Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0509

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0509

Mã SP : VTH82229
Model : BK0509
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 5x9x9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0709

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0709

Mã SP : VTH82227
Model : BK0709
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 7x11x9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0609

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0609

Mã SP : VTH82224
Model : BK0609
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 6x10x9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0910

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0910

Mã SP : VTH82216
Model : BK0910
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 9x13x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0810

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0810

Mã SP : VTH82214
Model : BK0810
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 8x12x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0912

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0912

Mã SP : VTH82202
Model : BK0912
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 9x13x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0408

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0408

Mã SP : VTH82171
Model : BK0408
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 4x8x8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO NUP211EC3

Bạc đạn - Vòng bi KOYO NUP211EC3

Mã SP : VTH71227
Thông số kỹ thuật : 55X100X21
Model : NUP211EC3
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 07100S

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 07100S

Mã SP : VTH70581
Model : 07100S
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO RNU0727

Bạc đạn - Vòng bi KOYO RNU0727

Mã SP : VTH69899
Model : RNU0727
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF BAR-0123 AD

Bạc đạn - Vòng bi SKF BAR-0123 AD

Mã SP : VTH69867
Model : BAR-0123 AD
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO TR0506R

Bạc đạn - Vòng bi KOYO TR0506R

Mã SP : VTH56669
Model : TR0506R
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 25x62x18.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO TR0608A

Bạc đạn - Vòng bi KOYO TR0608A

Mã SP : VTH55568
Model : TR0608A
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi ZC-198908-ZH

Bạc đạn - vòng bi ZC-198908-ZH

Mã SP : VTH94496
Part Number , S/N : ZC-198908-ZH
Model : ZC-198908-ZH
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 02820

Bạc đạn - Vòng bi NSK 02820

Mã SP : VTH94434
Model : 02820
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 28.57x73.02x22.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 08118

Bạc đạn - vòng bi NSK 08118

Mã SP : VTH94424
Model : 08118
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 30.16x58.73x15.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 08231

Bạc đạn - vòng bi NSK 08231

Mã SP : VTH94420
Model : 08231
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 30.16x58.73x15.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 02475

Bạc đạn - Vòng bi NSK 02475

Mã SP : VTH94406
Model : 02475
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 31.75x68.26x22.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 08125

Bạc đạn - vòng bi NSK 08125

Mã SP : VTH94383
Model : 08125
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 31.75x58.73x15.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 02420

Bạc đạn - vòng bi NSK 02420

Mã SP : VTH94344
Model : 02420
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25.4x68.26x22.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 02473

Bạc đạn - vòng bi NSK 02473

Mã SP : VTH94341
Model : 02473
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25.4x68.26x22.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 02820

Bạc đạn - Vòng bi NSK 02820

Mã SP : VTH94328
Model : 02820
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 28.57x73.02x22.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 02872

Bạc đạn - Vòng bi NSK 02872

Mã SP : VTH94326
Model : 02872
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 28.57x73.02x22.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 02474

Bạc đạn - vòng bi NSK 02474

Mã SP : VTH94275
Model : 02474
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 28.57x68.26x22.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 05068

Bạc đạn - vòng bi NSK 05068

Mã SP : VTH94267
Model : 05068
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 17.46x47x14.38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 05185

Bạc đạn - vòng bi NSK 05185

Mã SP : VTH94257
Model : 05185
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 17.46x47x14.38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 05075

Bạc đạn - vòng bi NSK 05075

Mã SP : VTH94248
Model : 05075
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 19.05x47x14.38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 09067

Bạc đạn - vòng bi NSK 09067

Mã SP : VTH94243
Model : 09067
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 19.05x49.22x19.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 07098

Bạc đạn - vòng bi NSK 07098

Mã SP : VTH94216
Model : 07098
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25.98x51.99x14.26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 07205

Bạc đạn - vòng bi NSK 07205

Mã SP : VTH94214
Model : 07205
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 24.98x52.00x14.26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 07204

Bạc đạn - vòng bi NSK 07204

Mã SP : VTH94211
Model : 07204
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 24.98x51.99x14.26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 07100SA

Bạc đạn - vòng bi NSK 07100SA

Mã SP : VTH94204
Model : 07100SA
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25.4x50.00x14.26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 07097

Bạc đạn - vòng bi NSK 07097

Mã SP : VTH94200
Model : 07097
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25x50x14.26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 07100

Bạc đạn - vòng bi NSK 07100

Mã SP : VTH94197
Model : 07100
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25.4x50.00x14.26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 07196

Bạc đạn - vòng bi NSK 07196

Mã SP : VTH94194
Model : 07196
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25x50.00x14.26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 03162

Bạc đạn - vòng bi NSK 03162

Mã SP : VTH94132
Model : 03162
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 15.87x41.27x14.68
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 03062

Bạc đạn - vòng bi NSK 03062

Mã SP : VTH94128
Model : 03062
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 15.87x41.27x14.68
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 05175

Bạc đạn - vòng bi NSK 05175

Mã SP : VTH94108
Model : 05175
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 15.87x44.45x14.38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 05062

Bạc đạn - vòng bi NSK 05062

Mã SP : VTH94105
Model : 05062
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 15.87x44.45x14.38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 09062

Bạc đạn - vòng bi NSK 09062

Mã SP : VTH94102
Model : 09062
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 15.87x49.22x21.53
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 09195

Bạc đạn - vòng bi NSK 09195

Mã SP : VTH94096
Model : 09195
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 15.87x49.22x21.53
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK FR0ZZS

Bạc đạn - vòng bi NSK FR0ZZS

Mã SP : VTH93596
Model : FR0ZZS
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 1.191x3.967x1.588
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK FR0

Bạc đạn - vòng bi NSK FR0

Mã SP : VTH93592
Model : FR0
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 1.191x3.967x1.588
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK R0

Bạc đạn - vòng bi NSK R0

Mã SP : VTH93575
Model : R0
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 1.191x3.967x1.588
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK R0ZZS

Bạc đạn - vòng bi NSK R0ZZS

Mã SP : VTH93573
Model : R0ZZS
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 1.191x3.967x1.588
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK R09

Bạc đạn - vòng bi NSK R09

Mã SP : VTH93571
Model : R09
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 1.016x3.175x1.191
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN EE430900/431575

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN EE430900/431575

Mã SP : VTH84626
Model : EE430900/431575
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0912

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0912

Mã SP : VTH82133
Model : HK0912
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 9x13x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0408

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0408

Mã SP : VTH82106
Model : HK0408
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 4x8x8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0808

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0808

Mã SP : VTH82100
Model : HK0808
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 8x12x8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0608

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0608

Mã SP : VTH82095
Model : HK0608
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 6x10x8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0509

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0509

Mã SP : VTH82067
Model : HK0509
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 5x9x9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0709

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0709

Mã SP : VTH82060
Model : HK0709
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 7x11x9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0609

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0609

Mã SP : VTH82056
Model : HK0609
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 6x10x9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0910

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0910

Mã SP : VTH82044
Model : HK0910
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 9x13x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0810

Bạc đạn - Vòng bi FAG HK0810

Mã SP : VTH82040
Model : HK0810
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 8x12x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K060910

Bạc đạn - Vòng bi FAG K060910

Mã SP : VTH80992
Model : K060910
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 6x9x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K050810

Bạc đạn - Vòng bi FAG K050810

Mã SP : VTH80989
Model : K050810
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 5x8x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K081110

Bạc đạn - Vòng bi FAG K081110

Mã SP : VTH80986
Model : K081110
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 8x11x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K071010

Bạc đạn - Vòng bi FAG K071010

Mã SP : VTH80983
Model : K071010
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 7x10x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »