Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HITACHI

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HITACHI

Mã SP : O125
Part Number , S/N : 9243839
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Trọng lượng , (Kg) : 340
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN

Mã SP : 7S37
Part Number , S/N : K1011413
Model :
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 370
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Mã SP : L2OX
Part Number , S/N : 31NA-40010
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 380
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Mã SP : TGM7
Part Number , S/N : 31EG-42000
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nồi di chuyển Hyundai R60 R160 R210 R360

Nồi di chuyển Hyundai R60 R160 R210 R360

Mã SP : VTH44442
Part Number , S/N : 31N6-40050 XKAH-00901 31Z6-42000 31Q9-40021 34E7-02490
Model : Hyundai R60 R160 R210 R360
Brand ( Hiệu ) : Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 350
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nồi di chuyển volvo EC55 EC210 EC240 EC290 EC360

Nồi di chuyển volvo EC55 EC210 EC240 EC290 EC360

Mã SP : VTH44435
Part Number , S/N : 14551150K 14533652 14592030 14525366 14505081 SA7117-30030
Model : volvo EC55 EC210 EC240 EC290 EC360
Brand ( Hiệu ) : VOLVO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm motor di chuyển Hitachi EX60 EX200 ZX240 ZX330

Cụm motor di chuyển Hitachi EX60 EX200 ZX240 ZX330

Mã SP : VTH44434
Part Number , S/N : 9261222 9148909 9233690 9233689 9243839
Model : Hitachi EX60 EX200 ZX240 ZX330
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm motor di chuyển volvo EC55 EC210 EC240 EC290 EC360

Cụm motor di chuyển volvo EC55 EC210 EC240 EC290 EC360

Mã SP : VTH44433
Part Number , S/N : 14551150 14533652 14528280 14528732 14500160 14505081
Model : volvo EC55 EC210 EC240 EC290 EC360
Brand ( Hiệu ) : VOLVO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm motor di chuyển Hyundai R55 R160 R210 R240 R360

Cụm motor di chuyển Hyundai R55 R160 R210 R240 R360

Mã SP : JK13
Part Number , S/N : 31N6-40010 31EN-42000 31EG-42000 31NA-40010 31M6-60010
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 350
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Mã SP : 2WGC
Part Number , S/N : 31EG-42000
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 138
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Mã SP : 09TH
Part Number , S/N : TM07VC
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC KUBOTA

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC KUBOTA

Mã SP : A12Z
Part Number , S/N : TM09VC-01
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Trọng lượng , (Kg) : 88
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Mã SP : XIW2
Part Number , S/N : TM07VC-01
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 85kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN

Mã SP : 14GA
Part Number , S/N : TM40VC
Model :
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 308
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN

Mã SP : DB92
Part Number , S/N : TM40VC-01
Model :
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 310kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC VOLVO

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC VOLVO

Mã SP : F8FC
Part Number , S/N : TM22VC-01
Brand ( Hiệu ) : VOLVO
Trọng lượng , (Kg) : 140kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN

Mã SP : VKQH
Part Number , S/N : TM18VC
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 136
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Mã SP : RUF4
Part Number , S/N : TM22VC
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 138
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN

Mã SP : 7J05
Part Number , S/N : TM07VC
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 82kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DAEWOO

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DAEWOO

Mã SP : 7X4Q
Part Number , S/N : TM09VC
Brand ( Hiệu ) : DAEWOO
Trọng lượng , (Kg) : 87
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC KUBOTA

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC KUBOTA

Mã SP : CHPX
Part Number , S/N : MG26VP
Model :
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Trọng lượng , (Kg) : 46.7kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC KOMATSU

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC KOMATSU

Mã SP : SHD7
Part Number , S/N : 206-27-00027
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 320kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá