Bạc đạn - Vòng bi FAG NKI45/25

Bạc đạn - Vòng bi FAG NKI45/25

Mã SP : VTH72226
Model : NKI45/25
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 45x62x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NNU4928/W33

Bạc đạn - Vòng bi FAG NNU4928/W33

Mã SP : VTH72181
Model : NNU4928/W33
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 140x190x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO LM48548

Bạc đạn - Vòng bi KOYO LM48548

Mã SP : VTH70675
Model : LM48548
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L45410

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L45410

Mã SP : VTH70647
Model : L45410
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 41286

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 41286

Mã SP : VTH70644
Model : 41286
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L45449

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L45449

Mã SP : VTH70630
Model : L45449
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 41126

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 41126

Mã SP : VTH70626
Model : 41126
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 41125

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 41125

Mã SP : VTH70625
Model : 41125
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L44610

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L44610

Mã SP : VTH70600
Model : L44610
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L44649R

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L44649R

Mã SP : VTH70593
Model : L44649R
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L44643R

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L44643R

Mã SP : VTH70582
Model : L44643R
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L44640R

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L44640R

Mã SP : VTH70574
Model : L44640R
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO A4138

Bạc đạn - Vòng bi KOYO A4138

Mã SP : VTH70544
Model : A4138
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO A4059

Bạc đạn - Vòng bi KOYO A4059

Mã SP : VTH70520
Model : A4059
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO A4050

Bạc đạn - Vòng bi KOYO A4050

Mã SP : VTH70518
Model : A4050
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T4DB160

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T4DB160

Mã SP : VTH70478
Model : T4DB160
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T4CB140

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T4CB140

Mã SP : VTH70441
Model : T4CB140
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T4CB130

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T4CB130

Mã SP : VTH70423
Model : T4CB130
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T4CB120

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T4CB120

Mã SP : VTH70402
Model : T4CB120
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU406

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU406

Mã SP : VTH70374
Model : NU406
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.751
Kích thước (D x R x C) mm: 30x90x23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU405

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU405

Mã SP : VTH70355
Model : NU405
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.55
Kích thước (D x R x C) mm: 25x80x21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO DAC4280W-2ACS40

Bạc đạn - Vòng bi KOYO DAC4280W-2ACS40

Mã SP : VTH70098
Model : DAC4280W-2ACS40
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO DAC4377A-1CS71

Bạc đạn - Vòng bi KOYO DAC4377A-1CS71

Mã SP : VTH69859
Model : DAC4377A-1CS71
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L44649R/10

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L44649R/10

Mã SP : VTH63923
Part Number , S/N : 90368-26013
Model : L44649R/10
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN NA48686/4862CD

Bạc đạn - Vòng bi NTN NA48686/4862CD

Mã SP : VTH63792
Model : NA48686/4862CD
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 8.37
Kích thước (D x R x C) mm: 142.875x200.025x46.833
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN NA48685SW/48620D

Bạc đạn - Vòng bi NTN NA48685SW/48620D

Mã SP : VTH63789
Model : NA48685SW/48620D
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 8.39
Kích thước (D x R x C) mm: 142.875x200.025x46.833
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN NA48291/48220DC

Bạc đạn - Vòng bi NTN NA48291/48220DC

Mã SP : VTH63764
Model : NA48291/48220DC
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 7.21
Kích thước (D x R x C) mm: 127x182.562x42.862
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN NA48290SW/48220D

Bạc đạn - Vòng bi NTN NA48290SW/48220D

Mã SP : VTH63763
Model : NA48290SW/48220D
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 7.73
Kích thước (D x R x C) mm: 127x182.562x46.83
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 48290/48220D

Bạc đạn - Vòng bi NTN 48290/48220D

Mã SP : VTH63762
Model : 48290/48220D
Brand ( Hiệu ) : NTN
Trọng lượng , (Kg) : 7.12
Kích thước (D x R x C) mm: 127x182.562x38.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NTN 48286/48220D

Bạc đạn - Vòng bi NTN 48286/48220D

Mã SP : VTH63761
Model : 48286/48220D
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 123.825x182.562x38.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi 44002-57100

Bạc đạn - Vòng bi 44002-57100

Mã SP : VTH63626
Model : 44002-57100
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO LM48548/10

Bạc đạn - Vòng bi KOYO LM48548/10

Mã SP : VTH63069
Part Number , S/N : 90368-34001
Model : LM48548/10
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 0.249
Kích thước (D x R x C) mm: 34.925x65.088x18.288
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L44649/10

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L44649/10

Mã SP : VTH63062
Model : L44649/10
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Kích thước (D x R x C) mm: 26.998 x50.292 x14.732
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L44643/10

Bạc đạn - Vòng bi KOYO L44643/10

Mã SP : VTH63054
Model : L44643/10
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Kích thước (D x R x C) mm: 25.4 x50.292 x14.732
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T4CB110

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T4CB110

Mã SP : VTH62191
Model : T4CB110
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 1.63
Kích thước (D x R x C) mm: 110x160x25.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T4CB100

Bạc đạn - Vòng bi KOYO T4CB100

Mã SP : VTH62139
Model : T4CB100
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Trọng lượng , (Kg) : 1.12
Kích thước (D x R x C) mm: 100x145x22.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK B43-3UR

Bạc đạn - vòng bi NSK B43-3UR

Mã SP : VTH61765
Model : B43-3UR
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 43x73x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK B43-4UR

Bạc đạn - vòng bi NSK B43-4UR

Mã SP : VTH61764
Model : B43-4UR
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 43x87x19.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK B49-3

Bạc đạn - vòng bi NSK B49-3

Mã SP : VTH61763
Model : B49-3
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 49x90x19.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK B49-7UR

Bạc đạn - vòng bi NSK B49-7UR

Mã SP : VTH61762
Model : B49-7UR
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 49x87x14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK B45-111E

Bạc đạn - vòng bi NSK B45-111E

Mã SP : VTH61759
Model : B45-111E
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 45x105x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK 40TM18U40AL

Bạc đạn - vòng bi NSK 40TM18U40AL

Mã SP : VTH61758
Model : 40TM18U40AL
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 40x80x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK B45-106N

Bạc đạn - vòng bi NSK B45-106N

Mã SP : VTH61756
Model : B45-106N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 45x90x17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4639PX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4639PX1

Mã SP : VTH61749
Model : SF4639PX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 230x300x34
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4224PX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4224PX1

Mã SP : VTH61746
Model : SF4224PX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 210x280x35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4007VX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4007VX1

Mã SP : VTH61744
Model : SF4444VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 200x250x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B-SF4454VPX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG B-SF4454VPX1

Mã SP : VTH61742
Model : B-SF4454VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 220x295x33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4411VPX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4411VPX1

Mã SP : VTH61734
Model : SF4411VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 290x220x32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4444VPX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4444VPX1

Mã SP : VTH61732
Model : SF4444VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 295x220x32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4007VPX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4007VPX1

Mã SP : VTH61728
Model : SF4007VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 250x200x24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4831VPX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4831VPX1

Mã SP : VTH61719
Model : SF4831VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 310x240x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4815VPX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4815VPX1

Mã SP : VTH61715
Model : SF4815VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 310x240x33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG AC463240

Bạc đạn - Vòng bi FAG AC463240

Mã SP : VTH61710
Model : AC463240
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 320x230x40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG CR4411

Bạc đạn - Vòng bi FAG CR4411

Mã SP : VTH61699
Model : CR4411
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 220x290x33.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG AC4631

Bạc đạn - Vòng bi FAG AC4631

Mã SP : VTH61698
Model : AC4631
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 310x230x40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4615VPX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4615VPX1

Mã SP : VTH61658
Model : SF4615VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 230x300x35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4903

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF4903

Mã SP : VTH61656
Model : SF4903
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 245x305x31.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA4531

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA4531

Mã SP : VTH61653
Model : BA4531
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 315x225x40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi CR4411PX1

Bạc đạn - Vòng bi CR4411PX1

Mã SP : VTH61367
Thông số kỹ thuật : 220x290x32
Model : CR4411PX1
Kích thước (D x R x C) mm: 220x290x32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi B-SF4454PX1

Bạc đạn - Vòng bi B-SF4454PX1

Mã SP : VTH61360
Thông số kỹ thuật : 220x295x33
Model : B-SF4454PX1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »