Lá bố tự động TOYOTA 41T

Lá bố tự động TOYOTA 41T

Mã SP : VTH45976
Part Number , S/N : 40615-20060-71
Thông số kỹ thuật : 125.0x68.6x2.6/IT41
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 190*128*4.0/IT52

Lá bố tự động 190*128*4.0/IT52

Mã SP : VTH45975
Part Number , S/N : 6I8912
Thông số kỹ thuật : 190*128*4.0/IT52
Brand ( Hiệu ) : Clark
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động TOYOTA 37T

Lá bố tự động TOYOTA 37T

Mã SP : VTH45974
Part Number , S/N : 32432-22010-71
Thông số kỹ thuật : 155.7*87.9*2.9/IT37
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động TCM 34T

Lá bố tự động TCM 34T

Mã SP : VTH45973
Part Number , S/N : 16382-54232
Thông số kỹ thuật : 130*85*2.5/IT34
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động Komatsu 33T

Lá bố tự động Komatsu 33T

Mã SP : VTH45972
Part Number , S/N : 381-922541-1
Thông số kỹ thuật : 167.6*78.7*1.8/IT32
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động kobuta L3202 -L4202

Lá bố tự động kobuta L3202 -L4202

Mã SP : VTH42717
Thông số kỹ thuật : 65T
Model : L3202
Brand ( Hiệu ) : Kubota
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động baoli

Lá bố tự động baoli

Mã SP : VTH03404
Thông số kỹ thuật : 65T
Model : CPDS 15 18
Brand ( Hiệu ) : baoli
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động KOMATSU 41T

Lá bố tự động KOMATSU 41T

Mã SP : TF08-005B
Part Number , S/N : 3EB-15-51173 34B-15-11340
Thông số kỹ thuật : 125*68.5*3.0/IT41
Model : FD/G20-30-12,-14,-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

lá bố dầu ¢300*21

lá bố dầu ¢300*21

Mã SP : VTH1409
Part Number , S/N : 31550-31961-71
Thông số kỹ thuật : ¢300*21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

lá bố khô 250*18

lá bố khô 250*18

Mã SP : VTH1404
Part Number , S/N : 125573-12031
Thông số kỹ thuật : ¢250*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

lá bố 275*12

lá bố 275*12

Mã SP : VTH1399
Part Number , S/N : 3eb-10-11920
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 160*97.5*2.2

Lá bố tự động 160*97.5*2.2

Mã SP : VTH1324
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 133.6*77.6*2.8

Lá bố tự động 133.6*77.6*2.8

Mã SP : VTH1323
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 148.8*107.7*1.8

Lá bố tự động 148.8*107.7*1.8

Mã SP : VTH1322
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 148.8*107.5*3

Lá bố tự động 148.8*107.5*3

Mã SP : VTH1321
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Friction plate 136.6*77*2.6

Friction plate 136.6*77*2.6

Mã SP : VTH1320
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 180*138.5*3

Lá bố tự động 180*138.5*3

Mã SP : VTH1319
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 180*138.5*3

Lá bố tự động 180*138.5*3

Mã SP : VTH1318
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 131*79.2*2.6

Lá bố tự động 131*79.2*2.6

Mã SP : VTH1317
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 155.7*87.9*2.9

Lá bố tự động 155.7*87.9*2.9

Mã SP : VTH1313
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 125*68.6*2.9

Lá bố tự động 125*68.6*2.9

Mã SP : VTH1312
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 155.7*87.9*2.6

Lá bố tự động 155.7*87.9*2.6

Mã SP : VTH1311
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 133.1*92.7*2.1

Lá bố tự động 133.1*92.7*2.1

Mã SP : VTH1310
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 133.1*92.7*2.5

Lá bố tự động 133.1*92.7*2.5

Mã SP : VTH1309
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 155.7*87.9*2.6

Lá bố tự động 155.7*87.9*2.6

Mã SP : VTH1308
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 149.4*107.7*2.6

Lá bố tự động 149.4*107.7*2.6

Mã SP : VTH1305
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 125*68.6*3.6

Lá bố tự động 125*68.6*3.6

Mã SP : VTH1304
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 155.7*87.9*2.6

Lá bố tự động 155.7*87.9*2.6

Mã SP : VTH1303
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 147.3*81.5*2.5

Lá bố tự động 147.3*81.5*2.5

Mã SP : VTH1302
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 167.6*104.6*1.8

Lá bố tự động 167.6*104.6*1.8

Mã SP : VTH1301
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 129*80.2*2.1

Lá bố tự động 129*80.2*2.1

Mã SP : VTH1300
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động

Lá bố tự động

Mã SP : VTH01830
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

lá bố tự động TCM

lá bố tự động TCM

Mã SP : TT12-016
Part Number , S/N : 15362-57171
Thông số kỹ thuật : 50T
Model : TCM FD200-250Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 1.11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 127*82*2.5

Lá bố tự động 127*82*2.5

Mã SP : TF08-066
Thông số kỹ thuật : 40T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động TOYOTA

Lá bố tự động TOYOTA

Mã SP : TF08-064
Part Number , S/N : 32432-22011-71
Thông số kỹ thuật : 37T
Model : 3FD/G33-40
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động

Lá bố tự động

Mã SP : TF08-060
Part Number , S/N : XKCF-00455
Model : 25-33L7A
Trọng lượng , (Kg) : 0.07
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động

Lá bố tự động

Mã SP : TF08-058
Part Number , S/N : 97926-01501
Thông số kỹ thuật : 14T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

lá bố tự động KOMATSU

lá bố tự động KOMATSU

Mã SP : TF08-048
Thông số kỹ thuật : 26T
Model : KOMATSU WA400-3
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

lá bố tự động TCM

lá bố tự động TCM

Mã SP : TF08-046
Thông số kỹ thuật : 8T
Model : TCM/FD30
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

lá bố tự động MITSUBISHI

lá bố tự động MITSUBISHI

Mã SP : TF08-045
Part Number , S/N : 91824-08100
Thông số kỹ thuật : 37T
Model : MIT FD60-70(F20B),FD50K(F28B)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

lá bố tự động CLACK

lá bố tự động CLACK

Mã SP : TF08-044
Part Number , S/N : 346796
Thông số kỹ thuật : 45T
Model : H2.0-3.2XM(H177)(BEFORE)
Brand ( Hiệu ) : CLACK
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

lá bố tự động KOMATSU

lá bố tự động KOMATSU

Mã SP : TF08-043
Thông số kỹ thuật : 152*90.4*3.0
Model : KOMATSU FD60-4
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

lá bố tự động 143x85x3

lá bố tự động 143x85x3

Mã SP : TF08-034
Thông số kỹ thuật : 66T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

lá bố tự động TCM, Heli, Hangcha

lá bố tự động TCM, Heli, Hangcha

Mã SP : TF08-032
Part Number , S/N : 91224-16500
Thông số kỹ thuật : 41T 125*68.5*3.5
Model : FD20-30Z5,T6,T7,T3,H2000
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

lá bố tự động 215*134*4.6

lá bố tự động 215*134*4.6

Mã SP : TF08-031
Thông số kỹ thuật : 54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động TCM

Lá bố tự động TCM

Mã SP : TF08-02VTH
Part Number , S/N : 124U-82351
Thông số kỹ thuật : 38T
Model : FD35-50T8,FD50-100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động KOMATSU

Lá bố tự động KOMATSU

Mã SP : TF08-028
Part Number , S/N : 3EE-15-12950
Thông số kỹ thuật : 60T
Model : KOMATSU FD100-4
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động KOMATSU

Lá bố tự động KOMATSU

Mã SP : TF08-027
Part Number , S/N : AE-41080-2074A,20802-51971
Thông số kỹ thuật : 41T 125*68.5*2.6
Model : FHG20-30,
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.07
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động HELI

Lá bố tự động HELI

Mã SP : TF08-026
Part Number , S/N : ZF1C8-12141
Thông số kỹ thuật : 26T
Model : HELI ZL50
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động TOYOTA

Lá bố tự động TOYOTA

Mã SP : TF08-024
Part Number , S/N : 32432-32890-71
Thông số kỹ thuật : 37T
Model : 5-6FD/G33-A50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động 155*95.3*3.7

Lá bố tự động 155*95.3*3.7

Mã SP : TF08-023
Part Number , S/N : BK-7037011001,BK-7501123000
Thông số kỹ thuật : 38T
Trọng lượng , (Kg) : 0.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động Poly Urethane

Lá bố tự động Poly Urethane

Mã SP : TF08-022
Thông số kỹ thuật : 52T
Brand ( Hiệu ) : Poly Urethane
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động TCM

Lá bố tự động TCM

Mã SP : TF08-021
Part Number , S/N : BK-7501109000,C0C21-05001
Thông số kỹ thuật : 38T
Model : FD35-50T8,
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động DAEWOO

Lá bố tự động DAEWOO

Mã SP : TF08-020
Thông số kỹ thuật : 64T
Brand ( Hiệu ) : DAEWOO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động TCM

Lá bố tự động TCM

Mã SP : TF08-01VTH
Part Number , S/N : 15943-82462
Thông số kỹ thuật : 38T
Model : FD50-100Z7 CPCD50-100
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động MITSUBISHI

Lá bố tự động MITSUBISHI

Mã SP : TF08-019
Thông số kỹ thuật : 18T
Model : CPCD50-100
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động Clark 33T

Lá bố tự động Clark 33T

Mã SP : TF08-018
Part Number , S/N : 245239
Thông số kỹ thuật : 33T 118*68*2.2
Brand ( Hiệu ) : Clark
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động jac

Lá bố tự động jac

Mã SP : TF08-017
Part Number , S/N : C0C21-05001
Model : JAC4.5T
Brand ( Hiệu ) : jac
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động KOMATSU

Lá bố tự động KOMATSU

Mã SP : TF08-015.
Part Number , S/N : 3EC-15-29270/3EC-15-19270
Thông số kỹ thuật : 47T 147*90.5*3
Model : FD40~50-5
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố tự động KOMATSU

Lá bố tự động KOMATSU

Mã SP : TF08-015
Part Number , S/N : 3EC-15-29270/3EC-15-19270
Thông số kỹ thuật : 147*90.5*3/47
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »