May ơ HELI HANGCHA

May ơ HELI HANGCHA

Mã SP : VTH31957
Brand ( Hiệu ) : HELI,HANGCHA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ TCM

May ơ TCM

Mã SP : SR15-068
Part Number , S/N : 20224-40014
Thông số kỹ thuật : 8T
Model : FD20-28Z17;FD30Z7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 3.35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ 6T

may ơ 6T

Mã SP : SR15-064
Part Number , S/N : 50CDA-410011
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : CPCD50-70
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ 6T

may ơ 6T

Mã SP : SR15-061
Part Number , S/N : NP25G-210003-000
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : CPD20-35
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 2.98
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ 6T

may ơ 6T

Mã SP : SR15-051
Part Number , S/N : XF250-220016-000
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : CPCD30-35
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ 5T

may ơ 5T

Mã SP : SR15-045
Part Number , S/N : 3074540200
Thông số kỹ thuật : 5T
Model : Linde 335 336 387
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ 5T

may ơ 5T

Mã SP : SR15-042
Part Number , S/N : 40D-410003
Thông số kỹ thuật : 5T
Model : CPCD40-50
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 9.51
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ 8T

may ơ 8T

Mã SP : SR15-031
Part Number , S/N : A73J4-32151
Thông số kỹ thuật : 8T
Model : HL H2000 CPD20-25
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ 5T

may ơ 5T

Mã SP : VTH01974
Part Number , S/N : 3014540215
Thông số kỹ thuật : 5T
Model : Linde 322/350
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ KOMATSU FD25-14

May ơ KOMATSU FD25-14

Mã SP : VTH923
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ TCM FD40Z7, FD50C8/9/T8/9

May ơ TCM FD40Z7, FD50C8/9/T8/9

Mã SP : VTH2216
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ YALE RE/TE/RH/TH, HYSTER DX

May ơ YALE RE/TE/RH/TH, HYSTER DX

Mã SP : VTH2215
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ KOMATSU FD25-14

May ơ KOMATSU FD25-14

Mã SP : VTH2214
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ

May ơ

Mã SP : VTH2213
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ MITSUBISHI F18B/F14C

May ơ MITSUBISHI F18B/F14C

Mã SP : VTH2212
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ TCM FD25Z2

May ơ TCM FD25Z2

Mã SP : VTH2211
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ KOMATSU FD25-10/11/12

May ơ KOMATSU FD25-10/11/12

Mã SP : VTH2210
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ

May ơ

Mã SP : VTH2202
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ KOMATSU FD25-12,14

May ơ KOMATSU FD25-12,14

Mã SP : VTH2201
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ

May ơ

Mã SP : VTH2200
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ SHINKO

may ơ SHINKO

Mã SP : VTH01060
Part Number , S/N : 9063996-00
Model : SHINKO 8FB15
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ SHINKO

may ơ SHINKO

Mã SP : VTH01059
Part Number , S/N : 9109946-00
Model : SHINKO 8FB20
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ NICHIYU

may ơ NICHIYU

Mã SP : VTH01058
Part Number , S/N : 14321-30390
Model : NICHIYU FB20
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ Hangcha

May ơ Hangcha

Mã SP : SR15-040
Part Number , S/N : C0W05-02301
Model : JAC 5-7T
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ 6T

May ơ 6T

Mã SP : SR15-039
Part Number , S/N : 9110526-00
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : Hyster 2T
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Trọng lượng , (Kg) : 5.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ Hangcha

May ơ Hangcha

Mã SP : SR15-035
Part Number , S/N : CQW01-22701
Model : JAC 2-3T
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ LINDE 351/392/393/331

May ơ LINDE 351/392/393/331

Mã SP : SR15-027
Part Number , S/N : 3414501515 715195
Thông số kỹ thuật : 5T
Model : 351/392/393/331
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ 6T

May ơ 6T

Mã SP : SR15-025
Part Number , S/N : N163-220013-001
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : HC R series 2-3.5T
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ NICHIYU 8T

May ơ NICHIYU 8T

Mã SP : SR15-022
Part Number , S/N : 14300-00770
Thông số kỹ thuật : 8T
Model : FB30/-65,-70,-72,-75
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ NICHIYU 8T

May ơ NICHIYU 8T

Mã SP : SR15-021
Part Number , S/N : 4321-30390
Thông số kỹ thuật : 8T
Model : FB20~28/-65/-70/-72/-75
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ NICHIYU 6T

May ơ NICHIYU 6T

Mã SP : SR15-020
Part Number , S/N : 4300-33000
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : FB10~18/-65/-70/-72/-75
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ 6T

May ơ 6T

Mã SP : SR15-015
Part Number , S/N : 2028834
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : H2.50~3.00DX
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ 6T

May ơ 6T

Mã SP : SR15-014
Part Number , S/N : 91E43-10800
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : FD20-35 N/NISSAN L02 2-3T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ MITSUBISHI 6T

May ơ MITSUBISHI 6T

Mã SP : SR15-013
Part Number , S/N : 91443-30700
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : FD20-35FC,MC
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ KOMATSU 6T

May ơ KOMATSU 6T

Mã SP : SR15-012
Part Number , S/N : 3EB-24-41230,3EB-24-51230
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : FD30/-16/-15
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 4.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ KOMATSU 6T

May ơ KOMATSU 6T

Mã SP : SR15-011
Part Number , S/N : 3EB-21-32170,3EB-24-32230
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : FD20~30/-12,-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ KOMATSU 6T

May ơ KOMATSU 6T

Mã SP : SR15-010
Part Number , S/N : 3EB-24-21210
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : FD20~30/-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ NISSAN 2.5 tấn

May ơ NISSAN 2.5 tấn

Mã SP : SR15-01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ TOYOTA 8T

May ơ TOYOTA 8T

Mã SP : SR15-009
Part Number , S/N : 43811-31961-71
Thông số kỹ thuật : 8T
Model : 5-7FD35~50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ TOYOTA 6T

May ơ TOYOTA 6T

Mã SP : SR15-008
Part Number , S/N : 43811-20540-71
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : 3-8FD/2-3T,5-6FB30,FDZN20-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ 8T

May ơ 8T

Mã SP : SR15-006
Part Number , S/N : 230G4-32101
Thông số kỹ thuật : 8T
Model : FD100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 28.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ 6T

May ơ 6T

Mã SP : SR15-005
Part Number , S/N : 25784-32291
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : FD50~70Z7,Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ 5T

May ơ 5T

Mã SP : SR15-004
Part Number , S/N : 23814-30064
Thông số kỹ thuật : 5T
Model : FD35~50T8/C8,T9C9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ 8T 76*110*105

May ơ 8T 76*110*105

Mã SP : SR15-003
Part Number , S/N : 214A4-32041, A21B4-32241
Thông số kỹ thuật : 8T 76*110*105
Model : FD20-30Z5,T6,T3, CPCD20-30
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 4.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ 6T

May ơ 6T

Mã SP : SR15-002
Part Number , S/N : 24234-32221
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : FD10~18T12/C12, T19/C19, T9H/C9H FB10~18-6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ TCM 6T

May ơ TCM 6T

Mã SP : SR15-001
Part Number , S/N : 27414-32031,27414-32031
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : FB10-30/-7,FB20-30/-6/FB20-30-V
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt may ơ

Phốt may ơ

Mã SP : PMO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ TAILIP

may ơ TAILIP

Mã SP : DC01-041
Part Number , S/N : 32233,32506044
Model : Tailift FDG20-25
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 9.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ Hangcha

may ơ Hangcha

Mã SP : DC01-038
Part Number , S/N : 053011B
Model : HC H,R series CPCD50-70
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ Hangcha

may ơ Hangcha

Mã SP : DC01-034.
Part Number , S/N : 50CYA15-00011
Model : CPC50E
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ MITSUBISHI

may ơ MITSUBISHI

Mã SP : DC01-034
Part Number , S/N : 91433-40200
Model : MITSUBISHI F18B / FD,G20-30 MC FC
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ Hangcha

may ơ Hangcha

Mã SP : DC01-033
Part Number , S/N : JP150-110007-000
Model : Hangcha J loạt CPD10-18
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ Hangcha

may ơ Hangcha

Mã SP : DC01-032
Part Number , S/N : JP300-110003-000
Model : CPD20-35
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ Hangcha

may ơ Hangcha

Mã SP : DC01-029
Part Number , S/N : N120-110005-000
Model : HC R series CPCD20-25
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ Hangcha

may ơ Hangcha

Mã SP : DC01-026
Part Number , S/N : R450-110003-000
Model : HC R series CPC(D)40-50
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ KOMATSU

may ơ KOMATSU

Mã SP : DC01-024
Part Number , S/N : 3EB-21-42170
Model : FD/G30-16,-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ Hangcha

may ơ Hangcha

Mã SP : DC01-023
Part Number , S/N : N163-110007-000,N163-110005-000
Model : HC R series CPC(D)30-35
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ Hangcha

may ơ Hangcha

Mã SP : DC01-021
Part Number , S/N : N030-110007-001
Model : HC R CPC(D)10-18
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ HELI,HC

may ơ HELI,HC

Mã SP : DC01-017
Part Number , S/N : A22A3-02011,C0Q01-20601,F31A3-02001
Model : H2000,JAC/CPC(D)20-25,TEU/FD20-25
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

may ơ HELI

may ơ HELI

Mã SP : DC01-016
Part Number , S/N : 24233-02021AG2,C1Q01-20601
Model : Heli H2000,JAC/CPC(D)10-18,CPD10-18
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »