Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Mã SP : H88S
Part Number , S/N : 706-7K-01040
Model : 706-7K-01040
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 340
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Mã SP : 5HHH
Model : M5X180CHB
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 240
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa

Cụm bánh răng quay toa

Mã SP : 03IN
Part Number , S/N : 706-7G-01140
Model : M2X146CHB
Trọng lượng , (Kg) : 260
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Mã SP : QC7B
Part Number , S/N : 20Y-26-00151
Model : M2X120B
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 230
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Mã SP : MZO5
Part Number , S/N : 20Y-26-00151
Model : M2X120B
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 230
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa Hitachi ZX250 ZX450 ZX350

Cụm bánh răng quay toa Hitachi ZX250 ZX450 ZX350

Mã SP : DZUM
Part Number , S/N : 4610138 4625367 4423009 4327557 4419718 4398514 461698 4330222
Model : Hitachi ZX250 ZX450 ZX350 M2X146B-CHB-10A
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa HITACHI

Cụm bánh răng quay toa HITACHI

Mã SP : YDLA
Part Number , S/N : 4327557,4334355
Model : M2X63B
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 130
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOBELCO, HITACHI

Cụm bánh răng quay toa KOBELCO, HITACHI

Mã SP : DL6N
Model : SM220-12M
Brand ( Hiệu ) : Kobelco, Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 320
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Mã SP : B3ND
Model : SM220-11M
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 310
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa HITACHI

Cụm bánh răng quay toa HITACHI

Mã SP : QS7D
Model : SM60-6M
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 76
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa DOOSAN, HYUNDAI

Cụm bánh răng quay toa DOOSAN, HYUNDAI

Mã SP : HV6S
Model : SM220-10M
Brand ( Hiệu ) : Doosan, Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 300
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOBELCO, VOLVO

Cụm bánh răng quay toa KOBELCO, VOLVO

Mã SP : 9DBA
Model : SM220-9M
Brand ( Hiệu ) : Kobelco, Volvo
Trọng lượng , (Kg) : 290
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU, HITACHI

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU, HITACHI

Mã SP : KTD1
Model : SM220-8M
Brand ( Hiệu ) : Komatsu, Hitachi
Trọng lượng , (Kg) : 190
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa VOLVO

Cụm bánh răng quay toa VOLVO

Mã SP : X7UB
Model : SM60-5M
Brand ( Hiệu ) : Volvo
Trọng lượng , (Kg) : 66
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa DAEWOO, SANY

Cụm bánh răng quay toa DAEWOO, SANY

Mã SP : 9UHY
Model : SM220-7M
Brand ( Hiệu ) : Daewoo, Sany
Trọng lượng , (Kg) : 200
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Mã SP : QAAV
Model : SM220-6M
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 210
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa Doosan DH300 DX130 DX300 DX290

Cụm bánh răng quay toa Doosan DH300 DX130 DX300 DX290

Mã SP : VTH44444
Part Number , S/N : 401-00457B 401-00230 2101-1025J 170303-00046 401-00003B 410101-00079
Model : M2X120CHB
Brand ( Hiệu ) : Doosan
Trọng lượng , (Kg) : 60
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa Hyundai R130 R210 R290 R330

Cụm bánh răng quay toa Hyundai R130 R210 R290 R330

Mã SP : VTH44441
Part Number , S/N : 31N9-10152 31N6-10160 31E9-42000 31N9-10152 31N9-10181
Model : Hitachi EX100 ZX250 ZX350 ZX450
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa Hitachi EX100 ZX250 ZX350 ZX450

Cụm bánh răng quay toa Hitachi EX100 ZX250 ZX350 ZX450

Mã SP : VTH44440
Part Number , S/N : 4398514 4625367 4423009 4334355 4616985 4330222
Model : Hitachi EX100 ZX250 ZX350 ZX450
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa Kobelco SK200 SK260

Cụm bánh răng quay toa Kobelco SK200 SK260

Mã SP : VTH44439
Part Number , S/N : YN35V00021F1 YN15V00035F1 LQ32W00011F1 LS15V00018F1 YN15V00025F4
Model : Kobelco SK200 SK260
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa Komatsu PC200 PC220 PC240 PC400

Cụm bánh răng quay toa Komatsu PC200 PC220 PC240 PC400

Mã SP : VTH44438
Part Number , S/N : K9000938 2401-9247A 401-00230 2101-1025J 410101-00070 170303-00046
Model : Komatsu PC200 PC220 PC240 PC400
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 60
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa Komatsu PC200 PC220 PC240 PC400

Cụm bánh răng quay toa Komatsu PC200 PC220 PC240 PC400

Mã SP : VTH44437
Part Number , S/N : 20y2600151 7067K01040 7067G01140 7067G01070 20Y-26-00151
Model : Komatsu PC200 PC220 PC240 PC400
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 60
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa volvo EC140 EC210 EC240 EC360

Cụm bánh răng quay toa volvo EC140 EC210 EC240 EC360

Mã SP : VTH44436
Part Number , S/N : 14500382 14552686 14521452 14573100 1142-06500 14634201 14622005 14512786 14634201 14573100
Model : volvo EC140 EC210 EC240 EC360
Brand ( Hiệu ) : volvo
Trọng lượng , (Kg) : 60
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Cụm bánh răng quay toa KOMATSU

Mã SP : 2TA2
Model : SM60-4M
Brand ( Hiệu ) : Komatsu
Trọng lượng , (Kg) : 60
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá