Motor tay lái NICHIYU FBR15-25 48V300W

Motor tay lái NICHIYU FBR15-25 48V300W

Mã SP : JVLL
Part Number , S/N : 70001-09100
Thông số kỹ thuật : 48V300W
Model : FBR15-25
Brand ( Hiệu ) : Nichiyu
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor tay lái TOYOTA/TCM/NICHIYU DC motor 48v 550w

Motor tay lái TOYOTA/TCM/NICHIYU DC motor 48v 550w

Mã SP : OTP3
Part Number , S/N : 0-52000-8044
Thông số kỹ thuật : 48v 550w
Trọng lượng , (Kg) : 3
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi TOKO 32216 JR-N

Vòng bi TOKO 32216 JR-N

Mã SP : VTH49652
Part Number , S/N : 6304-2Z
Thông số kỹ thuật : 80x140x35.2 80*140*35.2
Model : 32216 JR-N
Brand ( Hiệu ) : TOKO
Trọng lượng , (Kg) : 2.155
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi TOKO 32216 JR-N

Vòng bi TOKO 32216 JR-N

Mã SP : VTH49651
Part Number , S/N : 32216 JR-N
Thông số kỹ thuật : 80x140x35.2 80*140*35.2
Model : 32216 JR-N
Brand ( Hiệu ) : TOKO
Trọng lượng , (Kg) : 2.155
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6208-2RS1

Vòng bi SKF 6208-2RS1

Mã SP : VTH49649
Part Number , S/N : 6208-2RS1
Thông số kỹ thuật : 40x80x18 40*80*18
Model : 6208-2RS1
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi 30306D JR

Vòng bi 30306D JR

Mã SP : VTH49646
Part Number , S/N : 30306D JR
Model : 30306D JR
Brand ( Hiệu ) : Koyo
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi Koyo 3872 W-8CS81

Vòng bi Koyo 3872 W-8CS81

Mã SP : VTH49642
Part Number , S/N : DAC 3872 W-8CS81
Thông số kỹ thuật : 37.99X72.02X36 37.99*72.02*36
Model : DAC 3872 W-8CS81
Brand ( Hiệu ) : Koyo
Trọng lượng , (Kg) : 0.554
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn tang trống 7310BM DB 603

Bạc đạn tang trống 7310BM DB 603

Mã SP : VTH49636
Part Number , S/N : 7310BM DB 603
Model : 7310BM DB 603
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: bạc đạn tang trống
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NSK 5206ZZ 508

Vòng bi NSK 5206ZZ 508

Mã SP : VTH49635
Part Number , S/N : 5206ZZ 508
Model : 5206ZZ 508
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NSK ZA-35BWD24CA19**

Vòng bi NSK ZA-35BWD24CA19**

Mã SP : VTH49630
Part Number , S/N : ZA-35BWD24CA19**
Model : ZA-35BWD24CA19**
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6308LLB/2ASU1

Vòng bi SKF 6308LLB/2ASU1

Mã SP : VTH49628
Part Number , S/N : 6308LLB/2ASU1
Thông số kỹ thuật : 40x90x23
Model : 6308LLB/2ASU1
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6816LLB/2ASU1

Vòng bi SKF 6816LLB/2ASU1

Mã SP : VTH49627
Part Number , S/N : 6816LLB/2ASU1
Thông số kỹ thuật : 45x68x12
Model : 6816LLB/2ASU1
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6208ZZCM/5K

Vòng bi NTN 6208ZZCM/5K

Mã SP : VTH49596
Part Number , S/N : 6208ZZCM/5K
Thông số kỹ thuật : 40x80x18 40*80*18
Model : 6208ZZCM/5K
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6303LU

Vòng bi NTN 6303LU

Mã SP : VTH49593
Part Number , S/N : 6303LU
Thông số kỹ thuật : 17x47x14 17*47*14
Model : 6303LU
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 4T-332/28

Vòng bi NTN 4T-332/28

Mã SP : VTH49588
Part Number , S/N : 4T-332/28
Thông số kỹ thuật : 28x58x24 28*58*24
Model : 4T-332/28
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.293
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi FAG 6009-2ZR-C3

Vòng bi FAG 6009-2ZR-C3

Mã SP : VTH49580
Part Number , S/N : 6009-2ZR-C3
Thông số kỹ thuật : 45X75X16 45*75*16
Model : 6009-2ZR-C3
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi FAG QJ324-N2-MPA

Vòng bi FAG QJ324-N2-MPA

Mã SP : VTH49576
Part Number , S/N : QJ324-N2-MPA
Thông số kỹ thuật : 120X260X55 120*260*55
Model : QJ324-N2-MPA
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 15.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6311NRC3

Vòng bi NTN 6311NRC3

Mã SP : VTH49570
Part Number , S/N : 6311NRC3
Thông số kỹ thuật : 55x120x29 55*120*29
Model : 6311NRC3
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6206ZZ CM/5K

Vòng bi SKF 6206ZZ CM/5K

Mã SP : VTH49566
Part Number , S/N : 6206ZZ CM/5K
Thông số kỹ thuật : 30x62x16 30*62*16
Model : 6206ZZ CM/5K
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi FAG 566425.H195

Vòng bi FAG 566425.H195

Mã SP : VTH49564
Part Number , S/N : 566425.H195
Thông số kỹ thuật : 93.8X148X135 93.8*148*135
Model : 566425.H195
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NUP2305E

Vòng bi NUP2305E

Mã SP : VTH49560
Part Number , S/N : NUP2305E
Thông số kỹ thuật : 25X62X24 25*62*24
Model : NUP2305E
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 100X180X46 100*180*46
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi 7009CTYNSULP4

Vòng bi 7009CTYNSULP4

Mã SP : VTH49553
Part Number , S/N : 7009CTYNSULP4
Model : 7009CTYNSULP4
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 45X75X16 45*75*16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi HR32005XJ-L

Vòng bi HR32005XJ-L

Mã SP : VTH49552
Part Number , S/N : HR32005XJ-L
Model : HR32005XJ-L
Brand ( Hiệu ) : NSK
Trọng lượng , (Kg) : 0.117
Kích thước (D x R x C) mm: 25X47X15 25*47*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6017

Vòng bi SKF 6017

Mã SP : VTH49550
Part Number , S/N : 6017
Thông số kỹ thuật : 85x130x22 85*130*22
Model : 6017
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi JH211749

Vòng bi JH211749

Mã SP : VTH49549
Part Number , S/N : JH211749
Model : JH211749
Brand ( Hiệu ) : NSK
Trọng lượng , (Kg) : 1.9
Kích thước (D x R x C) mm: 65X120X38.5 65*120*38.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi 90363-41003

Vòng bi 90363-41003

Mã SP : VTH49548
Part Number , S/N : 90363-41003
Model : 90363-41003
Brand ( Hiệu ) : Toyota
Kích thước (D x R x C) mm: 41x72x23 41*72*23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF NJ 315 ECJ/C3

Vòng bi SKF NJ 315 ECJ/C3

Mã SP : VTH49546
Part Number , S/N : NJ 315 ECJ/C3
Thông số kỹ thuật : 75x160x37 75*160*37
Model : NJ 315 ECJ/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn 35BD219T12DDUCG21

Bạc đạn 35BD219T12DDUCG21

Mã SP : VTH49544
Part Number , S/N : 35BD219T12DDUCG21
Thông số kỹ thuật : 35x55x20 35*55*20
Model : 35BD219T12DDUCG21
Brand ( Hiệu ) : NSK
Trọng lượng , (Kg) : 0.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6005/2Z

Vòng bi SKF 6005/2Z

Mã SP : VTH49358
Part Number , S/N : 6005/2Z
Thông số kỹ thuật : 25x47x12 25*47*12
Model : 6005/2Z
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.083
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 32312 B/QCL7C

Vòng bi SKF 32312 B/QCL7C

Mã SP : VTH49352
Part Number , S/N : 32312 B/QCL7C
Thông số kỹ thuật : 60x130x33.5 60*130*33.5
Model : 32312 B/QCL7C
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6310/C3

Vòng bi SKF 6310/C3

Mã SP : VTH49345
Part Number , S/N : 6310/C3
Thông số kỹ thuật : 50x110x27 50*110*27
Model : 6310/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 7319 BECBM

Vòng bi SKF 7319 BECBM

Mã SP : VTH49331
Part Number , S/N : 7319 BECBM
Thông số kỹ thuật : 95x200x45 95*200*45
Model : 7319 BECBM
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 7317 BECBM

Vòng bi SKF 7317 BECBM

Mã SP : VTH49326
Part Number , S/N : 7317 BECBM
Thông số kỹ thuật : 85x180x41 85*180*41
Model : 7317 BECBM
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6202-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6202-2RS1/C3

Mã SP : VTH49323
Part Number , S/N : 6202-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 15x35x11 15*35*11
Model : 6202-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.044
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6205-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6205-2RS1/C3

Mã SP : VTH49319
Part Number , S/N : 6205-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 25x52x15 25*52*15
Model : 6205-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6213-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6213-2RS1/C3

Mã SP : VTH49310
Part Number , S/N : 6207-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 35x72x17 35*72*17
Model : 6207-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 3309 A-2RS1TN9/C3

Vòng bi SKF 3309 A-2RS1TN9/C3

Mã SP : VTH49305
Part Number , S/N : 3309 A-2RS1TN9/C3
Thông số kỹ thuật : 45x100x39.7 45*100*39.7
Model : 3309 A-2RS1TN9/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 1.25
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 1307 ETN9

Vòng bi SKF 1307 ETN9

Mã SP : VTH49302
Part Number , S/N : 1307 ETN9
Thông số kỹ thuật : 35x80x21 35*80*21
Model : 1307 ETN9
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.51
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi tròn 1 dãy
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF LM 48548/510/Q

Vòng bi SKF LM 48548/510/Q

Mã SP : VTH49284
Part Number , S/N : LM 48548/510/Q
Thông số kỹ thuật : 35x65x19 35*65*19
Model : LM 48548/510/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 32209 J2/Q

Vòng bi SKF 32209 J2/Q

Mã SP : VTH49279
Part Number , S/N : 32209 J2/Q
Thông số kỹ thuật : 45x85x24.75 45*85*24.75
Model : 32209 J2/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.58
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF M 12649/610/Q

Vòng bi SKF M 12649/610/Q

Mã SP : VTH49273
Part Number , S/N : M 12649/610/Q
Thông số kỹ thuật : 17.52x21.43x50 17.52*21.43*50
Model : M 12649/610/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 32207 J2/Q

Vòng bi SKF 32207 J2/Q

Mã SP : VTH49270
Part Number , S/N : 32207 J2/Q
Thông số kỹ thuật : 35x72x24.25 35*72*24.25
Model : 32207 J2/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6213-2RS1/C3

Vòng bi SKF 6213-2RS1/C3

Mã SP : VTH49244
Part Number , S/N : 6213-2RS1/C3
Thông số kỹ thuật : 65x120x23 65*120*23
Model : 6213-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 6314/C3

Vòng bi SKF 6314/C3

Mã SP : VTH49240
Part Number , S/N : 6314/C3
Thông số kỹ thuật : 70x150x35 70*150*35
Model : 6314/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NSK 6224ZZCM

Vòng bi NSK 6224ZZCM

Mã SP : VTH49146
Part Number , S/N : 6224ZZCM
Thông số kỹ thuật : 120X215X40 120*215*40
Model : 6224ZZCM
Brand ( Hiệu ) : NSK
Trọng lượng , (Kg) : 5.359
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NSK ZA-30BWD10ACA36

Vòng bi NSK ZA-30BWD10ACA36

Mã SP : VTH49141
Part Number , S/N : ZA-30BWD10ACA36
Thông số kỹ thuật : 30X62X38 30*62*38
Model : ZA-30BWD10ACA36
Brand ( Hiệu ) : NSK
Trọng lượng , (Kg) : 0.504
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6007LLU

Vòng bi NTN 6007LLU

Mã SP : VTH49135
Part Number , S/N : 6007LLU
Thông số kỹ thuật : 35X62X14 35*65*14
Model : 6007LLU
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6814LLB

Vòng bi NTN 6814LLB

Mã SP : VTH49125
Part Number , S/N : 6814LLB
Thông số kỹ thuật : 70X90X10 70*90*10
Model : 6814LLB
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6315ZZ

Vòng bi NTN 6315ZZ

Mã SP : VTH49121
Part Number , S/N : 6315ZZ
Thông số kỹ thuật : 75X160X37 75*160*37
Model : 6315ZZ
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6211LLUCM/5K

Vòng bi NTN 6211LLUCM/5K

Mã SP : VTH49117
Part Number , S/N : 6211LLUCM/5K
Thông số kỹ thuật : 55X100X21 55*100*21
Model : 6211LLUCM/5K
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6009ZZC3

Vòng bi NTN 6009ZZC3

Mã SP : VTH49114
Part Number , S/N : 6009ZZC3
Thông số kỹ thuật : 45X75X16 45*75*16
Model : 6009ZZC3
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN NJ206ET

Vòng bi NTN NJ206ET

Mã SP : VTH49103
Part Number , S/N : NJ206ET
Thông số kỹ thuật : 30x62x16 30*62*16
Model : NJ206ET
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN 6208LLUC3

Vòng bi NTN 6208LLUC3

Mã SP : VTH49094
Part Number , S/N : 6208LLUC3
Thông số kỹ thuật : 40X80X18 40*80*18
Model : 6208LLUC3
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF SC07/A42LLSAC4/L588

Vòng bi SKF SC07/A42LLSAC4/L588

Mã SP : VTH49070
Part Number , S/N : SC07/A42LLSAC4/L588
Model : SC07/A42LLSAC4/L588
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi NTN AU 0755-1LL/L588

Vòng bi NTN AU 0755-1LL/L588

Mã SP : VTH49067
Part Number , S/N : AU 0755-1LL/L588
Thông số kỹ thuật : 35X64X37 35*64*37
Model : AU 0755-1LL/L588
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 0.467
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 23120 CC/W33

Vòng bi SKF 23120 CC/W33

Mã SP : VTH49066
Part Number , S/N : 23120 CC/W33
Thông số kỹ thuật : 100X165X52 100*165*52
Model : 23120 CC/W33
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 4.55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF NU 2215 ECM/C3

Vòng bi SKF NU 2215 ECM/C3

Mã SP : VTH49065
Part Number , S/N : NU 2215 ECM/C3
Model : NU 2215 ECM/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF NUP 2209 ECJ

Vòng bi SKF NUP 2209 ECJ

Mã SP : VTH49064
Part Number , S/N : NUP 2209 ECJ
Thông số kỹ thuật : 45X85X23 45*85*23
Model : NUP 2209 ECJ
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 32313 J2/Q

Vòng bi SKF 32313 J2/Q

Mã SP : VTH49063
Part Number , S/N : 32313 J2/Q
Thông số kỹ thuật : 65x140x51 65*140*51
Model : 32313 J2/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 3.45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vòng bi SKF 33213/Q

Vòng bi SKF 33213/Q

Mã SP : VTH49062
Part Number , S/N : 33213/Q
Thông số kỹ thuật : 65x120x41 65*120*41
Model : 33213/Q
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 2.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »