Bạc đạn - Vòng bi NTN 61235

Bạc đạn - Vòng bi NTN 61235

Mã SP : VTH73426
Model : 61235
Brand ( Hiệu ) : NTN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 6318.2ZR.C3

Bạc đạn - Vòng bi FAG 6318.2ZR.C3

Mã SP : VTH72667
Model : 6318.2ZR.C3
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 90x190x43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF 62304-2RS1

Bạc đạn - Vòng bi SKF 62304-2RS1

Mã SP : VTH72659
Model : 62304-2RS1
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 20x50x21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF 6203-2RS1

Bạc đạn - Vòng bi SKF 6203-2RS1

Mã SP : VTH72657
Model : 6203-2RS1
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 17x40x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 6307N

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 6307N

Mã SP : VTH72636
Model : 6307N
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm: 35x80x21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 6005-2RS

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 6005-2RS

Mã SP : VTH72633
Model : 6005-2RS
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Kích thước (D x R x C) mm: 25x47x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF 6203-2RS1/C3

Bạc đạn - Vòng bi SKF 6203-2RS1/C3

Mã SP : VTH72629
Model : 6203-2RS1/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 17x42x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF 6201-2Z/C3

Bạc đạn - Vòng bi SKF 6201-2Z/C3

Mã SP : VTH72627
Model : 6201-2Z/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 10x32x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK68/25

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK68/25

Mã SP : VTH72229
Model : NK68/25
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 68x82x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61805N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61805N

Mã SP : VTH71607
Model : 61805N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25x37x7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61901N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61901N

Mã SP : VTH71605
Model : 61902N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 12x24x6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61902N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61902N

Mã SP : VTH71603
Model : 61902N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 15x28x7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61904N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61904N

Mã SP : VTH71599
Model : 61904N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 20x37x9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61903N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61903N

Mã SP : VTH71596
Model : 61903N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 17x30x7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61905N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61905N

Mã SP : VTH71593
Model : 61905N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25x42x9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61907N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61907N

Mã SP : VTH71590
Model : 61907N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 35x55x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61906N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61906N

Mã SP : VTH71588
Model : 61906N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 30x47x9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61908N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61908N

Mã SP : VTH71586
Model : 61908N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 40x62x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61909N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61909N

Mã SP : VTH71583
Model : 61909N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 45x68x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61910N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61910N

Mã SP : VTH71577
Model : 61910N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 50x72x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61911N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61911N

Mã SP : VTH71574
Model : 61911N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 55x80x13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61912N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61912N

Mã SP : VTH71572
Model : 61912N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 60x85x13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61914N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61914N

Mã SP : VTH71568
Model : 61914N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 70x100x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61913N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61913N

Mã SP : VTH71566
Model : 61913N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 65x90x13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61915N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61915N

Mã SP : VTH71563
Model : 61915N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 75x105x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61916N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61916N

Mã SP : VTH71560
Model : 61916N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 80x110x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61917N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61917N

Mã SP : VTH71558
Model : 61917N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 85x120x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61918N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61918N

Mã SP : VTH71555
Model : 61918N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 90x125x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61919N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61919N

Mã SP : VTH71553
Model : 61919N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 95x130x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61920N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61920N

Mã SP : VTH71551
Model : 61920N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 100x140x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61921N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61921N

Mã SP : VTH71550
Model : 61921N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 105x145x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61922N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61922N

Mã SP : VTH71549
Model : 61922N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 110x150x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61926N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61926N

Mã SP : VTH71547
Model : 61926N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 130x180x24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61924N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61924N

Mã SP : VTH71546
Model : 61924N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 120x165x22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61928N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61928N

Mã SP : VTH71543
Model : 61928N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 140x190x24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61805N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61805N

Mã SP : VTH71541
Model : 61805N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25x37x7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61804N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61804N

Mã SP : VTH71538
Model : 61804N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 20x32x7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61806N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61806N

Mã SP : VTH71536
Model : 61806N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 30x42x7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61807N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61807N

Mã SP : VTH71531
Model : 61807N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 35x47x7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61809N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61809N

Mã SP : VTH71526
Model : 61809N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 45x58x7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61808N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61808N

Mã SP : VTH71523
Model : 61808N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 40x52x7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 661811N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 661811N

Mã SP : VTH71520
Model : 61811N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 55x72x9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61810N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61810N

Mã SP : VTH71517
Model : 61810N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 50x65x7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61812N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61812N

Mã SP : VTH71515
Model : 61812N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 60x78x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61813N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61813N

Mã SP : VTH71512
Model : 61813N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 65x85x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61814N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61814N

Mã SP : VTH71509
Model : 61814N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 70x90x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61815N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61815N

Mã SP : VTH71507
Model : 61815N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 75x95x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61817N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61817N

Mã SP : VTH71504
Model : 61817N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 85x110x13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61818N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61818N

Mã SP : VTH71501
Model : 61818N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 90x115x13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61820N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61820N

Mã SP : VTH71499
Model : 61820N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 100x125x13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61819N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61819N

Mã SP : VTH71497
Model : 61819N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 95x120x13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61816N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61816N

Mã SP : VTH71494
Model : 61816N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 80x100x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61821N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61821N

Mã SP : VTH71492
Model : 61821N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 105x130x13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61822N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61822N

Mã SP : VTH71489
Model : 61822N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 110x140x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61826N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61826N

Mã SP : VTH71486
Model : 61826N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 130x165x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61824N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61824N

Mã SP : VTH71483
Model : 61824N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 120x150x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61828N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61828N

Mã SP : VTH71480
Model : 61828N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 140x175x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61832N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61832N

Mã SP : VTH71476
Model : 61832N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 160x200x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61830N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61830N

Mã SP : VTH71474
Model : 61830N
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 150x190x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61900N

Bạc đạn - Vòng bi NSK 61900N

Mã SP : VTH71463
Model : 6024
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 10x22x6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »