Kích phòng cháy nổ 16 tấn, 180mm Egamaster 76709

Kích phòng cháy nổ 16 tấn, 180mm Egamaster 76709

Mã SP : VTH85561
Model : 76709
Brand ( Hiệu ) : Egamaster
Trọng lượng , (Kg) : 14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích phòng cháy nổ 10 tấn, 150mm Egamaster 76707

Kích phòng cháy nổ 10 tấn, 150mm Egamaster 76707

Mã SP : VTH85556
Model : 76707
Brand ( Hiệu ) : Egamaster
Trọng lượng , (Kg) : 11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích phòng cháy nổ 5 tấn, 130mm Egamaster 76705

Kích phòng cháy nổ 5 tấn, 130mm Egamaster 76705

Mã SP : VTH85548
Model : 76705
Brand ( Hiệu ) : Egamaster
Trọng lượng , (Kg) : 7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích phòng cháy nổ 3 tấn, 110mm Egamaster 76703

Kích phòng cháy nổ 3 tấn, 110mm Egamaster 76703

Mã SP : VTH85528
Model : 76703
Brand ( Hiệu ) : Egamaster
Trọng lượng , (Kg) : 6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cơ khí 100 tấn, 105mm OSAKA JJ-10011

Kích cơ khí 100 tấn, 105mm OSAKA JJ-10011

Mã SP : VTH85519
Model : JJ-10011
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cơ khí 50 tấn, 350mm OSAKA JJ-5035

Kích cơ khí 50 tấn, 350mm OSAKA JJ-5035

Mã SP : VTH85515
Model : JJ-5035
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 47
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cơ khí 50 tấn, 250mm OSAKA JJ-5025

Kích cơ khí 50 tấn, 250mm OSAKA JJ-5025

Mã SP : VTH85505
Model : JJ-5025
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 37
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cơ khí 50 tấn, 130mm OSAKA JJ-5013

Kích cơ khí 50 tấn, 130mm OSAKA JJ-5013

Mã SP : VTH85499
Model : JJ-5013
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 31
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cơ khí 35 tấn, 350mm OSAKA JJ-3535

Kích cơ khí 35 tấn, 350mm OSAKA JJ-3535

Mã SP : VTH85491
Model : JJ-3535
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 37
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cơ khí 35 tấn, 250mm OSAKA JJ-3525

Kích cơ khí 35 tấn, 250mm OSAKA JJ-3525

Mã SP : VTH85485
Model : JJ-3525
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cơ khí 35 tấn, 130mm OSAKA JJ-3513

Kích cơ khí 35 tấn, 130mm OSAKA JJ-3513

Mã SP : VTH85480
Model : JJ-3513
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cơ khí 30 tấn, 200mm OSAKA JJ-3020

Kích cơ khí 30 tấn, 200mm OSAKA JJ-3020

Mã SP : VTH85474
Model : JJ-3020
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cơ khí 25 tấn, 330mm OSAKA JJ-2533

Kích cơ khí 25 tấn, 330mm OSAKA JJ-2533

Mã SP : VTH85470
Model : JJ-2533
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cơ khí 25 tấn, 250mm OSAKA JJ-2525

Kích cơ khí 25 tấn, 250mm OSAKA JJ-2525

Mã SP : VTH85468
Model : JJ-2525
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cơ khí 25 tấn, 125mm OSAKA JJ-2513

Kích cơ khí 25 tấn, 125mm OSAKA JJ-2513

Mã SP : VTH85455
Model : JJ-2513
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cơ khí 25 tấn, 100mm OSAKA AJ-2510

Kích cơ khí 25 tấn, 100mm OSAKA AJ-2510

Mã SP : VTH85450
Model : AJ-2510
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cơ khí 15 tấn, 125mm OSAKA JJ-1513

Kích cơ khí 15 tấn, 125mm OSAKA JJ-1513

Mã SP : VTH85444
Model : JJ-1513
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cơ khí 15 tấn, 100mm OSAKA AJ-1510

Kích cơ khí 15 tấn, 100mm OSAKA AJ-1510

Mã SP : VTH85437
Model : AJ-1008
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cơ khí 10 tấn, 150mm OSAKA JJ-1015

Kích cơ khí 10 tấn, 150mm OSAKA JJ-1015

Mã SP : VTH85430
Model : JJ-1015
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích cơ khí 10 tấn, 80mm OSAKA AJ-1008

Kích cơ khí 10 tấn, 80mm OSAKA AJ-1008

Mã SP : VTH85413
Model : AJ-1008
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá