Rotuyn kokuta 12.5x16

Rotuyn kokuta 12.5x16

Mã SP : VTH43476
Thông số kỹ thuật : 12.5x16
Brand ( Hiệu ) : Kubota
Trọng lượng , (Kg) : 0.14
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn cần số 8-8 và 10-10

Rotuyn cần số 8-8 và 10-10

Mã SP : VTH43474
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn 30x52

Rotuyn 30x52

Mã SP : VTH43472
Part Number , S/N : LE-5371
Thông số kỹ thuật : 30x52
Trọng lượng , (Kg) : 1.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn 26x49

Rotuyn 26x49

Mã SP : VTH43471
Part Number , S/N : LE-5331
Thông số kỹ thuật : 26x49
Trọng lượng , (Kg) : 1.2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn 20x28

Rotuyn 20x28

Mã SP : VTH43470
Part Number , S/N : LE-53412
Thông số kỹ thuật : 20x28
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn hino FG,FL

Rotuyn hino FG,FL

Mã SP : VTH43469
Thông số kỹ thuật : 26x44
Brand ( Hiệu ) : HINO
Trọng lượng , (Kg) : 1.4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn 16x12.5

Rotuyn 16x12.5

Mã SP : VTH43468
Thông số kỹ thuật : 16x12.5
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn trụ

Rotuyn trụ

Mã SP : VTH43463
Part Number , S/N : LB-7782,BCH131,MB210438
Model : M1005
Trọng lượng , (Kg) : 1.4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn côn 12,5 răng 17

Rotuyn côn 12,5 răng 17

Mã SP : VTH43458
Thông số kỹ thuật : 12.5x17
Trọng lượng , (Kg) : 1.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn kubota L4508

Rotuyn kubota L4508

Mã SP : VTH43457
Model : L4508
Brand ( Hiệu ) : Kubota
Trọng lượng , (Kg) : 2.2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn M20*18R

Rotuyn M20*18R

Mã SP : VTH34970
Thông số kỹ thuật : M20*18R
Model : TOYOTA 5FB
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn M20*18L

Rotuyn M20*18L

Mã SP : VTH01211
Part Number , S/N : 715060
Thông số kỹ thuật : M20*18L
Model : TOYOTA 5FB
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn M20*18R

Rotuyn M20*18R

Mã SP : VTH01210
Part Number , S/N : 715061
Thông số kỹ thuật : M20*18R
Model : TOYOTA 5FB
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

rotuyn M22*22L

rotuyn M22*22L

Mã SP : VTH01209
Part Number , S/N : 31320-02540
Thông số kỹ thuật : M22*22L
Model : NICHIYUFB20
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

rotuyn M22*22R

rotuyn M22*22R

Mã SP : VTH01208
Part Number , S/N : 31320-02530
Thông số kỹ thuật : M22*22R
Model : NICHIYUFB20
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

rotuyn M22*18L

rotuyn M22*18L

Mã SP : VTH01207
Part Number , S/N : 715054
Thông số kỹ thuật : M22*18L
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

rotuyn M20*18R

rotuyn M20*18R

Mã SP : VTH01206
Part Number , S/N : 31320-00390
Thông số kỹ thuật : M20*18R
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

rotuyn M20*16R

rotuyn M20*16R

Mã SP : VTH01205
Part Number , S/N : 31320-02520
Thông số kỹ thuật : M20*16R
Model : NICHIYUFB15
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

rotuyn M20*16L

rotuyn M20*16L

Mã SP : VTH01204
Part Number , S/N : 31320-02510
Thông số kỹ thuật : M20*16L
Model : NICHIYUFB15
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn

Rotuyn

Mã SP : TS15-002
Part Number , S/N : 33506-23600-71
Model : 6-7F10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.14
Xuất xứ : taiwan
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn

Rotuyn

Mã SP : TS15-001
Part Number , S/N : 33505-23600-71
Model : 6-7F10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.14
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn NICHIYU

Rotuyn NICHIYU

Mã SP : SR06-068
Model : FB15-65 LH Nichiyu
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 2.23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn M20*20R

Rotuyn M20*20R

Mã SP : SR06-042
Thông số kỹ thuật : M20*20R
Model : RH
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn M20*20 LH

Rotuyn M20*20 LH

Mã SP : SR06-041
Thông số kỹ thuật : M20*20 LH
Model : RH
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn TCM

Rotuyn TCM

Mã SP : SR06-037
Part Number , S/N : 514A2-40581
Model : TCM FD30Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn TCM

Rotuyn TCM

Mã SP : SR06-036
Part Number , S/N : 514A2-40561
Model : FD30Z5 (RH)
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn M20*16L

Rotuyn M20*16L

Mã SP : SR06-035
Part Number , S/N : 31230-02520
Thông số kỹ thuật : M20*16L
Model : FB15-70/-72/-75,LH
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn NICHIYU M20*16R

Rotuyn NICHIYU M20*16R

Mã SP : SR06-034
Part Number , S/N : 31230-02510
Thông số kỹ thuật : M20*16R
Model : FB15-70/-72/-75,RH
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn M22*22,2R

Rotuyn M22*22,2R

Mã SP : SR06-033
Part Number , S/N : 91843-41100
Thông số kỹ thuật : M22*22,2R
Model : FD40K~50K/FD40KL,RH
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn M22*22.2L

Rotuyn M22*22.2L

Mã SP : SR06-032
Part Number , S/N : 91843-51200
Thông số kỹ thuật : M22*22.2L
Model : FD40K-50K/FD40KL ,LH/
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.92
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn M22*22L

Rotuyn M22*22L

Mã SP : SR06-031
Part Number , S/N : 31230-02540
Thông số kỹ thuật : M22*22L
Model : FB20~30-65/-70/-72/-75,LH
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 0.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn NICHIYU ,mitsubhi M22*22R

Rotuyn NICHIYU ,mitsubhi M22*22R

Mã SP : SR06-030
Part Number , S/N : 31230-02530
Thông số kỹ thuật : M22*22R
Model : FB20~30-65/-70/-72/-75,RH
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 0.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn M20*18L MITSUBISHI

Rotuyn M20*18L MITSUBISHI

Mã SP : SR06-026
Part Number , S/N : 91243-07700
Thông số kỹ thuật : M20*18L
Model : FD20~30MC,LH
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn MITSUBISHI M20*18R

Rotuyn MITSUBISHI M20*18R

Mã SP : SR06-025
Part Number , S/N : 91243-07800
Thông số kỹ thuật : M20*18R
Model : FD20~30MC,RH
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn KOMATSU

Rotuyn KOMATSU

Mã SP : SR06-021
Part Number , S/N : 3BA-24-71320,3EB-24-52320
Model : FD20~30/-16,RH
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn LH

Rotuyn LH

Mã SP : SR06-020
Part Number , S/N : 3BA-24-71310,3EB-24-52310
Thông số kỹ thuật : LH
Model : FD20~30/-16,LH
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn M16*18 RH

Rotuyn M16*18 RH

Mã SP : SR06-019
Part Number , S/N : 304-41-31922
Thông số kỹ thuật : M16*18 RH
Model : FD15~18/-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn KOMATSU M16*18 LH

Rotuyn KOMATSU M16*18 LH

Mã SP : SR06-018
Part Number , S/N : 358-27-11602
Thông số kỹ thuật : M16*18 LH
Model : FD15~18/-16,
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn TOYOTA M22*20R

Rotuyn TOYOTA M22*20R

Mã SP : SR06-012
Part Number , S/N : 43750-33860-71
Thông số kỹ thuật : M22*20R
Model : 6FD/G30,RH
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn TOYOTA M22*20L

Rotuyn TOYOTA M22*20L

Mã SP : SR06-011
Part Number , S/N : 43760-33860-71
Thông số kỹ thuật : M22*20L
Model : 6FD/G30,LH
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.89
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn TOYOTA M20*18L

Rotuyn TOYOTA M20*18L

Mã SP : SR06-010
Part Number , S/N : 43760-20542-71
Thông số kỹ thuật : M20*18L
Model : 3-6FD/G10~18,LH
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.58
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn M20*18R TOYOTA

Rotuyn M20*18R TOYOTA

Mã SP : SR06-009
Part Number , S/N : 43750-20542-71
Thông số kỹ thuật : M20*18R
Model : 3-6FD/G10~18,RH
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn TCM M24*28 RH

Rotuyn TCM M24*28 RH

Mã SP : SR06-007
Part Number , S/N : 25904-30401
Thông số kỹ thuật : M24*28 RH
Model : FD60~100/Z8,
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 1.14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn M24*28

Rotuyn M24*28

Mã SP : SR06-006
Part Number , S/N : 25904-30421
Thông số kỹ thuật : M24*28
Model : FD60~100/Z8,LH
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn TCM M26*32 RH

Rotuyn TCM M26*32 RH

Mã SP : SR06-005
Part Number , S/N : 25904-50232
Thông số kỹ thuật : M26*32 RH
Model : FD35~45T8/T9,FD50~100Z8,
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 1.62
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn M24*24

Rotuyn M24*24

Mã SP : SR06-004
Part Number , S/N : 224W4-32341
Thông số kỹ thuật : M24*24
Model : FD35~50T8/T9,LH
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.96
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn M24*24

Rotuyn M24*24

Mã SP : SR06-003
Part Number , S/N : 224W4-32301
Thông số kỹ thuật : M24*24
Model : FD20~30Z5/T6,FD35~50T8/T9,RH
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.96
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn TCM,toyota,Komatsu M22*18 L

Rotuyn TCM,toyota,Komatsu M22*18 L

Mã SP : SR06-002
Part Number , S/N : 24234-30561
Thông số kỹ thuật : M22*18 L
Model : FB10~30/-6,-7,FD20~30Z5 LH
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn TCM,toyota ,komatsu M22*18 R

Rotuyn TCM,toyota ,komatsu M22*18 R

Mã SP : SR06-001
Part Number , S/N : 24234-32331,24234-30551,45660-20541-71,3EB-24-21411,3EB-24-21410,31230-02390
Thông số kỹ thuật : M22*18 R
Model : FB10~30/-6,-7,FD20`30Z5,RH
Brand ( Hiệu ) : TCM,KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn tay lái

Rotuyn tay lái

Mã SP : ROTUYNTL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

rotuyn M8

rotuyn M8

Mã SP : A099-172
Thông số kỹ thuật : M8
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn toyota 7f10-18

Rotuyn toyota 7f10-18

Mã SP : 12822
Part Number , S/N : 12822
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn KOMATSU

Rotuyn KOMATSU

Mã SP : 12791
Part Number , S/N : 12791
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rotuyn TOYOTA

Rotuyn TOYOTA

Mã SP : 10224
Part Number , S/N : 10224
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá