Phốt động cơ LINDE

Phốt động cơ LINDE

Mã SP : EK03-39
Part Number , S/N : VW068103085E,026103085E
Thông số kỹ thuật : ¢32*¢47*10, same with camshaft oil seal
Model : VW ADG/H12-20D
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ

Phốt động cơ

Mã SP : EK03-34
Model : WF491
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ MITSUBISHI

Phốt động cơ MITSUBISHI

Mã SP : EK03-067
Model : S6K-T
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ

Phốt động cơ

Mã SP : EK03-065
Thông số kỹ thuật : 50*70*11
Model : YZ485D
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ

Phốt động cơ

Mã SP : EK03-064
Part Number , S/N : 258H1-03251
Model : WF491
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ KUBOTA

Phốt động cơ KUBOTA

Mã SP : EK03-063
Part Number , S/N : BN-19202-04140,22R51-03471
Model : V2403,V2203,D1503
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ MITSUBISHI

Phốt động cơ MITSUBISHI

Mã SP : EK03-057
Part Number , S/N : ME074755
Model : 6D16(T)(L),6M60
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ

Phốt động cơ

Mã SP : EK03-053
Part Number , S/N : VW068198171,068103171F
Model : 6110
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ YANMAR

Phốt động cơ YANMAR

Mã SP : EK03-050
Part Number , S/N : 6735-21-3510
Model : 6D102E
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ YANMAR

Phốt động cơ YANMAR

Mã SP : EK03-047
Model : 6D105
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ

Phốt động cơ

Mã SP : EK03-042
Part Number , S/N : 04175434
Model : D2011L04 BF4M2011
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ TOYOTA

Phốt động cơ TOYOTA

Mã SP : EK03-041
Part Number , S/N : 80311-76081-71
Model : 1FZ
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ LINDE

Phốt động cơ LINDE

Mã SP : EK03-040
Part Number , S/N : 2418F437
Model : Perkins 1104C-44
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ LINDE

Phốt động cơ LINDE

Mã SP : EK03-039
Part Number , S/N : VW068103085E
Model : VW ADG / 350
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ

Phốt động cơ

Mã SP : EK03-038
Part Number , S/N : 1002450BB
Model : HJ493
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ

Phốt động cơ

Mã SP : EK03-036
Part Number , S/N : A293374
Model : A2300
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ

Phốt động cơ

Mã SP : EK03-034
Model : WF491
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ Chaochai

Phốt động cơ Chaochai

Mã SP : EK03-033
Part Number , S/N : 02090BA002
Thông số kỹ thuật : 60*85*12
Model : Chaochai 6102GP
Brand ( Hiệu ) : CHAOCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ

Phốt động cơ

Mã SP : EK03-032
Model : Weichai 4105
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ HELI

Phốt động cơ HELI

Mã SP : EK03-031
Part Number , S/N : LR080150
Model : LR4105/4108/4B3-22,YTR3105,YTR4105G
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ NISSAN

Phốt động cơ NISSAN

Mã SP : EK03-030
Part Number , S/N : N-13510-52H00
Model : TB42
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ Xinchai

Phốt động cơ Xinchai

Mã SP : EK03-028
Thông số kỹ thuật : ¢52*¢72*12
Model : NB485BPG
Brand ( Hiệu ) : Xinchai
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ

Phốt động cơ

Mã SP : EK03-026
Part Number , S/N : 65.01510-0001
Model : DB33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ

Phốt động cơ

Mã SP : EK03-025
Part Number , S/N : 21321-42031
Model : D4BB
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ XINCHAI

Phốt động cơ XINCHAI

Mã SP : EK03-023
Part Number , S/N : 490B-60*80*12YFM,FB60X80X12
Thông số kỹ thuật : 60*80*12
Model : 490BPG,A490BPG,C490BPG,495BPG,A495BPG,498B
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ YALE

Phốt động cơ YALE

Mã SP : EK03-022
Thông số kỹ thuật : ¢51*¢70*11
Model : XA,HA
Brand ( Hiệu ) : YALE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ MITSUBISHI

Phốt động cơ MITSUBISHI

Mã SP : EK03-020
Part Number , S/N : MD343563
Thông số kỹ thuật : 44*60*7,D(HTC)¢44*¢60*7 POS
Model : 4G63,4G64
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ MITSUBISHI

Phốt động cơ MITSUBISHI

Mã SP : EK03-019
Part Number , S/N : 32A11-04010
Thông số kỹ thuật : 70*95*13,¢70*¢95*13(with 1pc steel ring)
Model : S4S,S6S old model
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ MITSUBISHI

Phốt động cơ MITSUBISHI

Mã SP : EK03-018
Part Number , S/N : F3015-07023
Thông số kỹ thuật : 70*95*13,AE3527A¢70*¢95*13,
Model : S4S,S6S old model
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.06
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ MITSUBISHI

Phốt động cơ MITSUBISHI

Mã SP : EK03-017
Part Number , S/N : 36011-31700
Thông số kỹ thuật : ¢55*¢78*12
Model : S4Q2,4DQ5,S4E,S4E2,S6E
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ MITSUBISHI

Phốt động cơ MITSUBISHI

Mã SP : EK03-016
Part Number , S/N : 36011-31700
Thông số kỹ thuật : 45*68*12,¢45*¢68*12
Model : S4Q2,4DQ5,S4E,S4E2,S6E
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ YANMAR

Phốt động cơ YANMAR

Mã SP : EK03-015
Part Number , S/N : 6204-21-3510
Thông số kỹ thuật : ¢62*¢85*12
Model : 4D95,6D95L,B3.3
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ YANMAR

Phốt động cơ YANMAR

Mã SP : EK03-014
Part Number , S/N : YM129900-01780
Thông số kỹ thuật : 62*77*9,BH5444E¢62*¢77*9/Clockwise
Model : 4D92E,4TNE92,4D94E,4D94LE,4D98E,4TNV/NE94E,98
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ TOYOTA

Phốt động cơ TOYOTA

Mã SP : EK03-012
Part Number , S/N : 90311-50951-71,90311-50950-71,9001A-31003
Thông số kỹ thuật : ¢50*¢66*8
Model : 4Y,5K
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ TOYOTA

Phốt động cơ TOYOTA

Mã SP : EK03-009
Part Number , S/N : 9001A-31006,90311-45003,90311-45950-71
Thông số kỹ thuật : 45*62*9,¢45*¢62*9
Model : 1DZ/5-8F,4P/3-5F
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ TOYOTA

Phốt động cơ TOYOTA

Mã SP : EK03-008
Part Number , S/N : 80311-76060-71
Model : 2J/3-4FD,5P/2-4FG,2H/3FD
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ 6BB1 6BG1 6BD1

Phốt động cơ 6BB1 6BG1 6BD1

Mã SP : EK03-006
Part Number , S/N : Z-1-09625-438-0,Z-1-09625-319-0
Thông số kỹ thuật : 59*82*12
Model : 6BB1 6BG1 6BD1
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ NISSAN

Phốt động cơ NISSAN

Mã SP : EK03-004
Part Number , S/N : N-13042-A3510,N-13510-FF200
Thông số kỹ thuật : ¢48*¢70*9,¢48*¢70*9
Model : K15,K21,K25,H15,H20-2,H25-1,H25-2
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ ISUZU

Phốt động cơ ISUZU

Mã SP : EK03-002
Part Number , S/N : Z-5-09625-079-0,15583-82171
Thông số kỹ thuật : ¢50*¢68*9/with Felt AH2847R
Model : C240PKJ,4JG2,4FE1
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ NISSAN

Phốt động cơ NISSAN

Mã SP : EK03-001
Part Number , S/N : A-13510-40K01
Thông số kỹ thuật : ¢86*¢100*10
Model : TD27-Ⅱ
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ XINCHAI

Phốt động cơ XINCHAI

Mã SP : EK02-080
Part Number , S/N : 80X100X10
Model : YZ485D
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ

Phốt động cơ

Mã SP : EK02-078
Part Number , S/N : 258H1-03261
Model : V3800-DI-T
Trọng lượng , (Kg) : 0.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ MITSUBISHI

Phốt động cơ MITSUBISHI

Mã SP : EK02-075
Part Number , S/N : 6736-21-4221
Thông số kỹ thuật : 126*150*15
Model : S6D107E
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ ISUZU

Phốt động cơ ISUZU

Mã SP : EK02-073
Thông số kỹ thuật : 135*105*10
Model : 4BG1T
Brand ( Hiệu ) : ISUZU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ XINCHAI

Phốt động cơ XINCHAI

Mã SP : EK02-069
Model : CA4110
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Trọng lượng , (Kg) : 0.36
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ MITSUBISHI

Phốt động cơ MITSUBISHI

Mã SP : EK02-066
Part Number , S/N : ME034976
Model : 6D16(T)(L),6M60
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ MITSUBISHI

Phốt động cơ MITSUBISHI

Mã SP : EK02-062
Part Number , S/N : 1002070TCB1-P0141
Thông số kỹ thuật : ¢95*¢118*10.8(JMC F437)
Model : JMC JX493 G3
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ MITSUBISHI

Phốt động cơ MITSUBISHI

Mã SP : EK02-060
Part Number , S/N : AG-34312-00080
Thông số kỹ thuật : 122*150*13
Model : S6K
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ XINCHAI

Phốt động cơ XINCHAI

Mã SP : EK02-059
Part Number , S/N : 173643-166
Model : Xinchai 6110
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Trọng lượng , (Kg) : 0.35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ YANMAR

Phốt động cơ YANMAR

Mã SP : EK02-056
Part Number , S/N : 80311-76077-71
Model : 2J,5P,2H
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ TCM,HELI

Phốt động cơ TCM,HELI

Mã SP : EK02-053
Part Number , S/N : GB/T9877.1-1988
Model : V2403
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ LINDE

Phốt động cơ LINDE

Mã SP : EK02-052
Part Number , S/N : VW038103171S
Model : Volkswagen CBJB / Linde
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ LINDE

Phốt động cơ LINDE

Mã SP : EK02-051
Part Number , S/N : VW06A103171A
Model : Volkswagen CBJB / Linde
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ HYUNDAI ,DOOSAN

Phốt động cơ HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : EK02-049
Part Number , S/N : 1693601
Model : Cummins QSB3.3
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ DACHAI

Phốt động cơ DACHAI

Mã SP : EK02-046
Part Number , S/N : GB/T9877.1-1988
Model : QC490GP
Brand ( Hiệu ) : DACHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ LINDE

Phốt động cơ LINDE

Mã SP : EK02-043
Part Number , S/N : 2418F475
Thông số kỹ thuật : 55*78*9
Model : Perkins CP80776,CP80820,CP80891,CP81079,CP81149
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ

Phốt động cơ

Mã SP : EK02-042
Model : DEUTZ D2011L04 BF4M2011
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ LINDE

Phốt động cơ LINDE

Mã SP : EK02-041
Model : Perkins 1104C-44 / Linde
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ LINDE

Phốt động cơ LINDE

Mã SP : EK02-040
Part Number , S/N : VW068198171,068103171F
Model : VW ADG/H12-20D
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt động cơ

Phốt động cơ

Mã SP : EK02-039
Model : WF491 Perkins 903.27
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »