Cho thuê xe nâng điện đứng lái Nichiyu

Cho thuê xe nâng điện đứng lái Nichiyu

Mã SP : VTH44312
Model : FBRA18-75B-400PFLCS
Brand ( Hiệu ) : Nichiyu
Nâng cao (m) : 4000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng điện đứng lái MITSUBISH

Cho thuê xe nâng điện đứng lái MITSUBISH

Mã SP : VTH43518
Model : RBS10CA
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Nâng cao (m) : 5000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng điện đứng lái KOMATSU

Cho thuê xe nâng điện đứng lái KOMATSU

Mã SP : VTH43517
Model : FB15RS-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2320
Nâng cao (m) : 4000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Năm : 2005-03
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng điện ngồi lái TCM

Cho thuê xe nâng điện ngồi lái TCM

Mã SP : VTH43514
Model : FB25-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Nâng cao (m) : 3000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng điện đứng lái TCM

Cho thuê xe nâng điện đứng lái TCM

Mã SP : VTH43513
Model : FRHB18-8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Nâng cao (m) : 3000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng điện đứng lái TCM

Cho thuê xe nâng điện đứng lái TCM

Mã SP : VTH43512
Model : FB15-7H
Brand ( Hiệu ) : TCM
Nâng cao (m) : 3000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng điện đứng lái KOMATSU

Cho thuê xe nâng điện đứng lái KOMATSU

Mã SP : VTH43507
Model : FB15RS-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2360
Nâng cao (m) : 4000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng dầu TCM

Cho thuê xe nâng dầu TCM

Mã SP : VTH43506
Model : FD20C3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Nâng cao (m) : 4000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng dầu TCM

Cho thuê xe nâng dầu TCM

Mã SP : VTH43505
Model : FD25
Brand ( Hiệu ) : TCM
Nâng cao (m) : 3000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng dầu MITSUBISHI

Cho thuê xe nâng dầu MITSUBISHI

Mã SP : VTH43504
Model : FD25
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Nâng cao (m) : 3000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng dầu TOYOTA

Cho thuê xe nâng dầu TOYOTA

Mã SP : VTH43503
Model : 7FD25
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Nâng cao (m) : 3000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng dầu TOYOTA

Cho thuê xe nâng dầu TOYOTA

Mã SP : VTH43502
Model : 7FD25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Nâng cao (m) : 3000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng dầu TOYOTA

Cho thuê xe nâng dầu TOYOTA

Mã SP : VTH43501
Model : 7FD35
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Nâng cao (m) : 3000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng dầu MITSUBISHI

Cho thuê xe nâng dầu MITSUBISHI

Mã SP : VTH43500
Model : FD18
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Nâng cao (m) : 3000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng dầu TCM

Cho thuê xe nâng dầu TCM

Mã SP : VTH43499
Model : FD18
Brand ( Hiệu ) : TCM
Nâng cao (m) : 4000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng dầu TCM

Cho thuê xe nâng dầu TCM

Mã SP : VTH43498
Model : FD25
Brand ( Hiệu ) : TCM
Nâng cao (m) : 3000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng dầu TOYOTA

Cho thuê xe nâng dầu TOYOTA

Mã SP : VTH43497
Model : 7FD35
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Nâng cao (m) : 3000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng điện đứng lái Nichiyu

Cho thuê xe nâng điện đứng lái Nichiyu

Mã SP : VTH43496
Model : FBRM15-70-300
Brand ( Hiệu ) : Nichiyu
Trọng lượng , (Kg) : 2170
Nâng cao (m) : 3000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng điện đứng lái Nichiyu

Cho thuê xe nâng điện đứng lái Nichiyu

Mã SP : VTH43495
Model : FBRM10-70-400M
Brand ( Hiệu ) : Nichiyu
Trọng lượng , (Kg) : 1990
Nâng cao (m) : 4000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng điện đứng lái KOMATSU

Cho thuê xe nâng điện đứng lái KOMATSU

Mã SP : VTH43494
Model : FB20RN-4
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3070
Nâng cao (m) : 4000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Năm : 2009-10
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng điện đứng lái KOMATSU

Cho thuê xe nâng điện đứng lái KOMATSU

Mã SP : VTH43493
Model : FB15RS-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2360
Nâng cao (m) : 3000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Năm : 2006-06
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng điện ngồi lái TCM

Cho thuê xe nâng điện ngồi lái TCM

Mã SP : VTH43492
Model : FB15-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 2860
Nâng cao (m) : 4000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Năm : 2006.09
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cho thuê xe nâng điện đứng lái Nichiyu

Cho thuê xe nâng điện đứng lái Nichiyu

Mã SP : U1T1
Model : FBRA18-75B-400PFLCS
Brand ( Hiệu ) : Nichiyu
Nâng cao (m) : 4000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : qua sử dụng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá