Bạc đạn - Vòng bi SKF SD564

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD564

Mã SP : VTH75498
Model : SD564
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 300x580
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD560

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD560

Mã SP : VTH75493
Model : SD560
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 280x540
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD556

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD556

Mã SP : VTH75492
Model : SD556
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 260x500
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD552

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD552

Mã SP : VTH75491
Model : SD552
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 240x480x300
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD548

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD548

Mã SP : VTH75490
Model : SD548
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 220x440
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD544

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD544

Mã SP : VTH75487
Model : SD544
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 200x400
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD540

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD540

Mã SP : VTH75478
Model : SD540
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 180x360
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD538

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD538

Mã SP : VTH75475
Model : SD538
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 170x340
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD536

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD536

Mã SP : VTH75471
Model : SD536
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 160x320
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD534

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD534

Mã SP : VTH75469
Model : SD534
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 150x310
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD532

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD532

Mã SP : VTH75466
Model : SD532
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 140x290
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD530

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD530

Mã SP : VTH75447
Model : SD530
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 135x270
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN519

Bạc đạn - Vòng bi SKF SN519

Mã SP : VTH75422
Model : SN519
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24152 CCK30/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24152 CCK30/W33

Mã SP : VTH74379
Model : 24152 CCK30/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 260x440x180
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24160CCK30/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24160CCK30/W33

Mã SP : VTH74355
Model : 24160CCK30/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 300x500x200
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24156CCK30/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24156CCK30/W33

Mã SP : VTH74354
Model : 24156CCK30/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 280x460x180
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24152CCK30/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24152CCK30/W33

Mã SP : VTH74347
Model : 24152CCK30/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 260x440x180
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24080 CC/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24080 CC/W33

Mã SP : VTH74325
Model : 24080CC/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 400x600x200
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24068 CCK30/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24068 CCK30/W33

Mã SP : VTH74321
Model : 24068 CCK30/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 340x520x180
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24064 CCK30/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24064 CCK30/W33

Mã SP : VTH74317
Model : 24064 CCK30/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 320x480x160
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24068 CC/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24068 CC/W33

Mã SP : VTH74315
Model : 24068 CC/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 340x520x180
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24064CC/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24064CC/W33

Mã SP : VTH74311
Model : 24064CC/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 320x480x160
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24056CCK30/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24056CCK30/W33

Mã SP : VTH74302
Model : 24056CCK30/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 280x420x140
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24052CCK30/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24052CCK30/W33

Mã SP : VTH74299
Model : 24052CCK30/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 260x400x140
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 61235

Bạc đạn - Vòng bi NTN 61235

Mã SP : VTH73426
Model : 61235
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 23260E1A.M

Bạc đạn - Vòng bi FAG 23260E1A.M

Mã SP : VTH73416
Model : 23260E1A.M
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 300X540X192
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF 23176-2Z

Bạc đạn - Vòng bi SKF 23176-2Z

Mã SP : VTH73408
Model : 23176-2Z
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 380x620x194
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 23276E1A.M

Bạc đạn - Vòng bi FAG 23276E1A.M

Mã SP : VTH73390
Model : 23276E1A.M
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF 22228 CC/W33

Bạc đạn - Vòng bi SKF 22228 CC/W33

Mã SP : VTH73380
Model : 22228 CC/W33
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 140x250x68
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZL 5204-DRS

Bạc đạn - Vòng bi INA ZL 5204-DRS

Mã SP : VTH73213
Model : ZL 5204-DRS
Brand ( Hiệu ) : INA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 6318.2ZR.C3

Bạc đạn - Vòng bi FAG 6318.2ZR.C3

Mã SP : VTH72667
Model : 6318.2ZR.C3
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 90x190x43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF 62304-2RS1

Bạc đạn - Vòng bi SKF 62304-2RS1

Mã SP : VTH72659
Model : 62304-2RS1
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 20x50x21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF 6203-2RS1

Bạc đạn - Vòng bi SKF 6203-2RS1

Mã SP : VTH72657
Model : 6203-2RS1
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 17x40x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO DAC286142

Bạc đạn - Vòng bi KOYO DAC286142

Mã SP : VTH72650
Model : DAC286142
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 28x61x42
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 36BWD01

Bạc đạn - Vòng bi NSK 36BWD01

Mã SP : VTH72645
Model : 36BWD01
Brand ( Hiệu ) : NSK
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 6307N

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 6307N

Mã SP : VTH72636
Model : 6307N
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 35x80x21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 6005-2RS

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 6005-2RS

Mã SP : VTH72633
Model : 6005-2RS
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 25x47x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF 6203-2RS1/C3

Bạc đạn - Vòng bi SKF 6203-2RS1/C3

Mã SP : VTH72629
Model : 6203-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 17x42x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF 6201-2Z/C3

Bạc đạn - Vòng bi SKF 6201-2Z/C3

Mã SP : VTH72627
Model : 6201-2Z/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 10x32x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN LM545849

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN LM545849

Mã SP : VTH72623
Model : LM545849
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK B25-139C3

Bạc đạn - Vòng bi NSK B25-139C3

Mã SP : VTH72621
Model : B25-139C3
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 28x68x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKX10Z

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKX10Z

Mã SP : VTH72256
Model : NKX10Z
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 10x25.2x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKX10+IR

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKX10+IR

Mã SP : VTH72251
Model : NKX10+IR
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 7x24x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKX10

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKX10

Mã SP : VTH72249
Model : NKX10
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 10x24x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIB5904

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIB5904

Mã SP : VTH72246
Model : NKIB5904
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 20x37x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIB5907

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIB5907

Mã SP : VTH72242
Model : NKIB5907
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 35x55x27
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIB5903

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIB5903

Mã SP : VTH72238
Model : NKIB5903
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 17x30x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIA5904

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIA5904

Mã SP : VTH72237
Model : NKIA5904
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 20x37x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIA5907

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIA5907

Mã SP : VTH72235
Model : NKIA5907
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 35x55x27
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIA5903

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKIA5903

Mã SP : VTH72232
Model : NKIA5903
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 17x30x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK68/25

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK68/25

Mã SP : VTH72229
Model : NK68/25
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 68x82x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKI45/25

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKI45/25

Mã SP : VTH72226
Model : NKI45/25
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 45x62x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKX12Z

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKX12Z

Mã SP : VTH72223
Model : NKX12Z
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 12x27.2x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NU1018

Bạc đạn - Vòng bi FAG NU1018

Mã SP : VTH72220
Model : NU1018
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 90x140x24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NU1019

Bạc đạn - Vòng bi FAG NU1019

Mã SP : VTH72217
Model : NU1019
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 95x145x24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NU1017

Bạc đạn - Vòng bi FAG NU1017

Mã SP : VTH72214
Model : NU1017
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 85x130x22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NU1015

Bạc đạn - Vòng bi FAG NU1015

Mã SP : VTH72212
Model : NU1015
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 75x115x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NU1016

Bạc đạn - Vòng bi FAG NU1016

Mã SP : VTH72208
Model : NU1016
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 80x125x22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NU1013

Bạc đạn - Vòng bi FAG NU1013

Mã SP : VTH72206
Model : NU1013
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 65x100x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NU1014

Bạc đạn - Vòng bi FAG NU1014

Mã SP : VTH72204
Model : NU1014
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 70x110x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »