Bạc đạn - Vòng bi KOYO NUP211EC3

Bạc đạn - Vòng bi KOYO NUP211EC3

Mã SP : VTH71227
Thông số kỹ thuật : 55X100X21
Model : NUP211EC3
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 07100S

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 07100S

Mã SP : VTH70581
Model : 07100S
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO RNU0727

Bạc đạn - Vòng bi KOYO RNU0727

Mã SP : VTH69899
Model : RNU0727
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF BAR-0123 AD

Bạc đạn - Vòng bi SKF BAR-0123 AD

Mã SP : VTH69867
Model : BAR-0123 AD
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO TR0506R

Bạc đạn - Vòng bi KOYO TR0506R

Mã SP : VTH56669
Model : TR0506R
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 25x62x18.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO TR0608A

Bạc đạn - Vòng bi KOYO TR0608A

Mã SP : VTH55568
Model : TR0608A
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K060910

Bạc đạn - Vòng bi FAG K060910

Mã SP : VTH80992
Model : K060910
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 6x9x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K050810

Bạc đạn - Vòng bi FAG K050810

Mã SP : VTH80989
Model : K050810
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 5x8x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K081110

Bạc đạn - Vòng bi FAG K081110

Mã SP : VTH80986
Model : K081110
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 8x11x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K071010

Bạc đạn - Vòng bi FAG K071010

Mã SP : VTH80983
Model : K071010
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 7x10x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K091210

Bạc đạn - Vòng bi FAG K091210

Mã SP : VTH80980
Model : K091210
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 9x12x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K081113

Bạc đạn - Vòng bi FAG K081113

Mã SP : VTH80952
Model : K081113
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 8x11x13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K091213

Bạc đạn - Vòng bi FAG K091213

Mã SP : VTH80944
Model : K091213
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 9x12x13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K172115

Bạc đạn - Vòng bi FAG K172115

Mã SP : VTH80935
Model : K172115
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 17x21x15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K303517

Bạc đạn - Vòng bi FAG K303517

Mã SP : VTH80933
Model : K303517
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 30x35x17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K485317

Bạc đạn - Vòng bi FAG K485317

Mã SP : VTH80919
Model : K485317
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 48x53x17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K556120

Bạc đạn - Vòng bi FAG K556120

Mã SP : VTH80911
Model : K556120
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 55x61x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K060909

Bạc đạn - Vòng bi FAG K060909

Mã SP : VTH80901
Model : K060909
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 6x9x8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K050808

Bạc đạn - Vòng bi FAG K050808

Mã SP : VTH80895
Model : K050808
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 5x8x8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K071008

Bạc đạn - Vòng bi FAG K071008

Mã SP : VTH80893
Model : K071008
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 7x10x8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K081108

Bạc đạn - Vòng bi FAG K081108

Mã SP : VTH80889
Model : K081108
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 8x11x8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011814

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011814

Mã SP : VTH80625
Model : SX011814
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 70x90x10
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011818

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011818

Mã SP : VTH80621
Model : SX011818
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 90x115x13
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011824

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011824

Mã SP : VTH80618
Model : SX011824
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 120x150x16
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011820

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011820

Mã SP : VTH80616
Model : SX011820
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 100x125x13
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011828

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011828

Mã SP : VTH80613
Model : SX011828
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 140x175x18
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011836

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011836

Mã SP : VTH80611
Model : SX011836
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 180x225x22
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011832

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011832

Mã SP : VTH80609
Model : SX011832
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 160x200x20
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011848

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011848

Mã SP : VTH80606
Model : SX011848
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 240x300x28
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011840

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011840

Mã SP : VTH80603
Model : SX011840
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 200x250x24
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011860

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011860

Mã SP : VTH80601
Model : SX011860
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 4300x380x38
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011868

Bạc đạn - Vòng bi INA SX011868

Mã SP : VTH80599
Model : SX011868
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 340x420x38
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SX0118/500

Bạc đạn - Vòng bi INA SX0118/500

Mã SP : VTH80596
Model : SX0118/500
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 500x620x56
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLN0624.2RSPE

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLN0624.2RSPE

Mã SP : VTH80126
Model : ZKLN0624.2RSPE
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 6x24x15
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLN0619.2Z

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLN0619.2Z

Mã SP : VTH80042
Model : ZKLN0619.2Z
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 6x19x12
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLN0624.2Z

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLN0624.2Z

Mã SP : VTH80039
Model : ZKLN0624.2Z
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 6x24x15
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLN0624.2RS

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLN0624.2RS

Mã SP : VTH80037
Model : ZKLN0624.2RS
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 6x24x15
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLN0832.2Z

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLN0832.2Z

Mã SP : VTH80032
Model : ZKLN0832.2Z
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 8x32x20
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045020PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045020PP

Mã SP : VTH79785
Model : SL045020PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 100x150x67
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045024PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045024PP

Mã SP : VTH79781
Model : SL045024PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 120x180x80
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045022PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045022PP

Mã SP : VTH79778
Model : SL045022PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 110x170x80
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045026PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045026PP

Mã SP : VTH79776
Model : SL045026PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 130x200x95
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045028PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045028PP

Mã SP : VTH79773
Model : SL045028PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 140x210x95
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04130PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04130PP

Mã SP : VTH79769
Model : SL04130PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 130x190x80
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04140PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04140PP

Mã SP : VTH79767
Model : SL04140PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 140x200x80
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04150PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04150PP

Mã SP : VTH79765
Model : SL04150PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 150x210x80
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045030PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045030PP

Mã SP : VTH79762
Model : SL045030PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 150x225x100
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045032PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045032PP

Mã SP : VTH79760
Model : SL045032PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 160x240x109
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045034PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045034PP

Mã SP : VTH79756
Model : SL045034PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 170x260x122
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04160PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04160PP

Mã SP : VTH79753
Model : SL04160PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 160x220x80
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045036PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045036PP

Mã SP : VTH79751
Model : SL045036PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 180x280x136
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04170PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04170PP

Mã SP : VTH79749
Model : SL04170PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 170x230x80
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04180PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04180PP

Mã SP : VTH79747
Model : SL04180PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 180x240x80
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045038PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045038PP

Mã SP : VTH79746
Model : SL045038PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 190x290x136
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045040PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045040PP

Mã SP : VTH79741
Model : SL045040PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 200x310x150
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04190PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04190PP

Mã SP : VTH79737
Model : SL04190PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 190x260x80
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04200PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04200PP

Mã SP : VTH79734
Model : SL04200PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 200x270x80
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04220PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04220PP

Mã SP : VTH79732
Model : SL04220PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 220x300x95
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045044PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL045044PP

Mã SP : VTH79728
Model : SL045044PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 220x340x160
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04240PP

Bạc đạn - Vòng bi INA SL04240PP

Mã SP : VTH79726
Model : SL04240PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 240x320x95
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »