mã SP : M009-135
Part Number , S/N : D10P8-00401
Thông số kỹ thuật : 35*78*23/21
Model : 35*78*23
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn ¢40*¢120*28

Bạc đạn ¢40*¢120*28

Mã SP : M009-094
Thông số kỹ thuật : ¢40*¢120*28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn ¢45*¢114.5*34

bạc đạn ¢45*¢114.5*34

Mã SP : M009-447
Part Number , S/N : 63355-31980-71
Thông số kỹ thuật : ¢45*¢114.5*34
Model : Toyota 5FD50-80
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.58
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn HYUNDAI ,DOOSAN

Bạc đạn HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : M009-439
Part Number , S/N : D581815
Model : Daewoo D2030S; GC2030E
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 1.43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn HYUNDAI ,DOOSAN

Bạc đạn HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : M009-438
Part Number , S/N : D581815
Model : Daewoo D1518S; GC1518S
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 1.07
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn HELI

Bạc đạn HELI

Mã SP : M009-430
Part Number , S/N : M3038008000
Model : FD20-35T
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.57
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn

Bạc đạn

Mã SP : M009-429
Part Number , S/N : 760211K1T
Trọng lượng , (Kg) : 1.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn

Bạc đạn

Mã SP : M009-428
Part Number , S/N : 760211K2T
Trọng lượng , (Kg) : 1.06
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn

Bạc đạn

Mã SP : M009-427
Part Number , S/N : 760211K-G00
Trọng lượng , (Kg) : 1.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn

Bạc đạn

Mã SP : M009-418
Part Number , S/N : 59A00-30T11
Model : EP T20-35T
Trọng lượng , (Kg) : 2.48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn ¢120

bạc đạn ¢120

Mã SP : M009-413
Part Number , S/N : 63491-26630-71
Thông số kỹ thuật : ¢120
Model : Toyota 8F20-25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.74
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn 40*114.4*32/23

Bạc đạn 40*114.4*32/23

Mã SP : M009-412
Part Number , S/N : 37B-9AD-6120
Thông số kỹ thuật : 40*114.4*32/23
Model : Komatsu FD30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 1.74
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn

Bạc đạn

Mã SP : M009-405
Part Number , S/N : M30074006000
Trọng lượng , (Kg) : 1.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn ¢70*¢120.5*34.5

Bạc đạn ¢70*¢120.5*34.5

Mã SP : M009-399
Thông số kỹ thuật : ¢70*¢120.5*34.5
Trọng lượng , (Kg) : 1.67
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn 35*98*112*30

Bạc đạn 35*98*112*30

Mã SP : M009-389
Part Number , S/N : 37A-768-2410
Thông số kỹ thuật : 35*98*112*30
Model : Komatsu FD10-18
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn ¢40*¢100*30

Bạc đạn ¢40*¢100*30

Mã SP : M009-386
Thông số kỹ thuật : ¢40*¢100*30
Model : Toyota 5-7FD35-40
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn 30*87*22/17

Bạc đạn 30*87*22/17

Mã SP : M009-365
Part Number , S/N : 30806A
Thông số kỹ thuật : 30*87*22/17
Trọng lượng , (Kg) : 0.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn 40*47*24

Bạc đạn 40*47*24

Mã SP : M009-356
Part Number , S/N : 0009249401
Thông số kỹ thuật : 40*47*24
Model : Linde 115
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn 50M3E-103000

Bạc đạn 50M3E-103000

Mã SP : M009-355
Part Number , S/N : 50M3E-103000
Trọng lượng , (Kg) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn ¢40*¢119*28

Bạc đạn ¢40*¢119*28

Mã SP : M009-353
Part Number , S/N : 63484-26630-71
Thông số kỹ thuật : ¢40*¢119*28
Model : Toyota 8FD20-25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.69
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn ¢35*¢107.5*25

bạc đạn ¢35*¢107.5*25

Mã SP : M009-352
Part Number , S/N : 61236-23320-71
Thông số kỹ thuật : ¢35*¢107.5*25
Model : Toyota 7FB10-25; 7FD10-18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn LINDE

bạc đạn LINDE

Mã SP : M009-351
Part Number , S/N : 0009249453
Model : Linde 116 113 115
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn LINDE

Bạc đạn LINDE

Mã SP : M009-348
Part Number , S/N : 0009246927
Model : Linde 113 115
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 1.28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn HELI

bạc đạn HELI

Mã SP : M009-347
Part Number , S/N : M3038007000
Model : CPCD20-30
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.95
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn TOYOTA

bạc đạn TOYOTA

Mã SP : M009-338
Part Number , S/N : 61392-13700-71
Model : TOYOTA 6FBR10-18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn TOYOTA

bạc đạn TOYOTA

Mã SP : M009-327
Part Number , S/N : 61355-12900-71
Model : TOYOTA 5FBR10-18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn ¢50*¢129*40

Bạc đạn ¢50*¢129*40

Mã SP : M009-324
Thông số kỹ thuật : ¢50*¢129*40
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn ¢45*¢118*40

Bạc đạn ¢45*¢118*40

Mã SP : M009-323
Thông số kỹ thuật : ¢45*¢118*40
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn 35*81.5*26

Bạc đạn 35*81.5*26

Mã SP : M009-321
Part Number , S/N : 0009249506
Thông số kỹ thuật : 35*81.5*26
Model : Linde 113 114 115 351 387 392
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.69
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn 35*81.2*26

Bạc đạn 35*81.2*26

Mã SP : M009-319
Part Number , S/N : 9249505
Thông số kỹ thuật : 35*81.2*26
Model : LINDE 113/114/115/351/387/392
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn ¢50*¢120.9*40

Bạc đạn ¢50*¢120.9*40

Mã SP : M009-318
Thông số kỹ thuật : ¢50*¢120.9*40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn TCM

Bạc đạn TCM

Mã SP : M009-317
Part Number , S/N : 2CH58-22051
Model : TCM FD20-30T3CD-A
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn TCM

Bạc đạn TCM

Mã SP : M009-316
Part Number , S/N : 2CH58-22061
Model : TCM FD20-30T3CD-A
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn¢50*¢142.5*41

Bạc đạn¢50*¢142.5*41

Mã SP : M009-314
Part Number , S/N : 33943(94007007)
Thông số kỹ thuật : ¢50*¢142.5*41
Model : TAILIFT 7L Series CPCD40-50
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn 45*121*36

Bạc đạn 45*121*36

Mã SP : M009-313
Part Number , S/N : 45*121*36
Thông số kỹ thuật : 45*121*36
Trọng lượng , (Kg) : 2.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn¢75*¢199.3*40/57

Bạc đạn¢75*¢199.3*40/57

Mã SP : M009-309
Thông số kỹ thuật : ¢75*¢199.3*40/57
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn ¢40*¢102.5*28.5

Bạc đạn ¢40*¢102.5*28.5

Mã SP : M009-308
Thông số kỹ thuật : ¢40*¢102.5*28.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn LINDE

Bạc đạn LINDE

Mã SP : M009-305
Part Number , S/N : 0009249441(0009249512)
Model : LINDE 350 Series
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn

Bạc đạn

Mã SP : M009-304
Part Number , S/N : 760211K1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn Hangcha

Bạc đạn Hangcha

Mã SP : M009-303
Part Number , S/N : 760311Y1-Y2-G00
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 1.47
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn 28*80*22

Bạc đạn 28*80*22

Mã SP : M009-302
Part Number , S/N : 80505K
Thông số kỹ thuật : 28*80*22
Model : HC H Series CPCD20-35
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn MITSUBISHI

Bạc đạn MITSUBISHI

Mã SP : M009-301
Part Number , S/N : 94447-11500
Model : MIT FD40-50K
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn ¢40*¢102*28

Bạc đạn ¢40*¢102*28

Mã SP : M009-300
Thông số kỹ thuật : ¢40*¢102*28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn 35*115*28

Bạc đạn 35*115*28

Mã SP : M009-299
Thông số kỹ thuật : 35*115*28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn KOMATSU

Bạc đạn KOMATSU

Mã SP : M009-298
Part Number , S/N : 37A-768-2411
Model : KOMATSU FB15-EX
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 1.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn 35*82*31

Bạc đạn 35*82*31

Mã SP : M009-297
Thông số kỹ thuật : 35*82*31
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn TOYOTA

Bạc đạn TOYOTA

Mã SP : M009-294
Part Number , S/N : 63483-26630-71
Model : 8FD20-30/8FDN20-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn ¢40*¢115*28

Bạc đạn ¢40*¢115*28

Mã SP : M009-293
Thông số kỹ thuật : ¢40*¢115*28
Model : 40*115*28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn ¢40*¢114*29

Bạc đạn ¢40*¢114*29

Mã SP : M009-292
Thông số kỹ thuật : ¢40*¢114*29
Brand ( Hiệu ) : ls yang
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn ¢35*¢95*20

Bạc đạn ¢35*¢95*20

Mã SP : M009-290
Part Number , S/N : 61236-10480-71
Thông số kỹ thuật : ¢35*¢95*20
Model : TOYOTA 3-5FD10-18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn HELI

Bạc đạn HELI

Mã SP : M009-286
Part Number , S/N : D10P8-00301
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn 45*116*35

Bạc đạn 45*116*35

Mã SP : M009-284
Thông số kỹ thuật : 45*116*35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn 45*115*32

Bạc đạn 45*115*32

Mã SP : M009-279
Thông số kỹ thuật : 45*115*32
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 »