Giảm tốc quay toa HITACHI

Giảm tốc quay toa HITACHI

Mã SP : X1E3
Part Number , S/N : 4625367
Model : M5X130CHB
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 270
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giảm tốc quay toa HITACHI

Giảm tốc quay toa HITACHI

Mã SP : VTHP
Part Number , S/N : 4610138
Model : M2X146B
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 240
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giảm tốc quay toa DOOSAN

Giảm tốc quay toa DOOSAN

Mã SP : XM1P
Part Number , S/N : 2401-9247A
Model : 401-00003B
Brand ( Hiệu ) : Doosan
Trọng lượng , (Kg) : 280
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giảm tốc quay toa DOOSAN

Giảm tốc quay toa DOOSAN

Mã SP : IG3H
Part Number , S/N : 170303-00046
Model : M2X170CHB
Brand ( Hiệu ) : Doosan
Trọng lượng , (Kg) : 260
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giảm tốc quay toa DOOSAN

Giảm tốc quay toa DOOSAN

Mã SP : MN64
Part Number , S/N : 2101-1025J
Model : M5X130CHB
Brand ( Hiệu ) : Doosan
Trọng lượng , (Kg) : 330
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giảm tốc quay toa DOOSAN

Giảm tốc quay toa DOOSAN

Mã SP : M76D
Part Number , S/N : 401-00457B
Model : K9000937
Brand ( Hiệu ) : Doosan
Trọng lượng , (Kg) : 380
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giảm tốc quay toa HITACHI

Giảm tốc quay toa HITACHI

Mã SP : P21N
Model : SM220-5M
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 220
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giảm tốc quay toa HITACHI

Giảm tốc quay toa HITACHI

Mã SP : ZT7C
Model : SM60-3M
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 70kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giảm tốc quay toa HITACHI

Giảm tốc quay toa HITACHI

Mã SP : KUM2
Model : SM220-4M
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 230
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giảm tốc quay toa HYUNDAI, DOOSAN

Giảm tốc quay toa HYUNDAI, DOOSAN

Mã SP : LH25
Model : SM60-2M
Brand ( Hiệu ) : Hyundai,Doosan
Trọng lượng , (Kg) : 80
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giảm tốc quay toa KOMATSU

Giảm tốc quay toa KOMATSU

Mã SP : Z7P0
Model : SM220-3M
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 240
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giảm tốc quay toa DOOSAN, HYUNDAI

Giảm tốc quay toa DOOSAN, HYUNDAI

Mã SP : USQS
Model : SM60-1M
Brand ( Hiệu ) : Doosan, Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 90
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giảm tốc quay toa KOMATSU

Giảm tốc quay toa KOMATSU

Mã SP : SNEP
Model : SM60
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 100
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giảm tốc quay toa SANY, KOBELCO

Giảm tốc quay toa SANY, KOBELCO

Mã SP : RW40
Model : SM220-2M
Brand ( Hiệu ) : Sany, Kobelco
Trọng lượng , (Kg) : 260kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giảm tốc quay toa DOOSAN, HYUNDAI

Giảm tốc quay toa DOOSAN, HYUNDAI

Mã SP : 3GM4
Model : SM220-1M
Brand ( Hiệu ) : Hyundai, Doosan
Trọng lượng , (Kg) : 270kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Giảm tốc quay toa HYUNDAI

Giảm tốc quay toa HYUNDAI

Mã SP : QTJJ
Model : SM220
Brand ( Hiệu ) : Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 280
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá