Lúp bê nước

Lúp bê nước

Mã SP : VTH911
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lúp bê nước

Lúp bê nước

Mã SP : VTH910
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lúp bê nước

Lúp bê nước

Mã SP : VTH909
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lúp bê nước

Lúp bê nước

Mã SP : VTH908
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

phao dầu

phao dầu

Mã SP : VTH1113
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước

Báo nước

Mã SP : VTH1006
Part Number , S/N : 94650-42501
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ống xã LINDE

ống xã LINDE

Mã SP : vth00009
Part Number , S/N : 028103491J
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

mở bò Caltol3

mở bò Caltol3

Mã SP : VTH01987
Part Number , S/N : độ nhỏ giọt >305 độ
Thông số kỹ thuật : chịu nhiệt đến 260 độ
Model : Mỡ BTX gốc Bento Thái
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ống

ống

Mã SP : EH26-001
Part Number , S/N : N-11810-75T00
Model : K15,K21,K25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

vòi nhớt DACHAI

vòi nhớt DACHAI

Mã SP : E041-015
Part Number , S/N : 1004001-X2
Model : CA498
Brand ( Hiệu ) : DACHAI
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

vòi nhớt ISUZU

vòi nhớt ISUZU

Mã SP : E041-011
Part Number , S/N : Z-1-13342-110-0
Model : 6BG1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

vòi nhớt NISSAN

vòi nhớt NISSAN

Mã SP : E041-006
Part Number , S/N : A-12124-43G02,104333-538
Thông số kỹ thuật : nozzle for cylinder
Model : TD27,TD42
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

báo nước

báo nước

Mã SP : CT02-009
Model : 14Z
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

báo nước

báo nước

Mã SP : CT02-001
Part Number , S/N : 8-94121-152-1
Model : JX493G
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước

Báo nước

Mã SP : CT01-039
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước

Báo nước

Mã SP : CT01-027
Part Number , S/N : 3808022
Model : WF491GP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước XINCHAI

Báo nước XINCHAI

Mã SP : CT01-024
Part Number , S/N : NA385B-43009
Model : Xinchai 485BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước MITSUBISHI

Báo nước MITSUBISHI

Mã SP : CT01-023
Part Number , S/N : 05204-50300
Model : S4Q2/S4S/4G63/4G64
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước

Báo nước

Mã SP : CT01-019
Model : TB42
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước

Báo nước

Mã SP : CT01-017
Part Number , S/N : 1306350BB
Model : HJ493
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước HELI

Báo nước HELI

Mã SP : CT01-016
Model : Heli CY6102BG-22/CPCD50
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước WG-2(M16Х1.5)

Báo nước WG-2(M16Х1.5)

Mã SP : CT01-015
Thông số kỹ thuật : WG-2(M16Х1.5)
Model : WF491GP/HCR series CPQ(D)20~35N-RW7
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước MITSUBISHI

Báo nước MITSUBISHI

Mã SP : CT01-014
Part Number , S/N : 05204-50600
Model : S6S/FD50
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước

Báo nước

Mã SP : CT01-013
Part Number , S/N : 30CX800500
Model : CPCD20-35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước

Báo nước

Mã SP : CT01-011
Part Number , S/N : 121250-44901
Model : 4TNV94
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước

Báo nước

Mã SP : CT01-010
Part Number , S/N : 1306250BB
Model : JX493G
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước

Báo nước

Mã SP : CT01-009
Part Number , S/N : 600-815-7381/600-815-7361
Model : 11generation/4D95S
Trọng lượng , (Kg) : 0.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước DACHAI

Báo nước DACHAI

Mã SP : CT01-008
Part Number , S/N : 1306250BB,3808040-X2
Model : Dachai CA498
Brand ( Hiệu ) : DACHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước ISUZU

Báo nước ISUZU

Mã SP : CT01-007
Part Number , S/N : Z-8-97069-786-1
Model : 4JG2
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước XINCHAI

Báo nước XINCHAI

Mã SP : CT01-006
Part Number , S/N : 490B-43009,WG2(M12*1.25)
Model : Xinchai 490
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước MITSUBISHI

Báo nước MITSUBISHI

Mã SP : CT01-005
Part Number , S/N : 05204-50200
Model : S4S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước YANMAR

Báo nước YANMAR

Mã SP : CT01-004
Part Number , S/N : YM171056-49351
Model : 4D92E,4D94E,4D94LE,4D98E
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước TOYOTA

Báo nước TOYOTA

Mã SP : CT01-003
Part Number , S/N : 83420-76001-71,83420-20020-71
Model : 1Z,2Z,3Z,1DZ,13Z,4Y,5K,2J
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước NISSAN

Báo nước NISSAN

Mã SP : CT01-002
Part Number , S/N : N-25080-89903
Model : H15,H20-2,H25,K15,K21,K25,TD27,QD32
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Báo nước ISUZU

Báo nước ISUZU

Mã SP : CT01-001
Part Number , S/N : 23652-44001
Model : C240/6BG1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cao su két nước TOYOTA

cao su két nước TOYOTA

Mã SP : CB09-008
Part Number , S/N : 16551-23320-71
Model : 7FDG15-45
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cao su két nước Hangcha

cao su két nước Hangcha

Mã SP : CB09-006
Part Number , S/N : 239A2-12021
Model : FD/G15-45T(C)3,FD/G15-30T6
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cao su két nước Hangcha

cao su két nước Hangcha

Mã SP : CB09-005
Part Number , S/N : 16551-26600-71
Model : 8FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cao su két nước TCM

cao su két nước TCM

Mã SP : CB09-003.
Part Number , S/N : 239A2-12021
Model : TCM FDG15-45T(C)3,FDG15-30T6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.07
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cao su két nước Hangcha

cao su két nước Hangcha

Mã SP : CB09-003
Part Number , S/N : 239A2-12021
Model : FD/G15-45T(C)3,FD/G15-30T6
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cao su két nước Hangcha

cao su két nước Hangcha

Mã SP : CB09-002
Part Number , S/N : N163-333000-000
Model : HC R series 3-3.5T
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cao su két nước HELI

cao su két nước HELI

Mã SP : CB09-001
Part Number , S/N : 214A2-12011
Model : HELI 2-3.5
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

co két nước

co két nước

Mã SP : CB08-005
Model : 2-3T universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

co két nước

co két nước

Mã SP : CB08-003
Model : 2-3T universal
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

co két nước

co két nước

Mã SP : CB08-002
Part Number , S/N : 3EB-04-48110
Model : FD20-30/-15,FD30-16/744500-
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cao su két nước HELI

cao su két nước HELI

Mã SP : CB04-005
Part Number , S/N : N163-333000-001
Model : R series 3-3.5T
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cao su két nước xe nâng A01D4-12001 HELI

cao su két nước xe nâng A01D4-12001 HELI

Mã SP : CB04-003
Part Number , S/N : A01D4-12001
Model : Heli CPQD40-50R/H2000
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cao su két nước TOYOTA

cao su két nước TOYOTA

Mã SP : CB04-002
Part Number , S/N : 16415-23600-71
Model : 7-8FD(G)10-50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cao su két nước xe nâng A22A2-12031,214A2-12001

cao su két nước xe nâng A22A2-12031,214A2-12001

Mã SP : CB04-001
Part Number , S/N : A22A2-12031,214A2-12001
Model : A22A2-12031,214A2-12001
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá