Xích xả xe nâng tay - số 102

Xích xả xe nâng tay - số 102

Mã SP : VTH02847
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích nâng 2.5 tấn

Xích nâng 2.5 tấn

Mã SP : XN2.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích nâng

Xích nâng

Mã SP : XN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xich p=11,d2=5, 6x6

Xich p=11,d2=5, 6x6

Mã SP : XICH-02
Part Number , S/N : LH0866
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích TCM, FD80 Z8

Xích TCM, FD80 Z8

Mã SP : XICH-01
Part Number , S/N : 25808-45751
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xich xe nâng

Xich xe nâng

Mã SP : VTH02261
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích nâng 5 tấn 60*7 lá

Xích nâng 5 tấn 60*7 lá

Mã SP : XICH NANG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích nâng KOMATSU

Xích nâng KOMATSU

Mã SP : VTH02907
Part Number , S/N : 2m2
Model : FD50AT-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích TCM

xích TCM

Mã SP : XICH
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm

Xích kéo bơm

Mã SP : VTH1173
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm

Xích kéo bơm

Mã SP : VTH1172
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm

Xích kéo bơm

Mã SP : VTH1171
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm

Xích kéo bơm

Mã SP : VTH1170
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm

Xích kéo bơm

Mã SP : VTH1169
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích HYTSTER

xích HYTSTER

Mã SP : TS99-046
Part Number , S/N : 1343478
Model : H2.00-3.20XM(H177)
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

mắt xích bl634

mắt xích bl634

Mã SP : MX-10
Part Number , S/N : MC00634K
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích A1-25,4*4*85-KS WN17514

xích A1-25,4*4*85-KS WN17514

Mã SP : MC06-042
Part Number , S/N : 37B-737-1440
Thông số kỹ thuật : A1-25,4*4*85-KS WN17514
Model : FD20-25-16(VM450)
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 7.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích KOMATSU

xích KOMATSU

Mã SP : MC06-027
Part Number , S/N : 37B-737-1440
Model : FD20-25-16(VM450)
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 6.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

tăng xích động cơ

tăng xích động cơ

Mã SP : ET19-007
Part Number , S/N : 4C27F-E1006060
Model : WF491GP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

tăng xích động cơ

tăng xích động cơ

Mã SP : ET19-006
Part Number , S/N : 1006030
Model : WF491GP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

tăng xích động cơ TOYOTA

tăng xích động cơ TOYOTA

Mã SP : ET19-005
Part Number , S/N : 6F/13540-76001-71,7F/13540-78120-71
Model : 5K/5-7FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

tăng xích động cơ TOYOTA

tăng xích động cơ TOYOTA

Mã SP : ET19-003
Part Number , S/N : 13540-78150-71,13540-76002-71,13540-78151-71
Model : 4Y/5-8FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

tăng xích động cơ NISSAN

tăng xích động cơ NISSAN

Mã SP : ET19-002
Part Number , S/N : N-13070-50K00
Model : K15,K21,K25,H15,H20-Ⅱ,H25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

tăng xích động cơ NISSAN

tăng xích động cơ NISSAN

Mã SP : ET19-001
Part Number , S/N : N-13070-50K00
Model : K15,K21,K25,H15,H20-Ⅱ,H25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích kéo bơm động cơ

xích kéo bơm động cơ

Mã SP : ET16-016
Part Number , S/N : 491GPE-1006040
Model : WF491GP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích kéo bơm động cơ

xích kéo bơm động cơ

Mã SP : ET16-015
Part Number , S/N : N-12352-K7800
Model : A15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích kéo bơm động cơ NISSAN

xích kéo bơm động cơ NISSAN

Mã SP : ET16-011
Part Number , S/N : N-12352-L1101
Model : H20-I,H30A4GR1
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích kéo bơm động cơ Round nails,13blade/30joint,chain width20.7,7F/0103-0609

xích kéo bơm động cơ Round nails,13blade/30joint,chain width20.7,7F/0103-0609

Mã SP : ET16-010
Part Number , S/N : 13506-78150-71,13506-UB010,13506-UB030
Thông số kỹ thuật : Round nails,13blade/30joint,chain width20.7,7F/0103-0609
Model : 4Y,5K/7FG,4Y/8FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích kéo bơm động cơ Round nails,17blades/30joint,

xích kéo bơm động cơ Round nails,17blades/30joint,

Mã SP : ET16-009
Part Number , S/N : 13506-78001-71,13506-78000-71
Thông số kỹ thuật : Round nails,17blades/30joint,
Model : 4Y,5K,4P/3-4FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích kéo bơm động cơ Round nails 13blades/36joints

xích kéo bơm động cơ Round nails 13blades/36joints

Mã SP : ET16-006
Part Number , S/N : 12352-GW300
Thông số kỹ thuật : Round nails 13blades/36joints
Model : K15、K21、K25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.85
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích kéo bơm động cơ Round nails 13blades/36joints

xích kéo bơm động cơ Round nails 13blades/36joints

Mã SP : ET16-002
Part Number , S/N : N-12352-FU400,91H20-01210
Thông số kỹ thuật : Round nails 13blades/36joints
Model : K15、K21、K25
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích kéo bơm động cơ 17blades/35joints

xích kéo bơm động cơ 17blades/35joints

Mã SP : ET16-001
Part Number , S/N : N-12352-00H00
Thông số kỹ thuật : 17blades/35joints
Model : H15,H20-Ⅱ,H25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 1.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích động cơ đường kính 27 * 3,2 * 9,5 * Pitch tổng chiều rộng 22,8

xích động cơ đường kính 27 * 3,2 * 9,5 * Pitch tổng chiều rộng 22,8

Mã SP : ET15-009
Thông số kỹ thuật : đường kính 27 * 3,2 * 9,5 * Pitch tổng chiều rộng 22,8
Model : H20-I
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích động cơ

xích động cơ

Mã SP : ET15-008
Model : A15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích động cơ 36节,13片

xích động cơ 36节,13片

Mã SP : ET15-007
Part Number , S/N : 1006040
Thông số kỹ thuật : 36节,13片
Model : 491GP/CPQD25
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích động cơ NISSAN

xích động cơ NISSAN

Mã SP : ET15-006
Part Number , S/N : N-13028-VB000
Model : TB42
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích động cơ TOYOTA

xích động cơ TOYOTA

Mã SP : ET15-005
Part Number , S/N : 13506-76001-71,13506-78120-71
Model : 5K/5-7FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích động cơ 单排链30节

xích động cơ 单排链30节

Mã SP : ET15-004
Part Number , S/N : 13506-UB020,13506-78151-71
Thông số kỹ thuật : 单排链30节
Model : 4Y/7-8FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích động cơ double-row30joint*pin diameter3.2*joint difference9.5*total width22.8

xích động cơ double-row30joint*pin diameter3.2*joint difference9.5*total width22.8

Mã SP : ET15-003
Part Number , S/N : 13506-76004-71
Thông số kỹ thuật : double-row30joint*pin diameter3.2*joint difference9.5*total width22.8
Model : 4Y/5-7FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích động cơ single-row 27joint*blade out diatmeter12.5*inner diameter6*joint distance9.3

xích động cơ single-row 27joint*blade out diatmeter12.5*inner diameter6*joint distance9.3

Mã SP : ET15-002
Part Number , S/N : 13028-FU400,N-13028-50K00
Thông số kỹ thuật : single-row 27joint*blade out diatmeter12.5*inner diameter6*joint distance9.3
Model : K15,K21,K25,H15,H20-Ⅱ,H25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích động cơ TOYOTA

xích động cơ TOYOTA

Mã SP : ET12-005
Model : 5K/5-7FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích động cơ TOYOTA

xích động cơ TOYOTA

Mã SP : ET12-004
Model : 4Y/7-8FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích động cơ TOYOTA

xích động cơ TOYOTA

Mã SP : ET12-003
Model : 4Y/5-7FG
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích nâng raymond

xích nâng raymond

Mã SP : DXRAYMOND
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích LINDE

xích LINDE

Mã SP : 9494105105
Part Number , S/N : 9494105105
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm TOYOTA

Xích kéo bơm TOYOTA

Mã SP : 9070
Part Number , S/N : 9070
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm TOYOTA

Xích kéo bơm TOYOTA

Mã SP : 9069
Part Number , S/N : 9069
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm TOYOTA

Xích kéo bơm TOYOTA

Mã SP : 9068
Part Number , S/N : 9068
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm NISSAN

Xích kéo bơm NISSAN

Mã SP : 9064
Part Number , S/N : 9064
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm NISSAN

Xích kéo bơm NISSAN

Mã SP : 9062
Part Number , S/N : 9062
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích kéo bơm NISSAN

Xích kéo bơm NISSAN

Mã SP : 9059
Part Number , S/N : 9059
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xích kéo bơm CLACK

xích kéo bơm CLACK

Mã SP : 9057
Part Number , S/N : 9057
Brand ( Hiệu ) : CLACK
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ
Chi tiết Yêu cầu báo giá