Phốt 460x520x20

Phốt 460x520x20

Mã SP : VTH43921
Part Number , S/N : 460x520x20
Thông số kỹ thuật : 460x520x20
Model : 460x520x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

phốt 37x66x9.5/12

phốt 37x66x9.5/12

Mã SP : VTH43920
Part Number , S/N : 37x66x9.5/12
Thông số kỹ thuật : 37x66x9.5/12
Model : 37x66x9.5/12
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 495X545X22

Phốt 495X545X22

Mã SP : VTH43919
Part Number , S/N : 495X545X22
Thông số kỹ thuật : 495X545X22
Model : 495X545X22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 540X580X20

Phốt 540X580X20

Mã SP : VTH43917
Part Number , S/N : 540X580X20
Thông số kỹ thuật : 540X580X20
Model : 540X580X20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 510X560X20

Phốt 510X560X20

Mã SP : VTH43916
Part Number , S/N : 510X560X20
Thông số kỹ thuật : 510X560X20
Model : 510X560X20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 450X500X25

Phốt 450X500X25

Mã SP : VTH43915
Part Number , S/N : 450X500X25
Thông số kỹ thuật : 450X500X25
Model : 450X500X25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 470X530X20

Phốt 470X530X20

Mã SP : VTH43914
Part Number , S/N : 470X530X20
Thông số kỹ thuật : 470X530X20
Model : 470X530X20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 500X550X20

Phốt 500X550X20

Mã SP : VTH43913
Part Number , S/N : 500X550X20
Thông số kỹ thuật : 500X550X20
Model : 500X550X20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 440x490x25

Phốt 440x490x25

Mã SP : VTH43912
Part Number , S/N : 440x490x25
Thông số kỹ thuật : 440x490x25
Model : 440x490x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 460x510x25

Phốt 460x510x25

Mã SP : VTH43911
Part Number , S/N : 460x510x25
Thông số kỹ thuật : 460x510x25
Model : 460x510x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 35X67X12/18

Phốt TC 35X67X12/18

Mã SP : VTH43515
Thông số kỹ thuật : 35X67X12/18,35*67*12/18
Model : TC35X67X12/18
Brand ( Hiệu ) : Unbranded
Trọng lượng , (Kg) : 0.033
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 8x15x5 NBR

Phốt TC 8x15x5 NBR

Mã SP : VTH42736
Part Number , S/N : TC 8x15x5
Thông số kỹ thuật : 8x15x5
Model : TC 8x15x5
Trọng lượng , (Kg) : 0.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Rãnh Gasket
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
250.000 đ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 11x21x7 NBR

Phốt TC 11x21x7 NBR

Mã SP : VTH42730
Part Number , S/N : TC 11x21x7
Thông số kỹ thuật : 11x21x7
Model : TC 11x21x7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Rãnh Gasket
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Sin phốt K3V112DT-14T

Sin phốt K3V112DT-14T

Mã SP : VTH42713
Part Number , S/N : K3V112DT-14T
Brand ( Hiệu ) : Kawasaki
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 17x32x8

Phốt TC 17x32x8

Mã SP : VTH41622
Thông số kỹ thuật : 17x32x8
Model : TC 17x32x8
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 25X62X7

Phốt TC 25X62X7

Mã SP : VTH41621
Part Number , S/N : TC 25X62X7
Thông số kỹ thuật : 25X62X7
Model : TC 25X62X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.030
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 18x40x10 NBR

Phốt TC 18x40x10 NBR

Mã SP : VTH41620
Part Number , S/N : TC 18x40x10
Thông số kỹ thuật : 18x40x10
Model : TC 18x40x10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.014
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 20x50x10 NBR

Phốt TC 20x50x10 NBR

Mã SP : VTH41618
Part Number , S/N : TC 20x50x10
Thông số kỹ thuật : 20x50x10
Model : TC 20x50x10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.024
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 20X52X10 NBR

Phốt TC 20X52X10 NBR

Mã SP : VTH41616
Part Number , S/N : TC 20X52X10
Thông số kỹ thuật : 20X52X10
Model : TC 20X52X10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.027
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 25X47X10 NBR

Phốt TC 25X47X10 NBR

Mã SP : VTH41615
Part Number , S/N : TC 25X47X10
Thông số kỹ thuật : 25X47X10
Model : TC 25X47X10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.020
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 25X32X6 NBR

Phốt TC 25X32X6 NBR

Mã SP : VTH41614
Part Number , S/N : TC 25X32X6
Thông số kỹ thuật : 25X32X6
Model : TC 25X32X6
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.003
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 26X37X7

Phốt TC 26X37X7

Mã SP : VTH41613
Part Number , S/N : TC 26X37X7
Thông số kỹ thuật : 26X37X7
Model : TC 26X37X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.007
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 26x45x10

Phốt TC 26x45x10

Mã SP : VTH41612
Part Number , S/N : TC 26x45x10
Thông số kỹ thuật : 26x45x10
Model : TC 26x45x10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.016
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 16x24x6 NBR

Phốt TC 16x24x6 NBR

Mã SP : VTH41610
Part Number , S/N : TC 16x24x6
Thông số kỹ thuật : 16x24x6
Model : TC 16x24x6
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.003
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 9x22x7 NBR

Phốt TC 9x22x7 NBR

Mã SP : VTH41609
Part Number , S/N : TC 9x22x7
Thông số kỹ thuật : 9x22x7
Model : TC 9x22x7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.003
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 26x47x10

Phốt TC 26x47x10

Mã SP : VTH41608
Part Number , S/N : TC 26x47x10
Thông số kỹ thuật : 26x47x10
Model : TC 26x47x10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.022
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 24X47X7 NBR

Phốt TC 24X47X7 NBR

Mã SP : VTH41607
Part Number , S/N : TC 24X47X7
Thông số kỹ thuật : 24X47X7
Model : TC 24X47X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.016
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 26X36X7 NBR

Phốt TC 26X36X7 NBR

Mã SP : VTH41605
Part Number , S/N : TC 26X36X7
Thông số kỹ thuật : 26X36X7
Model : TC 26X36X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.007
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 26X40X7 NBR

Phốt TC 26X40X7 NBR

Mã SP : VTH41603
Part Number , S/N : TC 26X40X7
Thông số kỹ thuật : 26X40X7
Model : TC 26X40X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.009
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 24X32X7

Phốt TC 24X32X7

Mã SP : VTH41602
Part Number , S/N : TC 24X32X7
Thông số kỹ thuật : 24X32X7
Model : TC 24X32X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.005
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 25x35x10 NBR

Phốt TC 25x35x10 NBR

Mã SP : VTH41601
Part Number , S/N : TC 25x35x10
Thông số kỹ thuật : 25x35x10
Model : TC 25x35x10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.011
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 25x52x12

Phốt TC 25x52x12

Mã SP : VTH41600
Part Number , S/N : TC 25x52x12
Thông số kỹ thuật : 25x52x12
Model : TC 25x52x12
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.029
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 26x35x7

Phốt TC 26x35x7

Mã SP : VTH41599
Part Number , S/N : TC 26x35x7
Thông số kỹ thuật : 26x35x7
Model : TC 26x35x7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.007
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 19X30X7 NBR

Phốt TC 19X30X7 NBR

Mã SP : VTH41598
Part Number , S/N : TC 19X30X7
Thông số kỹ thuật : 19X30X7
Model : TC 19X30X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.006
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 40X60X10

Phốt TC 40X60X10

Mã SP : VTH41597
Part Number , S/N : TC 40X60X10
Thông số kỹ thuật : 40X60X10
Model : TC 40X60X10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.027
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 40X60X10 NBR

Phốt TC 40X60X10 NBR

Mã SP : VTH41596
Part Number , S/N : TC 40X60X10
Thông số kỹ thuật : 40X60X10
Model : TC 40X60X10
Brand ( Hiệu ) : Unbranded
Trọng lượng , (Kg) : 0.027
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 22x37x7

Phốt TC 22x37x7

Mã SP : VTH41595
Part Number , S/N : TC 22x37x7
Thông số kỹ thuật : 22x37x7
Model : TC 22x37x7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.008
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 14x22x4 NBR

Phốt TC 14x22x4 NBR

Mã SP : VTH41594
Part Number , S/N : TC 14x22x4
Thông số kỹ thuật : TC 14x22x4
Model : TC 14x22x4
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.002
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 22x47x10 NBR

Phốt TC 22x47x10 NBR

Mã SP : VTH41593
Part Number , S/N : TC 22x47x10
Thông số kỹ thuật : 22x47x10
Model : TC 22x47x10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.021
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 15X30X10

Phốt TC 15X30X10

Mã SP : VTH41592
Part Number , S/N : TC 15X30X10
Thông số kỹ thuật : 15X30X10
Model : TC 15X30X10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.009
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 19x35x7

Phốt TC 19x35x7

Mã SP : VTH41590
Part Number , S/N : TC 19x35x7
Thông số kỹ thuật : 19x35x7
Model : TC 19x35x7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.009
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 30x65x10 NBR

Phốt TC 30x65x10 NBR

Mã SP : VTH41589
Part Number , S/N : TC 30x65x10
Thông số kỹ thuật : 30x65x10
Model : TC 30x65x10
Brand ( Hiệu ) : Unbranded
Trọng lượng , (Kg) : 0.036
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 24X35X7

Phốt TC 24X35X7

Mã SP : VTH41588
Part Number , S/N : TC 24X35X7
Thông số kỹ thuật : 24X35X7
Model : TC 24X35X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.007
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 15x26x6 NBR

Phốt TC 15x26x6 NBR

Mã SP : VTH41587
Part Number , S/N : TC 15x26x6
Thông số kỹ thuật : 15x26x6
Model : TC 15x26x6
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.005
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 10x22x6

Phốt TC 10x22x6

Mã SP : VTH41586
Part Number , S/N : TC 10x22x6
Thông số kỹ thuật : 10x22x6
Model : TC 10x22x6
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.007
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 24X43X6

Phốt TC 24X43X6

Mã SP : VTH41584
Part Number , S/N : TC 24X43X6
Thông số kỹ thuật : 24X43X6
Model : TC 24X43X6
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.003
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 14X35X7

Phốt TC 14X35X7

Mã SP : VTH41582
Part Number , S/N : TC 14X35X7
Thông số kỹ thuật : 14X35X7
Model : TC 14X35X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.009
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 20X37X7 NBR

Phốt TC 20X37X7 NBR

Mã SP : VTH41581
Part Number , S/N : TC 20X37X7
Thông số kỹ thuật : 20X37X7
Model : TC 20X37X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.009
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 20x26x4 NBR

Phốt TC 20x26x4 NBR

Mã SP : VTH41580
Part Number , S/N : TC 20x26x4
Thông số kỹ thuật : 20x26x4
Model : TC 20x26x4
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.002
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 25x50x7 NBR

Phốt TC 25x50x7 NBR

Mã SP : VTH41578
Part Number , S/N : TC 25x50x7
Thông số kỹ thuật : 25x50x7
Model : TC 25x50x7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.016
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 17X40X10 NBR

Phốt TC 17X40X10 NBR

Mã SP : VTH41576
Part Number , S/N : TC 17X40X10
Thông số kỹ thuật : 17X40X10
Model : TC 17X40X10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.014
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 16x35x10 NBR

Phốt TC 16x35x10 NBR

Mã SP : VTH41574
Part Number , S/N : TC 16x35x10
Thông số kỹ thuật : 16x35x10
Model : TC 16x35x10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.011
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 15x26x7

Phốt TC 15x26x7

Mã SP : VTH41573
Part Number , S/N : TC 15x26x7
Thông số kỹ thuật : 15x26x7
Model : TC 15x26x7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.005
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 25X45X7

Phốt TC 25X45X7

Mã SP : VTH41571
Part Number , S/N : TC 25X45X7
Thông số kỹ thuật : 25X45X7
Model : TC 25X45X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.013
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 14x21x4

Phốt TC 14x21x4

Mã SP : VTH41569
Part Number , S/N : TC 14x21x4
Thông số kỹ thuật : 14x21x4
Model : TC 14x21x4
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.002
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 16x25x7 NBR

Phốt TC 16x25x7 NBR

Mã SP : VTH41568
Part Number , S/N : TC 16x25x7
Thông số kỹ thuật : 16x25x7
Model : TC 16x25x7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.004
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 10x19x7 NBR

Phốt TC 10x19x7 NBR

Mã SP : VTH41567
Part Number , S/N : TC 10x19x7
Thông số kỹ thuật : 10x19x7
Model : TC 10x19x7
Brand ( Hiệu ) : Unbranded
Trọng lượng , (Kg) : 0.003
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 20x45x7

Phốt TC 20x45x7

Mã SP : VTH41566
Part Number , S/N : TC 20x45x7
Thông số kỹ thuật : 20x45x7
Model : TC 20x45x7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.016
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 25x32x4

Phốt TC 25x32x4

Mã SP : VTH41564
Part Number , S/N : TC 25x32x4
Thông số kỹ thuật : 25x32x4
Model : TC 25x32x4
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.003
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 20X40X10 NBR

Phốt TC 20X40X10 NBR

Mã SP : VTH41562
Part Number , S/N : TC 20X40X10
Thông số kỹ thuật : 20X40X10
Model : TC 20X40X10
Brand ( Hiệu ) : Unbranded
Trọng lượng , (Kg) : 0.014
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »