Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM89410

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM89410

Mã SP : VTH70689
Model : HM89410
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88512

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88512

Mã SP : VTH70688
Model : HM88512
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88510

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88510

Mã SP : VTH70687
Model : HM88510
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 8231

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 8231

Mã SP : VTH70683
Model : 8231
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM89443

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM89443

Mã SP : VTH70673
Model : HM89443
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88547

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88547

Mã SP : VTH70671
Model : HM88547
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88542

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88542

Mã SP : VTH70668
Model : HM88542
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M88046

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M88046

Mã SP : VTH70665
Model : M88046
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 8125

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 8125

Mã SP : VTH70653
Model : 8125
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M88043

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M88043

Mã SP : VTH70638
Model : M88043
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M86649R

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M86649R

Mã SP : VTH70637
Model : M86649R
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M86647R

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M86647R

Mã SP : VTH70620
Model : M86647R
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88630

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88630

Mã SP : VTH70589
Model : HM88630
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M86643R

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M86643R

Mã SP : VTH70587
Model : M86643R
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM81610

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM81610

Mã SP : VTH70554
Model : HM81610
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM81649

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM81649

Mã SP : VTH70530
Model : HM81649
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG KLM806649

Bạc đạn - Vòng bi FAG KLM806649

Mã SP : VTH70118
Model : KLM806649
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 0.208
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF X8872593

Bạc đạn - Vòng bi SKF X8872593

Mã SP : VTH69884
Model : X8872593
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN L860048/L860010CD

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN L860048/L860010CD

Mã SP : VTH61776
Model : L860048/L860010CD
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 27.53
Kích thước (D x R x C) mm: 330.2X415.925X100.012
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi HI 80712201

Bạc đạn - Vòng bi HI 80712201

Mã SP : VTH57299
Part Number , S/N : 80712201
Model : 80712201
Brand ( Hiệu ) : HI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi HI 80712201HA

Bạc đạn - Vòng bi HI 80712201HA

Mã SP : VTH57271
Part Number , S/N : 80712201HA
Model : 80712201HA
Brand ( Hiệu ) : HI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi HI 80712200

Bạc đạn - Vòng bi HI 80712200

Mã SP : VTH57256
Part Number , S/N : 80712200
Model : 80712200
Brand ( Hiệu ) : HI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK8/16

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK8/16

Mã SP : VTH81188
Model : NK8/16
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 5x15x16
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK8/12

Bạc đạn - Vòng bi FAG NK8/12

Mã SP : VTH81185
Model : NK8/12
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 5x15x12
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K808825

Bạc đạn - Vòng bi FAG K808825

Mã SP : VTH81116
Model : K808825
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 80x88x25
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K808830

Bạc đạn - Vòng bi FAG K808830

Mã SP : VTH81100
Model : K808830
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 80x88x30
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K808620

Bạc đạn - Vòng bi FAG K808620

Mã SP : VTH81089
Model : K808620
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 80x86x20
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K859325

Bạc đạn - Vòng bi FAG K859325

Mã SP : VTH81012
Model : K859325
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 85x93x25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA KR80PP

Bạc đạn - Vòng bi INA KR80PP

Mã SP : VTH81009
Model : KR80PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 30x80x100
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA KRV80PP

Bạc đạn - Vòng bi INA KRV80PP

Mã SP : VTH81002
Model : KRV80PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 30x80x100
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG K859330

Bạc đạn - Vòng bi FAG K859330

Mã SP : VTH80996
Model : K859330
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 85x93x30
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vòng bi lăn hình cầu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA RSTO8TN

Bạc đạn - Vòng bi INA RSTO8TN

Mã SP : VTH80759
Model : RSTO8TN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 12x24x9.8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA STO8TN

Bạc đạn - Vòng bi INA STO8TN

Mã SP : VTH80727
Model : STO8TN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 8x24x10
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NATV8PP

Bạc đạn - Vòng bi INA NATV8PP

Mã SP : VTH80704
Model : NATV8PP
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 8x24x15
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NATR8

Bạc đạn - Vòng bi INA NATR8

Mã SP : VTH80688
Model : NATR8
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 8x24x15
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA NATV8

Bạc đạn - Vòng bi INA NATV8

Mã SP : VTH80685
Model : NATV8
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 8x24x15
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA YRT850

Bạc đạn - Vòng bi INA YRT850

Mã SP : VTH80648
Model : YRT850
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 850x1095x124
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA YRT80TN

Bạc đạn - Vòng bi INA YRT80TN

Mã SP : VTH80526
Model : YRT80TN
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 80x146x35
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK LB81524AJ

Bạc đạn - Vòng bi NSK LB81524AJ

Mã SP : VTH80220
Model : LB81524AJ
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 8x15x24
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLF80165.2Z

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLF80165.2Z

Mã SP : VTH80214
Model : ZKLF80165.2Z
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 80x165x45
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK LB81524

Bạc đạn - Vòng bi NSK LB81524

Mã SP : VTH80210
Model : LB81524
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 8x15x24
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLN80130.2Z

Bạc đạn - Vòng bi INA ZKLN80130.2Z

Mã SP : VTH80132
Model : ZKLN80130.2Z
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 80x130x45
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 81236

Bạc đạn - Vòng bi INA 81236

Mã SP : VTH80109
Model : 81236
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 180x250x56
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 89436

Bạc đạn - Vòng bi INA 89436

Mã SP : VTH80106
Model : 89436
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 180x360x109
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 81138

Bạc đạn - Vòng bi INA 81138

Mã SP : VTH80103
Model : 81138
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 190x240x37
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 81238

Bạc đạn - Vòng bi INA 81238

Mã SP : VTH80100
Model : 81238
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 190x270x62
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 89438

Bạc đạn - Vòng bi INA 89438

Mã SP : VTH80098
Model : 89438
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 190x380x115
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 81140

Bạc đạn - Vòng bi INA 81140

Mã SP : VTH80097
Model : 81140
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 200x250x37
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 89440

Bạc đạn - Vòng bi INA 89440

Mã SP : VTH80095
Model : 89440
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 200x400x122
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 81240

Bạc đạn - Vòng bi INA 81240

Mã SP : VTH80094
Model : 81240
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 200x280x62
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 81144

Bạc đạn - Vòng bi INA 81144

Mã SP : VTH80092
Model : 81144
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 220x270x37
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 89444

Bạc đạn - Vòng bi INA 89444

Mã SP : VTH80090
Model : 89444
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 220x420x122
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 81244

Bạc đạn - Vòng bi INA 81244

Mã SP : VTH80087
Model : 81244
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 220x300x63
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 81148

Bạc đạn - Vòng bi INA 81148

Mã SP : VTH80083
Model : 81148
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 240x300x45
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 89448

Bạc đạn - Vòng bi INA 89448

Mã SP : VTH80081
Model : 89448
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 240x440x122
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 81248

Bạc đạn - Vòng bi INA 81248

Mã SP : VTH80078
Model : 81248
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 240x340x78
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 81152

Bạc đạn - Vòng bi INA 81152

Mã SP : VTH80075
Model : 81152
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 260x320x45
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 81252

Bạc đạn - Vòng bi INA 81252

Mã SP : VTH80072
Model : 81252
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 260x360x79
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 81156

Bạc đạn - Vòng bi INA 81156

Mã SP : VTH80067
Model : 81156
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 280x350x53
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi INA 89452

Bạc đạn - Vòng bi INA 89452

Mã SP : VTH80064
Model : 89452
Brand ( Hiệu ) : INA
Kích thước (D x R x C) mm: 260x480x132
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »