Bạc đạn canh xe nâng CPCD20-30 HELI

Bạc đạn canh xe nâng CPCD20-30 HELI

Mã SP : M012-253
Part Number , S/N : CPCD20-30
Model : CPCD20-30
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng H2000 CPCD80 0 HELI

Bạc đạn canh xe nâng H2000 CPCD80 0 HELI

Mã SP : M012-226
Part Number , S/N : HELI H2000 CPCD80 0
Model : HELI H2000 CPCD80 0
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng H2000 CPCD40-50 HELI

Bạc đạn canh xe nâng H2000 CPCD40-50 HELI

Mã SP : M012-224
Part Number , S/N : H2000 CPCD40-50
Model : H2000 CPCD40-50
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng H2000 CPCD35 HELI

Bạc đạn canh xe nâng H2000 CPCD35 HELI

Mã SP : M012-223
Part Number , S/N : H2000 CPCD35
Model : H2000 CPCD35
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng CPCD20-30 HELI

Bạc đạn canh xe nâng CPCD20-30 HELI

Mã SP : M012-222A
Part Number , S/N : CPCD20-30
Thông số kỹ thuật : 26x20x20
Model : CPCD20-30
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.06
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng H2000 CPCD10-18 HELI

Bạc đạn canh xe nâng H2000 CPCD10-18 HELI

Mã SP : M012-221
Part Number , S/N : H2000 CPCD10-18
Model : H2000 CPCD10-18
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng H2000 CPCD50-70 TCM

Bạc đạn canh xe nâng H2000 CPCD50-70 TCM

Mã SP : M012-008
Part Number , S/N : H2000 CPCD50-70
Model : H2000 CPCD50-70
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng FD20-30Z5/T6T3 TCM

Bạc đạn canh xe nâng FD20-30Z5/T6T3 TCM

Mã SP : M012-002
Part Number , S/N : FD20-30Z5/T6T3
Model : FD20-30Z5/T6T3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng H2000 CPCD45 HELI

Bạc đạn canh xe nâng H2000 CPCD45 HELI

Mã SP : M011-104
Part Number , S/N : H2000 CPCD45
Model : H2000 CPCD45
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng H2000 CPCD20-30 HELI

Bạc đạn canh xe nâng H2000 CPCD20-30 HELI

Mã SP : M011-102A
Part Number , S/N : H2000 CPCD20-30
Model : H2000 CPCD20-30
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng FD20-30-16 KOMATSU

Bạc đạn canh xe nâng FD20-30-16 KOMATSU

Mã SP : M011-051
Part Number , S/N : FD20-30-16
Model : FD20-30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi

Bạc đạn - Vòng bi

Mã SP : VTH19130
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi 547

Bạc đạn - Vòng bi 547

Mã SP : VTH19120
Model : 547
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi HELI FD50-100Z8

Bạc đạn - Vòng bi HELI FD50-100Z8

Mã SP : VTH19108
Model : FD50-100Z8
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi 20x41x30(L80x10)

Bạc đạn - Vòng bi 20x41x30(L80x10)

Mã SP : VTH19102
Thông số kỹ thuật : 20x41x30(L80x10)
Model : FRB15、FRHB15-6
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng HD20-35E HYUNDAI

Bạc đạn canh xe nâng HD20-35E HYUNDAI

Mã SP : M011-011
Part Number , S/N : HD20-35E
Model : HD20-35E
Brand ( Hiệu ) : Hyundai
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng C2-5/11001062 Tailip, Heli, Hangcha

Bạc đạn canh xe nâng C2-5/11001062 Tailip, Heli, Hangcha

Mã SP : M011-013
Part Number , S/N : C2-5/11001062
Model : HC H Series CPCD20-35
Brand ( Hiệu ) : Tailip, Heli, Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng CN-17-G00 Hangcha

Bạc đạn canh xe nâng CN-17-G00 Hangcha

Mã SP : M011-012
Part Number , S/N : CN-17-G00
Model : HC CPCD20
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng HELI CN-4,D28R0-92031

Bạc đạn canh xe nâng HELI CN-4,D28R0-92031

Mã SP : M011-101A
Part Number , S/N : CN-4,D28R0-92031
Model : CDD16
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 3EC-73-33910 KOMATSU

Bạc đạn canh xe nâng 3EC-73-33910 KOMATSU

Mã SP : M011-055
Part Number , S/N : 3EC-73-33910
Model : Komatsu FD45-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 1.51
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 94102-10301 MITSUBISHI

Bạc đạn canh xe nâng 94102-10301 MITSUBISHI

Mã SP : M011-053
Part Number , S/N : 94102-10301
Model : Mitsubishi FD20-25MC
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 94101-21601/94101-21602 MITSUBISHI

Bạc đạn canh xe nâng 94101-21601/94101-21602 MITSUBISHI

Mã SP : M011-049
Part Number , S/N : 94101-21601/94101-21602
Model : FD20MC
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 94010-09601 MITSUBISHI

Bạc đạn canh xe nâng 94010-09601 MITSUBISHI

Mã SP : M011-045
Part Number , S/N : 94010-09601
Model : Mitsubishi FD20-30NT (CF14E, CF18C)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 33806/92507511 TAILIP

Bạc đạn canh xe nâng 33806/92507511 TAILIP

Mã SP : M011-044
Part Number , S/N : 33806/92507511
Model : Tailift FD10-35
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 0.71
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 94401-03500 MITSUBISHI

Bạc đạn canh xe nâng 94401-03500 MITSUBISHI

Mã SP : M011-038
Part Number , S/N : 94401-03500
Thông số kỹ thuật : 25x52x36(L85x10)
Model : Mitsubishi FD45-50
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.72
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng liugong

Bạc đạn canh xe nâng liugong

Mã SP : M011-035
Part Number , S/N : liugong
Model : liugong
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng NL078-3 TCM

Bạc đạn canh xe nâng NL078-3 TCM

Mã SP : M011-034
Part Number , S/N : NL078-3
Thông số kỹ thuật : 26x20x20
Model : TCM FB15-7W
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.06
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 94101-21600 MITSUBISHI

Bạc đạn canh xe nâng 94101-21600 MITSUBISHI

Mã SP : M011-033
Part Number , S/N : 94101-21600
Model : MIT FD20-30MC
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 33806(92504511) TAILIP

Bạc đạn canh xe nâng 33806(92504511) TAILIP

Mã SP : M011-032
Part Number , S/N : 33806(92504511)
Model : TAILIFT 7L FD40-50
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng

Bạc đạn canh xe nâng

Mã SP : M011-031
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 3EB-71-33260 KOMATSU

Bạc đạn canh xe nâng 3EB-71-33260 KOMATSU

Mã SP : M011-030
Part Number , S/N : 3EB-71-33260
Model : KOMATSU FD20-25/16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng X25M300-302100-G00 Hangcha

Bạc đạn canh xe nâng X25M300-302100-G00 Hangcha

Mã SP : M011-029
Part Number , S/N : X25M300-302100-G00
Model : HC R Series CPCD20-35
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng R30M300-302000-002 Hangcha

Bạc đạn canh xe nâng R30M300-302000-002 Hangcha

Mã SP : M011-028
Part Number , S/N : R30M300-302000-002
Model : HC R CPCD20-35
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.71
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 3M3H-302000C Hangcha

Bạc đạn canh xe nâng 3M3H-302000C Hangcha

Mã SP : M011-025
Part Number , S/N : 3M3H-302000C
Model : HC R CPCD30N-RW13
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 22088-32101 TCM

Bạc đạn canh xe nâng 22088-32101 TCM

Mã SP : M011-024
Part Number , S/N : 22088-32101
Model : 22088-32101
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 551

Bạc đạn canh xe nâng 551

Mã SP : M011-023
Part Number , S/N : 551
Model : 551
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 550

Bạc đạn canh xe nâng 550

Mã SP : M011-022
Part Number , S/N : 550
Model : 550
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 549

Bạc đạn canh xe nâng 549

Mã SP : M011-021
Part Number , S/N : 549
Model : 549
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 547

Bạc đạn canh xe nâng 547

Mã SP : M011-020
Part Number , S/N : 547
Model : 547
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 546

Bạc đạn canh xe nâng 546

Mã SP : M011-019
Part Number , S/N : 546
Model : 546
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng

Bạc đạn canh xe nâng

Mã SP : M011-018
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng D01D8-02161 HELI

Bạc đạn canh xe nâng D01D8-02161 HELI

Mã SP : M011-017
Part Number , S/N : D01D8-02161
Model : HL H2000 4-5.T
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.97
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng MAX FD35T

Bạc đạn canh xe nâng MAX FD35T

Mã SP : M011-016
Part Number , S/N : MAX FD35T
Model : MAX FD35T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng D10P8-00501 HELI

Bạc đạn canh xe nâng D10P8-00501 HELI

Mã SP : M011-015
Part Number , S/N : D10P8-00501
Model : HL 2-3.5T
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng MITSUBISHI 94010-08700

Bạc đạn canh xe nâng MITSUBISHI 94010-08700

Mã SP : M011-014
Part Number , S/N : 94010-08700
Model : FD20~25N
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
361.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng D01D8-00501 HELI

Bạc đạn canh xe nâng D01D8-00501 HELI

Mã SP : M011-010
Part Number , S/N : D01D8-00501
Model : HL H2000 CPCD45
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.86
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng KOMATSU 25x58x30(L80x12)

Bạc đạn canh xe nâng KOMATSU 25x58x30(L80x12)

Mã SP : M011-008
Part Number , S/N : 3EB-71-33260
Thông số kỹ thuật : 25x58x30(L80x12)
Model : FD20~30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
321.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 22658-32941 TCM

Bạc đạn canh xe nâng 22658-32941 TCM

Mã SP : M011-007
Part Number , S/N : 22658-32941
Model : TCM 5-10T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng TCM, Heli, Hangcha 30x82x35

Bạc đạn canh xe nâng TCM, Heli, Hangcha 30x82x35

Mã SP : M011-006
Part Number , S/N : 23458-32051,23458-32051
Thông số kỹ thuật : 30x82x35
Model : H2000 2~3T
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.56
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
329.320 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 22N58-32701 TCM

Bạc đạn canh xe nâng 22N58-32701 TCM

Mã SP : M011-005
Part Number , S/N : 22N58-32701
Model : FD20~30T3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 23458-32052 TCM,HELI

Bạc đạn canh xe nâng 23458-32052 TCM,HELI

Mã SP : M011-004
Part Number , S/N : 23458-32052
Model : FD20-30T6FD20-35V3V5
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 234A8-33401 TCM,HELI

Bạc đạn canh xe nâng 234A8-33401 TCM,HELI

Mã SP : M011-003
Part Number , S/N : 234A8-33401
Model : FD20-30Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 22018-30304 TCM,HELI

Bạc đạn canh xe nâng 22018-30304 TCM,HELI

Mã SP : M011-002
Part Number , S/N : 22018-30304
Model : FD15,FB15
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng 22018-30303 TCM,HELI

Bạc đạn canh xe nâng 22018-30303 TCM,HELI

Mã SP : M011-001
Part Number , S/N : 22018-30303
Thông số kỹ thuật : 20x41x30(L80x10)
Model : FRB15、FRHB15-6
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng SR-2205(33401)234A8-33401 YALE

Bạc đạn canh xe nâng SR-2205(33401)234A8-33401 YALE

Mã SP : BDPW60-2
Part Number , S/N : SR-2205(33401)234A8-33401
Thông số kỹ thuật : 25x47x30(L80x13)
Model : YALE 2T
Brand ( Hiệu ) : YALE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng TOYOTA SR-2253

Bạc đạn canh xe nâng TOYOTA SR-2253

Mã SP : BDPCD99
Part Number , S/N : SR-2253
Thông số kỹ thuật : 25x70.5x22(L74x12.5)
Model : 7FD25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng SR-2247-1 TCM

Bạc đạn canh xe nâng SR-2247-1 TCM

Mã SP : BDPCD98
Part Number , S/N : SR-2247-1
Thông số kỹ thuật : 25.4x52x30(L53)
Model : TCM4T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng SR-2257 NISSAN

Bạc đạn canh xe nâng SR-2257 NISSAN

Mã SP : BDPCD97
Part Number , S/N : SR-2257
Thông số kỹ thuật : 25x40x50(L84x5)
Model : SR-2257
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn canh 40*104

bạc đạn canh 40*104

Mã SP : BDPCD96
Part Number , S/N : SR-2256
Thông số kỹ thuật : 40*104
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn canh xe nâng SR-2251

Bạc đạn canh xe nâng SR-2251

Mã SP : BDPCD94
Part Number , S/N : SR-2251
Thông số kỹ thuật : 45x123x75(L18.9x12)
Model : SR-2251
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »