Bạc lót dí xe nâng NISSAN J02

Bạc lót dí xe nâng NISSAN J02

Mã SP : SR17-032
Part Number , S/N : 40005-50K00/40005-50K01/40005-50K02
Model : J02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng Hangcha HC R series CPCD50~70

Bạc lót dí xe nâng Hangcha HC R series CPCD50~70

Mã SP : SR17-029
Part Number , S/N : 50W-410010
Model : HC R series CPCD50~70
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng Hangcha HC H series CPCD20~35

Bạc lót dí xe nâng Hangcha HC H series CPCD20~35

Mã SP : SR17-019
Part Number , S/N : 30DH-210011
Model : HC H series CPCD20~35
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng Hangcha HC R series CPCD40~45

Bạc lót dí xe nâng Hangcha HC R series CPCD40~45

Mã SP : SR17-017
Part Number , S/N : R450-220012-000
Model : HC R series CPCD40~45
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót dí xe nâng MITSUBHI.NISSAN FD15~18N(F16D),L01

bạc lót dí xe nâng MITSUBHI.NISSAN FD15~18N(F16D),L01

Mã SP : SR17-010
Part Number , S/N : 91B43-10900,91B43-12090,40005-FJ100
Model : FD15~18N(F16D),L01
Brand ( Hiệu ) : MITSUBHI.NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng TOYOTA 3-6FD10~30

Bạc lót dí xe nâng TOYOTA 3-6FD10~30

Mã SP : SR17-051A
Part Number , S/N : 51313-23000-71,51316-20170-71,43421-23320-71
Thông số kỹ thuật : ¢58*¢50*39
Model : 3-6FD10~30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng TOYOTA,TAILIFT 7FDJ358FDJ35

Bạc lót dí xe nâng TOYOTA,TAILIFT 7FDJ358FDJ35

Mã SP : SR17-056A
Part Number , S/N : 43421-33310-71
Model : 7FDJ358FDJ35
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA,TAILIFT
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng TOYOTA 8FD60-70N

Bạc lót dí xe nâng TOYOTA 8FD60-70N

Mã SP : SR17-057A
Part Number , S/N : 43817-36780-71
Model : 8FD60-70N
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bạc lót dí xe nâng MITSUBISHI FD20-35N

bạc lót dí xe nâng MITSUBISHI FD20-35N

Mã SP : SR17-123A
Part Number , S/N : 91E43-10900,91E43-20900
Model : FD20-35N
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.97
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng Hangcha CPCD10~18

Bạc lót dí xe nâng Hangcha CPCD10~18

Mã SP : SR17-253A
Part Number , S/N : R840-220001-000
Model : CPCD10~18
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng NICHIYU FB10-30 65~75

Bạc lót dí xe nâng NICHIYU FB10-30 65~75

Mã SP : SR17-431A
Part Number , S/N : 31220-10900/31220-11410
Model : FB10-30 65~75
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng TOYOTA 43191-23000-71

Bạc lót dí xe nâng TOYOTA 43191-23000-71

Mã SP : VTH253
Part Number , S/N : 43191-23000-71
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng YALE 9166673-00

Bạc lót dí xe nâng YALE 9166673-00

Mã SP : VTH248
Part Number , S/N : 9166673-00
Brand ( Hiệu ) : YALE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng HELI H2000 CPCD50-70-C10

Bạc lót dí xe nâng HELI H2000 CPCD50-70-C10

Mã SP : SR17-042
Part Number , S/N : A02Z4-30301
Model : H2000 CPCD50-70-C10
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 2.78
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng Hangcha CPCD20-35

Bạc lót dí xe nâng Hangcha CPCD20-35

Mã SP : SR17-031
Part Number , S/N : XF250-220014-000
Model : CPCD20-35
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.06
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng TOYOTA 5-6FD33-A50

Bạc lót dí xe nâng TOYOTA 5-6FD33-A50

Mã SP : SR17-030
Part Number , S/N : 43421-32880-71,14241-680
Model : 5-6FD33-A50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng TAILIP FD15-35/G Series \7L/TCP

Bạc lót dí xe nâng TAILIP FD15-35/G Series \7L/TCP

Mã SP : SR17-024
Part Number , S/N : 32407
Model : TAILIFT FD15-35/G Series \7L/TCP
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng TCM FD100 Z7,Z8

Bạc lót dí xe nâng TCM FD100 Z7,Z8

Mã SP : SR17-021
Part Number , S/N : 25906-12581
Model : FD100 Z7,Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng HELI HL H2000 CPCD40-50

Bạc lót dí xe nâng HELI HL H2000 CPCD40-50

Mã SP : SR17-020
Part Number , S/N : E01D4-12281
Model : HL H2000 CPCD40-50
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng MITSUBHI.NISSAN FD20-25N(F18C)FD30N(F14E) L02

Bạc lót dí xe nâng MITSUBHI.NISSAN FD20-25N(F18C)FD30N(F14E) L02

Mã SP : SR17-009
Part Number , S/N : 91E43-10900/91E43-20900;40005-FK000
Model : FD20-25N(F18C)FD30N(F14E) L02
Brand ( Hiệu ) : MITSUBHI.NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng TOYOTA 7FD35-50

Bạc lót dí xe nâng TOYOTA 7FD35-50

Mã SP : SR17-006
Part Number , S/N : 43421-30510-71
Thông số kỹ thuật : ¢81*¢65*43
Model : 7FD35-50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng TCM FD/FB20-30Z5,T6

Bạc lót dí xe nâng TCM FD/FB20-30Z5,T6

Mã SP : SR17-002
Part Number , S/N : 214a6-12601
Model : FD/FB20-30Z5,T6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc lót dí xe nâng LINDE 0009640122

Bạc lót dí xe nâng LINDE 0009640122

Mã SP : 0009640122
Part Number , S/N : 0009640122
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá