Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAU-1.8

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAU-1.8

Mã SP : VTH84585
Model : TWAU-1.8
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 13.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS280-2400L

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS280-2400L

Mã SP : VTH84580
Model : PHS280-2400L
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 10.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng WREN 28P160

Bơm tay thủy lực xe nâng WREN 28P160

Mã SP : VTH84578
Model : 28P160
Brand ( Hiệu ) : WREN
Trọng lượng , (Kg) : 10.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : SHANGHAI - CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng WREN 28P80

Bơm tay thủy lực xe nâng WREN 28P80

Mã SP : VTH84575
Model : 28P80
Brand ( Hiệu ) : WREN
Trọng lượng , (Kg) : 8.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : SHANGHAI - CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX UHP2800

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX UHP2800

Mã SP : VTH84573
Model : UHP2800
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 5.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS240-2400L

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS240-2400L

Mã SP : VTH84570
Model : PHS240-2400L
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 10.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAZ-2.3

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAZ-2.3

Mã SP : VTH84567
Model : TWAZ-2.3
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 14.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAZ-1.3

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAZ-1.3

Mã SP : VTH84565
Model : TWAZ-1.3
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 9.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAZ-0.7

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAZ-0.7

Mã SP : VTH84562
Model : TWAZ-0.7
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 7.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng WREN 16P160

Bơm tay thủy lực xe nâng WREN 16P160

Mã SP : VTH84560
Model : 16P160
Brand ( Hiệu ) : WREN
Trọng lượng , (Kg) : 10.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : SHANGHAI - CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng WREN 16P80

Bơm tay thủy lực xe nâng WREN 16P80

Mã SP : VTH84557
Model : 16P80
Brand ( Hiệu ) : WREN
Trọng lượng , (Kg) : 8.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : SHANGHAI - CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng WREN 16P392

Bơm tay thủy lực xe nâng WREN 16P392

Mã SP : VTH84556
Model : 16P392
Brand ( Hiệu ) : WREN
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : SHANGHAI - CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BMAP-3

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BMAP-3

Mã SP : VTH84553
Model : BMAP-3
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 14.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX AHP705

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX AHP705

Mã SP : VTH84552
Model : AHP705
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 6.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS150-2400

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS150-2400

Mã SP : VTH84551
Model : PHS150-2400
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 10.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BMAP-1

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BMAP-1

Mã SP : VTH84548
Model : BMAP-1
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 7.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS150-1000

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS150-1000

Mã SP : VTH84547
Model : PHS150-1000
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 8.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS100-2400

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS100-2400

Mã SP : VTH84546
Model : PHS100-2400
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 10.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAX-1.3

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAX-1.3

Mã SP : VTH84544
Model : TWAX-1.3
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 8.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS100-1000

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS100-1000

Mã SP : VTH84543
Model : PHS100-1000
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 8.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX AHP704

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX AHP704

Mã SP : VTH84541
Model : AHP704
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAX-0.9

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAX-0.9

Mã SP : VTH84540
Model : TWAX-0.9
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 7.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS80-4100

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS80-4100

Mã SP : VTH84538
Model : PHS80-4100
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 13.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS80-2400

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS80-2400

Mã SP : VTH84537
Model : PHS80-2400
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 9.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS80-1000

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS80-1000

Mã SP : VTH84536
Model : PHS80-1000
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS80-300

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS80-300

Mã SP : VTH84531
Model : PHS80-300
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 6.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực cao áp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BMD-12

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BMD-12

Mã SP : VTH84529
Model : BMD-12
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 28.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX HP80D

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX HP80D

Mã SP : VTH84527
Model : HP80D
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 24.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAD-8

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAD-8

Mã SP : VTH84525
Model : TWAD-8
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 59
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng Feiyao-Kiet P-464

Bơm tay thủy lực xe nâng Feiyao-Kiet P-464

Mã SP : VTH84523
Model : P-464
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BMD-6

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BMD-6

Mã SP : VTH84521
Model : BMD-3
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 23.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAD-6

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAD-6

Mã SP : VTH84520
Model : TWAD-6
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 20.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAD-4

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAD-4

Mã SP : VTH84517
Model : TWAD-4
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 14.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX HP35D

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX HP35D

Mã SP : VTH84514
Model : HP35D
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 16.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BMD-3

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BMD-3

Mã SP : VTH84510
Model : BMD-3
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 17.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAD-2.3

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAD-2.3

Mã SP : VTH84508
Model : TWAD-2.3
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 14.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng Feiyao-Kiet P-84

Bơm tay thủy lực xe nâng Feiyao-Kiet P-84

Mã SP : VTH84507
Model : P-84
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX AHP703D

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX AHP703D

Mã SP : VTH84506
Model : AHP703D
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 7.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAD-1.3

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAD-1.3

Mã SP : VTH84505
Model : TWAD-1.3
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 10.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAD-0.9

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWAD-0.9

Mã SP : VTH84504
Model : TWAD-0.9
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 9.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BM-12

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BM-12

Mã SP : VTH84503
Model : BM-12
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 25.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX HP80

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX HP80

Mã SP : VTH84502
Model : HP80
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 24.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWA-8

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWA-8

Mã SP : VTH84501
Model : TWA-8
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 57.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng Feiyao-Kiet P-462

Bơm tay thủy lực xe nâng Feiyao-Kiet P-462

Mã SP : VTH84499
Model : P-462
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BM-6

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BM-6

Mã SP : VTH84498
Model : BM-6
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 20.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWA-6

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWA-6

Mã SP : VTH84497
Model : TWA-6
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 19.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng Tonners DP-3A

Bơm tay thủy lực xe nâng Tonners DP-3A

Mã SP : VTH84496
Model : DP-3A
Brand ( Hiệu ) : Tonners
Trọng lượng , (Kg) : 13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Korea
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS70-4100

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS70-4100

Mã SP : VTH84493
Model : PHS70-4100
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 13.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWA-4

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWA-4

Mã SP : VTH84492
Model : TWA-4
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 13.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX HP35

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX HP35

Mã SP : VTH84489
Model : HP35
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 16.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BM-3

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BM-3

Mã SP : VTH84454
Model : BM-3
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 14.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX HC2500

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX HC2500

Mã SP : VTH84448
Model : HC2500
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 12.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX PB700

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX PB700

Mã SP : VTH84395
Model : PB700
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 7.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS70-2400

Bơm tay thủy lực xe nâng REHOBOT PHS70-2400

Mã SP : VTH84360
Model : PHS70-2400
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 9.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWA-2.3

Bơm tay thủy lực xe nâng OSAKA TWA-2.3

Mã SP : VTH84354
Model : TWA-2.3
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Japan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng Feiyao-Kiet P-80

Bơm tay thủy lực xe nâng Feiyao-Kiet P-80

Mã SP : VTH84323
Model : P-80
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Trọng lượng , (Kg) : 10.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX AHP703

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX AHP703

Mã SP : VTH84318
Model : AHP703
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 6.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BM-2

Bơm tay thủy lực xe nâng MEGA BM-2

Mã SP : VTH84314
Model : BM-2
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng Tonners DP-2A

Bơm tay thủy lực xe nâng Tonners DP-2A

Mã SP : VTH84310
Model : DP-2A
Brand ( Hiệu ) : Tonners
Trọng lượng , (Kg) : 9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Korea
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX HC1500

Bơm tay thủy lực xe nâng BETEX HC1500

Mã SP : VTH84308
Model : HC1500
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 11.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm tay thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »