Vỏ xe nâng CASUMINA 6.50-10,650-10 ( lốp hơi )

Vỏ xe nâng CASUMINA 6.50-10,650-10 ( lốp hơi )

Mã SP : 3N40
Thông số kỹ thuật : 6.50-10,650-10
Model : 6.50-10,650-10
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
1.040.000 đ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xe nâng casumina 8.15-15,815-15/28*9-15 ( lốp đặc )

Vỏ xe xe nâng casumina 8.15-15,815-15/28*9-15 ( lốp đặc )

Mã SP : VTH01221
Thông số kỹ thuật : 815-15/28*9-15
Model : 815-15/28*9-15
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Trọng lượng , (Kg) : 63
Kích thước (D x R x C) mm: 214*706
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
3.950.000 đ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe nâng CASUMINA 6.50-10,650-10 ( lốp đặc )

Vỏ xe nâng CASUMINA 6.50-10,650-10 ( lốp đặc )

Mã SP : VTH01222
Thông số kỹ thuật : 650-10
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Trọng lượng , (Kg) : 35
Kích thước (D x R x C) mm: 170*582
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
2.050.000 đ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng CASUMINA 5.00-8,500-8 ( lốp đặc )

Lốp xe nâng CASUMINA 5.00-8,500-8 ( lốp đặc )

Mã SP : VTH29508
Thông số kỹ thuật : 5.00-8,500-8
Model : 5.00-8,500-8
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Trọng lượng , (Kg) : 27
Kích thước (D x R x C) mm: 149*530
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Việt Nam
1.210.000 đ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 6.00-9 CASUMINA

Lốp xe nâng 6.00-9 CASUMINA

Mã SP : VTH01291
Thông số kỹ thuật : 600-9
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Trọng lượng , (Kg) : 27
Kích thước (D x R x C) mm: 149*530
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Việt Nam
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe nâng casumina 825-15,8.25-15 ( vỏ đặc )

Vỏ xe nâng casumina 825-15,8.25-15 ( vỏ đặc )

Mã SP : VTH02187
Thông số kỹ thuật : 825-15,8.25-15
Model : 825-15,8.25-15
Brand ( Hiệu ) : casumina
Trọng lượng , (Kg) : 89
Kích thước (D x R x C) mm: 230*836
Xuất xứ : VIỆT NAM
4.320.000 đ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe Casumina 28x9-15 28*9-15 ( Vỏ Hơi )

Lốp xe Casumina 28x9-15 28*9-15 ( Vỏ Hơi )

Mã SP : VTH43810
Thông số kỹ thuật : 28X9-15 28*8-15
Model : 28X9-15 28*8-15
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Việt Nam
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe CASUMINA 7.00-12,700-12 ( Vỏ hơi )

Vỏ xe CASUMINA 7.00-12,700-12 ( Vỏ hơi )

Mã SP : VTH29516
Thông số kỹ thuật : 7.00-12,700-12
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Việt Nam
3.870.000 đ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng CASUMINA 6.00-9,600-9 ( lốp hơi )

Lốp xe nâng CASUMINA 6.00-9,600-9 ( lốp hơi )

Mã SP : VTH29510
Thông số kỹ thuật : 6.00-9
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Việt Nam
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe CASUMINA 7.00-12,700-12 ( vỏ đặc )

Vỏ xe CASUMINA 7.00-12,700-12 ( vỏ đặc )

Mã SP : VTH29484
Thông số kỹ thuật : 7.00-12,700-12
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Việt Nam
2.700.000 đ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe Casumina 28x9-15 28*9-15 ( Vỏ đặc )

Lốp xe Casumina 28x9-15 28*9-15 ( Vỏ đặc )

Mã SP : VTH29477
Thông số kỹ thuật : 28X9-15 28*8-15
Model : 28X9-15 28*8-15
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Việt Nam
3.290.000 đ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 18×7-8

Lốp xe 18×7-8

Mã SP : VTH29441
Thông số kỹ thuật : 18×7-8
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Việt Nam
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng CASUMINA 5.00-8,500-8 ( lốp hơi )

Lốp xe nâng CASUMINA 5.00-8,500-8 ( lốp hơi )

Mã SP : VTH29437
Thông số kỹ thuật : 5.00-8
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Việt Nam
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe Casumina 8.15-15,815-15 ( Vỏ hơi )

Lốp xe Casumina 8.15-15,815-15 ( Vỏ hơi )

Mã SP : VTH29148
Thông số kỹ thuật : 8.15-15,815-15
Model : 8.15-15,815-15
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Việt Nam
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng CASUMINA 8.25-15 ,825-15 ( lốp hơi )

Lốp xe nâng CASUMINA 8.25-15 ,825-15 ( lốp hơi )

Mã SP : VTH29144
Thông số kỹ thuật : 8.25-15,825-15
Model : 825-15,8.25-15
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Việt Nam
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe CASUMINA 7.00-12,700-12 ( lốp đặc )

Lốp xe CASUMINA 7.00-12,700-12 ( lốp đặc )

Mã SP : VTH29140
Thông số kỹ thuật : 7.00-12,700-12
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Việt Nam
2.700.000 đ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe CASUMINA 7.00-12 , 700-12( vỏ hơi )

Lốp xe CASUMINA 7.00-12 , 700-12( vỏ hơi )

Mã SP : VTH29137
Thông số kỹ thuật : 7.00-12,700-12
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Việt Nam
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng CASUMINA 6.00-9,600-9 ( lốp đặc)

Lốp xe nâng CASUMINA 6.00-9,600-9 ( lốp đặc)

Mã SP : VTH28144
Thông số kỹ thuật : 6.00-9,600-9
Brand ( Hiệu ) : CASUMINA
Trọng lượng , (Kg) : 27
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Việt Nam
1.660.000 đ
Chi tiết Yêu cầu báo giá