Canh cốt TOYOTA

Canh cốt TOYOTA

Mã SP : VTH32249
Model : 1DZ-2
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ron máy

Ron máy

Mã SP : EK00-146
Part Number , S/N : U5LB0100
Model : CP80776
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt

Canh cốt

Mã SP : E011-056
Model : LR4105 +0.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt

Canh cốt

Mã SP : E011-038
Model : 6BB1,6BD1,6BG1,4BG1,4BG1T,4BD1,4BD1T,4BC2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt

Canh cốt

Mã SP : E011-055
Part Number , S/N : 7701462824
Model : Reno (LPG)F3R-262+F3R-264
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt

Canh cốt

Mã SP : E011-046
Part Number , S/N : 02928961
Model : Deutz D2011L04、BF4M2011
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt

Canh cốt

Mã SP : E011-043
Part Number , S/N : VW026198421
Model : Linde VW ADG/H12-20D,VW BJC/CBJB
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt TOYOTA

Canh cốt TOYOTA

Mã SP : E011-105
Part Number , S/N : 11013-76006-71
Thông số kỹ thuật : 0.25
Model : 2J
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt

Canh cốt

Mã SP : E011-100
Model : D1005
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt

Canh cốt

Mã SP : E011-097
Part Number , S/N : ME130226
Model : 6D16,6D16T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt TOYOTA

Canh cốt TOYOTA

Mã SP : E011-095
Part Number , S/N : 11012-76003-71
Model : 4Y 0.25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt KUBOTA

Canh cốt KUBOTA

Mã SP : E011-094
Part Number , S/N : 1A091-23950,1A091-23970
Model : V2203
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt KUBOTA

Canh cốt KUBOTA

Mã SP : E011-093
Part Number , S/N : 15221-23950/19202-23970
Model : V2203
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt 86.25*105.75*2.8

Canh cốt 86.25*105.75*2.8

Mã SP : E011-091
Part Number , S/N : 32A09-08301,32A09-08300
Thông số kỹ thuật : 86.25*105.75*2.8
Model : S4S,S6S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt 74.25*85.75*3.25

Canh cốt 74.25*85.75*3.25

Mã SP : E011-089
Part Number , S/N : 11013-78200-71
Thông số kỹ thuật : 74.25*85.75*3.25
Model : 1DZ/5-6F
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt

Canh cốt

Mã SP : E011-086
Part Number , S/N : 495-01010
Model : Weichai 495(WF495)
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt HYUNDAI ,DOOSAN

Canh cốt HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : E011-080
Model : DB58
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt

Canh cốt

Mã SP : E011-074
Model : HFC4DA1-G
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt YANMAR

Canh cốt YANMAR

Mã SP : E011-061
Part Number , S/N : 6150-21-8050
Model : 6D125
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt 78.85*93.8*2.325

Canh cốt 78.85*93.8*2.325

Mã SP : E011-059
Part Number , S/N : 12280-37525-7
Thông số kỹ thuật : 78.85*93.8*2.325
Model : SD20,SD22,SD23,SD25,SD25T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt

Canh cốt

Mã SP : E011-058
Part Number , S/N : 1002019+1002021
Model : WF491GP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt YANMAR

Canh cốt YANMAR

Mã SP : E011-057
Model : 4TNE84
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt YANMAR

Canh cốt YANMAR

Mã SP : E011-054
Model : 4TNE92(+0.25)
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt

Canh cốt

Mã SP : E011-052
Model : 4LE2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt Chaochai

Canh cốt Chaochai

Mã SP : E011-051
Model : 4100Q
Brand ( Hiệu ) : Chaochai
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt HELI

Canh cốt HELI

Mã SP : E011-050
Model : LR4108,LR4105,LR4B3-22,YTR4105G
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt YANMAR

Canh cốt YANMAR

Mã SP : E011-044
Part Number , S/N : 6136-21-8050
Model : 6D105
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt

Canh cốt

Mã SP : E011-042
Model : 3D84-3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt KUBOTA

Canh cốt KUBOTA

Mã SP : E011-041
Model : V2203
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt XINCHAI

Canh cốt XINCHAI

Mã SP : E011-039
Part Number , S/N : NA385B-01026 NA385B-01022
Model : NB485BPG,NC485BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt 78.7*5.7*2(Outer diameter *width * thickness)

Canh cốt 78.7*5.7*2(Outer diameter *width * thickness)

Mã SP : E011-035
Part Number , S/N : 1A091-2353-0,1A091-2354-0
Thông số kỹ thuật : 78.7*5.7*2(Outer diameter *width * thickness)
Model : V2403
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt YANMAR

Canh cốt YANMAR

Mã SP : E011-034
Part Number , S/N : 129150-02930
Model : 4TNE88,4TNV88
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt DA640-2

Canh cốt DA640-2

Mã SP : E011-033
Model : DA640-2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt CHAOCHAI 6102BG6

Canh cốt CHAOCHAI 6102BG6

Mã SP : E011-032
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt Outer diameter 93.6,width 7.1, thickness 2.4,width of horn 10.8

Canh cốt Outer diameter 93.6,width 7.1, thickness 2.4,width of horn 10.8

Mã SP : E011-031
Part Number , S/N : 1005086-X2/1005087-X2
Thông số kỹ thuật : Outer diameter 93.6,width 7.1, thickness 2.4,width of horn 10.8
Model : CA498
Brand ( Hiệu ) : DACHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt Cummins

Canh cốt Cummins

Mã SP : E011-030
Part Number , S/N : A298116
Model : A2300
Brand ( Hiệu ) : Cummins
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt TOYOTA

Canh cốt TOYOTA

Mã SP : E011-029
Part Number , S/N : 11011-76002-71
Model : 3P, 4P
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt HYUNDAI ,DOOSAN

Canh cốt HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : E011-028
Part Number , S/N : 65.01150-6008
Model : DB33
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt HA

Canh cốt HA

Mã SP : E011-027
Model : HA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt MITSUBISHI

Canh cốt MITSUBISHI

Mã SP : E011-026
Part Number , S/N : 34409-08100
Model : S4E,S4E2,S6E,S6E2
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt XA

Canh cốt XA

Mã SP : E011-024
Model : XA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt KUBOTA

Canh cốt KUBOTA

Mã SP : E011-022
Part Number , S/N : BN-1C010-23530,1C010-23540
Model : V3300
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt TOYOTA

Canh cốt TOYOTA

Mã SP : E011-021
Part Number , S/N : 11011-76001-71
Model : 5K
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt 4FA1

Canh cốt 4FA1

Mã SP : E011-019
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt Outer diameter 100.7,width 8.2, thickness 2.4,width of horn 9.9

Canh cốt Outer diameter 100.7,width 8.2, thickness 2.4,width of horn 9.9

Mã SP : E011-018
Part Number , S/N : 495B-01022A,495B-01026A
Thông số kỹ thuật : Outer diameter 100.7,width 8.2, thickness 2.4,width of horn 9.9
Model : 495BPG,A495BPG,498BPG,A498BPG,A498BD
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt MITSUBISHI

Canh cốt MITSUBISHI

Mã SP : E011-017
Part Number , S/N : AG-34309-00800,34309-00800
Model : S6K
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt MITSUBISHI

Canh cốt MITSUBISHI

Mã SP : E011-015
Part Number , S/N : MD351820
Model : 4G63, 4G64
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt 86.25*105.75*2.45

Canh cốt 86.25*105.75*2.45

Mã SP : E011-014
Part Number , S/N : 32A09-08101,32A09-08100,AG-32B09-08101
Thông số kỹ thuật : 86.25*105.75*2.45
Model : S4S,S6S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt YANMAR

Canh cốt YANMAR

Mã SP : E011-013
Part Number , S/N : 6204-21-8500,C6204218510
Model : 4D95,6D95,QSB3.3
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt YANMAR

Canh cốt YANMAR

Mã SP : E011-012
Part Number , S/N : YM129900-02930
Model : 4D92E,4D94E,4D98E,4D94LE,4TNV94L-VLX,4TNV98
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt 64.3*76*2.5

Canh cốt 64.3*76*2.5

Mã SP : E011-011
Part Number , S/N : 11011-76003-71
Thông số kỹ thuật : 64.3*76*2.5
Model : 4y
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt 6FD (9808- ) -8FD/1DZ

Canh cốt 6FD (9808- ) -8FD/1DZ

Mã SP : E011-010
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt 82.25*95.75*2.5

Canh cốt 82.25*95.75*2.5

Mã SP : E011-009
Part Number , S/N : 11011-UD010,11011-78300-71,11011-78C00-71
Thông số kỹ thuật : 82.25*95.75*2.5
Model : 1Z,11Z,12Z,14Z,2Z,13Z,14Z,3Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt 74.25*85.75*3

Canh cốt 74.25*85.75*3

Mã SP : E011-008
Part Number , S/N : 11011-78200-71
Thông số kỹ thuật : 74.25*85.75*3
Model : 1DZ/5-6F
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt 76.25*90*3

Canh cốt 76.25*90*3

Mã SP : E011-007
Part Number , S/N : 11011-76006-71
Thông số kỹ thuật : 76.25*90*3
Model : 2j
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt 78.85*93.8*2.325

Canh cốt 78.85*93.8*2.325

Mã SP : E011-006
Part Number , S/N : A-12280-37525
Thông số kỹ thuật : 78.85*93.8*2.325
Model : TD27,TD42,QD32
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt 88.25*101*2.5

Canh cốt 88.25*101*2.5

Mã SP : E011-005
Part Number , S/N : Z-1-11680-001-2
Thông số kỹ thuật : 88.25*101*2.5
Model : 6BB1 6BD1 6BG1 6BG1T 4BD1 4BD1T 4BG1 4BG1T
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt 78.05*92.95*2.48

Canh cốt 78.05*92.95*2.48

Mã SP : E011-003
Part Number , S/N : Z-9-11581-057-0,Z-8-94453-520-0,Z-8-97042-262-1
Thông số kỹ thuật : 78.05*92.95*2.48
Model : 4JG2,C240PKJ,4JG1,4JB1,HJ493,C221
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt 68.25*78.75*2.665

Canh cốt 68.25*78.75*2.665

Mã SP : E011-002
Part Number , S/N : Z-5-11599-003-1
Thông số kỹ thuật : 68.25*78.75*2.665
Model : 4LB1,4LE1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Canh cốt Shaft diameter 64*Outer diameter 80.2* Thickness 2.36

Canh cốt Shaft diameter 64*Outer diameter 80.2* Thickness 2.36

Mã SP : E011-001
Part Number , S/N : Z-8-94250-265-0,20801-08091
Thông số kỹ thuật : Shaft diameter 64*Outer diameter 80.2* Thickness 2.36
Model : 4FE1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá