Bạc đạn dí xe nâng 1 tấn - 25 tấn

Giá: Liên hệ
Mã SP : EOGJ
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng

Bạc đạn xe nâng

            

 

 

 

 

Bạc đạn xe nâng

                

bạc đạn xe nâng

 

               

                

Nhản hiệu bạc đan xe nâng

Không có mô tả ảnh.

Xe nâng vân thiên hùng

Bạc đạn xe nâng

                           

Hệ thống bạc đạn xe nâng

                      

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Bạc đạn xe nâng

Hệ thống bạc đạn xe nâng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Nhản hiệu NTN xe nâng

 

Trong hình ảnh có thể có: máy ảnh

Bạc đạn

 

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Sản phẩm cùng loại

Bộ bạc đạn dí xe nâng KOYO 3EB-24-05141

Bộ bạc đạn dí xe nâng KOYO 3EB-24-05141

Mã SP : VTH94492
Part Number , S/N : 3EB-24-05141
Model : 3EB-24-05141
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi FAG NJ319E

Bạc đạn - vòng bi FAG NJ319E

Mã SP : VTH84165
Model : NJ319E
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 95x200x45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bạc đạn đũa
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi FAG NJ318E

Bạc đạn - vòng bi FAG NJ318E

Mã SP : VTH84163
Model : NJ318E
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 90x190x43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bạc đạn đũa
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi FAG NJ321E

Bạc đạn - vòng bi FAG NJ321E

Mã SP : VTH84161
Model : NJ321E
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 105x225x49
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bạc đạn đũa
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi FAG NJ320E

Bạc đạn - vòng bi FAG NJ320E

Mã SP : VTH84157
Model : NJ320E
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 100x215x47
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bạc đạn đũa
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NJ320EM 100x215x47

Bạc đạn - vòng bi NJ320EM 100x215x47

Mã SP : VTH70975
Thông số kỹ thuật : 100x215x47
Model : NJ320EM
Trọng lượng , (Kg) : 8.675
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bạc đạn đũa
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi 90369-T0003 54KWH01

Bạc đạn - Vòng bi 90369-T0003 54KWH01

Mã SP : VTH69118
Model : 90369-T0003 54KWH01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi 529257A

Bạc đạn - Vòng bi 529257A

Mã SP : VTH69102
Model : 529257A
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 1.14
Kích thước (D x R x C) mm: 60x112.5x52.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn trược - Vòng bi trược SR 55W

Bạc đạn trược - Vòng bi trược SR 55W

Mã SP : VTH68272
Model : SR 55W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Loại trược
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn trược - Vòng bi trược SR 45W

Bạc đạn trược - Vòng bi trược SR 45W

Mã SP : VTH68269
Model : SR 45W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Loại trược
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn trược - Vòng bi trược SR 35WM

Bạc đạn trược - Vòng bi trược SR 35WM

Mã SP : VTH68266
Model : SR 35WM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Loại trược
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn trược - Vòng bi trược SR 35W

Bạc đạn trược - Vòng bi trược SR 35W

Mã SP : VTH68263
Model : SR 35W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Loại trược
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn trược - Vòng bi trược SR 30WM

Bạc đạn trược - Vòng bi trược SR 30WM

Mã SP : VTH68260
Model : SR 30WM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Loại trược
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn trược - Vòng bi trược SR 30W

Bạc đạn trược - Vòng bi trược SR 30W

Mã SP : VTH68258
Model : SR 30W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Loại trược
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn trược - Vòng bi trược SR 25WM

Bạc đạn trược - Vòng bi trược SR 25WM

Mã SP : VTH68255
Model : SR 25WM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Loại trược
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn trược - Vòng bi trược SR 25W

Bạc đạn trược - Vòng bi trược SR 25W

Mã SP : VTH68252
Model : SR 25W
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Loại trược
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá