CAT 257D

CAT 257D

Mã SP : DQL8
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

CAT 299D

CAT 299D

Mã SP : 2RAA
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

CAT 297D

CAT 297D

Mã SP : 13KL
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

CAT 287D

CAT 287D

Mã SP : ED5G
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

CAT 299D

CAT 299D

Mã SP : NVKM
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

CAT 256

CAT 256

Mã SP : V5QV
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

CAT 226

CAT 226

Mã SP : EA7W
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe Xúc CAT 216B

Xe Xúc CAT 216B

Mã SP : KBON
Model : 216B
Brand ( Hiệu ) : CAT
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

CAT 246

CAT 246

Mã SP : 6VDD
Năm : 2002
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

CAT 236B

CAT 236B

Mã SP : 6SPT
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

CAT 272D

CAT 272D

Mã SP : A8S4
Model : 272D
Brand ( Hiệu ) : CAT
Năm : 2015
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

CAT 272C

CAT 272C

Mã SP : HPKX
Model : 272C
Brand ( Hiệu ) : CAT
Năm : 2011
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

CAT 262B

CAT 262B

Mã SP : L7TN
Model : 262B
Brand ( Hiệu ) : CAT
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2004
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu SK1026-5

Komatsu SK1026-5

Mã SP : X2O2
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

KOMATSU SK818

KOMATSU SK818

Mã SP : UCEO
Part Number , S/N : WEBM005200.
Thông số kỹ thuật : 37BF50003
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu CK35-1

Komatsu CK35-1

Mã SP : TZWS
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu CK30-1

Komatsu CK30-1

Mã SP : SWJQ
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu CK 25-1

Komatsu CK 25-1

Mã SP : FDRJ
Model : 4 D 98 E 2 NFE
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu CK 20-1

Komatsu CK 20-1

Mã SP : T0HX
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2007
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

KOMATSU SK1020-5

KOMATSU SK1020-5

Mã SP : YFYI
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu SK510-5

Komatsu SK510-5

Mã SP : CM2L
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu SK815-5

Komatsu SK815-5

Mã SP : 3RV6
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu SK820-5SF

Komatsu SK820-5SF

Mã SP : JUSU
Model : S4D84E-1FD
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 1950
Nâng cao (m) : 2280mm
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu SK714-5

Komatsu SK714-5

Mã SP : YJTV
Model : 4D88E-1FD
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 650
Nâng cao (m) : 1960mm
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM SSL 711

TCM SSL 711

Mã SP : L2BB
Model : Kubota V3300
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 840
Nâng cao (m) : 1995mm
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM SSL 709V

TCM SSL 709V

Mã SP : DGDZ
Model : Kubota V3300
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 690
Nâng cao (m) : 1940mm
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM SSL 709

TCM SSL 709

Mã SP : 9RI1
Model : Kubota V2403-M
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 690
Nâng cao (m) : 1940mm
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM SSL 707

TCM SSL 707

Mã SP : 0DD5
Model : Kubota V2403-M
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 580
Nâng cao (m) : 1940mm
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM SSL 706

TCM SSL 706

Mã SP : OG9L
Model : Kubota V1505
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 500
Nâng cao (m) : 1830mm
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM SSL 705

TCM SSL 705

Mã SP : HM3V
Model : Kubota V1505
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 430
Nâng cao (m) : 1830mm
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM SSL 704

TCM SSL 704

Mã SP : V5Q9
Model : Kubota D782-K2B
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 320
Nâng cao (m) : 1770mm
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM SSL 703

TCM SSL 703

Mã SP : DNF7
Model : Kubota D782-K2B
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 270
Nâng cao (m) : 1170mm
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vân Thiên Hùng

Vân Thiên Hùng

Mã SP : 7I8U
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá