Bơm điện thủy lực 30 lít, 3000 bar FEIYAO FY-DCB-300

Bơm điện thủy lực 30 lít, 3000 bar FEIYAO FY-DCB-300

Mã SP : VTH84840
Model : FY-DCB-300
Brand ( Hiệu ) : FEIYAO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 30 lít, 2500 bar FEIYAO FY-DCB-250

Bơm điện thủy lực 30 lít, 2500 bar FEIYAO FY-DCB-250

Mã SP : VTH84839
Model : FY-DCB-250
Brand ( Hiệu ) : FEIYAO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng WREN HNP 2500

Bơm tay thủy lực xe nâng WREN HNP 2500

Mã SP : VTH84838
Model : HNP 2500
Brand ( Hiệu ) : WREN
Loại động cơ , bình điện : 1 kW/220V/50Hz/1ph
Trọng lượng , (Kg) : 26.5
Kích thước (D x R x C) mm: 375x281x458
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 5 lít, 2500 bar Dahlmann HDF 2500

Bơm điện thủy lực 5 lít, 2500 bar Dahlmann HDF 2500

Mã SP : VTH84836
Model : HDF 2500
Brand ( Hiệu ) : Dahlmann
Loại động cơ , bình điện : 0.75 kW/220V/50Hz/1ph
Trọng lượng , (Kg) : 37.5
Kích thước (D x R x C) mm: 450x320x430
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 30 lít, 2000 bar FEIYAO FY-DCB-200

Bơm điện thủy lực 30 lít, 2000 bar FEIYAO FY-DCB-200

Mã SP : VTH84833
Model : FY-DCB-200
Brand ( Hiệu ) : FEIYAO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 30 lít, 2000 bar OSAKA VZ5-DS

Bơm điện thủy lực 30 lít, 2000 bar OSAKA VZ5-DS

Mã SP : VTH84831
Model : VZ5-DS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 3.7kW/380V/50Hz/3phase
Trọng lượng , (Kg) : 180.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 20 lít, 2000 bar OSAKA VZ2-DS

Bơm điện thủy lực 20 lít, 2000 bar OSAKA VZ2-DS

Mã SP : VTH84830
Model : VZ2-DS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 1.5kW/380V/50Hz/3phase
Trọng lượng , (Kg) : 110.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng WREN HNP 2000

Bơm tay thủy lực xe nâng WREN HNP 2000

Mã SP : VTH84829
Model : HNP 2000
Brand ( Hiệu ) : WREN
Loại động cơ , bình điện : 1 kW/220V/50Hz/1ph
Trọng lượng , (Kg) : 26.5
Kích thước (D x R x C) mm: 375x281x458
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 6 lít, 2000 bar OSAKA NEXZ-6MGS

Bơm điện thủy lực 6 lít, 2000 bar OSAKA NEXZ-6MGS

Mã SP : VTH84827
Model : NEXZ-6MGS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 0.35 kW/220V/50Hz/1ph
Trọng lượng , (Kg) : 26.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 5 lít, 2000 bar Dahlmann HDF 2000

Bơm điện thủy lực 5 lít, 2000 bar Dahlmann HDF 2000

Mã SP : VTH84825
Model : HDF 2000
Brand ( Hiệu ) : Dahlmann
Loại động cơ , bình điện : 0.75 kW/220V/50Hz/1ph
Trọng lượng , (Kg) : 37.5
Kích thước (D x R x C) mm: 450x320x430
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 4 lít, 2000 bar OSAKA NEXZ-4MGS

Bơm điện thủy lực 4 lít, 2000 bar OSAKA NEXZ-4MGS

Mã SP : VTH84824
Model : NEXZ-4MGS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 0.35 kW/220V/50Hz/1ph
Trọng lượng , (Kg) : 18.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 2 lít, 2000 bar OSAKA NEXZ-2MGS

Bơm điện thủy lực 2 lít, 2000 bar OSAKA NEXZ-2MGS

Mã SP : VTH84821
Model : NEXZ-2MGS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 0.35 kW/220V/50Hz/1ph
Trọng lượng , (Kg) : 14.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng WREN HNP 1600

Bơm tay thủy lực xe nâng WREN HNP 1600

Mã SP : VTH84819
Model : HNP 1600
Brand ( Hiệu ) : WREN
Loại động cơ , bình điện : 1 kW/220V/50Hz/1ph
Trọng lượng , (Kg) : 26.5
Kích thước (D x R x C) mm: 375x281x458
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 25 lít, 1500 bar FEIYAO FY-DCB-150

Bơm điện thủy lực 25 lít, 1500 bar FEIYAO FY-DCB-150

Mã SP : VTH84816
Model : FY-DCB-150
Brand ( Hiệu ) : FEIYAO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 7 lít, 1500 bar Boltight BT-1507-E

Bơm điện thủy lực 7 lít, 1500 bar Boltight BT-1507-E

Mã SP : VTH84814
Model : BT-1507-E
Brand ( Hiệu ) : Boltight
Loại động cơ , bình điện : 220V/50Hz/1ph hoặc 380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 50.0
Kích thước (D x R x C) mm: 500x370x470
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 5 lít, 1500 bar Boltight PES-1500-01

Bơm điện thủy lực 5 lít, 1500 bar Boltight PES-1500-01

Mã SP : VTH84811
Model : PES-1500-01
Brand ( Hiệu ) : Boltight
Loại động cơ , bình điện : 0.75 kW/220V/50Hz/1ph
Trọng lượng , (Kg) : 37.5
Kích thước (D x R x C) mm: 450x320x430
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 3.4 lít, 1500 bar SPX PE8

Bơm điện thủy lực 3.4 lít, 1500 bar SPX PE8

Mã SP : VTH84808
Model : PE8
Brand ( Hiệu ) : SPX
Loại động cơ , bình điện : 0.5 HP/220V/50Hz/1ph
Trọng lượng , (Kg) : 20.6
Kích thước (D x R x C) mm: 358x198x414
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 2.4 lít, 1500 bar Boltight BT-1506-E1

Bơm điện thủy lực 2.4 lít, 1500 bar Boltight BT-1506-E1

Mã SP : VTH84805
Model : BT-1506-E1
Brand ( Hiệu ) : Boltight
Loại động cơ , bình điện : 0.75 kW/220V/50Hz/1ph
Trọng lượng , (Kg) : 19.5
Kích thước (D x R x C) mm: 349x197x406
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 10 lít, 1000 bar OSAKA GX1-J

Bơm điện thủy lực 10 lít, 1000 bar OSAKA GX1-J

Mã SP : VTH84803
Model : GX1-J
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 0.35 kW/380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 52.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 2 lít, 1000 bar OSAKA XEX-2JGS

Bơm điện thủy lực 2 lít, 1000 bar OSAKA XEX-2JGS

Mã SP : VTH84802
Model : XEX-2JGS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 0.35 kW/380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 15.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 450 lít, 720 bar OSAKA AH-40

Bơm điện thủy lực 450 lít, 720 bar OSAKA AH-40

Mã SP : VTH84799
Model : AH-40
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 1500.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 200 lít, 720 bar OSAKA AH-20

Bơm điện thủy lực 200 lít, 720 bar OSAKA AH-20

Mã SP : VTH84797
Model : AH-20
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 15kW/380V/50Hz/3ph
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 100 lít, 720 bar OSAKA AH10-KS

Bơm điện thủy lực 100 lít, 720 bar OSAKA AH10-KS

Mã SP : VTH84795
Model : AH10-KS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 7.5kW/380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 490.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 100 lít, 720 bar OSAKA AH10-DS

Bơm điện thủy lực 100 lít, 720 bar OSAKA AH10-DS

Mã SP : VTH84793
Model : AH10-DS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 7.5kW/380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 480.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 100 lít, 700 bar Larzep HBM6744

Bơm điện thủy lực 100 lít, 700 bar Larzep HBM6744

Mã SP : VTH84791
Model : HBM6744
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 5.5 kW/400-415V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 240.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HBM6724

Bơm điện thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HBM6724

Mã SP : VTH84789
Model : HBM6724
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 5.5kW,400-415V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 240.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 100 lít, 700 bar Larzep HBE6774

Bơm điện thủy lực 100 lít, 700 bar Larzep HBE6774

Mã SP : VTH84787
Model : HBE6774
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 5.5 kW/400-415V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 245.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 100 lít, 700 bar Larzep HBE6764

Bơm điện thủy lực 100 lít, 700 bar Larzep HBE6764

Mã SP : VTH84785
Model : HBE6764
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 5.5 kW/400-415V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 245.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 70 lít, 720 bar OSAKA AH7.5-KS

Bơm điện thủy lực 70 lít, 720 bar OSAKA AH7.5-KS

Mã SP : VTH84783
Model : AH7.5-KS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 5.5kW/380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 440.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 70 lít, 720 bar OSAKA AH7.5-DS

Bơm điện thủy lực 70 lít, 720 bar OSAKA AH7.5-DS

Mã SP : VTH84778
Model : AH7.5-DS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 5.5kW/380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 430.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HBE5664

Bơm điện thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HBE5664

Mã SP : VTH84776
Model : HBE5664
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 2.2 kW/400-415V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 135.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HBE5674

Bơm điện thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HBE5674

Mã SP : VTH84774
Model : HBE5674
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 2.2 kW/400-415V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 135.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HBM5644

Bơm điện thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HBM5644

Mã SP : VTH84772
Model : HBM5644
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 2.2kW/400-415V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 130.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HBM5624

Bơm điện thủy lực 50 lít, 700 bar Larzep HBM5624

Mã SP : VTH84769
Model : HBM5624
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 2.2kW/400-415V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 130.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 40 lít, 720 bar OSAKA GH5-KS

Bơm điện thủy lực 40 lít, 720 bar OSAKA GH5-KS

Mã SP : VTH84767
Model : GH5-KS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 2.2 kW/380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 195.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 40 lít, 720 bar OSAKA GH5-DS

Bơm điện thủy lực 40 lít, 720 bar OSAKA GH5-DS

Mã SP : VTH84765
Model : GH5-DS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 3.7kW/380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 180.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 25 lít, 720 bar OSAKA GH3-KS

Bơm điện thủy lực 25 lít, 720 bar OSAKA GH3-KS

Mã SP : VTH84763
Model : GH3-KS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 2.2kW/380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 170.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 25 lít, 720 bar OSAKA GH3-DS

Bơm điện thủy lực 25 lít, 720 bar OSAKA GH3-DS

Mã SP : VTH84761
Model : GH3-DS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 2.2kW/380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 130.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 25 lít, 700 bar Larzep HBM5544

Bơm điện thủy lực 25 lít, 700 bar Larzep HBM5544

Mã SP : VTH84759
Model : HBM5544
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 2.2 kW/400-415V/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 78.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 25 lít, 700 bar Larzep HBM5524

Bơm điện thủy lực 25 lít, 700 bar Larzep HBM5524

Mã SP : VTH84758
Model : HBM5524
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 2.2 kW/400-415V/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 78.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 25 lít, 700 bar Larzep HBE5564

Bơm điện thủy lực 25 lít, 700 bar Larzep HBE5564

Mã SP : VTH84756
Model : HBE5564
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 2.2 kW/400-415V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 83.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 20 lít, 700 bar BETEX EP420D

Bơm điện thủy lực 20 lít, 700 bar BETEX EP420D

Mã SP : VTH84754
Model : EP420D
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Loại động cơ , bình điện : 2.24 kW, 400V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 59.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 20 lít, 700 bar BETEX EP420S

Bơm điện thủy lực 20 lít, 700 bar BETEX EP420S

Mã SP : VTH84752
Model : EP420S
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Loại động cơ , bình điện : 2.24 kW, 400V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 59.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 20 lít, 700 bar BETEX EP320D

Bơm điện thủy lực 20 lít, 700 bar BETEX EP320D

Mã SP : VTH84750
Model : EP320D
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Loại động cơ , bình điện : 2.24 kW, 400V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 54.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 20 lít, 700 bar BETEX EP320S

Bơm điện thủy lực 20 lít, 700 bar BETEX EP320S

Mã SP : VTH84747
Model : EP320S
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Loại động cơ , bình điện : 2.24 kW, 400V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 54.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 18 lít, 720 bar OSAKA GH2-KS

Bơm điện thủy lực 18 lít, 720 bar OSAKA GH2-KS

Mã SP : VTH84745
Model : GH2-KS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 1.5kW/380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 115.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 18 lít, 720 bar OSAKA GH2-DS

Bơm điện thủy lực 18 lít, 720 bar OSAKA GH2-DS

Mã SP : VTH84744
Model : GH2-DS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 1.5kW/380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 110.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 18 lít, 720 bar OSAKA GH2-GS

Bơm điện thủy lực 18 lít, 720 bar OSAKA GH2-GS

Mã SP : VTH84742
Model : GH2-GS
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 1.5kW/380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 110.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 12.5 lít, 700 bar Larzep HBE3464

Bơm điện thủy lực 12.5 lít, 700 bar Larzep HBE3464

Mã SP : VTH84741
Model : HBE3464
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 1.1 kW/400-415V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 43.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 12.5 lít, 700 bar Larzep HBE3474

Bơm điện thủy lực 12.5 lít, 700 bar Larzep HBE3474

Mã SP : VTH84739
Model : HBE3474
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 1.1 kW/400-415V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 43.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 12.5 lít, 700 bar Larzep HBE3461

Bơm điện thủy lực 12.5 lít, 700 bar Larzep HBE3461

Mã SP : VTH84738
Model : HBE3461
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 1.1 kW/230V/50Hz/1ph
Trọng lượng , (Kg) : 52.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 12.5 lít, 700 bar Larzep HBE3471

Bơm điện thủy lực 12.5 lít, 700 bar Larzep HBE3471

Mã SP : VTH84736
Model : HBE3471
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 1.1 kW/230V/50Hz/1ph
Trọng lượng , (Kg) : 52.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 12.5 lít, 700 bar Larzep HBM3444

Bơm điện thủy lực 12.5 lít, 700 bar Larzep HBM3444

Mã SP : VTH84735
Model : HBM3444
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 1.1kW/400-415V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 38.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 12.5 lít, 700 bar Larzep HBM3424

Bơm điện thủy lực 12.5 lít, 700 bar Larzep HBM3424

Mã SP : VTH84733
Model : HBM3424
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 1.1kW/400-415V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 38.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 12.5 lít, 700 bar Larzep HBM3441

Bơm điện thủy lực 12.5 lít, 700 bar Larzep HBM3441

Mã SP : VTH84731
Model : HBM3441
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 1.1kW/230V/50Hz/1ph
Trọng lượng , (Kg) : 46.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 12.5 lít, 700 bar Larzep HBM3421

Bơm điện thủy lực 12.5 lít, 700 bar Larzep HBM3421

Mã SP : VTH84725
Model : HBM3421
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Loại động cơ , bình điện : 1.1kW/230V/50Hz/1ph
Trọng lượng , (Kg) : 46.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 11 lít, 700 bar BETEX EP211D

Bơm điện thủy lực 11 lít, 700 bar BETEX EP211D

Mã SP : VTH84723
Model : EP211D
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Loại động cơ , bình điện : 1.12kW, 230V, 50/60Hz,1 phase
Trọng lượng , (Kg) : 37.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 11 lít, 700 bar BETEX EP211S

Bơm điện thủy lực 11 lít, 700 bar BETEX EP211S

Mã SP : VTH84722
Model : EP211S
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Loại động cơ , bình điện : 1.12kW, 230V, 50/60Hz,1 phase
Trọng lượng , (Kg) : 37.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 10 lít, 720 bar OSAKA GH1-K

Bơm điện thủy lực 10 lít, 720 bar OSAKA GH1-K

Mã SP : VTH84720
Model : GH1-K
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 0.75 kW/380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 55.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm điện thủy lực 10 lít, 720 bar OSAKA GH1-D

Bơm điện thủy lực 10 lít, 720 bar OSAKA GH1-D

Mã SP : VTH84718
Model : GH1-D
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Loại động cơ , bình điện : 0.75kW/380V/50Hz/3ph
Trọng lượng , (Kg) : 52.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »