Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 88900/88126

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 88900/88126

Mã SP : VTH93580
Model : 88900/88126
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) :
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM89410

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM89410

Mã SP : VTH70689
Model : HM89410
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88512

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88512

Mã SP : VTH70688
Model : HM88512
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88510

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88510

Mã SP : VTH70687
Model : HM88510
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 8231

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 8231

Mã SP : VTH70683
Model : 8231
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM89443

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM89443

Mã SP : VTH70673
Model : HM89443
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88547

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88547

Mã SP : VTH70671
Model : HM88547
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88542

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88542

Mã SP : VTH70668
Model : HM88542
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M88046

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M88046

Mã SP : VTH70665
Model : M88046
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 8125

Bạc đạn - Vòng bi KOYO 8125

Mã SP : VTH70653
Model : 8125
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M88043

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M88043

Mã SP : VTH70638
Model : M88043
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M86649R

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M86649R

Mã SP : VTH70637
Model : M86649R
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M86647R

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M86647R

Mã SP : VTH70620
Model : M86647R
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88630

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM88630

Mã SP : VTH70589
Model : HM88630
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M86643R

Bạc đạn - Vòng bi KOYO M86643R

Mã SP : VTH70587
Model : M86643R
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM81610

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM81610

Mã SP : VTH70554
Model : HM81610
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM81649

Bạc đạn - Vòng bi KOYO HM81649

Mã SP : VTH70530
Model : HM81649
Brand ( Hiệu ) : KOYO
Kích thước (D x R x C) mm:
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG KLM806649

Bạc đạn - Vòng bi FAG KLM806649

Mã SP : VTH70118
Model : KLM806649
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 0.208
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF X8872593

Bạc đạn - Vòng bi SKF X8872593

Mã SP : VTH69884
Model : X8872593
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN L860048/L860010CD

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN L860048/L860010CD

Mã SP : VTH61776
Model : L860048/L860010CD
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) : 27.53
Kích thước (D x R x C) mm: 330.2X415.925X100.012
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi HI 80712201

Bạc đạn - Vòng bi HI 80712201

Mã SP : VTH57299
Part Number , S/N : 80712201
Model : 80712201
Brand ( Hiệu ) : HI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi HI 80712201HA

Bạc đạn - Vòng bi HI 80712201HA

Mã SP : VTH57271
Part Number , S/N : 80712201HA
Model : 80712201HA
Brand ( Hiệu ) : HI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi HI 80712200

Bạc đạn - Vòng bi HI 80712200

Mã SP : VTH57256
Part Number , S/N : 80712200
Model : 80712200
Brand ( Hiệu ) : HI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi 807713

Bạc đạn - Vòng bi 807713

Mã SP : VTH94481
Model : 807713
Trọng lượng , (Kg) : 4.43
Kích thước (D x R x C) mm: 65x150x54
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK M86649

Bạc đạn - vòng bi NSK M86649

Mã SP : VTH94421
Model : M86649
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 30.16x64.29x21.43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK M88010

Bạc đạn - vòng bi NSK M88010

Mã SP : VTH94417
Model : M88010
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 30.16x68.26x22.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK 02820

Bạc đạn - Vòng bi NSK 02820

Mã SP : VTH94402
Model : HM88542
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 31.75x73.02x27.78
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK HM88510

Bạc đạn - Vòng bi NSK HM88510

Mã SP : VTH94397
Model : HM88510
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 31.75x73.02x27.78
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK M86648A

Bạc đạn - vòng bi NSK M86648A

Mã SP : VTH94389
Model : M86648A
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 30.95x64.29x21.43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK *HM88638

Bạc đạn - Vòng bi NSK *HM88638

Mã SP : VTH94385
Model : *HM88638
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 32x72.23x25.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK M84510

Bạc đạn - vòng bi NSK M84510

Mã SP : VTH94382
Model : M84510
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25.4x57.15x19.43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK M88048

Bạc đạn - Vòng bi NSK M88048

Mã SP : VTH94376
Model : M88048
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 33.33x68.26x22.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK M84210

Bạc đạn - vòng bi NSK M84210

Mã SP : VTH94375
Model : M84210
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25.4x59.53x23.11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK M84249

Bạc đạn - vòng bi NSK M84249

Mã SP : VTH94372
Model : M84249
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25.4x59.53x23.11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK M86610

Bạc đạn - vòng bi NSK M86610

Mã SP : VTH94358
Model : M86610
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25.4x64.29x21.43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK M86643

Bạc đạn - vòng bi NSK M86643

Mã SP : VTH94355
Model : M86643
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25.4x64.29x21.43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK HM89444

Bạc đạn - Vòng bi NSK HM89444

Mã SP : VTH94353
Model : HM89444
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 33.33x76.2x28.57
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK HM88547

Bạc đạn - Vòng bi NSK HM88547

Mã SP : VTH94350
Model : HM88547
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 33.33x73.02x27.78
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK HM89411

Bạc đạn - Vòng bi NSK HM89411

Mã SP : VTH94349
Model : HM89411
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 33.33x76.2x28.57
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK HM89443

Bạc đạn - Vòng bi NSK HM89443

Mã SP : VTH94346
Model : HM89443
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 33.33x76.2x28.57
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK HM89410

Bạc đạn - Vòng bi NSK HM89410

Mã SP : VTH94339
Model : HM89410
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 33.33x76.2x28.57
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK HM88630

Bạc đạn - vòng bi NSK HM88630

Mã SP : VTH94338
Model : HM88630
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25.4x72.23x25.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK HM88610

Bạc đạn - vòng bi NSK HM88610

Mã SP : VTH94333
Model : HM88610
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25.4x72.23x25.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK M86647

Bạc đạn - vòng bi NSK M86647

Mã SP : VTH94288
Model : M86647
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 28.57x64.29x21.43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK M84548

Bạc đạn - vòng bi NSK M84548

Mã SP : VTH94183
Model : M84548
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 25.4x57.15x19.43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK *HM81649

Bạc đạn - vòng bi NSK *HM81649

Mã SP : VTH94099
Model : *HM81649
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 16x47x21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK MF84ZZ

Bạc đạn - vòng bi NSK MF84ZZ

Mã SP : VTH93489
Model : MF84ZZ
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 4x8x9.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK MF84

Bạc đạn - vòng bi NSK MF84

Mã SP : VTH93483
Model : MF84
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 4x8x9.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK MF85ZZS

Bạc đạn - vòng bi NSK MF85ZZS

Mã SP : VTH93436
Model : MF85ZZS
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 5x8x2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK MF85

Bạc đạn - vòng bi NSK MF85

Mã SP : VTH93430
Model : MF85
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 5x8x2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK MF82X

Bạc đạn - vòng bi NSK MF82X

Mã SP : VTH93379
Model : MF82X
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 2.5x8x9.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK MF83

Bạc đạn - vòng bi NSK MF83

Mã SP : VTH93326
Model : MF83
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 3x8x9.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK MR85ZZS

Bạc đạn - vòng bi NSK MR85ZZS

Mã SP : VTH93302
Model : MR85ZZS
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 5x8x2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK MR84ZZ

Bạc đạn - Vòng bi NSK MR84ZZ

Mã SP : VTH93278
Model : MR84ZZ
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 4x8x2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi NSK MR84

Bạc đạn - Vòng bi NSK MR84

Mã SP : VTH93275
Model : MR84
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 4x8x2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - vòng bi NSK MR83

Bạc đạn - vòng bi NSK MR83

Mã SP : VTH93258
Model : MR83
Brand ( Hiệu ) : NSK
Kích thước (D x R x C) mm: 3x8x2.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 234716M.SP

Bạc đạn - Vòng bi FAG 234716M.SP

Mã SP : VTH91931
Model : 234716M.SP
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 83x125x54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 81107TVPB

Bạc đạn - Vòng bi FAG 81107TVPB

Mã SP : VTH91915
Model : 81107TVPB
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 35x52x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 81188MB

Bạc đạn - Vòng bi FAG 81188MB

Mã SP : VTH91901
Model : 81188MB
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 440x535x80
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 81184MB

Bạc đạn - Vòng bi FAG 81184MB

Mã SP : VTH91897
Model : 81184MB
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 420x495x65
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »