Bạc đạn chà xe nâng 32*58*16 TCM, NICHIYU

Bạc đạn chà xe nâng 32*58*16 TCM, NICHIYU

Mã SP : SK04-002A
Thông số kỹ thuật : 32*58*16
Brand ( Hiệu ) : TCM, Nichiyu
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 7-8FD20-30 28x56x16 28*56*16 56x28x16

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 7-8FD20-30 28x56x16 28*56*16 56x28x16

Mã SP : SK04-022
Part Number , S/N : 43229-13310-71
Thông số kỹ thuật : 28x56x16
Model : 7-8FD20-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 6-7FD35~50,FD35~50A 35x64x19 35*64*19 64x35x19

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 6-7FD35~50,FD35~50A 35x64x19 35*64*19 64x35x19

Mã SP : SK04-009
Part Number , S/N : 43229-30510-71,34C-24-11310,35TAG12
Thông số kỹ thuật : 35x64x19
Model : 6-7FD35~50,FD35~50A
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 25x51x15 25*51*15 51x25x15

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 25x51x15 25*51*15 51x25x15

Mã SP : SK04-001
Part Number , S/N : 22194-32222,1901-55102
Thông số kỹ thuật : 25x51x15
Model : 1-1.8T 力至优 1-1.8T
Brand ( Hiệu ) : TCM,Nichiyu
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà xe nâng TCM,Nichiyu 32x57x17

Bạc đạn chà xe nâng TCM,Nichiyu 32x57x17

Mã SP : SK04-003
Part Number , S/N : 03126-83201,1901-55015,32TAG12
Thông số kỹ thuật : 32x57x17
Model : FD20-30,FB20-30-6-7-v,FB20-30 65
Brand ( Hiệu ) : TCM,Nichiyu
Trọng lượng , (Kg) : 0.17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn chà xe nâng TCM 40x70x20

Bạc đạn chà xe nâng TCM 40x70x20

Mã SP : SK04-004
Part Number , S/N : 22654-32201,40TAG12
Thông số kỹ thuật : 40X70X20
Model : TCM FD35-50T8T9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.27
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi HC R 8-10T 45x73x20 45*73*20 73x45x20

Bạc đạn - Vòng bi HC R 8-10T 45x73x20 45*73*20 73x45x20

Mã SP : SK04-012
Part Number , S/N : GB/T301-95(51209)
Thông số kỹ thuật : 45x73x20
Model : HC R 8-10T
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.31
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 40x78x26 40*78*26 78x40x26

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 40x78x26 40*78*26 78x40x26

Mã SP : SK04-017
Part Number , S/N : 51308
Thông số kỹ thuật : 40x78x26
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 0.52
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng NISSAN J02 30x52x15.5 30*52*15.5 52x30x15.5

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng NISSAN J02 30x52x15.5 30*52*15.5 52x30x15.5

Mã SP : SK04-032
Part Number , S/N : 40030-L1100
Thông số kỹ thuật : 30x52x15.5
Model : J02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng H2.50-3.00DX 28x52x16 28*52*16 52x28x16

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng H2.50-3.00DX 28x52x16 28*52*16 52x28x16

Mã SP : SK04-034
Part Number , S/N : 2027660,28TAG12
Thông số kỹ thuật : 28x52x16
Model : H2.50-3.00DX
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 50x70x14 50*70*14 70x50x14

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 50x70x14 50*70*14 70x50x14

Mã SP : SK04-041
Part Number , S/N : 51111
Thông số kỹ thuật : 50x70x14
Trọng lượng , (Kg) : 0.21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng Heli CPCD20-30

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng Heli CPCD20-30

Mã SP : SK04-062
Part Number , S/N : Z-51208,A21B4-12002,A21B4-12001
Model : Heli CPCD20-30
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Trọng lượng , (Kg) : 0.35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 28x52x16 28*52*16 52x28x16

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 28x52x16 28*52*16 52x28x16

Mã SP : SK04-027
Part Number , S/N : 42504002,M0907002,28TAG12
Thông số kỹ thuật : 28*52*16 28x52x16
Model : 1-3T
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
120.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 30x52x18 30*52*18 52x30x18

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng 30x52x18 30*52*18 52x30x18

Mã SP : SK04-010
Part Number , S/N : 91E43-00300,30TAG-12
Thông số kỹ thuật : 30x52x18
Model : FD20-30 N
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng FD50-100Z7,Z8HL 5-10T 47x78x22 47*8*22 78x47x22

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng FD50-100Z7,Z8HL 5-10T 47x78x22 47*8*22 78x47x22

Mã SP : SK04-006
Part Number , S/N : 25904-32031,198911,198909
Thông số kỹ thuật : 47x78x22
Model : FD50-100Z7,Z8HL 5-10T
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.76
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng TCM 45x72x22 45*72*22 72x45x22

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng TCM 45x72x22 45*72*22 72x45x22

Mã SP : SK04-005
Part Number , S/N : 45TAG12
Thông số kỹ thuật : 45x72x22
Model : 4.5T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi 45x108x83 45*108*83 108x83x45

Bạc đạn - Vòng bi 45x108x83 45*108*83 108x83x45

Mã SP : VTH02877
Thông số kỹ thuật : 45x108x83 45*108*83 108x83x45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá