Cảo thủy lực 50 tấn, 330 mm BETEX HXPM 50

Cảo thủy lực 50 tấn, 330 mm BETEX HXPM 50

Mã SP : VTH85911
Model : HXPM 50
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực 2 chấu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 220 tấn, 1220mm Omarstar CK-2200

Cảo thủy lực 220 tấn, 1220mm Omarstar CK-2200

Mã SP : VTH85902
Model : CK-2200
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 25 tấn, BETEX MOBIPULLER 50

Cảo thủy lực 25 tấn, BETEX MOBIPULLER 50

Mã SP : VTH85898
Model : MOBIPULLER 50
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 25 tấn, 260mm BETEX MOBIPULLER 25

Cảo thủy lực 25 tấn, 260mm BETEX MOBIPULLER 25

Mã SP : VTH85873
Model : MOBIPULLER 25
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 150 tấn, 1600mm BETEX HXPM 150

Cảo thủy lực 150 tấn, 1600mm BETEX HXPM 150

Mã SP : VTH85859
Model : HXPM 150
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 1200.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 120 tấn, 1220mm Omarstar CK-1200

Cảo thủy lực 120 tấn, 1220mm Omarstar CK-1200

Mã SP : VTH85851
Model : CK-1200
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 100 tấn, 1500 mm BETEX HXPM 100

Cảo thủy lực 100 tấn, 1500 mm BETEX HXPM 100

Mã SP : VTH85844
Model : HXPM 100
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 1120.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực 3 chấu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 100 tấn, 1500 mm BETEX HXPM 100

Cảo thủy lực 100 tấn, 1500 mm BETEX HXPM 100

Mã SP : VTH85833
Model : HXPM 100
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 870
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực 2 chấu
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 75 tấn, 1220mm Omarstar CK-750

Cảo thủy lực 75 tấn, 1220mm Omarstar CK-750

Mã SP : VTH85827
Model : CK-750
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 50 tấn, 159 mm BETEX HXPC 50

Cảo thủy lực 50 tấn, 159 mm BETEX HXPC 50

Mã SP : VTH85820
Model : HXPC 50
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 280.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 50 tấn, 330mm BETEX HXPM 50

Cảo thủy lực 50 tấn, 330mm BETEX HXPM 50

Mã SP : VTH85816
Model : HXPM 50
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 55 tấn, 1219 mm Feiyao-Kiet FY-PH-1002

Cảo thủy lực 55 tấn, 1219 mm Feiyao-Kiet FY-PH-1002

Mã SP : VTH85807
Model : FY-PH-1002
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 55 tấn, 1219 mm Feiyao-Kiet FY-PH-553

Cảo thủy lực 55 tấn, 1219 mm Feiyao-Kiet FY-PH-553

Mã SP : VTH85803
Model : FY-PH-553
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 50 tấn, 1200 mm Kukko Y58-556

Cảo thủy lực 50 tấn, 1200 mm Kukko Y58-556

Mã SP : VTH85798
Model : Y58-556
Brand ( Hiệu ) : Kukko
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 50 tấn, 1000mm Omarstar CK-25INL Extra

Cảo thủy lực 50 tấn, 1000mm Omarstar CK-25INL Extra

Mã SP : VTH85797
Model : CK-25INL Extra
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 138.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 50 tấn, 860mm BETEX HXP503

Cảo thủy lực 50 tấn, 860mm BETEX HXP503

Mã SP : VTH85751
Model : HXP503
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 50 tấn, 750mm Omarstar CK-25INS Extra

Cảo thủy lực 50 tấn, 750mm Omarstar CK-25INS Extra

Mã SP : VTH85743
Model : CK-25INS Extra
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 106.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 50 tấn, 635 mm Posi Lock PHA-116

Cảo thủy lực 50 tấn, 635 mm Posi Lock PHA-116

Mã SP : VTH85732
Model : PHA-116
Brand ( Hiệu ) : Posi Lock
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 50 tấn, 600mm Tonners DPUL-50

Cảo thủy lực 50 tấn, 600mm Tonners DPUL-50

Mã SP : VTH85721
Model : DPUL-50
Brand ( Hiệu ) : Tonners
Trọng lượng , (Kg) : 94.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Korea
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 46 tấn, 700 mm REHOBOT AH450

Cảo thủy lực 46 tấn, 700 mm REHOBOT AH450

Mã SP : VTH85711
Model : AH450
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 76.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 30 tấn, 900 mm Kukko Y38-356

Cảo thủy lực 30 tấn, 900 mm Kukko Y38-356

Mã SP : VTH85702
Model : Y38-356
Brand ( Hiệu ) : Kukko
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 30 tấn, 530mm Facom U.330H

Cảo thủy lực 30 tấn, 530mm Facom U.330H

Mã SP : VTH85696
Model : U.330H
Brand ( Hiệu ) : Facom
Trọng lượng , (Kg) : 55.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : France
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 30 tấn, 680 mm BETEX HXP303

Cảo thủy lực 30 tấn, 680 mm BETEX HXP303

Mã SP : VTH85672
Model : HXP303
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 34.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 30 tấn, 620 mm BETEX HSP303

Cảo thủy lực 30 tấn, 620 mm BETEX HSP303

Mã SP : VTH85664
Model : HSP303
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 36.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 30 tấn, 580mm Tonners DPUL-30

Cảo thủy lực 30 tấn, 580mm Tonners DPUL-30

Mã SP : VTH85653
Model : DPUL-30
Brand ( Hiệu ) : Tonners
Trọng lượng , (Kg) : 47.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Korea
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 30 tấn, 610mm Omarstar CK-15IN

Cảo thủy lực 30 tấn, 610mm Omarstar CK-15IN

Mã SP : VTH85643
Model : CK-15IN
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 35.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 30 tấn, 550mm BETEX HP303

Cảo thủy lực 30 tấn, 550mm BETEX HP303

Mã SP : VTH85638
Model : HP303
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 32.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 27.5 tấn, 610mm Omarstar CK-155

Cảo thủy lực 27.5 tấn, 610mm Omarstar CK-155

Mã SP : VTH85634
Model : CK-155
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 36.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 25 tấn, 540mm Omarstar CK-12INB

Cảo thủy lực 25 tấn, 540mm Omarstar CK-12INB

Mã SP : VTH85632
Model : CK-12INB
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 33.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 25 tấn, 540mm Omarstar CK-12INL

Cảo thủy lực 25 tấn, 540mm Omarstar CK-12INL

Mã SP : VTH85630
Model : CK-12INL
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 26.46
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 25 tấn, 457 mm Posi Lock PHA-113

Cảo thủy lực 25 tấn, 457 mm Posi Lock PHA-113

Mã SP : VTH85621
Model : PHA-113
Brand ( Hiệu ) : Posi Lock
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 25 tấn, 480mm Omarstar CK-12IN

Cảo thủy lực 25 tấn, 480mm Omarstar CK-12IN

Mã SP : VTH85617
Model : CK-12IN
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 21.95
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 22.5 tấn, 540mm Omarstar CK-135L

Cảo thủy lực 22.5 tấn, 540mm Omarstar CK-135L

Mã SP : VTH85608
Model : CK-135L
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 31.95
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 22.5 tấn, 480mm Omarstar CK-135

Cảo thủy lực 22.5 tấn, 480mm Omarstar CK-135

Mã SP : VTH85600
Model : CK-135
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 26.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 20 tấn, 500 mm Kukko Y28-256

Cảo thủy lực 20 tấn, 500 mm Kukko Y28-256

Mã SP : VTH85589
Model : Y28-256
Brand ( Hiệu ) : Kukko
Trọng lượng , (Kg) : 52.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bộ Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 20 tấn, 360mm Facom U.320H

Cảo thủy lực 20 tấn, 360mm Facom U.320H

Mã SP : VTH85579
Model : U.320H
Brand ( Hiệu ) : Facom
Trọng lượng , (Kg) : 48.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : France
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 20 tấn, 570mm BETEX HXP203

Cảo thủy lực 20 tấn, 570mm BETEX HXP203

Mã SP : VTH85574
Model : HXP203
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 24.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 20 tấn, 520mm BETEX HSP203

Cảo thủy lực 20 tấn, 520mm BETEX HSP203

Mã SP : VTH85570
Model : HSP203
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 25.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 20 tấn, 520mm BETEX HP203

Cảo thủy lực 20 tấn, 520mm BETEX HP203

Mã SP : VTH85564
Model : HP203
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 22.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 20 tấn, 450mm Omarstar CK-11INL

Cảo thủy lực 20 tấn, 450mm Omarstar CK-11INL

Mã SP : VTH85560
Model : CK-11INL
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 16.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 20 tấn, 450mm Omarstar CK-11INB

Cảo thủy lực 20 tấn, 450mm Omarstar CK-11INB

Mã SP : VTH85555
Model : CK-11INB
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 22.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 20 tấn, 430mm Omarstar CK-11IN

Cảo thủy lực 20 tấn, 430mm Omarstar CK-11IN

Mã SP : VTH85549
Model : CK-11IN
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 24.65
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 20 tấn, 500 mm REHOBOT AH200

Cảo thủy lực 20 tấn, 500 mm REHOBOT AH200

Mã SP : VTH85540
Model : AH200
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 23.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 20 tấn, 480mm Tonners DPUL-20

Cảo thủy lực 20 tấn, 480mm Tonners DPUL-20

Mã SP : VTH85535
Model : DPUL-20
Brand ( Hiệu ) : Tonners
Trọng lượng , (Kg) : 23.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Korea
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 15 tấn, 450mm Omarstar CK-105L Extra

Cảo thủy lực 15 tấn, 450mm Omarstar CK-105L Extra

Mã SP : VTH85530
Model : CK-105L Extra
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 22.45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 15 tấn, 430mm Omarstar CK-105 Extra

Cảo thủy lực 15 tấn, 430mm Omarstar CK-105 Extra

Mã SP : VTH85525
Model : CK-105 Extra
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 19.65
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 15 tấn, 410mm Omarstar CK-105L

Cảo thủy lực 15 tấn, 410mm Omarstar CK-105L

Mã SP : VTH85517
Model : CK-105L
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 19.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 15 tấn, 410mm Omarstar CK-10INB

Cảo thủy lực 15 tấn, 410mm Omarstar CK-10INB

Mã SP : VTH85253
Model : CK-10INB
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 18.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 15 tấn, 381 mm Posi Lock PHA-110

Cảo thủy lực 15 tấn, 381 mm Posi Lock PHA-110

Mã SP : VTH85251
Model : PHA-110
Brand ( Hiệu ) : Posi Lock
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 15 tấn, 380mm Omarstar CK-10IN

Cảo thủy lực 15 tấn, 380mm Omarstar CK-10IN

Mã SP : VTH85249
Model : CK-10IN
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 11.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 12tấn, 225mm BETEX 794100

Cảo thủy lực 12tấn, 225mm BETEX 794100

Mã SP : VTH85247
Model : 794100
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Vam cảo đĩa thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 12 tấn, 300 mm BETEX HPP 123

Cảo thủy lực 12 tấn, 300 mm BETEX HPP 123

Mã SP : VTH85242
Model : HPP 123
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 19.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 12 tấn, 485 mm BETEX HXP123

Cảo thủy lực 12 tấn, 485 mm BETEX HXP123

Mã SP : VTH85240
Model : HXP123
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 11.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 12 tấn, 515 mm BETEX HSP123

Cảo thủy lực 12 tấn, 515 mm BETEX HSP123

Mã SP : VTH85236
Model : HSP123
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 15.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 12 tấn, 400mm Omarstar CK-8INL Extra

Cảo thủy lực 12 tấn, 400mm Omarstar CK-8INL Extra

Mã SP : VTH85233
Model : CK-8INL Extra
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 12.55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 12 tấn, 400mm Omarstar CK-8INB Extra

Cảo thủy lực 12 tấn, 400mm Omarstar CK-8INB Extra

Mã SP : VTH85232
Model : CK-8INB Extra
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 15.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 12 tấn, 375mm BETEX HP123

Cảo thủy lực 12 tấn, 375mm BETEX HP123

Mã SP : VTH85231
Model : HP123
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 8.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 12 tấn, 210mm Omarstar CK-803 Extra

Cảo thủy lực 12 tấn, 210mm Omarstar CK-803 Extra

Mã SP : VTH85229
Model : CK-803 Extra
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 9.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 12 tấn, 210mm Omarstar CK-802 Extra

Cảo thủy lực 12 tấn, 210mm Omarstar CK-802 Extra

Mã SP : VTH85228
Model : CK-802 Extra
Brand ( Hiệu ) : Omarstar
Trọng lượng , (Kg) : 7.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cảo thủy lực 12 tấn, 340mm BETEX TRI-SECTION SET 12T

Cảo thủy lực 12 tấn, 340mm BETEX TRI-SECTION SET 12T

Mã SP : VTH85225
Model : TRI-SECTION SET 12T
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 68.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Cảo thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »