Bơm thủy lực GKS-PERFEKT 2-10196 4 vòi

Bơm thủy lực GKS-PERFEKT 2-10196 4 vòi

Mã SP : VTH112906
Model : 2-10196
Brand ( Hiệu ) : GKS-PERFEKT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực GKS-PERFEKT 2-10195 4 vòi

Bơm thủy lực GKS-PERFEKT 2-10195 4 vòi

Mã SP : VTH112896
Model : 2-10195
Brand ( Hiệu ) : GKS-PERFEKT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1402MB 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1402MB 10000 PSI

Mã SP : VTH112881
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI - Điện áp 28V
Model : XC1402MB
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1202M 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1202M 10000 PSI

Mã SP : VTH112877
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : XC1202M
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1201M 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1201M 10000 PSI

Mã SP : VTH112874
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : XC1201M
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1202ME 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1202ME 10000 PSI

Mã SP : VTH112873
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI - Điện áp 28V
Model : XC1202ME
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1201ME 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1201ME 10000 PSI

Mã SP : VTH112872
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI - Điện áp 28V
Model : XC1201ME
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1202MB 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1202MB 10000 PSI

Mã SP : VTH112868
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI - Điện áp 28V
Model : XC1202MB
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1201MB 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1201MB 10000 PSI

Mã SP : VTH112865
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI - Điện áp 28V
Model : XC1201MB
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực GREENLEE EHP700LU11 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực GREENLEE EHP700LU11 10000 PSI

Mã SP : VTH112833
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI - Điện áp 18V
Model : EHP700LU11
Brand ( Hiệu ) : GREENLEE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực GREENLEE EHP700L11 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực GREENLEE EHP700L11 10000 PSI

Mã SP : VTH112444
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI - Điện áp 18V
Model : EHP700L11
Brand ( Hiệu ) : GREENLEE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực Rexroth BHP-3B0-D-63-H1-F2

Bơm Thủy Lực Rexroth BHP-3B0-D-63-H1-F2

Mã SP : VTH105997
Model : BHP-3B0-D-63-H1-F2
Brand ( Hiệu ) : Rexroth
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực Rexroth CBNT-32CLPR

Bơm Thủy Lực Rexroth CBNT-32CLPR

Mã SP : VTH105996
Model : CBNT-32CLPR
Brand ( Hiệu ) : Rexroth
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực Rexroth A2F28-L-3P4

Bơm Thủy Lực Rexroth A2F28-L-3P4

Mã SP : VTH105995
Model : A2F28-L-3P4
Brand ( Hiệu ) : Rexroth
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực 10 gal, 700 bar Williams 5D73H10G

Bơm thủy lực 10 gal, 700 bar Williams 5D73H10G

Mã SP : VTH84957
Model : 5D73H10G
Brand ( Hiệu ) : Williams
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm xăng thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : SNAP ON
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực 10 gal, 700 bar Williams 5G102H5G

Bơm thủy lực 10 gal, 700 bar Williams 5G102H5G

Mã SP : VTH84955
Model : 5G102H5G
Brand ( Hiệu ) : Williams
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm xăng thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : SNAP ON
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực 5 gal, 700 bar Williams 5G55H5G

Bơm thủy lực 5 gal, 700 bar Williams 5G55H5G

Mã SP : VTH84950
Model : 5G55H5G
Brand ( Hiệu ) : Williams
Trọng lượng , (Kg) : 8.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm xăng thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : SNAP ON
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực 2.3 lít, 700 bar Larzep HAB1102

Bơm Pin thủy lực 2.3 lít, 700 bar Larzep HAB1102

Mã SP : VTH84841
Model : HAB1102
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 6.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực Rexroth A2F23R3P4 A2F23R2P4 A2F63 A2F80

Bơm Thủy Lực Rexroth A2F23R3P4 A2F23R2P4 A2F63 A2F80

Mã SP : VTH49685
Brand ( Hiệu ) : Rexroth
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực Rexroth A6VM500

Bơm Thủy Lực Rexroth A6VM500

Mã SP : VTH48314
Brand ( Hiệu ) : Rexroth
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực Rexroth A6VM355

Bơm Thủy Lực Rexroth A6VM355

Mã SP : VTH48313
Brand ( Hiệu ) : Rexroth
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm nước thủy lực chìm GREENLEE 12-1/2"

Bơm nước thủy lực chìm GREENLEE 12-1/2"

Mã SP : VTH112212
Model : 12-1/2"
Brand ( Hiệu ) : GREENLEE
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực chìm GREENLEE 14.18''

Bơm thủy lực chìm GREENLEE 14.18''

Mã SP : VTH112192
Model : 14.18''
Brand ( Hiệu ) : GREENLEE
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 02-137483-3

Bơm thủy lực EATON VICKERS 02-137483-3

Mã SP : VTH112189
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 60gpm/38gpm
Model : 02-137483-3
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 02-137455-1

Bơm thủy lực EATON VICKERS 02-137455-1

Mã SP : VTH112186
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 42gpm/25gpm
Model : 02-137455-1
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 02-137445-1

Bơm thủy lực EATON VICKERS 02-137445-1

Mã SP : VTH112184
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 60gpm/21gpm
Model : 02-137445-1
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 433335-C

Bơm thủy lực EATON VICKERS 433335-C

Mã SP : VTH112182
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 35gpm/11gpm
Model : 433335-C
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 431874-N

Bơm thủy lực EATON VICKERS 431874-N

Mã SP : VTH112180
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 21gpm/12gpm
Model : 431874-N
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 421596-S

Bơm thủy lực EATON VICKERS 421596-S

Mã SP : VTH112177
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 17gpm/8gpm
Model : 421596-S
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 421599-Y

Bơm thủy lực EATON VICKERS 421599-Y

Mã SP : VTH112174
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 17gpm/14gpm
Model : 421599-Y
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 02-142737-7

Bơm thủy lực EATON VICKERS 02-142737-7

Mã SP : VTH112173
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 12 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 02-142737-7
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 358357-3

Bơm thủy lực EATON VICKERS 358357-3

Mã SP : VTH112171
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 9 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 358357-3
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 358357-5

Bơm thủy lực EATON VICKERS 358357-5

Mã SP : VTH112168
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 9 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 358357-5
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 372639-3

Bơm thủy lực EATON VICKERS 372639-3

Mã SP : VTH112164
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 8 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 372639-3
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 372639-5

Bơm thủy lực EATON VICKERS 372639-5

Mã SP : VTH112161
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 8 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 372639-5
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 372613-3

Bơm thủy lực EATON VICKERS 372613-3

Mã SP : VTH112158
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 6 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 372613-3
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 372606-3

Bơm thủy lực EATON VICKERS 372606-3

Mã SP : VTH112155
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 13 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 372606-3
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 372617-3

Bơm thủy lực EATON VICKERS 372617-3

Mã SP : VTH112151
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 11 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 372617-3
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 372617-5

Bơm thủy lực EATON VICKERS 372617-5

Mã SP : VTH112148
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 11 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 372617-5
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 02-466182-2

Bơm thủy lực EATON VICKERS 02-466182-2

Mã SP : VTH112144
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 4 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 02-466182-2
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 390922-1

Bơm thủy lực EATON VICKERS 390922-1

Mã SP : VTH112139
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 4 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 390922-1
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382094-3

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382094-3

Mã SP : VTH112137
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 6 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382094-3
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382092-3

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382092-3

Mã SP : VTH112136
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 5 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382092-3
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382069-3

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382069-3

Mã SP : VTH112133
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 3 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382069-3
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382063-3

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382063-3

Mã SP : VTH112128
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 2 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382063-3
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382087-4

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382087-4

Mã SP : VTH112126
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 7 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382087-4
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382087-3

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382087-3

Mã SP : VTH112123
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 7 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382087-3
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382086-3

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382086-3

Mã SP : VTH112119
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 6 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382086-3
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382086-1

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382086-1

Mã SP : VTH112116
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 6 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382086-1
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382084-4

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382084-4

Mã SP : VTH112113
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 5 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382084-4
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382084-3

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382084-3

Mã SP : VTH112111
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 5 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382084-3
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382084-1

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382084-1

Mã SP : VTH112107
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 5 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382084-1
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382082-4

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382082-4

Mã SP : VTH112105
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 4 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382082-4
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382082-3

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382082-3

Mã SP : VTH112104
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 4 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382082-3
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382082-2

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382082-2

Mã SP : VTH112099
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 4 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382082-2
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 401070-4

Bơm thủy lực EATON VICKERS 401070-4

Mã SP : VTH112096
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 3 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 401070-4
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382077-3

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382077-3

Mã SP : VTH112094
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 3 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382077-3
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 390102-4

Bơm thủy lực EATON VICKERS 390102-4

Mã SP : VTH112092
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 2 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 390102-4
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382075-3

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382075-3

Mã SP : VTH112089
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 2 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382075-3
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382075-1

Bơm thủy lực EATON VICKERS 382075-1

Mã SP : VTH112088
Thông số kỹ thuật : Flow Rate 2 gpm 1200 rpm and 100 psi
Model : 382075-1
Brand ( Hiệu ) : EATON VICKERS
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »