Vòng bi SKF 6005/2Z

Vòng bi SKF 6005/2Z

Mã SP : VTH49358
Part Number , S/N : 6005/2Z
Thông số kỹ thuật : 25x47x12 25*47*12
Model : 6005/2Z
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.083
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 32312 B/QCL7C

Vòng bi SKF 32312 B/QCL7C

Mã SP : VTH49352
Part Number , S/N : 32312 B/QCL7C
Thông số kỹ thuật : 60x130x33.5 60*130*33.5
Model : 32312 B/QCL7C
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6310/C3

Vòng bi SKF 6310/C3

Mã SP : VTH49345
Part Number , S/N : 6310/C3
Thông số kỹ thuật : 50x110x27 50*110*27
Model : 6310/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 7319 BECBM

Vòng bi SKF 7319 BECBM

Mã SP : VTH49331
Part Number , S/N : 7319 BECBM
Thông số kỹ thuật : 95x200x45 95*200*45
Model : 7319 BECBM
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 7317 BECBM

Vòng bi SKF 7317 BECBM

Mã SP : VTH49326
Part Number , S/N : 7317 BECBM
Thông số kỹ thuật : 85x180x41 85*180*41
Model : 7317 BECBM
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6202-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6202-2RS1/C3

Mã SP : VTH49323
Part Number , S/N : 6202-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 15x35x11 15*35*11
Model : 6202-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.044
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6205-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6205-2RS1/C3

Mã SP : VTH49319
Part Number , S/N : 6205-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 25x52x15 25*52*15
Model : 6205-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6213-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6213-2RS1/C3

Mã SP : VTH49310
Part Number , S/N : 6207-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 35x72x17 35*72*17
Model : 6207-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 3309 A-2RS1TN9/C3

Vòng bi SKF 3309 A-2RS1TN9/C3

Mã SP : VTH49305
Part Number , S/N : 3309 A-2RS1TN9/C3
Thông số kỹ thuật : 45x100x39.7 45*100*39.7
Model : 3309 A-2RS1TN9/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 1.25
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 1307 ETN9

Vòng bi SKF 1307 ETN9

Mã SP : VTH49302
Part Number , S/N : 1307 ETN9
Thông số kỹ thuật : 35x80x21 35*80*21
Model : 1307 ETN9
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.51
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF LM 48548/510/Q

Vòng bi SKF LM 48548/510/Q

Mã SP : VTH49284
Part Number , S/N : LM 48548/510/Q
Thông số kỹ thuật : 35x65x19 35*65*19
Model : LM 48548/510/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 32209 J2/Q

Vòng bi SKF 32209 J2/Q

Mã SP : VTH49279
Part Number , S/N : 32209 J2/Q
Thông số kỹ thuật : 45x85x24.75 45*85*24.75
Model : 32209 J2/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.58
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF M 12649/610/Q

Vòng bi SKF M 12649/610/Q

Mã SP : VTH49273
Part Number , S/N : M 12649/610/Q
Thông số kỹ thuật : 17.52x21.43x50 17.52*21.43*50
Model : M 12649/610/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 32207 J2/Q

Vòng bi SKF 32207 J2/Q

Mã SP : VTH49270
Part Number , S/N : 32207 J2/Q
Thông số kỹ thuật : 35x72x24.25 35*72*24.25
Model : 32207 J2/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6213-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6213-2RS1/C3

Mã SP : VTH49244
Part Number , S/N : 6213-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 65x120x23 65*120*23
Model : 6213-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6314/C3

Vòng bi SKF 6314/C3

Mã SP : VTH49240
Part Number , S/N : 6314/C3
Thông số kỹ thuật : 70x150x35 70*150*35
Model : 6314/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NSK 6224ZZCM

Vòng bi NSK 6224ZZCM

Mã SP : VTH49146
Part Number , S/N : 6224ZZCM
Thông số kỹ thuật : 120X215X40 120*215*40
Model : 6224ZZCM
Brand ( Hiệu ) : NSK
Trọng lượng , (Kg) : 5.359
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NSK ZA-30BWD10ACA36

Vòng bi NSK ZA-30BWD10ACA36

Mã SP : VTH49141
Part Number , S/N : ZA-30BWD10ACA36
Thông số kỹ thuật : 30X62X38 30*62*38
Model : ZA-30BWD10ACA36
Brand ( Hiệu ) : NSK
Trọng lượng , (Kg) : 0.504
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6007LLU

Vòng bi NTN 6007LLU

Mã SP : VTH49135
Part Number , S/N : 6007LLU
Thông số kỹ thuật : 35X62X14 35*65*14
Model : 6007LLU
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6814LLB

Vòng bi NTN 6814LLB

Mã SP : VTH49125
Part Number , S/N : 6814LLB
Thông số kỹ thuật : 70X90X10 70*90*10
Model : 6814LLB
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6315ZZ

Vòng bi NTN 6315ZZ

Mã SP : VTH49121
Part Number , S/N : 6315ZZ
Thông số kỹ thuật : 75X160X37 75*160*37
Model : 6315ZZ
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6211LLUCM/5K

Vòng bi NTN 6211LLUCM/5K

Mã SP : VTH49117
Part Number , S/N : 6211LLUCM/5K
Thông số kỹ thuật : 55X100X21 55*100*21
Model : 6211LLUCM/5K
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6009ZZC3

Vòng bi NTN 6009ZZC3

Mã SP : VTH49114
Part Number , S/N : 6009ZZC3
Thông số kỹ thuật : 45X75X16 45*75*16
Model : 6009ZZC3
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN NJ206ET

Vòng bi NTN NJ206ET

Mã SP : VTH49103
Part Number , S/N : NJ206ET
Thông số kỹ thuật : 30x62x16 30*62*16
Model : NJ206ET
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6208LLUC3

Vòng bi NTN 6208LLUC3

Mã SP : VTH49094
Part Number , S/N : 6208LLUC3
Thông số kỹ thuật : 40X80X18 40*80*18
Model : 6208LLUC3
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF SC07/A42LLSAC4/L588

Vòng bi SKF SC07/A42LLSAC4/L588

Mã SP : VTH49070
Part Number , S/N : SC07/A42LLSAC4/L588
Model : SC07/A42LLSAC4/L588
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6308-2RS1

Vòng bi SKF 6308-2RS1

Mã SP : VTH49069
Thông số kỹ thuật : 40x90x23 40*90*23
Model : 6308-2RS1
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.65
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6308-2RS1

Vòng bi SKF 6308-2RS1

Mã SP : VTH49068
Thông số kỹ thuật : 40x90x23 40*90*23
Model : 6308-2RS1
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.65
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN AU 0755-1LL/L588

Vòng bi NTN AU 0755-1LL/L588

Mã SP : VTH49067
Part Number , S/N : AU 0755-1LL/L588
Thông số kỹ thuật : 35X64X37 35*64*37
Model : AU 0755-1LL/L588
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.467
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 23120 CC/W33

Vòng bi SKF 23120 CC/W33

Mã SP : VTH49066
Part Number , S/N : 23120 CC/W33
Thông số kỹ thuật : 100X165X52 100*165*52
Model : 23120 CC/W33
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 4.55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF NU 2215 ECM/C3

Vòng bi SKF NU 2215 ECM/C3

Mã SP : VTH49065
Part Number , S/N : NU 2215 ECM/C3
Model : NU 2215 ECM/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF NUP 2209 ECJ

Vòng bi SKF NUP 2209 ECJ

Mã SP : VTH49064
Part Number , S/N : NUP 2209 ECJ
Thông số kỹ thuật : 45X85X23 45*85*23
Model : NUP 2209 ECJ
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 32313 J2/Q

Vòng bi SKF 32313 J2/Q

Mã SP : VTH49063
Part Number , S/N : 32313 J2/Q
Thông số kỹ thuật : 65x140x51 65*140*51
Model : 32313 J2/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 3.45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 33213/Q

Vòng bi SKF 33213/Q

Mã SP : VTH49062
Part Number , S/N : 33213/Q
Thông số kỹ thuật : 65x120x41 65*120*41
Model : 33213/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 2.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 22232 CCK/W33

Vòng bi SKF 22232 CCK/W33

Mã SP : VTH49059
Part Number , S/N : 22232 CCK/W33
Thông số kỹ thuật : 160X290X80 160*290*80
Model : 22232 CCK/W33
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 305807 C-2Z

Vòng bi SKF 305807 C-2Z

Mã SP : VTH49051
Part Number , S/N : 305807 C-2Z
Thông số kỹ thuật : 80X35X27 80*35*27
Model : 305807 C-2Z
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.65
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6203-2Z

Vòng bi SKF 6203-2Z

Mã SP : VTH49042
Part Number , S/N : 6203-2Z
Thông số kỹ thuật : 17X40X12 17*40*12
Model : 6203-2Z
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.068
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 7319 BECBP

Vòng bi SKF 7319 BECBP

Mã SP : VTH49038
Part Number , S/N : 7319 BECBP
Thông số kỹ thuật : 95X200X45 95*200*45
Model : 7319 BECBP
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 6.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6205-2Z/C3

Vòng bi SKF 6205-2Z/C3

Mã SP : VTH49028
Part Number , S/N : 6205-2Z/C3
Thông số kỹ thuật : 25X52X15 25*52*15
Model : 6205-2Z/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF NU 2211 ECP

Vòng bi SKF NU 2211 ECP

Mã SP : VTH49025
Part Number , S/N : NU 2211 ECP
Thông số kỹ thuật : 55X100X25 55*100*25
Model : NU 2211 ECP
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.79
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6316 M/C3VL0241

Vòng bi SKF 6316 M/C3VL0241

Mã SP : VTH49022
Part Number , S/N : 6316 M/C3VL0241
Thông số kỹ thuật : 80X170X39 80*170*39
Model : 6316 M/C3VL0241
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 4.17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6209-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6209-2RS1/C3

Mã SP : VTH49018
Part Number , S/N : 6209-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 45X85X19 45*85*19
Model : 6209-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.82
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6204-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6204-2RS1/C3

Mã SP : VTH49009
Part Number , S/N : 6204-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 20x47x14 20*47*14
Model : 6204-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.106
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6212-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6212-2RS1/C3

Mã SP : VTH49005
Part Number , S/N : 6212-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 60X110X22 60*110*22
Model : 6212-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.82
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6206-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6206-2RS1/C3

Mã SP : VTH49003
Part Number , S/N : 6206-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 30X62X16 30*62*16
Model : 6206-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6308-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6308-2RS1/C3

Mã SP : VTH48997
Part Number , S/N : 6308-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 40x90x23 40*90*23
Model : 6308-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.65
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 2310 E-2RS1TN9/C3

Vòng bi SKF 2310 E-2RS1TN9/C3

Mã SP : VTH48969
Part Number , S/N : 2310 E-2RS1TN9/C3
Thông số kỹ thuật : 50X110X40 50*110*40
Model : 2310 E-2RS1TN9/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 1.82
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 3310 A-2RS1TN9/C3

Vòng bi SKF 3310 A-2RS1TN9/C3

Mã SP : VTH48961
Part Number , S/N : 3310 A-2RS1TN9/C3
Thông số kỹ thuật : 50X110X44.4 50*110*44.4
Model : 3310 A-2RS1TN9/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 3211 ATN9/C3

Vòng bi SKF 3211 ATN9/C3

Mã SP : VTH48957
Part Number , S/N : 3211 ATN9/C3
Thông số kỹ thuật : 55X100X33.3 55*100*33.3
Model : 3211 ATN9/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.91
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 22211 EK/C3

Vòng bi SKF 22211 EK/C3

Mã SP : VTH48950
Part Number , S/N : 22211 EK/C3
Thông số kỹ thuật : 55X100X25 55*100*25
Model : 22211 EK/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.82
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF T2ED 070/Q

Vòng bi SKF T2ED 070/Q

Mã SP : VTH48941
Part Number , S/N : T2ED 070/Q
Thông số kỹ thuật : 70x130x43 70*130*43
Model : T2ED 070/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 2.48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 32210 J2/Q

Vòng bi SKF 32210 J2/Q

Mã SP : VTH48901
Part Number , S/N : 32210 J2/Q
Thông số kỹ thuật : 50x90x24.75 50*90*24.75
Model : 32210 J2/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.61
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 32208 J2/Q

Vòng bi SKF 32208 J2/Q

Mã SP : VTH48899
Part Number , S/N : 32208 J2/Q
Thông số kỹ thuật : 40x80x24.75 40*80*24.75
Model : 32208 J2/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.53
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 22314 E

Vòng bi SKF 22314 E

Mã SP : VTH48898
Part Number , S/N : 22314 E
Thông số kỹ thuật : 70x150x51 70*150*51
Model : 22314 E
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 4.55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF LM 11749/710/Q

Vòng bi SKF LM 11749/710/Q

Mã SP : VTH48891
Part Number , S/N : LM 11749/710/Q
Thông số kỹ thuật : 17.462X39.878X13.843 17.462*39.878*13.843
Model : LM 11749/710/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.081
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF BAH 0004 AA

Vòng bi SKF BAH 0004 AA

Mã SP : VTH48886
Part Number , S/N : BAH 0004 AA
Thông số kỹ thuật : 42x80x37 42*80*37
Model : BAH 0004 AA
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.746
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF LM 12749/710/Q

Vòng bi SKF LM 12749/710/Q

Mã SP : VTH48879
Part Number , S/N : LM 12749/710/Q
Thông số kỹ thuật : 21.987X45.237X16.637 21.987*45.237*16.637
Model : LM 12749/710/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.110
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF NU 312 ECM

Vòng bi SKF NU 312 ECM

Mã SP : VTH48876
Part Number , S/N : NU 312 ECM
Thông số kỹ thuật : 110x200x53 110*200*53
Model : NU 312 ECM
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 7.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6304-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6304-2RS1/C3

Mã SP : VTH48872
Part Number , S/N : 6304-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 20X52X15 20*52*15
Model : 6304-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.143
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF NU 2222 ECML

Vòng bi SKF NU 2222 ECML

Mã SP : VTH48869
Part Number , S/N : NU 2222 ECML
Thông số kỹ thuật : 110x200x53 110*200*53
Model : NU 2222 ECML
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 7.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »