Bạc đạn - Vòng bi FAG 24152 CCK30/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24152 CCK30/W33

Mã SP : VTH74379
Model : 24152 CCK30/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 260x440x180
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24160CCK30/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24160CCK30/W33

Mã SP : VTH74355
Model : 24160CCK30/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 300x500x200
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24156CCK30/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24156CCK30/W33

Mã SP : VTH74354
Model : 24156CCK30/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 280x460x180
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24152CCK30/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24152CCK30/W33

Mã SP : VTH74347
Model : 24152CCK30/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 260x440x180
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24080 CC/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24080 CC/W33

Mã SP : VTH74325
Model : 24080CC/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 400x600x200
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24068 CCK30/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24068 CCK30/W33

Mã SP : VTH74321
Model : 24068 CCK30/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 340x520x180
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24064 CCK30/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24064 CCK30/W33

Mã SP : VTH74317
Model : 24064 CCK30/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 320x480x160
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24068 CC/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24068 CC/W33

Mã SP : VTH74315
Model : 24068 CC/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 340x520x180
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24064CC/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24064CC/W33

Mã SP : VTH74311
Model : 24064CC/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 320x480x160
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24056CCK30/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24056CCK30/W33

Mã SP : VTH74302
Model : 24056CCK30/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 280x420x140
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24052CCK30/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG 24052CCK30/W33

Mã SP : VTH74299
Model : 24052CCK30/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 260x400x140
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 23260E1A.M

Bạc đạn - Vòng bi FAG 23260E1A.M

Mã SP : VTH73416
Model : 23260E1A.M
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Kích thước (D x R x C) mm: 300X540X192
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF 23176-2Z

Bạc đạn - Vòng bi SKF 23176-2Z

Mã SP : VTH73408
Model : 23176-2Z
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 380x620x194
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 23276E1A.M

Bạc đạn - Vòng bi FAG 23276E1A.M

Mã SP : VTH73390
Model : 23276E1A.M
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 167
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF 22228 CC/W33

Bạc đạn - Vòng bi SKF 22228 CC/W33

Mã SP : VTH73380
Model : 22228 CC/W33
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 140x250x68
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO DAC286142

Bạc đạn - Vòng bi KOYO DAC286142

Mã SP : VTH72650
Model : DAC286142
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 28x61x42
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK B25-139C3

Bạc đạn - Vòng bi NSK B25-139C3

Mã SP : VTH72621
Model : B25-139C3
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 28x68x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK NAH25ANCE01PCZ

Bạc đạn - Vòng bi NSK NAH25ANCE01PCZ

Mã SP : VTH71309
Model : NAH25ANCE01PCZ
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25X79X48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF218-308D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF218-308D1

Mã SP : VTH71305
Model : UCF218-308D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 9 1/4x7 23/64x2 11/16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF218D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF218D1

Mã SP : VTH71303
Model : UCF218D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 235x187x68
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF217-307D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF217-307D1

Mã SP : VTH71302
Model : UCF217-307D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 8 21/32x6 57/64x2 15/32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF217-305D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF217-305D1

Mã SP : VTH71300
Model : UCF217-305D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 8 21/32x6 57/64x2 15/32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF217-304D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF217-304D1

Mã SP : VTH71297
Model : UCF217-304D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 8 21/32x6 57/64x2 15/32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF217D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF217D1

Mã SP : VTH71296
Model : UCF217D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 220x175x63
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF216-303D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF216-303D1

Mã SP : VTH71294
Model : UCF216-303D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 8 3/16x6 1/2x2 9/32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF216-302D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF216-302D1

Mã SP : VTH71291
Model : UCF216-302D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 8 3/16x6 1/2x2 9/32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF216-301D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF216-301D1

Mã SP : VTH71288
Model : UCF216-301D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 8 3/16x6 1/2x2 9/32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF216D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF216D1

Mã SP : VTH71284
Model : UCF216D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 208x165x58
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF215-300D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF215-300D1

Mã SP : VTH71273
Model : UCF215-300D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 7 7/8x6 17/64x2 7/32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF215-215D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF215-215D1

Mã SP : VTH71270
Model : UCF215-215D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 7 7/8x6 17/64x2 7/32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF215-214D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF215-214D1

Mã SP : VTH71265
Model : UCF215-214D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 7 7/8x6 17/64x2 7/32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF215-213D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF215-213D1

Mã SP : VTH71262
Model : UCF215-213D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 7 7/8x6 17/64x2 7/32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF215D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF215D1

Mã SP : VTH71258
Model : UCF215D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 200x159x56
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF214-212D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF214-212D1

Mã SP : VTH71255
Model : UCF214-212D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 7 19/32x5 63/64x2 1/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF214-211D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF214-211D1

Mã SP : VTH71252
Model : UCF214-211D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 7 19/32x5 63/64x2 1/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF214-210D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF214-210D1

Mã SP : VTH71249
Model : UCF214-210D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 7 19/32x5 63/64x2 1/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF214D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF214D1

Mã SP : VTH71244
Model : UCF214D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 193x152x54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF213-209D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF213-209D1

Mã SP : VTH71240
Model : UCF213-209D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 7 3/8x5 55/64x1 31/32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF213-208D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF213-208D1

Mã SP : VTH71237
Model : UCF213-208D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 7 3/8x5 55/64x1 31/32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF213D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF213D1

Mã SP : VTH71232
Model : UCF213D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 187x149x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF212-207D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF212-207D1

Mã SP : VTH71230
Model : UCF212-207D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 6 7/8x5 5/8x1 7/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF212-206D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF212-206D1

Mã SP : VTH71226
Model : UCF212-206D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 6 7/8x5 5/8x1 7/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF212-205D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF212-205D1

Mã SP : VTH71222
Model : UCF212-205D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 6 7/8x5 5/8x1 7/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF212-204D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF212-204D1

Mã SP : VTH71218
Model : UCF212-204D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 6 7/8x5 5/8x1 7/8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF212D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF212D1

Mã SP : VTH71213
Model : UCF212D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 175x143x48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF211-203D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF211-203D1

Mã SP : VTH71209
Model : UCF211-203D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 6 3/8x5 1/8x1 11/16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF211-202D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF211-202D1

Mã SP : VTH71205
Model : UCF211-202D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 6 3/8x5 1/8x1 11/16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF211-201D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF211-201D1

Mã SP : VTH71202
Model : UCF211-201D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 6 3/8x5 1/8x1 11/16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF211-200D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF211-200D1

Mã SP : VTH71199
Model : UCF211-200D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 6 3/8x5 1/8x1 11/16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF211D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF211D1

Mã SP : VTH71198
Model : UCF211D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 162x130x43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF210-200D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF210-200D1

Mã SP : VTH71195
Model : UCF210-200D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 5 5/8x4 3/8x1 9/16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF210-115D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF210-115D1

Mã SP : VTH71189
Model : UCF210-115D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 5 5/8 x4 3/8x1 9/16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF210-114D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF210-114D1

Mã SP : VTH71186
Model : UCF210-114D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 5 5/8x4 3/8x1 9/16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU207E

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU207E

Mã SP : VTH71185
Model : NU207E
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 35x72x17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF210-113D1

Bạc đạn - Vòng bi NTN UCF210-113D1

Mã SP : VTH71182
Model : UCF210-113D1
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 5 5/8x4 3/8x1 9/16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU2206E

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU2206E

Mã SP : VTH71179
Model : NU2206E
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 30x62x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU206E

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU206E

Mã SP : VTH71178
Model : NU206E
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 30x62x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU2305E

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU2305E

Mã SP : VTH71175
Model : NU2305E
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 25x62x24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU2205E

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU2205E

Mã SP : VTH71168
Model : NU2205E
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 25x52x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU205E

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU205E

Mã SP : VTH71165
Model : NU205E
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 25x52x15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »