Bố má phanh khí nén 63x45x15MM

Bố má phanh khí nén 63x45x15MM

Mã SP : VTH81792
Thông số kỹ thuật : 63x45x15mm
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 63x45x15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 70x39x13mm

Bố má phanh khí nén 70x39x13mm

Mã SP : VTH81791
Kích thước (D x R x C) mm: 70x39x13mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 50x15MM

Bố má phanh khí nén 50x15MM

Mã SP : VTH81790
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 50x15mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 100x80x15mm

Bố má phanh khí nén 100x80x15mm

Mã SP : VTH81789
Thông số kỹ thuật : 100x80x15mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 110x90x2mm

Bố má phanh khí nén 110x90x2mm

Mã SP : VTH81788
Thông số kỹ thuật : 110x90x2mm
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 63x45x15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 90x25x15mm

Bố má phanh khí nén 90x25x15mm

Mã SP : VTH81787
Thông số kỹ thuật : 90x25x15mm
Trọng lượng , (Kg) : 9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 400x400x6mm

Bố má phanh khí nén 400x400x6mm

Mã SP : VTH81786
Thông số kỹ thuật : 400x400x6mm
Trọng lượng , (Kg) : 9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 96x68x33x11mm

Bố má phanh khí nén 96x68x33x11mm

Mã SP : VTH81785
Thông số kỹ thuật : 96x68x33x11mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 65x10MM

Bố má phanh khí nén 65x10MM

Mã SP : VTH81784
Thông số kỹ thuật : 65x10mm
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 100x100x15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 63x45x16MM

Bố má phanh khí nén 63x45x16MM

Mã SP : VTH81783
Thông số kỹ thuật : 63x45x16mm
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 100x100x15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 100x80x20MM

Bố má phanh khí nén 100x80x20MM

Mã SP : VTH81782
Thông số kỹ thuật : 100x80x20mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 170x105x10MM

Bố má phanh khí nén 170x105x10MM

Mã SP : VTH81781
Thông số kỹ thuật : 170x105x10mm
Trọng lượng , (Kg) : 9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén DBM 100x80x10MM

Bố má phanh khí nén DBM 100x80x10MM

Mã SP : VTH81780
Thông số kỹ thuật : 100x80x10mm
Trọng lượng , (Kg) : 9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 100x60x18MM

Bố má phanh khí nén 100x60x18MM

Mã SP : VTH81778
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 100x60x18mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 51x30x20mm

Bố má phanh khí nén 51x30x20mm

Mã SP : VTH81777
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 51x30x20mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 68x46x4MM

Bố má phanh khí nén 68x46x4MM

Mã SP : VTH81776
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 68x46x4mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 50x14MM

Bố má phanh khí nén 50x14MM

Mã SP : VTH81775
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 50x14mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 63x45x15MM

Bố má phanh khí nén 63x45x15MM

Mã SP : VTH81774
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 100x100x15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 50x5MM

Bố má phanh khí nén 50x5MM

Mã SP : VTH81773
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 50x5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén DBM 62x47x14MM

Bố má phanh khí nén DBM 62x47x14MM

Mã SP : VTH81772
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 62x47x14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén DBM 60x50x10MM

Bố má phanh khí nén DBM 60x50x10MM

Mã SP : VTH81771
Kích thước (D x R x C) mm: 60x50x10mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 63x45x15MM

Bố má phanh khí nén 63x45x15MM

Mã SP : VTH81770
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 63x45x15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén DBM1020 (NIIKA)

Bố má phanh khí nén DBM1020 (NIIKA)

Mã SP : VTH81757
Trọng lượng , (Kg) : 9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén DBM 54x47x17MM

Bố má phanh khí nén DBM 54x47x17MM

Mã SP : VTH81756
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 54x47x17MM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén DBM 100x80x15MM

Bố má phanh khí nén DBM 100x80x15MM

Mã SP : VTH81755
Trọng lượng , (Kg) : 9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén DBM 90x59x13MM

Bố má phanh khí nén DBM 90x59x13MM

Mã SP : VTH81754
Trọng lượng , (Kg) : 9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bố má phanh khí nén 63x45x15MM

Bố má phanh khí nén 63x45x15MM

Mã SP : VTH81752
Thông số kỹ thuật : 63x45x15mm
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 63x45x15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá