Khớp nối lái NICHIYU

Khớp nối lái NICHIYU

Mã SP : LEUH
Part Number , S/N : 14300-72140
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TOYOTA

khớp carđang TOYOTA

Mã SP : HQ01-051
Thông số kỹ thuật : 188mm
Model : 6FG35-A50 (GM6-262)
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TOYOTA

khớp carđang TOYOTA

Mã SP : VTH27617
Model : 5FD33-45 (9204-9609)
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TOYOTA

khớp carđang TOYOTA

Mã SP : VTH27611
Model : 5FD33-45 (8806-9204)
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang DAEWOO

khớp carđang DAEWOO

Mã SP : H002-046
Part Number , S/N : A123651
Model : D40SC-2S
Brand ( Hiệu ) : DAEWOO
Trọng lượng , (Kg) : 2.65
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang Hangcha

khớp carđang Hangcha

Mã SP : VTH03372
Part Number , S/N : R450-361000-000
Model : CPCD40-50
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 4.18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang

khớp carđang

Mã SP : VTH03241
Thông số kỹ thuật : 13T*240mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TOYOTA

khớp carđang TOYOTA

Mã SP : VTH03240
Thông số kỹ thuật : 0T*183mm
Model : 6F
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang 13T

khớp carđang 13T

Mã SP : VTH03239
Thông số kỹ thuật : 13T*190mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang

khớp carđang

Mã SP : VTH03238
Thông số kỹ thuật : 16T*220
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TOYOTA

khớp carđang TOYOTA

Mã SP : VTH03006
Part Number , S/N : 37215-26000-71
Model : 8FD20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TOYOTA

khớp carđang TOYOTA

Mã SP : VTH01294
Part Number , S/N : 67310-30511-71
Thông số kỹ thuật : 186mm
Model : 7FD35~45, 13Z, 14Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang MITSUBISHI

khớp carđang MITSUBISHI

Mã SP : VTH00432
Part Number , S/N : 91A24-11301
Thông số kỹ thuật : 20T
Model : FD25, FG25
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang KOMATSU

khớp carđang KOMATSU

Mã SP : VTH00409
Part Number , S/N : 3EA-23-41980
Thông số kỹ thuật : 22T
Model : FD18-20
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang KOMATSU

khớp carđang KOMATSU

Mã SP : VTH00408
Part Number , S/N : 3EA-23-41950
Thông số kỹ thuật : 17T
Model : FD18-20
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang KOMATSU

khớp carđang KOMATSU

Mã SP : VTH00394
Part Number , S/N : 3EB-10-31180SA
Thông số kỹ thuật : 16T
Model : FD/G10~30
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang KOMATSU

khớp carđang KOMATSU

Mã SP : VTH00392
Part Number , S/N : 3EB-21-53210
Thông số kỹ thuật : 19T
Model : fd25-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TOYOTA

khớp carđang TOYOTA

Mã SP : VTH00333
Part Number , S/N : 41141-23321-71
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : 7FD30, 7FG30 hình 40
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TOYOTA

khớp carđang TOYOTA

Mã SP : VTH00332
Part Number , S/N : 41141-23320-71
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : 7FD30, 7FG30 hình 40
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TOYOTA

khớp carđang TOYOTA

Mã SP : VTH00331
Part Number , S/N : 33412-23321-71
Thông số kỹ thuật : 23T
Model : 7FD30, 7FG30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TOYOTA

khớp carđang TOYOTA

Mã SP : VTH00330
Part Number , S/N : 33412-23600-71
Model : 6FD30, 6FG30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TOYOTA

khớp carđang TOYOTA

Mã SP : VTH00329
Part Number , S/N : 33412-23000-71
Model : 5FD30, 5FG30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TOYOTA

khớp carđang TOYOTA

Mã SP : vth00328
Part Number , S/N : 33411-23063-71
Model : 5,6FD/G 25~30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TOYOTA

khớp carđang TOYOTA

Mã SP : VTH00318
Part Number , S/N : 33412-26600-71
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : 8FD30, 8FG30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TOYOTA

khớp carđang TOYOTA

Mã SP : VTH00225
Part Number , S/N : 32586-23030-71
Thông số kỹ thuật : 23T
Model : 1DZ,1Z,2J,4P,4Y,5K
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TCM

khớp carđang TCM

Mã SP : vth00023
Part Number , S/N : 224W7-22231
Model : số 8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trục cardang TCM

Trục cardang TCM

Mã SP : VTH00020
Part Number , S/N : 224W7-22201
Model : số 7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang KOMATSU, TOYOTA

khớp carđang KOMATSU, TOYOTA

Mã SP : TE27-001
Part Number , S/N : 37211-23600-71
Model : 6-7FD/G10-J35,7FD/GN15-30, FD/G20-30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU, TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

đầu khớp carđang KOMATSU

đầu khớp carđang KOMATSU

Mã SP : TE10-020
Part Number , S/N : 3EB-15-53251,725496-744499,3EB-15-53250
Thông số kỹ thuật : 19T
Model : FD/G20-30,-16 FD/G20-35A-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 1.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

đầu khớp carđang KOMATSU

đầu khớp carđang KOMATSU

Mã SP : TE10-013
Part Number , S/N : 12N53-82202,12N53-82201
Model : TCM FD20-30T3
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 1.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TCM,HELI

khớp carđang TCM,HELI

Mã SP : TE10-012
Part Number , S/N : 15793-82231
Model : H2000CPCD50-100,FD50-100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 1.38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang thủy lực TCM

khớp carđang thủy lực TCM

Mã SP : TE05-H05-9
Part Number , S/N : yz41-h005
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang thủy lực TCM

khớp carđang thủy lực TCM

Mã SP : TE05-H05-8
Part Number , S/N : yz35-h005
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang thủy lực MITSUBISHI

khớp carđang thủy lực MITSUBISHI

Mã SP : TE05-H05-7
Part Number , S/N : ym07-h005
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang thủy lực MITSUBISHI

khớp carđang thủy lực MITSUBISHI

Mã SP : TE05-H05-5
Part Number , S/N : ym02-h005
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang thủy lực MITSUBISHI

khớp carđang thủy lực MITSUBISHI

Mã SP : TE05-H05-4
Part Number , S/N : ym04-h005
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang YALE

khớp carđang YALE

Mã SP : TE05-H05-2
Part Number , S/N : yy01-h005
Thông số kỹ thuật : 0T
Brand ( Hiệu ) : YALE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang thủy lực TCM

khớp carđang thủy lực TCM

Mã SP : TE05-H05-0
Part Number , S/N : yz37-h005
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang thủy lực MITSUBISHI

khớp carđang thủy lực MITSUBISHI

Mã SP : TE05-H05
Part Number , S/N : ym17-h005
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang thủy lực TOYOTA

khớp carđang thủy lực TOYOTA

Mã SP : TE05-H005
Part Number , S/N : 67310-30510-71,67310 30541 71
Model : TOYOTA 13Z 7FD40
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang KOMATSU

khớp carđang KOMATSU

Mã SP : TE05-042
Part Number , S/N : 3EA-20-51210
Model : FD/G10~18-20,FG15H~20H-20
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 4.73
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang hộp số BAOLI

khớp carđang hộp số BAOLI

Mã SP : TE05-041
Part Number , S/N : 50CD201000
Thông số kỹ thuật : 0T
Model : BAOLI CPCD50-70
Brand ( Hiệu ) : MAXIMAL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang 290A3-37001

khớp carđang 290A3-37001

Mã SP : TE05-033
Part Number , S/N : 290A3-37001
Thông số kỹ thuật : 11.64kg
Model : TCM FD115-150-2,FD105-150Z
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 11.64
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Khớp carđang 91524-00040,91324-00062

Khớp carđang 91524-00040,91324-00062

Mã SP : TE05-027
Part Number , S/N : 91524-00040,91324-00062
Thông số kỹ thuật : 十字节轴径¢28.5,4-¢10.7孔中心距42.86*88.9,配合外圆直径小于¢115.8,工字型连接体孔距69,十字节面对面尺寸104
Model : FD20-35N(F18CF14E),FG20-35N(F17DF13F)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 3.95
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TCM

khớp carđang TCM

Mã SP : TE05-01VTH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang hộp số TOYOTA

khớp carđang hộp số TOYOTA

Mã SP : TE05-019
Part Number , S/N : 37110-33901-71
Model : 5FD/G50-80 5FDM60-70
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang hộp số komatsu

khớp carđang hộp số komatsu

Mã SP : TE05-018
Part Number , S/N : 3EB-20-51310
Thông số kỹ thuật : 与TE05-008传动轴通用,螺丝包不一样
Model : FD20-30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang hộp số HELI

khớp carđang hộp số HELI

Mã SP : TE05-011
Part Number , S/N : H43E3-30201,HRH43E3301,H56J3-30201,25783-30201
Thông số kỹ thuật : 0T
Model : H2000/CPCD50-70
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 10.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang hộp số MITSUBHI

khớp carđang hộp số MITSUBHI

Mã SP : TE05-010
Part Number , S/N : 91324-00062,91324-00061
Model : FD20-30N/S4S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 3.58
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang hộp số mitsubhi

khớp carđang hộp số mitsubhi

Mã SP : TE05-009
Part Number , S/N : 91324-00030,91324-00060
Model : FD/G20-30FC/S4S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang hộp số KOMATSU, TOYOTA

khớp carđang hộp số KOMATSU, TOYOTA

Mã SP : TE05-008
Part Number , S/N : 04937-20020-71,3EB-20-51310,37210-23600-71
Thông số kỹ thuật : 与TE05-018传动轴通用,螺栓M8*1.25
Model : 5-6F10-30,7FD10~30 7FD35~50
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU, TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3.56
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang hộp số TOYOTA

khớp carđang hộp số TOYOTA

Mã SP : TE05-007
Part Number , S/N : 37210-26601-71,37210-26600-71
Model : 8FDG10-30,FDGZN20-30,8FDGN15-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3.69
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang hộp số TOYOTA

khớp carđang hộp số TOYOTA

Mã SP : TE05-005
Part Number , S/N : 37210-30510-71
Model : 7FD35~50 , 13Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4.24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang hộp số TCM

khớp carđang hộp số TCM

Mã SP : TE05-002
Part Number , S/N : 230C3-32101
Thông số kỹ thuật : 0T
Model : FD50-70Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang hộp số TCM

khớp carđang hộp số TCM

Mã SP : TE05-001
Part Number , S/N : 12N53-32001
Thông số kỹ thuật : 十字节轴径28,工字铁孔距69,槽宽82.5/4-¢8.5孔距36.5*88,突台宽9.5,大外径¢108,面对面尺寸100
Model : TCM FDG10-30T3,C3,T13,C13,W3,FHDG10-30T3,C3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 3.31
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt khớp carđang

Phốt khớp carđang

Mã SP : TE00-01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TOYOTA

khớp carđang TOYOTA

Mã SP : T012-008
Part Number , S/N : 41141-26600-71
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : 8FD30, 8FG30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang 83*90*28

khớp carđang 83*90*28

Mã SP : K83*90*28
Part Number , S/N : 20117-20041
Thông số kỹ thuật : 83*90*28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang TCM

khớp carđang TCM

Mã SP : K18*195
Part Number , S/N : 22W12-22012
Thông số kỹ thuật : 18T*195
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

khớp carđang 16T*188

khớp carđang 16T*188

Mã SP : K16*188
Part Number , S/N : 234A1-10201
Thông số kỹ thuật : 16T*188
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »