Bơm test áp lực nước 70bar, RICE EL2

Bơm test áp lực nước 70bar, RICE EL2

Mã SP : VTH84877
Model : EL2
Brand ( Hiệu ) : Rice
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 70bar, 3gal RICE MTP-1-3GT

Bơm test áp lực nước 70bar, 3gal RICE MTP-1-3GT

Mã SP : VTH84876
Model : MTP-1-3GT
Brand ( Hiệu ) : RICE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 70bar, RICE MTP-1

Bơm test áp lực nước 70bar, RICE MTP-1

Mã SP : VTH84875
Model : MTP-1
Brand ( Hiệu ) : RICE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 60bar, RIDGID 1460-E

Bơm test áp lực nước 60bar, RIDGID 1460-E

Mã SP : VTH84873
Model : 1460-E
Brand ( Hiệu ) : RIDGID
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 60bar, REMS E-PUSH 2

Bơm test áp lực nước 60bar, REMS E-PUSH 2

Mã SP : VTH84872
Model : REMS E-PUSH 2
Brand ( Hiệu ) : Rems
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 20bar, 12 lít URACA HP300

Bơm test áp lực nước 20bar, 12 lít URACA HP300

Mã SP : VTH84870
Model : HP300
Brand ( Hiệu ) : URACA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 60bar, 12 lít REMS 115001

Bơm test áp lực nước 60bar, 12 lít REMS 115001

Mã SP : VTH84868
Model : 115001
Brand ( Hiệu ) : Rems
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 60bar, 12 lít ROTHENBERGER RP 50-S INOX

Bơm test áp lực nước 60bar, 12 lít ROTHENBERGER RP 50-S INOX

Mã SP : VTH84867
Model : RP 50-S INOX
Brand ( Hiệu ) : ROTHENBERGER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 60bar, 12 lít REMS 115000

Bơm test áp lực nước 60bar, 12 lít REMS 115000

Mã SP : VTH84865
Model : 115000
Brand ( Hiệu ) : REMS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 600bar, 12 lít ROTHENBERGER RP 50-S

Bơm test áp lực nước 600bar, 12 lít ROTHENBERGER RP 50-S

Mã SP : VTH84864
Model : RP 50-S
Brand ( Hiệu ) : ROTHENBERGER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 60bar, 10 lít KS URACA UX60

Bơm test áp lực nước 60bar, 10 lít KS URACA UX60

Mã SP : VTH84862
Model : UX60
Brand ( Hiệu ) : URACA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 50bar, 18 lít KYOWA T-50NDX

Bơm test áp lực nước 50bar, 18 lít KYOWA T-50NDX

Mã SP : VTH84860
Model : T-50NDX
Brand ( Hiệu ) : Kyowa
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 50bar, 13.5 lít RIDGID 1450

Bơm test áp lực nước 50bar, 13.5 lít RIDGID 1450

Mã SP : VTH84859
Model : 1450
Brand ( Hiệu ) : RIDGID
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 50bar, 4.5 lít KYOWA T-50K-P

Bơm test áp lực nước 50bar, 4.5 lít KYOWA T-50K-P

Mã SP : VTH84857
Model : T-50K-P
Brand ( Hiệu ) : Kyowa
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 40bar, ROTHENBERGER RP PRO III

Bơm test áp lực nước 40bar, ROTHENBERGER RP PRO III

Mã SP : VTH84856
Model : RP PRO III
Brand ( Hiệu ) : ROTHENBERGER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 35bar, RICE EL-5/500

Bơm test áp lực nước 35bar, RICE EL-5/500

Mã SP : VTH84854
Model : EL-5/500
Brand ( Hiệu ) : RICE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 35bar, RICE EL1A

Bơm test áp lực nước 35bar, RICE EL1A

Mã SP : VTH84853
Model : EL1A
Brand ( Hiệu ) : RICE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 35bar, RICE MTP-5

Bơm test áp lực nước 35bar, RICE MTP-5

Mã SP : VTH84852
Model : MTP-5
Brand ( Hiệu ) : RICE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 30bar, 4.5 lít ROTHENBERGER RP 30

Bơm test áp lực nước 30bar, 4.5 lít ROTHENBERGER RP 30

Mã SP : VTH84850
Model : RP 30
Brand ( Hiệu ) : ROTHENBERGER
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 25bar, 7 lít ROTHENBERGER TP 25

Bơm test áp lực nước 25bar, 7 lít ROTHENBERGER TP 25

Mã SP : VTH84849
Model : TP 25
Brand ( Hiệu ) : Rothenberger
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 20bar, 12 lít RICE EL1

Bơm test áp lực nước 20bar, 12 lít RICE EL1

Mã SP : VTH84847
Model : EL1
Brand ( Hiệu ) : RICE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 20bar, 12 lít KS TOOLS 902.3004

Bơm test áp lực nước 20bar, 12 lít KS TOOLS 902.3004

Mã SP : VTH84846
Model : 902.3004
Brand ( Hiệu ) : KS Tools
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 20bar, 12 lít KS TOOLS 902.2004

Bơm test áp lực nước 20bar, 12 lít KS TOOLS 902.2004

Mã SP : VTH84844
Model : 902.2004
Brand ( Hiệu ) : KS Tools
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 20bar, 12 lít KS TOOLS 902.1004

Bơm test áp lực nước 20bar, 12 lít KS TOOLS 902.1004

Mã SP : VTH84842
Model : 902.1004
Brand ( Hiệu ) : KS Tools
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá