Bạc đạn puly

Bạc đạn puly

Mã SP : VTH36348
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích ¢45*¢80*32

Bạc đạn puly xích ¢45*¢80*32

Mã SP : VTH03346
Thông số kỹ thuật : ¢45*¢80*32
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Puly nhựa ¢130*¢20*16 OD=130,ID=20,H=16

Puly nhựa ¢130*¢20*16 OD=130,ID=20,H=16

Mã SP : Y007-915
Thông số kỹ thuật : ¢130*¢20*16 OD=130,ID=20,H=16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bu ly ống 20*112

Bu ly ống 20*112

Mã SP : VTH634
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bu ly ống

Bu ly ống

Mã SP : VTH633
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bu ly ống

Bu ly ống

Mã SP : VTH632
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bu ly ống

Bu ly ống

Mã SP : VTH631
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bu ly ống

Bu ly ống

Mã SP : VTH630
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bu ly ống

Bu ly ống

Mã SP : VTH629
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

puly LINDE

puly LINDE

Mã SP : VTH00062
Part Number , S/N : 8200251569
Model : số 2
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 70*83*47(H)

Bạc đạn puly xích 70*83*47(H)

Mã SP : PULY70*83*47
Part Number , S/N : M-H7001
Thông số kỹ thuật : 70*83*47(H)
Model : 7T
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 70x175x68(H)/55.4

Bạc đạn puly xích 70x175x68(H)/55.4

Mã SP : PULY70*175*68/55.4
Part Number , S/N : M-H7002
Thông số kỹ thuật : 70x175x68(H)/55.4
Model : 10T,12T
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 65x53.5x190.5x70(H)

Bạc đạn puly xích 65x53.5x190.5x70(H)

Mã SP : PULY65*53.5*190.5*70
Part Number , S/N : M-H6501
Thông số kỹ thuật : 65x53.5x190.5x70(H)
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 65x175x68(H)

Bạc đạn puly xích 65x175x68(H)

Mã SP : PULY65*175*68
Part Number , S/N : M-H6502
Thông số kỹ thuật : 65x175x68(H)
Model : 8T-10T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 55x38x156x52(H)/45

Bạc đạn puly xích 55x38x156x52(H)/45

Mã SP : PULY55*38*156*52/45
Part Number , S/N : M-H5501
Thông số kỹ thuật : 55x38x156x52(H)/45
Model : 6T-7T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 55x30x116x47(H)

Bạc đạn puly xích 55x30x116x47(H)

Mã SP : PULY55*30*116*47
Part Number , S/N : M-H5502
Thông số kỹ thuật : 55x30x116x47(H)
Model : 6T(Z-7)
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích55*156*38/54

bạc đạn puly xích55*156*38/54

Mã SP : PULY55*156*38/54
Thông số kỹ thuật : 55*156*38/54
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 55x143x57(H)/40

Bạc đạn puly xích 55x143x57(H)/40

Mã SP : PULY55*143*57/40
Part Number , S/N : M-H5503
Thông số kỹ thuật : 55x143x57(H)/40
Model : 6T
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 50x46x125.3x62.3(H)/35

Bạc đạn puly xích 50x46x125.3x62.3(H)/35

Mã SP : PULY50*46*125.3*62.3/35
Part Number , S/N : M-H5005
Thông số kỹ thuật : 50x46x125.3x62.3(H)/35
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 50x41x124x56(H)/35

Bạc đạn puly xích 50x41x124x56(H)/35

Mã SP : PULY50*41*124*56/35
Part Number , S/N : M-H5002
Thông số kỹ thuật : 50x41x124x56(H)/35
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 50x38x151x45(H)/28

Bạc đạn puly xích 50x38x151x45(H)/28

Mã SP : PULY50*38*151*45/28
Part Number , S/N : M-H5006
Thông số kỹ thuật : 50x38x151x45(H)/28
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 50x30x124x43(H)/30

Bạc đạn puly xích 50x30x124x43(H)/30

Mã SP : PULY50*30*124*43/30
Part Number , S/N : M-H5001
Thông số kỹ thuật : 50x30x124x43(H)/30
Model : 5/6F(4T)
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 50x141x46(H)/28

Bạc đạn puly xích 50x141x46(H)/28

Mã SP : PULY50*141*46/28
Part Number , S/N : M-H5003
Thông số kỹ thuật : 50x141x46(H)/28
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 50x141x44(H)/28

Bạc đạn puly xích 50x141x44(H)/28

Mã SP : PULY50*141*44/28
Part Number , S/N : M-H5007
Thông số kỹ thuật : 50x141x44(H)/28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích 50*141*34/46

bạc đạn puly xích 50*141*34/46

Mã SP : PULY50*141*34/46
Part Number , S/N : J63131 013
Thông số kỹ thuật : 50*141*34/46
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích 50*130*37/52

bạc đạn puly xích 50*130*37/52

Mã SP : PULY50*130*37/52
Part Number , S/N : J63131 005
Thông số kỹ thuật : 50*130*37/52
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 50 * 124 *43

Bạc đạn puly xích 50 * 124 *43

Mã SP : PULY50*124*43
Thông số kỹ thuật : 50 * 124 *43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích 50*124*42/52

bạc đạn puly xích 50*124*42/52

Mã SP : PULY50*124*42/52
Part Number , S/N : J63131 016
Thông số kỹ thuật : 50*124*42/52
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích 50*124*31/43

bạc đạn puly xích 50*124*31/43

Mã SP : PULY50*124*31/43
Part Number , S/N : J63131 018
Thông số kỹ thuật : 50*124*31/43
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 45x121x36(H)

Bạc đạn puly xích 45x121x36(H)

Mã SP : VTH03348
Part Number , S/N : M-H4502
Thông số kỹ thuật : 45x121x36(H)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 45x150x69(H)

Bạc đạn puly xích 45x150x69(H)

Mã SP : PULY45*150*69
Part Number , S/N : M-H4507
Thông số kỹ thuật : 45x150x69(H)
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 45x138x36(H)

Bạc đạn puly xích 45x138x36(H)

Mã SP : PULY45*138*36
Part Number , S/N : M-H4506
Thông số kỹ thuật : 45x138x36(H)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 45x126x36(H)

Bạc đạn puly xích 45x126x36(H)

Mã SP : PULY45*126*36
Part Number , S/N : M-H4508
Thông số kỹ thuật : 45x126x36(H)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 45*124*43(H)

Bạc đạn puly xích 45*124*43(H)

Mã SP : PULY45*124*43(H)
Part Number , S/N : M-H4501
Thông số kỹ thuật : 45*124*43(H)
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 45x124x43(H)

Bạc đạn puly xích 45x124x43(H)

Mã SP : PULY45*124*43
Part Number , S/N : M-H4503
Thông số kỹ thuật : 45x124x43(H)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 45*123*40(H)

Bạc đạn puly xích 45*123*40(H)

Mã SP : PULY45*123*40
Part Number , S/N : M-H-4504
Thông số kỹ thuật : 45*123*40(H)
Model : 3T,4T
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích 45*123*30/40

bạc đạn puly xích 45*123*30/40

Mã SP : PULY45*123*30/40
Part Number , S/N : J63131 015
Thông số kỹ thuật : 45*123*30/40
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 45x122x43(H)

Bạc đạn puly xích 45x122x43(H)

Mã SP : PULY45*122*43
Part Number , S/N : M-H4505
Thông số kỹ thuật : 45x122x43(H)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích 45*120*29/37

bạc đạn puly xích 45*120*29/37

Mã SP : PULY45*120*29/37
Thông số kỹ thuật : 45*120*29/37
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 45*113*40

Bạc đạn puly xích 45*113*40

Mã SP : PULY45*113*40
Thông số kỹ thuật : 45*113*40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 40*115*36

Bạc đạn puly xích 40*115*36

Mã SP : PULY40115*36
Thông số kỹ thuật : 40*115*36
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 40*92*36(H)

Bạc đạn puly xích 40*92*36(H)

Mã SP : PULY40*92*36
Part Number , S/N : M-H4011
Thông số kỹ thuật : 40*92*36(H)
Model : 40*92*36(H)
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích 40*87.5/102.5*18.5/24

bạc đạn puly xích 40*87.5/102.5*18.5/24

Mã SP : PULY40*87.5/102.5*18.5/24
Thông số kỹ thuật : 40*87.5/102.5*18.5/24
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 40x30x124x43(H)

Bạc đạn puly xích 40x30x124x43(H)

Mã SP : PULY40*30*124*43
Part Number , S/N : M-H4004
Thông số kỹ thuật : 40x30x124x43(H)
Model : 5F 3T
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 40x27x114x36(H)

Bạc đạn puly xích 40x27x114x36(H)

Mã SP : PULY40*27*114*36
Part Number , S/N : M-H4007
Thông số kỹ thuật : 40x27x114x36(H)
Model : 3T
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 40x136x35(H)

Bạc đạn puly xích 40x136x35(H)

Mã SP : PULY40*136*35
Part Number , S/N : M-H4009
Thông số kỹ thuật : 40x136x35(H)
Model : 11S
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích 40*136*25/36

bạc đạn puly xích 40*136*25/36

Mã SP : PULY40*136*25/36
Part Number , S/N : J63131 001
Thông số kỹ thuật : 40*136*25/36
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 40x129.5x48(H)/25

Bạc đạn puly xích 40x129.5x48(H)/25

Mã SP : PULY40*129.5*48/25
Part Number , S/N : M-H4012
Thông số kỹ thuật : 40x129.5x48(H)/25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích 40*124*30/43

bạc đạn puly xích 40*124*30/43

Mã SP : PULY40*124*30/43
Part Number , S/N : J63131 004
Thông số kỹ thuật : 40*124*30/43
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 40x123x42(H)/19.2

Bạc đạn puly xích 40x123x42(H)/19.2

Mã SP : PULY40*123*42/19.2
Part Number , S/N : M-H4008
Thông số kỹ thuật : 40x123x42(H)/19.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 40x123x36x(H)/19.2

Bạc đạn puly xích 40x123x36x(H)/19.2

Mã SP : PULY40*123*36/19.2
Part Number , S/N : M-H4013
Thông số kỹ thuật : 40x123x36x(H)/19.2
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 40 *118 *40

Bạc đạn puly xích 40 *118 *40

Mã SP : PULY40*118*40
Thông số kỹ thuật : 40 *118 *40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 40*118*38

Bạc đạn puly xích 40*118*38

Mã SP : PULY40*118*38
Thông số kỹ thuật : 40*118*38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 40x118x37(H)

Bạc đạn puly xích 40x118x37(H)

Mã SP : PULY40*118*37
Part Number , S/N : M-H4006
Thông số kỹ thuật : 40x118x37(H)
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 40x118x33(H)

Bạc đạn puly xích 40x118x33(H)

Mã SP : PULY40*118*33
Part Number , S/N : M-H4005
Thông số kỹ thuật : 40x118x33(H)
Model : TCM 3T,2T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích 40*118*28/37

bạc đạn puly xích 40*118*28/37

Mã SP : PULY40*118*28/37
Thông số kỹ thuật : 40*118*28/37
Brand ( Hiệu ) : Toyota,tcm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 40x111x36(H)/23

Bạc đạn puly xích 40x111x36(H)/23

Mã SP : PULY40*111*36/23
Part Number , S/N : M-H4010
Thông số kỹ thuật : 40x111x36(H)/23
Brand ( Hiệu ) : SENKEN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 40*110*23

Bạc đạn puly xích 40*110*23

Mã SP : PULY40*110*23
Thông số kỹ thuật : 40*110*23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 40x108x42(H)

Bạc đạn puly xích 40x108x42(H)

Mã SP : PULY40*108*42
Part Number , S/N : M-H4003
Thông số kỹ thuật : 40x108x42(H)
Model : YANG 3T,3.5T
Brand ( Hiệu ) : ls yang
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích 40*108*38

Bạc đạn puly xích 40*108*38

Mã SP : PULY40*108*38
Thông số kỹ thuật : 40*108*38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 »