Bộ thắng xe nâng NICHIYU

Bộ thắng xe nâng NICHIYU

Mã SP : VTH48798
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ càng bố thắng xe nâng TOYOTA FB15R

Bộ càng bố thắng xe nâng TOYOTA FB15R

Mã SP : VTH48693
Model : TOYOTA FB15R
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ càng bố thắng xe nâng KOMATSU FB20/14R

Bộ càng bố thắng xe nâng KOMATSU FB20/14R

Mã SP : VTH48687
Part Number , S/N : 312119
Model : FB20/14R
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ càng bố thắng xe nâng TOYOTA FB15L

Bộ càng bố thắng xe nâng TOYOTA FB15L

Mã SP : VTH48682
Part Number , S/N : 312118
Model : TOYOTA FB15RL
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ càng bố thắng xe nâng TOYOTA FB15R

Bộ càng bố thắng xe nâng TOYOTA FB15R

Mã SP : VTH48564
Part Number , S/N : 312117
Model : TOYOTA FB15R
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ càng bố thắng xe nâng TOYOTA 7FB20-25L

Bộ càng bố thắng xe nâng TOYOTA 7FB20-25L

Mã SP : VTH48558
Part Number , S/N : 312102
Model : TOYOTA 7FB20-25L
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ càng bố thắng xe nâng TOYOTA 7FB20-25R

Bộ càng bố thắng xe nâng TOYOTA 7FB20-25R

Mã SP : VTH48556
Part Number , S/N : 312101
Model : TOYOTA 7FB20-25R
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ càng bố thắng xe nâng NICHIYU FB15-18L

Bộ càng bố thắng xe nâng NICHIYU FB15-18L

Mã SP : VTH48550
Part Number , S/N : 312100
Model : NICHIYU FB15-18L
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ càng bố thắng xe nâng NICHIYU FB15-18R

Bộ càng bố thắng xe nâng NICHIYU FB15-18R

Mã SP : VTH48543
Part Number , S/N : 312099
Model : NICHIYU FB15-18R
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ càng bố thắng xe nâng NICHIYU FB20-25L

Bộ càng bố thắng xe nâng NICHIYU FB20-25L

Mã SP : VTH48518
Part Number , S/N : 312025
Model : 8FB15
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng xe nâng TCM FBRI

Càng bố thắng xe nâng TCM FBRI

Mã SP : VTH48509
Part Number , S/N : 44060-15K00B
Model : FB20-25
Brand ( Hiệu ) : TCM
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng xe nâng SHINKO 8FB20

Càng bố thắng xe nâng SHINKO 8FB20

Mã SP : VTH48502
Part Number , S/N : 9328913-00
Model : 8FB20
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng xe nâng TOYOTA 47113-12190-71

Càng bố thắng xe nâng TOYOTA 47113-12190-71

Mã SP : VTH48494
Part Number , S/N : 47113-12190-71
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng xe nâng SHINKO 8FB15

Càng bố thắng xe nâng SHINKO 8FB15

Mã SP : VTH48461
Part Number , S/N : 9191513-00
Model : 8FB15
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng xe nâng TOYOTA 7FB15-18

Càng bố thắng xe nâng TOYOTA 7FB15-18

Mã SP : VTH48365
Part Number , S/N : 47403-12810-71
Model : 7FB15-18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng xe nâng TOYOTA FB20-25

Càng bố thắng xe nâng TOYOTA FB20-25

Mã SP : VTH48348
Part Number , S/N : 47403-23320-71
Model : TOYOTA FB20-25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng xe nâng NICHIYU FB30

Càng bố thắng xe nâng NICHIYU FB30

Mã SP : VTH48340
Part Number , S/N : 32051-23750 32051-23760
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng xe nâng NICHIYU

Càng bố thắng xe nâng NICHIYU

Mã SP : VTH48337
Part Number , S/N : 32051-23730 32051-23740
Model : FB20-25
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng xe nâng NICHIYU

Càng bố thắng xe nâng NICHIYU

Mã SP : VTH48334
Part Number , S/N : 312158
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng xe nâng NICHIYU

Càng bố thắng xe nâng NICHIYU

Mã SP : JAPP
Part Number , S/N : 32051-23710 32051-23720
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Má Phanh

Má Phanh

Mã SP : VTH34969
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng Bố Thắng

Càng Bố Thắng

Mã SP : GZLQ
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng xe nâng TOYOTA TCM FD20~25Z5/T6/T7,FG20~25N5/T6/T7,FD30T6/T7(late)/T3,FG30T6/T7(late)/T3,3-8FD/2O~25

Càng bố thắng xe nâng TOYOTA TCM FD20~25Z5/T6/T7,FG20~25N5/T6/T7,FD30T6/T7(late)/T3,FG30T6/T7(late)/T3,3-8FD/2O~25

Mã SP : VTH21084
Part Number , S/N : 522A2-61561,47405-22550-71,47403-20541-71,47405-23600-71,47405-23000-71,47405-22000-71,47401-33240-7
Model : TCM FD20~25Z5/T6/T7,FG20~25N5/T6/T7,FD30T6/T7(late)/T3,FG30T6/T7(late)/T3,3-8FD/2O~25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng NICHIYU

Càng bố thắng NICHIYU

Mã SP : VTH19322
Model : 7FBR10-18
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng TAILIFT

Càng bố thắng TAILIFT

Mã SP : VTH19234
Model : FD/G20
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng HYUNDAI ,DOOSAN

Càng bố thắng HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : VTH02214
Part Number , S/N : 524247/0001
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố thắng HELI

Bố thắng HELI

Mã SP : BB13-00
Model : CPCD50-70
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng

Càng bố thắng

Mã SP : BB01-XG530-DT2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng HELI

Càng bố thắng HELI

Mã SP : BB01-910
Thông số kỹ thuật : BB01-048/BB01-049
Model : FD/G/B20-35
Brand ( Hiệu ) : TAILIFT
Trọng lượng , (Kg) : 2.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng TCM,HELI

Càng bố thắng TCM,HELI

Mã SP : BB01-909
Thông số kỹ thuật : BB01-018/BB01-019
Model : FD50-70/Z7,Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 4.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng TCM

Càng bố thắng TCM

Mã SP : BB01-908
Model : FD/G35-40T8/C8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 3.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng MITSUBISHI

Càng bố thắng MITSUBISHI

Mã SP : BB01-907
Model : FD35-40(F19B)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 3.21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng TCM

Càng bố thắng TCM

Mã SP : BB01-906
Thông số kỹ thuật : BB01-012/BB01-013
Model : FD/G35-40T8/C8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 3.82
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng TOYOTA

Càng bố thắng TOYOTA

Mã SP : BB01-905
Model : 5FD/G28-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2.67
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng TCM,HELI,NISSAN

Càng bố thắng TCM,HELI,NISSAN

Mã SP : BB01-904
Model : FD/G30T3
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng TCM, Heli, Hangcha

Càng bố thắng TCM, Heli, Hangcha

Mã SP : BB01-903
Thông số kỹ thuật : BB01-006/BB01-007
Model : FD/G30Z5/T6
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 3.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng TCM

Càng bố thắng TCM

Mã SP : BB01-902
Model : FB20-25/-6,-7,-V
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 2.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng TCM

Càng bố thắng TCM

Mã SP : BB01-901
Model : FD/G15T12/T19/T9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 1.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng TCM

Càng bố thắng TCM

Mã SP : BB01-127
Part Number , S/N : C-K1-M0009-07492
Model : TCM FR(H)B10-18-6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.56
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng NICHIYU

Càng bố thắng NICHIYU

Mã SP : BB01-117
Part Number , S/N : 70001-24170
Model : FBT10-20PN-75
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 0.07
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng NICHIYU

Càng bố thắng NICHIYU

Mã SP : BB01-116
Part Number , S/N : 70001-24160
Model : FBT10-20PN-75
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 0.09
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng Hangcha

Càng bố thắng Hangcha

Mã SP : BB01-106
Part Number , S/N : 5CY23A-00400
Model : CPCD50-70,CCCD50-70
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng Tailift

Càng bố thắng Tailift

Mã SP : BB01-1
Part Number , S/N :
Model : FD40
Brand ( Hiệu ) : TAILIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng

Càng bố thắng

Mã SP : BB01-094
Part Number , S/N : 91446-41100/91446-41200 LH
Model : FD/G20-35A(F18A,F14B,F26) LH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng TAILIFT

Càng bố thắng TAILIFT

Mã SP : BB01-092
Part Number , S/N : 74006128
Model : FD40-50
Brand ( Hiệu ) : TAILIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng HELI

Càng bố thắng HELI

Mã SP : BB01-091
Part Number , S/N : 38345.6
Thông số kỹ thuật : BB01-001/BB01-002
Model : HELI CPCD180-CU2
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng

Càng bố thắng

Mã SP : BB01-090
Part Number , S/N : 12833320600-LH
Thông số kỹ thuật : 151.3*145.8*101.8 double-side Thickness:3.6
Model : R60-25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng

Càng bố thắng

Mã SP : BB01-089
Part Number , S/N : 12833320600-LH
Thông số kỹ thuật : 151.3*145.8*101.8 single-side thickness:2.8
Model : R60-25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng LINDE

Càng bố thắng LINDE

Mã SP : BB01-088
Part Number , S/N : 12833320600-LH
Model : 1283/HT25/30Ds/Ts RH
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 2.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng LINDE

Càng bố thắng LINDE

Mã SP : BB01-087
Part Number , S/N : 12833320600-RH
Model : 1283/HT25-30Ds/Ts RH
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 2.65
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng HYUNDAI ,DOOSAN

Càng bố thắng HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : BB01-086
Part Number , S/N : 6R8020
Model : D20-30S-2
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng

Càng bố thắng

Mã SP : BB01-085
Part Number , S/N : 1565313
Model : H2.00-3.5FT LH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng

Càng bố thắng

Mã SP : BB01-084
Part Number , S/N : 1565314
Model : H2.00-3.5FT RH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng

Càng bố thắng

Mã SP : BB01-083
Part Number , S/N : 1135040302
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng

Càng bố thắng

Mã SP : BB01-078
Part Number , S/N : 91346-01900/91346-02100
Model : FD/G10-18 F25B-53768 LH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng

Càng bố thắng

Mã SP : BB01-077
Part Number , S/N : M4033005300/M4033005400
Model : MAX FD40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng

Càng bố thắng

Mã SP : BB01-076
Part Number , S/N : 25813-02421
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng STILL

Càng bố thắng STILL

Mã SP : BB01-075
Part Number , S/N : 158279
Thông số kỹ thuật : OD:φ172*φ132.5*φ129*φ122.5(space of the teeth)*Thickness:3.5mm
Model : R60-20
Brand ( Hiệu ) : STILL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng TAILIFT

Càng bố thắng TAILIFT

Mã SP : BB01-072
Part Number , S/N : 34768/34121
Model : TAILIFT FD40-50
Brand ( Hiệu ) : TAILIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Càng bố thắng TOYOTA

Càng bố thắng TOYOTA

Mã SP : BB01-070
Part Number , S/N : 47117-12240-71,47119-12240-71,93046-00400
Thông số kỹ thuật : Length:109mm Width:38mm
Model : 2FBE10-18,5FBE10-20,6FBRE12-20,cat
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »