công suất NICHIYU

công suất NICHIYU

Mã SP : VTH32322
Part Number , S/N : 24200-36200-1
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất 75A

công suất 75A

Mã SP : VTH02934
Part Number , S/N : MG75J2YS45
Thông số kỹ thuật : 75A
Model : FB15EX-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất TOYOTA

công suất TOYOTA

Mã SP : R002-059
Part Number , S/N : MFC110A600V
Model : MFC110A600V
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất TOYOTA

công suất TOYOTA

Mã SP : R002-056
Part Number , S/N : 90891-03018-71
Model : 6FB10~30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất MAXIMAL

công suất MAXIMAL

Mã SP : R002-052
Part Number , S/N : MDC90A1600V
Model : CPD30
Brand ( Hiệu ) : MAXIMAL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất

công suất

Mã SP : R002-051
Part Number , S/N : MDC90A1600V
Model : MDC90A1600V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bo công suất LINDE

Bo công suất LINDE

Mã SP : R001-020
Part Number , S/N : 3903605717
Model : 335、 324-02 series
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bo công suất LINDE

Bo công suất LINDE

Mã SP : R001-019
Part Number , S/N : 3903502135
Model : E16C 335-03 series
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bo công suất LINDE

Bo công suất LINDE

Mã SP : R001-015
Part Number , S/N : 3903605746
Model : R16 115-02、 115C-02 series
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bo công suất LINDE

Bo công suất LINDE

Mã SP : R001-014
Part Number , S/N : 3903609713/3903601769
Model : 336-03 series
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bo công suất NICHIYU

Bo công suất NICHIYU

Mã SP : R001-012
Part Number , S/N : 24200-36180
Model : FBT10~20P-65
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất

công suất

Mã SP : Y008-507
Part Number , S/N : PC2503
Model : QP02L25
Trọng lượng , (Kg) : 0.48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất

công suất

Mã SP : VTH01709
Part Number , S/N : 92-0156
Trọng lượng , (Kg) : 0.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất

công suất

Mã SP : VTH00953
Model : SHINKO 8FB
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất

công suất

Mã SP : VTH00952
Part Number , S/N : SKM145GB066D
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất

công suất

Mã SP : VTH00951
Part Number , S/N : QM600HD-M
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất

công suất

Mã SP : VTH00950
Part Number , S/N : 1MBI600NF-060
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất

công suất

Mã SP : VTH00949
Part Number , S/N : DF1508A80
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất

công suất

Mã SP : VTH00948
Part Number , S/N : CM450HA-5F
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất

công suất

Mã SP : VTH00947
Part Number , S/N : ETK81-050
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất TCM

công suất TCM

Mã SP : VTH00946
Part Number , S/N : 2MBI100N-060
Model : TCMFB15-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất

công suất

Mã SP : VTH00945
Part Number , S/N : ID600A-030
Brand ( Hiệu ) : komatsu,toyota,mitsubhi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Công suất TOYOTA 7FB 1MI100H-025

Công suất TOYOTA 7FB 1MI100H-025

Mã SP : VTH00944
Part Number , S/N : 1MI100H-025
Model : 7FB15-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất SHINKO

công suất SHINKO

Mã SP : VTH00943
Part Number , S/N : CM100DU-12F
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Công suất TOYOTA ETN35-030 1D300-030

Công suất TOYOTA ETN35-030 1D300-030

Mã SP : VTH00942
Part Number , S/N : ETN35-030 1D300-030
Model : 5FB
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất TOYOTA

công suất TOYOTA

Mã SP : VTH00941
Part Number , S/N : TSM002
Model : 5FBE10-20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất TOYOTA

công suất TOYOTA

Mã SP : VTH00940
Part Number , S/N : 90-6-1111015
Model : 7FB10-25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Công suất TOYOTA FET 24550-13900-71

Công suất TOYOTA FET 24550-13900-71

Mã SP : VTH00939
Part Number , S/N : 24550-13900-71 24560-23130-71 24560-13130-71
Model : 7FB10-25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất 600A

công suất 600A

Mã SP : VTH00938
Part Number , S/N : CM600HA-5F
Thông số kỹ thuật : 600A
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bo công suất 400A

Bo công suất 400A

Mã SP : VTH00937
Part Number , S/N : CM400DU-5F
Thông số kỹ thuật : 400A
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất 600A

công suất 600A

Mã SP : VTH00936
Part Number , S/N : CM600DU-5F
Thông số kỹ thuật : 600A
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất NICHIYU FET 24200-23160

công suất NICHIYU FET 24200-23160

Mã SP : VTH00935
Part Number , S/N : 24200-23160
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất LINDE

công suất LINDE

Mã SP : VTH00934
Part Number , S/N : 3903605720
Thông số kỹ thuật :
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất NICHIYU

công suất NICHIYU

Mã SP : VTH00933
Part Number , S/N : 24200-36210
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất

công suất

Mã SP : VTH00758
Part Number , S/N : N61F30845
Model : SHINKO 8FB15 / 18/20/25
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất NICHIYU

công suất NICHIYU

Mã SP : VTH00755
Part Number , S/N : 24200-36180-1,24200-36190-1
Model : FB20-25
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất 50A

công suất 50A

Mã SP : VTH00754
Part Number , S/N : MG100J2YS50
Thông số kỹ thuật : 50A
Model : TOYOTA 6FB, Nissan
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất tới lui NICHIYU

công suất tới lui NICHIYU

Mã SP : VTH00709
Part Number , S/N : CS10-70
Model : NICHIYU FB15-30 55/60/65
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất FM600TU-07A

công suất FM600TU-07A

Mã SP : VTH00644
Thông số kỹ thuật : FM600TU-07A
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất TOYOTA

công suất TOYOTA

Mã SP : VTH00538
Part Number , S/N : 24550-13130-71
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất TOYOTA

công suất TOYOTA

Mã SP : VTH00537
Part Number , S/N : 24570-13910-71
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất TOYOTA

công suất TOYOTA

Mã SP : VTH00536
Part Number , S/N : 24550-04390-71
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất TOYOTA

công suất TOYOTA

Mã SP : VTH00535
Part Number , S/N : 21240-23130-71
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất

công suất

Mã SP : VTH00534
Part Number , S/N : 2MBI-150N-60
Model : MITSUBISHI FB25K
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất Nichiyu

công suất Nichiyu

Mã SP : TTXN
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất 600A

công suất 600A

Mã SP : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bo công suất SHINKO/TCM 48V 181E2-62491

Bo công suất SHINKO/TCM 48V 181E2-62491

Mã SP : R025-002
Part Number , S/N : 181E2-62481/181E2-62491
Model : FB15-7(With sensing line)
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất CM600HU-12F MITSUBISHI

công suất CM600HU-12F MITSUBISHI

Mã SP : R002-066
Part Number , S/N : CM600HU-12F
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.49
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất PDM5001 NISSAN

công suất PDM5001 NISSAN

Mã SP : R002-064
Part Number , S/N : PDM5001
Model : Nissan G1N1L18Q
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất 1D300A-030 300V300A

công suất 1D300A-030 300V300A

Mã SP : R002-060
Part Number , S/N : 1D300A-030
Thông số kỹ thuật : 300V300A
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.27
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất CM75DY-12H

công suất CM75DY-12H

Mã SP : R002-057
Part Number , S/N : CM75DY-12H
Trọng lượng , (Kg) : 0.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất KOMATSU

công suất KOMATSU

Mã SP : R002-055
Part Number , S/N : M134-61761
Model : Komatsu FB15EX-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.36
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất 400A

công suất 400A

Mã SP : R002-038
Part Number , S/N : FM400TU-2A
Thông số kỹ thuật : 400A
Model : TCM FTB16-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất TOYOTA TSM003 350A

công suất TOYOTA TSM003 350A

Mã SP : R002-037
Part Number , S/N : 24271-13300-71,TSM003
Thông số kỹ thuật : 350A
Model : 5FBE10-20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất 100A 600V

công suất 100A 600V

Mã SP : R002-036
Part Number , S/N : 2RI100E-030
Thông số kỹ thuật : 100A 600V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất 50AH80V

công suất 50AH80V

Mã SP : R002-035
Part Number , S/N : IXYS MCD44-08IOB 250B
Thông số kỹ thuật : 50AH80V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất TOYOTA

công suất TOYOTA

Mã SP : R002-034
Part Number , S/N : 90891-03008-71
Model : 7FB10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất 92-2015

công suất 92-2015

Mã SP : R002-033
Part Number , S/N : WM00012854
Thông số kỹ thuật : 92-2015
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất QM500HA-H

công suất QM500HA-H

Mã SP : R002-032
Part Number , S/N : WM00012044
Thông số kỹ thuật : QM500HA-H
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

công suất 500A 300V

công suất 500A 300V

Mã SP : R002-031
Part Number , S/N : 1D500A-030
Thông số kỹ thuật : 500A 300V
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »