Bánh xe 178*73

Bánh xe 178*73

Mã SP : IF01-054.
Part Number , S/N : 14300-41170,282M4-45501
Thông số kỹ thuật : ¢178*¢73 BR
Model : Nichiyu FBR14-18/FBR10H-13H/75series, FR10-18/-7
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 380*246*145

Bánh xe 380*246*145

Mã SP : IQ01-058
Part Number , S/N : 44261-23900-71
Thông số kỹ thuật : ¢380*¢246*165
Model : 7FBR20~30,7FBRS20~25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 254*190*120

Bánh xe 254*190*120

Mã SP : IL01-001
Part Number , S/N : 278M4-42101,44111-88662-71(44111-11500-71)
Thông số kỹ thuật : ¢254*¢190*120
Model : TCM FR(H)B10-18-6,(3-7)FRB10-18
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 254*180*114

Bánh xe 254*180*114

Mã SP : IL01-008
Part Number , S/N : 14300-12970,282M4-45301
Thông số kỹ thuật : ¢254*¢180*114
Model : FBR14-18/75 series,FR15-18/-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 8.27
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 150*120*80

Bánh xe 150*120*80

Mã SP : BX150*80*120
Part Number , S/N : 4411-44
Thông số kỹ thuật : ¢150*¢120*80 OUR SIZE:150*80
Model : 7FBR10-18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 254*150*120

Bánh xe 254*150*120

Mã SP : BX254*120*145
Thông số kỹ thuật : ¢254*¢150*120
Model : NISSAN 1-1.8T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 267*180*120

Bánh xe 267*180*120

Mã SP : BX267*120*180
Thông số kỹ thuật : ¢267*¢180*120
Model : 1-1.8
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 330*194*145

Bánh xe 330*194*145

Mã SP : BX330*120*194
Part Number , S/N : 278M4-40602
Thông số kỹ thuật : ¢330*¢194*145
Model : FRB15-6
Brand ( Hiệu ) : TCM,NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 177*110*76

Bánh xe 177*110*76

Mã SP : IF01-001
Part Number , S/N : 29504-4211,27914-70202,25904-42101
Thông số kỹ thuật : ¢177*¢110*76 OUR SIZE:178*73
Model : 10-18/6
Brand ( Hiệu ) : TCM,TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 5.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 204*120*76

Bánh xe 204*120*76

Mã SP : IF01-008
Part Number , S/N : 17832-53011
Thông số kỹ thuật : ¢204*¢120*76
Model : TCM/ TOYOTA FRB20-6
Brand ( Hiệu ) : Toyota,tcm
Trọng lượng , (Kg) : 7.58
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 267*165*127

Bánh xe 267*165*127

Mã SP : IL01-012.
Part Number , S/N : 278R442101,44121-88662-71
Thông số kỹ thuật : 267*165*127
Model : f20-25/8 7fbr20-25
Brand ( Hiệu ) : Toyota,tcm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 330*180*145

Bánh xe 330*180*145

Mã SP : IQ01-002
Part Number , S/N : 14300-38670,282M4-45011
Thông số kỹ thuật : ¢330*¢180*145
Model : FBR14-18/FBR10H-13H/75 series FR10-18/-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 394*254*152

Bánh xe 394*254*152

Mã SP : IQ01-004
Part Number , S/N : 27834-42001,278R4-42011
Thông số kỹ thuật : ¢394*¢254*152
Model : TCM/ TOYOTA FRB20-6
Brand ( Hiệu ) : Toyota,tcm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng STILL

Bánh xe nâng STILL

Mã SP : VTH03371
Brand ( Hiệu ) : STILL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng STILL

Bánh xe nâng STILL

Mã SP : VTH03370
Brand ( Hiệu ) : STILL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 100x70 100*70 PU

Bánh xe 100x70 100*70 PU

Mã SP : VTH43910
Thông số kỹ thuật : 100x70 100*70
Model : 100x70 100*70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 75x70 75*70 Nylon

Bánh xe 75x70 75*70 Nylon

Mã SP : VTH43909
Thông số kỹ thuật : 75x70 75*70
Model : 75x70 75*70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 21x7x15 21x7-15

Vỏ xe 21x7x15 21x7-15

Mã SP : VTH43907
Thông số kỹ thuật : 21x7x15 21x7-15
Model : 21x7x15 21x7-15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 21x7x15 21x7-15

Vỏ xe 21x7x15 21x7-15

Mã SP : VTH43906
Thông số kỹ thuật : 21x7x15 21x7-15
Model : 21x7x15 21x7-15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 80x100

Bánh xe 80x100

Mã SP : VTH42993
Thông số kỹ thuật : 80x100
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe D200x50

Bánh xe D200x50

Mã SP : VTH42992
Thông số kỹ thuật : D200x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe D200x50

Bánh xe D200x50

Mã SP : VTH42991
Thông số kỹ thuật : D200x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe D180x50

Bánh xe D180x50

Mã SP : VTH42990
Thông số kỹ thuật : D180x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe D200x50

Bánh xe D200x50

Mã SP : VTH42989
Thông số kỹ thuật : D200x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe D180x50

Bánh xe D180x50

Mã SP : VTH42988
Thông số kỹ thuật : D180x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe D200x50

Bánh xe D200x50

Mã SP : VTH42987
Thông số kỹ thuật : D200x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 41.5x31.5-6

Bánh xe 41.5x31.5-6

Mã SP : VTH42986
Thông số kỹ thuật : 41.5x31.5-6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe D180x50

Bánh xe D180x50

Mã SP : VTH42985
Thông số kỹ thuật : D180x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 60x70

Bánh xe 60x70

Mã SP : VTH42984
Thông số kỹ thuật : 60x70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 80x70

Bánh xe 80x70

Mã SP : VTH42983
Thông số kỹ thuật : 80x70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 80x70

Bánh xe 80x70

Mã SP : VTH42982
Thông số kỹ thuật : 80x70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 16x5-10

Bánh xe 16x5-10

Mã SP : VTH40194
Part Number , S/N : 16x5-10
Thông số kỹ thuật : 16x5-10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 21x7-15

Vỏ xe 21x7-15

Mã SP : VTH40187
Part Number , S/N : 21x7-15
Thông số kỹ thuật : 21x7-15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 140x100 , 100x140

Bánh xe 140x100 , 100x140

Mã SP : VTH38029
Thông số kỹ thuật : 140x100 , 100x140
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 13X4 1/2X8

Bánh xe 13X4 1/2X8

Mã SP : VTH34967
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 12 1/2x4 1/4

Bánh xe 12 1/2x4 1/4

Mã SP : VTH33969
Thông số kỹ thuật : 12 1/2x4 1/4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 16x5

Bánh xe 16x5

Mã SP : VTH33968
Thông số kỹ thuật : 16x5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 15x5

Bánh xe 15x5

Mã SP : VTH33966
Part Number , S/N : 502170-000
Thông số kỹ thuật : 15x5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 22x7x17 3/8 BOLT

Bánh xe 22x7x17 3/8 BOLT

Mã SP : VTH33965
Part Number , S/N : 690-2-2-2
Thông số kỹ thuật : 22x7x17 3/8 BOLT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 22x7x17 3/9 BOLT

Bánh xe 22x7x17 3/9 BOLT

Mã SP : VTH33964
Part Number , S/N : 690-2-2-2
Thông số kỹ thuật : 22x7x17 3/9 BOLT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 225/70r22.5

Bánh xe 225/70r22.5

Mã SP : VTH33950
Thông số kỹ thuật : 225/70r22.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 21x7x15

Bánh xe 21x7x15

Mã SP : VTH32886
Thông số kỹ thuật : 13.00-24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 21x7x15

Bánh xe 21x7x15

Mã SP : VTH32885
Thông số kỹ thuật : 13.00-24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe

Bánh xe

Mã SP : VTH32233
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe

Bánh xe

Mã SP : VTH32232
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe

Bánh xe

Mã SP : VTH32231
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe

Bánh xe

Mã SP : VTH32230
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe

Bánh xe

Mã SP : VTH32227
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe

Bánh xe

Mã SP : VTH32226
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe

Bánh xe

Mã SP : VTH32211
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe

Bánh xe

Mã SP : VTH32209
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe HELI HANGCHA

Bánh xe HELI HANGCHA

Mã SP : VTH31978
Brand ( Hiệu ) : HELI,HANGCHA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 20x8x16

Bánh xe 20x8x16

Mã SP : VTH31510
Thông số kỹ thuật : 20x8x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 15x5x11-1/4

Bánh xe 15x5x11-1/4

Mã SP : VTH31504
Thông số kỹ thuật : 15x5x11-1/4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 15x5x11-1/4

Bánh xe 15x5x11-1/4

Mã SP : VTH31501
Thông số kỹ thuật : 15x5x11-1/4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 15x5x11-1/4

Bánh xe 15x5x11-1/4

Mã SP : VTH31496
Thông số kỹ thuật : 15x5x11-1/4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 17 3/4x5x12 1/8

Bánh xe 17 3/4x5x12 1/8

Mã SP : VTH30609
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 16 1/4x6x10 1/2

Bánh xe 16 1/4x6x10 1/2

Mã SP : VTH30605
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 15 1/2x6x10

Bánh xe 15 1/2x6x10

Mã SP : VTH30597
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 15 1/2x6x10

Bánh xe 15 1/2x6x10

Mã SP : VTH30596
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »