Bố côn kobuta L3202 -L4202

Bố côn kobuta L3202 -L4202

Mã SP : VTH43480
Part Number , S/N : L3202 -L4202
Thông số kỹ thuật : 16T
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố.

Lá bố.

Mã SP : VTH36532
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô 18T

Lá bố khô 18T

Mã SP : VTH32160
Thông số kỹ thuật : 18T
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố

Lá bố

Mã SP : VTH32157
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố

Lá bố

Mã SP : VTH36426
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố

Lá bố

Mã SP : VTH36379
Model : HC R series CPC50-RXG24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố

Lá bố

Mã SP : VTH36378
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô ¢325*10

Lá bố khô ¢325*10

Mã SP : TH12-028
Thông số kỹ thuật : ¢325*10
Model : HC R series CPC50-RXG24
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô ¢300*10

Lá bố khô ¢300*10

Mã SP : TH12-030
Thông số kỹ thuật : ¢300*10
Brand ( Hiệu ) : Toyota
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố dầu ¢275*16

Lá bố dầu ¢275*16

Mã SP : TH12-035
Thông số kỹ thuật : ¢275*18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô ¢255*10

Lá bố khô ¢255*10

Mã SP : TH12-045
Part Number , S/N : 255*10
Thông số kỹ thuật : ¢255*10
Model : CPC20-30
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô ¢225*13T

Lá bố khô ¢225*13T

Mã SP : TH12-042
Part Number , S/N : 225 * 13
Thông số kỹ thuật : ¢225*13T
Trọng lượng , (Kg) : 1.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô ¢225*21

Lá bố khô ¢225*21

Mã SP : TH12-041
Part Number , S/N : 31260-20130-71
Thông số kỹ thuật : ¢225*21
Model : FDG10-18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố dầu 325*16T

Lá bố dầu 325*16T

Mã SP : TH12-037
Part Number , S/N : 325*16T
Thông số kỹ thuật : ¢325*16T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố dầu 325*10T

Lá bố dầu 325*10T

Mã SP : TH12-036
Part Number , S/N : 325 * 10
Thông số kỹ thuật : ¢325 * 10
Model : 325*10T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô 225*13T

Lá bố khô 225*13T

Mã SP : TH12-034
Thông số kỹ thuật : ¢225*13T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô TCM

Lá bố khô TCM

Mã SP : TH12-033
Part Number , S/N : 129F3-12041
Thông số kỹ thuật : ¢250*18T
Model : FD10-18C12/C19/C9H
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố dầu TCM

Lá bố dầu TCM

Mã SP : TH12-031-0110A
Part Number , S/N : 1345C3-12061
Thông số kỹ thuật : ¢300*10T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô ¢300*10 sharp31/teeth base39

Lá bố khô ¢300*10 sharp31/teeth base39

Mã SP : TH12-031
Thông số kỹ thuật : ¢300*10 sharp31/teeth base39
Model : FD35~45C2/C8/C9,Heli CPC40~50
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô KOMATSU

Lá bố khô KOMATSU

Mã SP : TH12-029
Part Number , S/N : 3EB-11-31330,3EB-11-11230,16353-780
Thông số kỹ thuật : ¢325*16T
Model : FD35-45 C7,C8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô 250 x 10 T

Lá bố khô 250 x 10 T

Mã SP : TH12-027
Part Number , S/N : 16166-758
Thông số kỹ thuật : ¢250*10T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô ¢250*18

Lá bố khô ¢250*18

Mã SP : TH12-025
Part Number , S/N : 134A3-10211,129F3-12041,C0C01-02401,N150-124000-000
Thông số kỹ thuật : ¢250*18
Model : FD15-30,HC CPC30HB,HELI a/H2000/CPC20-35
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 2.51
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố dầu TOYOTA

Lá bố dầu TOYOTA

Mã SP : TH12-024
Part Number , S/N : 31550-30511-71
Thông số kỹ thuật : ¢300*21T
Model : 7FDG35-A50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3.42
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố dầu TOYOTA

Lá bố dầu TOYOTA

Mã SP : TH12-023
Part Number , S/N : 31550-30510-71,31550-32882-71,31550-32881-71,31550-32880-71
Thông số kỹ thuật : ¢300*10T
Model : 5-6FD33-45
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố dầu mitsubhi.nissan

Lá bố dầu mitsubhi.nissan

Mã SP : TH12-019
Part Number , S/N : 91A21-10300
Thông số kỹ thuật : ¢275*20T
Model : J01,J02,FD20-30 NFD20~25N(F18C),FG20~25N(F17D),FD3
Brand ( Hiệu ) : mitsubhi.nissan
Trọng lượng , (Kg) : 2.62
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô ¢275*20

Lá bố khô ¢275*20

Mã SP : TH12-018
Part Number , S/N : 91A21-10200,30100-50K00
Thông số kỹ thuật : ¢275*20
Model : FD20-30N
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố dầu MITSUBISHI

Lá bố dầu MITSUBISHI

Mã SP : TH12-012
Part Number , S/N : 91321-00200
Thông số kỹ thuật : ¢275*13
Model : FDFD20~25(F18B),FD30~A35(F14C)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 2.62
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô KOMATSU, TOYOTA

Lá bố khô KOMATSU, TOYOTA

Mã SP : TH12-011
Part Number , S/N : 91321-11101,3EB-10-41220
Thông số kỹ thuật : ¢275*13T
Model : FG20-30/-16.K21,FD20-30/-16.4D94LE,F18B
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU, TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2.42
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố dầu KOMATSU

Lá bố dầu KOMATSU

Mã SP : TH12-010
Thông số kỹ thuật : ¢275*12T
Model : FD20-30/-12 -14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô KOMATSU

Lá bố khô KOMATSU

Mã SP : TH12-009
Part Number , S/N : 3EB-10-21810,3EB-10-11920
Thông số kỹ thuật : ¢275*12t
Model : FD20~30-10/-11/-12/-14,FG20~30-10/-11/-12/-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố dầu TOYOTA

Lá bố dầu TOYOTA

Mã SP : TH12-008
Part Number , S/N : 31550-26660-71,31550-23360-71
Thông số kỹ thuật : ¢275*21T
Model : 7-8FD10-J35
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô ¢275*21T

Lá bố khô ¢275*21T

Mã SP : TH12-007
Part Number , S/N : 31270-23361-71,31280-23601-71,31280-23361-71
Thông số kỹ thuật : ¢275*21T
Model : 7-8F20-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2.32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố dầu ¢275*10T

Lá bố dầu ¢275*10T

Mã SP : TH12-006
Part Number , S/N : 31550-26600-71,31550-30961-71
Thông số kỹ thuật : ¢275*10T
Model : 3-6FD10~30,3-6FG10~30,7-8FG10~J35
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2.64
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô ¢275*10T

Lá bố khô ¢275*10T

Mã SP : TH12-005
Part Number , S/N : 31280-23600-71,31280-23000-71,31250-20565-71,32113/72503300,32112/72503100
Thông số kỹ thuật : ¢275*10T
Model : 5-6FD10~30,5-6FG10~30,7FD10~30(9808-0009),7FG10~30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA,TAILIFT
Trọng lượng , (Kg) : 2.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố dầu ¢300*10T răng lớn

Lá bố dầu ¢300*10T răng lớn

Mã SP : TH12-004
Part Number , S/N : 135C3-12061
Thông số kỹ thuật : ¢300*10T răng lớn
Model : FD35-45C8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố dầu ¢275*18T

Lá bố dầu ¢275*18T

Mã SP : TH12-003
Part Number , S/N : 55593-60301,134H3-10211
Thông số kỹ thuật : ¢275*18T
Model : FD20-30
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 2.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lá bố khô ¢275*18 T

Lá bố khô ¢275*18 T

Mã SP : TH12-002
Part Number , S/N : 114A3-10201,129F3-12041,134A3-10211
Thông số kỹ thuật : ¢275*18 T
Model : FD20~30Z5/VC/C3C/C3C-A,FG20~30N5/VC/C3C/C3C-A,Heli
Brand ( Hiệu ) : TCM,komatsu,mitsubhi,nissan
Trọng lượng , (Kg) : 2.51
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá