Bạc đạn puly xích xe nâng 45x80x32

Bạc đạn puly xích xe nâng 45x80x32

Mã SP : VTH50621
Thông số kỹ thuật : 45x80x32
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng 45x80x32

Bạc đạn puly xích xe nâng 45x80x32

Mã SP : VTH50620
Thông số kỹ thuật : 45x80x32
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn Pulley PU107013ARMXY3 10x70x32 10*70*/32 70x10x32

Bạc đạn Pulley PU107013ARMXY3 10x70x32 10*70*/32 70x10x32

Mã SP : VTH50619
Thông số kỹ thuật : 10x70x32
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng 45x80x32

Bạc đạn puly xích xe nâng 45x80x32

Mã SP : VTH03346
Thông số kỹ thuật : 45x80x32
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Puly nhựa xe nâng ¢20*¢143*45

Puly nhựa xe nâng ¢20*¢143*45

Mã SP : VTH93589
Part Number , S/N : 63130-15302B
Thông số kỹ thuật : ¢20*¢143*45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Puly nhựa xe nâng 130x20x16 OD=130,ID=20,H=16

Puly nhựa xe nâng 130x20x16 OD=130,ID=20,H=16

Mã SP : Y007-915
Thông số kỹ thuật : 130x20x16 OD=130,ID=20,H=16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Puly xe nâng 20*112

Puly xe nâng 20*112

Mã SP : VTH634
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bu ly ống

Bu ly ống

Mã SP : VTH632
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bu ly ống

Bu ly ống

Mã SP : VTH631
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bu ly ống

Bu ly ống

Mã SP : VTH630
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bu ly ống

Bu ly ống

Mã SP : VTH629
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Puly xe nâng LINDE

Puly xe nâng LINDE

Mã SP : VTH00062
Part Number , S/N : 8200251569
Model : số 2
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H7002 70x175x68(H)/55.4

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H7002 70x175x68(H)/55.4

Mã SP : PULY70x175x68/55.4
Part Number , S/N : M-H7002
Thông số kỹ thuật : 70x175x68(H)/55.4
Model : 10T,12T
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H6501 65x53.5x190.5x70(H)

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H6501 65x53.5x190.5x70(H)

Mã SP : PULY65x53.5x190.5x70
Part Number , S/N : M-H6501
Thông số kỹ thuật : 65x53.5x190.5x70(H)
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H6502 65x175x68(H)

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H6502 65x175x68(H)

Mã SP : PULY65x175x68
Part Number , S/N : M-H6502
Thông số kỹ thuật : 65x175x68(H)
Model : 8T-10T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H5501 55x38x156x52(H)/45

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H5501 55x38x156x52(H)/45

Mã SP : PULY55x38x156x52/45
Part Number , S/N : M-H5501
Thông số kỹ thuật : 55x38x156x52(H)/45
Model : 6T-7T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H5502 55x30x116x47(H)

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H5502 55x30x116x47(H)

Mã SP : PULY55x30x116x47
Part Number , S/N : M-H5502
Thông số kỹ thuật : 55x30x116x47(H)
Model : 6T(Z-7)
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng 55x156x38/54 55*156*38/54 156x55x38/54

Bạc đạn puly xích xe nâng 55x156x38/54 55*156*38/54 156x55x38/54

Mã SP : PULY55x156x38/54
Thông số kỹ thuật : 55x156x38/54
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H5503 55x143x57(H)/40

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H5503 55x143x57(H)/40

Mã SP : PULY55x143x57/40
Part Number , S/N : M-H5503
Thông số kỹ thuật : 55x143x57(H)/40
Model : 6T
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H5005 50x46x125.3x62.3(H)/35

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H5005 50x46x125.3x62.3(H)/35

Mã SP : PULY50x46x125.3x62.3/35
Part Number , S/N : M-H5005
Thông số kỹ thuật : 50x46x125.3x62.3(H)/35
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H5002 50x41x124x56(H)/35

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H5002 50x41x124x56(H)/35

Mã SP : PULY50x41x124x56/35
Part Number , S/N : M-H5002
Thông số kỹ thuật : 50x41x124x56(H)/35
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H5006 50x38x151x45(H)/28

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H5006 50x38x151x45(H)/28

Mã SP : PULY50x38x151x45/28
Part Number , S/N : M-H5006
Thông số kỹ thuật : 50x38x151x45(H)/28
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H500 150x30x124x43(H)/30

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H500 150x30x124x43(H)/30

Mã SP : PULY50x30x124x43/30
Part Number , S/N : M-H5001
Thông số kỹ thuật : 50x30x124x43(H)/30
Model : 5/6F(4T)
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H5003 50x141x46(H)/28

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H5003 50x141x46(H)/28

Mã SP : PULY50x141x46/28
Part Number , S/N : M-H5003
Thông số kỹ thuật : 50x141x46(H)/28
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H5007 50x141x44(H)/28

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H5007 50x141x44(H)/28

Mã SP : PULY50x141x44/28
Part Number , S/N : M-H5007
Thông số kỹ thuật : 50x141x44(H)/28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích xe nâng J63131 013 50x141x34/46

bạc đạn puly xích xe nâng J63131 013 50x141x34/46

Mã SP : PULY50x141x34/46
Part Number , S/N : J63131 013
Thông số kỹ thuật : 50x141x34/46
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích xe nâng J63131 005 50x130x37/52

bạc đạn puly xích xe nâng J63131 005 50x130x37/52

Mã SP : PULY50x130x37/52
Part Number , S/N : J63131 005
Thông số kỹ thuật : 50x130x37/52
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng 50x124x43

Bạc đạn puly xích xe nâng 50x124x43

Mã SP : PULY50x124x43
Thông số kỹ thuật : 50x124x43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích xe nâng J63131 016 50x124x42/52

bạc đạn puly xích xe nâng J63131 016 50x124x42/52

Mã SP : PULY50x124x42/52
Part Number , S/N : J63131 016
Thông số kỹ thuật : 50x124x42/52
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích xe nâng J63131 018 50x124x31/43

bạc đạn puly xích xe nâng J63131 018 50x124x31/43

Mã SP : PULY50x124x31/43
Part Number , S/N : J63131 018
Thông số kỹ thuật : 50x124x31/43
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H4502 45x121x36(H)

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H4502 45x121x36(H)

Mã SP : VTH03348
Part Number , S/N : M-H4502
Thông số kỹ thuật : 45x121x36(H)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H4507 45x150x69(H)

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H4507 45x150x69(H)

Mã SP : PULY45x150x69
Part Number , S/N : M-H4507
Thông số kỹ thuật : 45x150x69(H)
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H4508 45x126x36(H)

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H4508 45x126x36(H)

Mã SP : PULY45x138x36
Part Number , S/N : M-H4506
Thông số kỹ thuật : 45x138x36(H)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H4508 45x126x36(H)

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H4508 45x126x36(H)

Mã SP : PULY45x126x36
Part Number , S/N : M-H4508
Thông số kỹ thuật : 45x126x36(H)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H4501 45x124x43(H)

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H4501 45x124x43(H)

Mã SP : PULY45x124x43(H)
Part Number , S/N : M-H4501
Thông số kỹ thuật : 45x124x43(H)
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H4503 45x124x43(H)

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H4503 45x124x43(H)

Mã SP : PULY45x124x43
Part Number , S/N : M-H4503
Thông số kỹ thuật : 45x124x43(H)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H-4504 45x123x40(H)

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H-4504 45x123x40(H)

Mã SP : PULY45x123x40
Part Number , S/N : M-H-4504
Thông số kỹ thuật : 45x123x40(H)
Model : 3T,4T
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích xe nâng J63131 015 45x123x30/40

bạc đạn puly xích xe nâng J63131 015 45x123x30/40

Mã SP : PULY45x123x30/40
Part Number , S/N : J63131 015
Thông số kỹ thuật : 45x123x30/40
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H4505 45x122x43(H)

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H4505 45x122x43(H)

Mã SP : PULY45x122x43
Part Number , S/N : M-H4505
Thông số kỹ thuật : 45x122x43(H)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích xe nâng MITSUBISHI 45x120x29/37

bạc đạn puly xích xe nâng MITSUBISHI 45x120x29/37

Mã SP : PULY45x120x29/37
Thông số kỹ thuật : 45x120x29/37
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng 45x113x40

Bạc đạn puly xích xe nâng 45x113x40

Mã SP : PULY45x113x40
Thông số kỹ thuật : 45x113x40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x115x36

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x115x36

Mã SP : PULY40115x36
Thông số kỹ thuật : 40x115x36
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H4011 40x92x36(H)

Bạc đạn puly xích xe nâng M-H4011 40x92x36(H)

Mã SP : PULY40x92x36
Part Number , S/N : M-H4011
Thông số kỹ thuật : 40x92x36(H)
Model : 40x92x36(H)
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích xe nâng KOMATSU 40x87.5/102.5x18.5/24

bạc đạn puly xích xe nâng KOMATSU 40x87.5/102.5x18.5/24

Mã SP : PULY40x87.5/102.5x18.5/24
Thông số kỹ thuật : 40x87.5/102.5x18.5/24
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng TOYOTA M-H4004 40x30x124x43(H)

Bạc đạn puly xích xe nâng TOYOTA M-H4004 40x30x124x43(H)

Mã SP : PULY40x30x124x43
Part Number , S/N : M-H4004
Thông số kỹ thuật : 40x30x124x43(H)
Model : 5F 3T
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng MITSUBISHI M-H4007 40x27x114x36(H)

Bạc đạn puly xích xe nâng MITSUBISHI M-H4007 40x27x114x36(H)

Mã SP : PULY40x27x114x36
Part Number , S/N : M-H4007
Thông số kỹ thuật : 40x27x114x36(H)
Model : 3T
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng KOMATSU M-H4009 40x136x35(H)

Bạc đạn puly xích xe nâng KOMATSU M-H4009 40x136x35(H)

Mã SP : PULY40x136x35
Part Number , S/N : M-H4009
Thông số kỹ thuật : 40x136x35(H)
Model : 11S
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích xe nâng 40x136x25/36 J63131 001

bạc đạn puly xích xe nâng 40x136x25/36 J63131 001

Mã SP : PULY40x136x25/36
Part Number , S/N : J63131 001
Thông số kỹ thuật : 40x136x25/36
Model : J63131 001
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x129.5x48(H)/25 M-H4012

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x129.5x48(H)/25 M-H4012

Mã SP : PULY40x129.5x48/25
Part Number , S/N : M-H4012
Thông số kỹ thuật : 40x129.5x48(H)/25
Model : M-H4012
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x124x30/43

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x124x30/43

Mã SP : PULY40x124x30/43
Part Number , S/N : J63131 004
Thông số kỹ thuật : 40x124x30/43
Model : J63131 004
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x123x42(H)/19.2 M-H4008

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x123x42(H)/19.2 M-H4008

Mã SP : PULY40*123*42/19.2
Part Number , S/N : M-H4008
Thông số kỹ thuật : 40x123x42(H)/19.2
Model : M-H4008
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x123x36x(H)/19.2 M-H4013

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x123x36x(H)/19.2 M-H4013

Mã SP : PULY40x123x36/19.2
Part Number , S/N : M-H4013
Thông số kỹ thuật : 40x123x36x(H)/19.2
Model : M-H4013
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x118x40

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x118x40

Mã SP : PULY40x118x40
Thông số kỹ thuật : 40x118x40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x118x38

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x118x38

Mã SP : PULY40x118x38
Thông số kỹ thuật : 40x118x38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng KOMATSU 40x118x37(H) M-H4006

Bạc đạn puly xích xe nâng KOMATSU 40x118x37(H) M-H4006

Mã SP : PULY40x118x37
Part Number , S/N : M-H4006
Thông số kỹ thuật : 40x118x37(H)
Model : M-H4006
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng TCM 40x118x33(H) M-H4005

Bạc đạn puly xích xe nâng TCM 40x118x33(H) M-H4005

Mã SP : PULY40x118x33
Part Number , S/N : M-H4005
Thông số kỹ thuật : 40x118x33(H)
Model : TCM 3T,2T
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc đạn puly xích xe nâng Toyota,tcm 40x118x28/37

bạc đạn puly xích xe nâng Toyota,tcm 40x118x28/37

Mã SP : PULY40x118x28/37
Thông số kỹ thuật : 40x118x28/37
Brand ( Hiệu ) : Toyota,tcm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x111x36(H)/23 M-H4010

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x111x36(H)/23 M-H4010

Mã SP : PULY40x111x36/23
Part Number , S/N : M-H4010
Thông số kỹ thuật : 40x111x36(H)/23
Model : M-H4010
Brand ( Hiệu ) : SENKEN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng 440x110x23 40*110*23 110x40x23

Bạc đạn puly xích xe nâng 440x110x23 40*110*23 110x40x23

Mã SP : PULY40*110*23
Thông số kỹ thuật : 40x110x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x108x42(H) M-H4003

Bạc đạn puly xích xe nâng 40x108x42(H) M-H4003

Mã SP : PULY40x108x42
Part Number , S/N : M-H4003
Thông số kỹ thuật : 40x108x42(H)
Model : YANG 3T,3.5T
Brand ( Hiệu ) : ls yang
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 »