Bánh xe nâng

Bánh xe nâng

Mã SP : VTH94524
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 125x60

Bánh xe nâng điện linde 125x60

Mã SP : VTH49707
Part Number , S/N : 3604505500 360-1158-131
Thông số kỹ thuật : 125x60
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 140x54

Bánh xe nâng điện linde 140x54

Mã SP : VTH49706
Part Number , S/N : 50432647
Thông số kỹ thuật : 140x54
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 100x40

Bánh xe nâng điện linde 100x40

Mã SP : VTH49705
Part Number , S/N : 27634540
Thông số kỹ thuật : 100x40
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 180x65

Bánh xe nâng điện linde 180x65

Mã SP : VTH49704
Part Number , S/N : 51056244
Thông số kỹ thuật : 180x65
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 100x40

Bánh xe nâng điện linde 100x40

Mã SP : VTH49703
Part Number , S/N : 51058754
Thông số kỹ thuật : 100x40
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 125x65-20

Bánh xe nâng điện linde 125x65-20

Mã SP : VTH49702
Part Number , S/N : 51077215
Thông số kỹ thuật : 125x65-20
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 285x100

Bánh xe nâng điện linde 285x100

Mã SP : VTH49701
Part Number , S/N : 51115430
Thông số kỹ thuật : 285x100
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 285x100

Bánh xe nâng điện linde 285x100

Mã SP : LYNU
Part Number , S/N : 51078774
Thông số kỹ thuật : 285x100
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện LINDE 50440384

Bánh xe nâng điện LINDE 50440384

Mã SP : V4YQ
Part Number , S/N : 50440384
Thông số kỹ thuật : 230x85
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bộ bánh xe nâng linde

bộ bánh xe nâng linde

Mã SP : 6JDE
Part Number , S/N : 1318501111
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 104x100x60 104x60

Bánh xe nâng 104x100x60 104x60

Mã SP : MX4J
Thông số kỹ thuật : 104x100x600
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng NICHIYU FBR14-18/FBR10H-13H/75series, FR10-18/-7178x73

Bánh xe nâng NICHIYU FBR14-18/FBR10H-13H/75series, FR10-18/-7178x73

Mã SP : IF01-054.
Part Number , S/N : 14300-41170,282M4-45501
Thông số kỹ thuật : 178x73 BR
Model : FBR14-18/FBR10H-13H/75series, FR10-18/-7
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 380x246x145 380x145x246-TOYOTA-44261-23900-71

Bánh xe nâng 380x246x145 380x145x246-TOYOTA-44261-23900-71

Mã SP : IQ01-058
Part Number , S/N : 44261-23900-71
Thông số kỹ thuật : 380x246x145 380x145x246
Model : 7FBR20~30,7FBRS20~25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 254x190x120 254x120x190

Bánh xe 254x190x120 254x120x190

Mã SP : IL01-001
Part Number , S/N : 278M4-42101,44111-88662-71(44111-11500-71)
Thông số kỹ thuật : ¢254*¢190*120
Model : TCM FR(H)B10-18-6,(3-7)FRB10-18
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 254x180x114 254114x180

Bánh xe 254x180x114 254114x180

Mã SP : IL01-008
Part Number , S/N : 14300-12970,282M4-45301
Thông số kỹ thuật : ¢254*¢180*114
Model : FBR14-18/75 series,FR15-18/-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 8.27
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện TOYOTA 150X120X80

Bánh xe nâng điện TOYOTA 150X120X80

Mã SP : BX150*80*120
Part Number , S/N : 4411-44
Thông số kỹ thuật : ¢150*¢120*80 OUR SIZE:150*80
Model : 7FBR10-18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng NISSAN 254x150x120 254x120x150

Bánh xe nâng NISSAN 254x150x120 254x120x150

Mã SP : BX254x120x145
Thông số kỹ thuật : 254x150x120 254x120x150
Model : NISSAN 1-1.8T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 267x180x120 267x120x180-NICHIYU

Bánh xe nâng 267x180x120 267x120x180-NICHIYU

Mã SP : BX267x120x180
Thông số kỹ thuật : 267x180x120 267x120x180
Model : 1-1.8
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 330x194x145 330x145x194

Bánh xe nâng 330x194x145 330x145x194

Mã SP : BX330x120x194
Part Number , S/N : 278M4-40602
Thông số kỹ thuật : 330x194x145 330x145x194
Model : FRB15-6
Brand ( Hiệu ) : TCM,NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng TCM,TOYOTA 177x110x76 177x76x110

Bánh xe nâng TCM,TOYOTA 177x110x76 177x76x110

Mã SP : IF01-001
Part Number , S/N : 29504-4211,27914-70202,25904-42101
Thông số kỹ thuật : TCM,TOYOTA 177x110x76 177x76x110
Model : 10-18/6
Brand ( Hiệu ) : TCM,TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 5.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng Toyota,tcm 204x120x76 204x76x120

Bánh xe nâng Toyota,tcm 204x120x76 204x76x120

Mã SP : IF01-008
Part Number , S/N : 17832-53011
Thông số kỹ thuật : 204x120x76 204x76x120
Model : TCM/ TOYOTA FRB20-6
Brand ( Hiệu ) : Toyota,tcm
Trọng lượng , (Kg) : 7.58
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng TOYOTA,TCM 267x165x127 267x127x165

Bánh xe nâng TOYOTA,TCM 267x165x127 267x127x165

Mã SP : IL01-012.
Part Number , S/N : 278R442101,44121-88662-71
Thông số kỹ thuật : 267x165x127 267x127x165
Model : f20-25/8 7fbr20-25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA,TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng TCM 330x180x145 380x145x180

Bánh xe nâng TCM 330x180x145 380x145x180

Mã SP : IQ01-002
Part Number , S/N : 14300-38670,282M4-45011
Thông số kỹ thuật : 330x180x145 380x145x180
Model : FBR14-18/FBR10H-13H/75 series FR10-18/-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng Toyota,tcm 394x254x152 394x152x254

Bánh xe nâng Toyota,tcm 394x254x152 394x152x254

Mã SP : IQ01-004
Part Number , S/N : 27834-42001,278R4-42011
Thông số kỹ thuật : 394x254x152 394x152x254
Model : TCM/ TOYOTA FRB20-6
Brand ( Hiệu ) : Toyota,tcm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng STILL

Bánh xe nâng STILL

Mã SP : VTH03371
Brand ( Hiệu ) : STILL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng STILL

Bánh xe nâng STILL

Mã SP : VTH03370
Brand ( Hiệu ) : STILL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 100x70 100x70 PU

Bánh xe nâng 100x70 100x70 PU

Mã SP : VTH43910
Part Number , S/N : 100x70 100x70
Thông số kỹ thuật : 100x70 100x70 PU
Model : 100x70 100x70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 75x70 75x70 75x70x70.75 Nylon

Bánh xe nâng 75x70 75x70 75x70x70.75 Nylon

Mã SP : VTH43909
Part Number , S/N : 75x70 75*70
Thông số kỹ thuật : 75x70 75x70 75x70x70.75 Nylon
Model : 75x70 75*70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 21x7x15 21x7-15

Vỏ xe 21x7x15 21x7-15

Mã SP : VTH43907
Thông số kỹ thuật : 21x7x15 21x7-15
Model : 21x7x15 21x7-15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 21x7x15 21x7-15

Vỏ xe 21x7x15 21x7-15

Mã SP : VTH43906
Thông số kỹ thuật : 21x7x15 21x7-15
Model : 21x7x15 21x7-15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 80x100

Bánh xe nâng 80x100

Mã SP : VTH42993
Thông số kỹ thuật : 80x100
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng D200x50

Bánh xe nâng D200x50

Mã SP : VTH42992
Thông số kỹ thuật : D200x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng D200x50

Bánh xe nâng D200x50

Mã SP : VTH42991
Thông số kỹ thuật : D200x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng D180x50

Bánh xe nâng D180x50

Mã SP : VTH42990
Thông số kỹ thuật : D180x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng D200x50

Bánh xe nâng D200x50

Mã SP : VTH42989
Thông số kỹ thuật : D200x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng D180x50

Bánh xe nâng D180x50

Mã SP : VTH42988
Thông số kỹ thuật : D180x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng D200x50

Bánh xe nâng D200x50

Mã SP : VTH42987
Thông số kỹ thuật : D200x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 41.5x31.5-6

Bánh xe nâng 41.5x31.5-6

Mã SP : VTH42986
Thông số kỹ thuật : 41.5x31.5-6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng D180x50

Bánh xe nâng D180x50

Mã SP : VTH42985
Thông số kỹ thuật : D180x50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 60x70

Bánh xe nâng 60x70

Mã SP : VTH42984
Thông số kỹ thuật : 60x70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 80x70

Bánh xe nâng 80x70

Mã SP : VTH42983
Thông số kỹ thuật : 80x70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 80x70

Bánh xe nâng 80x70

Mã SP : VTH42982
Thông số kỹ thuật : 80x70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 16x5-10

Bánh xe nâng 16x5-10

Mã SP : VTH40194
Part Number , S/N : 16x5-10
Thông số kỹ thuật : 16x5-10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 21x7-15

Vỏ xe 21x7-15

Mã SP : VTH40187
Part Number , S/N : 21x7-15
Thông số kỹ thuật : 21x7-15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 140x100 , 100x140

Bánh xe nâng 140x100 , 100x140

Mã SP : VTH38029
Thông số kỹ thuật : 140x100 , 100x140
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 13X4 1/2X8

Bánh xe nâng 13X4 1/2X8

Mã SP : VTH34967
Thông số kỹ thuật : 13X4 1/2X8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 12 1/2x4 1/4

Bánh xe nâng 12 1/2x4 1/4

Mã SP : VTH33969
Thông số kỹ thuật : 12 1/2x4 1/4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 16x5

Bánh xe nâng 16x5

Mã SP : VTH33968
Thông số kỹ thuật : 16x5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 15x5

Bánh xe nâng 15x5

Mã SP : VTH33966
Part Number , S/N : 502170-000
Thông số kỹ thuật : 15x5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe 22x7x17 3/8 BOLT

Bánh xe 22x7x17 3/8 BOLT

Mã SP : VTH33965
Part Number , S/N : 690-2-2-2
Thông số kỹ thuật : 22x7x17 3/8 BOLT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 22x7x17 3/9 BOLT

Bánh xe nâng 22x7x17 3/9 BOLT

Mã SP : VTH33964
Part Number , S/N : 690-2-2-2
Thông số kỹ thuật : 22x7x17 3/9 BOLT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 225/70r22.5

Bánh xe nâng 225/70r22.5

Mã SP : VTH33950
Thông số kỹ thuật : 225/70r22.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 21x7x15 21x15x7

Bánh xe nâng 21x7x15 21x15x7

Mã SP : VTH32886
Thông số kỹ thuật : 21x7x15 21x15x7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 21x7x15 21x15x7

Bánh xe nâng 21x7x15 21x15x7

Mã SP : VTH32885
Thông số kỹ thuật : 21x7x15 21x15x7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe

Bánh xe

Mã SP : VTH32233
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe

Bánh xe

Mã SP : VTH32232
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe

Bánh xe

Mã SP : VTH32231
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe

Bánh xe

Mã SP : VTH32230
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe

Bánh xe

Mã SP : VTH32227
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »