Con đội thủy lực 20 tấn, 140mm EAGLE ED-200C-PG-75KM-200

Con đội thủy lực 20 tấn, 140mm EAGLE ED-200C-PG-75KM-200

Mã SP : VTH88301
Model : ED-200C-PG-75KM-200
Brand ( Hiệu ) : Eagle-Konno
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 140mm EAGLE ED-200C

Con đội thủy lực 20 tấn, 140mm EAGLE ED-200C

Mã SP : VTH88279
Model : ED-200C
Brand ( Hiệu ) : Eagle-Konno
Trọng lượng , (Kg) : 15.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 140mm EAGLE ED-200-PG-75KM-200

Con đội thủy lực 20 tấn, 140mm EAGLE ED-200-PG-75KM-200

Mã SP : VTH88267
Model : ED-200-PG-75KM-200
Brand ( Hiệu ) : Eagle-Konno
Trọng lượng , (Kg) : 16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 140mm EAGLE ED-200

Con đội thủy lực 20 tấn, 140mm EAGLE ED-200

Mã SP : VTH88240
Model : ED-200
Brand ( Hiệu ) : Eagle-Konno
Trọng lượng , (Kg) : 11.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 52mm EAGLE ED-200TC-PG-75KM-200

Con đội thủy lực 20 tấn, 52mm EAGLE ED-200TC-PG-75KM-200

Mã SP : VTH88214
Model : ED-200TC-PG-75KM-200
Brand ( Hiệu ) : Eagle-Konno
Trọng lượng , (Kg) : 11.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 52mm EAGLE ED-200TC

Con đội thủy lực 20 tấn, 52mm EAGLE ED-200TC

Mã SP : VTH88156
Model : ED-200TC
Brand ( Hiệu ) : Eagle-Konno
Trọng lượng , (Kg) : 11.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 100 tấn, 180mm KS TOOLS 160.0349

Con đội thủy lực 100 tấn, 180mm KS TOOLS 160.0349

Mã SP : VTH86081
Model : 160.0349
Brand ( Hiệu ) : KS TOOLS
Trọng lượng , (Kg) : 35.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 100 tấn, 150mm MEGA BRD100

Con đội thủy lực 100 tấn, 150mm MEGA BRD100

Mã SP : VTH86075
Model : MGD-100
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 87
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 50 tấn, 182mm CHICAGO PNEUMATIC CP81502

Con đội thủy lực 50 tấn, 182mm CHICAGO PNEUMATIC CP81502

Mã SP : VTH86071
Model : CP81502
Brand ( Hiệu ) : CHICAGO PNEUMATIC
Trọng lượng , (Kg) : 35.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 50 tấn, 180mm KS TOOLS 160.0360

Con đội thủy lực 50 tấn, 180mm KS TOOLS 160.0360

Mã SP : VTH86064
Model : 160.0360
Brand ( Hiệu ) : KS TOOLS
Trọng lượng , (Kg) : 30.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 50 tấn, 140mm MEGA BRD50

Con đội thủy lực 50 tấn, 140mm MEGA BRD50

Mã SP : VTH86058
Model : BRD50
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 30
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 50 tấn, 140mm MEGA BR50

Con đội thủy lực 50 tấn, 140mm MEGA BR50

Mã SP : VTH86053
Model : BR50
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 27
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 50 tấn, 135mm COMPAC CBJ 50

Con đội thủy lực 50 tấn, 135mm COMPAC CBJ 50

Mã SP : VTH86047
Model : CBJ 50
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Trọng lượng , (Kg) : 28.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 40 tấn, 150mm MEGA BR40

Con đội thủy lực 40 tấn, 150mm MEGA BR40

Mã SP : VTH86040
Model : BR40
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 22.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 30 tấn, 150m MEGA BR30

Con đội thủy lực 30 tấn, 150m MEGA BR30

Mã SP : VTH86033
Model : BR30
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 15.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 30 tấn, 138mm MEGA BRA30

Con đội thủy lực 30 tấn, 138mm MEGA BRA30

Mã SP : VTH86029
Model : BRA30
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 24.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 30 tấn, 180mm KS TOOLS 160.0359

Con đội thủy lực 30 tấn, 180mm KS TOOLS 160.0359

Mã SP : VTH86022
Model : 160.0359
Brand ( Hiệu ) : KS TOOLS
Trọng lượng , (Kg) : 21.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 30 tấn, 169mm CHICAGO PNEUMATIC CP81300

Con đội thủy lực 30 tấn, 169mm CHICAGO PNEUMATIC CP81300

Mã SP : VTH86017
Model : CP81300
Brand ( Hiệu ) : CHICAGO PNEUMATIC
Trọng lượng , (Kg) : 18.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 30 tấn, 150mm FACOM DL.30BTI

Con đội thủy lực 30 tấn, 150mm FACOM DL.30BTI

Mã SP : VTH86008
Model : DL.30BTI
Brand ( Hiệu ) : FACOM
Trọng lượng , (Kg) : 18.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : France
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 30 tấn, 147mm COMPAC CBJ 30

Con đội thủy lực 30 tấn, 147mm COMPAC CBJ 30

Mã SP : VTH86001
Model : CBJ 30
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Trọng lượng , (Kg) : 15.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 25 tấn, 150mm MEGA BR25

Con đội thủy lực 25 tấn, 150mm MEGA BR25

Mã SP : VTH85991
Model : BR25
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 15.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 25 tấn, 158mm COMPAC CBJ 25

Con đội thủy lực 25 tấn, 158mm COMPAC CBJ 25

Mã SP : VTH85985
Model : CBJ 25
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Trọng lượng , (Kg) : 12.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 150mm MEGA BR20

Con đội thủy lực 20 tấn, 150mm MEGA BR20

Mã SP : VTH85979
Model : BR20
Brand ( Hiệu ) : BR20
Trọng lượng , (Kg) : 10.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 138mm MEGA BRA20

Con đội thủy lực 20 tấn, 138mm MEGA BRA20

Mã SP : VTH85973
Model : BRA20
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 15.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 205mm MEGA BRT20

Con đội thủy lực 20 tấn, 205mm MEGA BRT20

Mã SP : VTH85968
Model : BRT20
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 170mm BGS 2883

Con đội thủy lực 20 tấn, 170mm BGS 2883

Mã SP : VTH85958
Model : 2883
Brand ( Hiệu ) : BGS
Trọng lượng , (Kg) : 16.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 105mm MEGA BRS20

Con đội thủy lực 20 tấn, 105mm MEGA BRS20

Mã SP : VTH85954
Model : BRS20
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 150mm CHICAGO PNEUMATIC CP81200

Con đội thủy lực 20 tấn, 150mm CHICAGO PNEUMATIC CP81200

Mã SP : VTH85951
Model : CP81200
Brand ( Hiệu ) : CHICAGO PNEUMATIC
Trọng lượng , (Kg) : 9.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 150mm KS TOOLS 160.0358

Con đội thủy lực 20 tấn, 150mm KS TOOLS 160.0358

Mã SP : VTH85943
Model : 160.0358
Brand ( Hiệu ) : KS TOOLS
Trọng lượng , (Kg) : 11.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 150mm BGS 1974

Con đội thủy lực 20 tấn, 150mm BGS 1974

Mã SP : VTH85936
Model : 1974
Brand ( Hiệu ) : BGS
Trọng lượng , (Kg) : 10.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 145mm SONIC 4800120

Con đội thủy lực 20 tấn, 145mm SONIC 4800120

Mã SP : VTH85925
Model : 4800120
Brand ( Hiệu ) : SONIC
Trọng lượng , (Kg) : 11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 144mm FACOM DL.20BTI

Con đội thủy lực 20 tấn, 144mm FACOM DL.20BTI

Mã SP : VTH85919
Model : DL.20BTI
Brand ( Hiệu ) : FACOM
Trọng lượng , (Kg) : 13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : France
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 137mm COMPAC CBJ 20

Con đội thủy lực 20 tấn, 137mm COMPAC CBJ 20

Mã SP : VTH85915
Model : CBJ 20
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Trọng lượng , (Kg) : 9.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 75mm CHICAGO PNEUMATIC CP81201

Con đội thủy lực 20 tấn, 75mm CHICAGO PNEUMATIC CP81201

Mã SP : VTH85910
Model : CP81201
Brand ( Hiệu ) : CHICAGO PNEUMATIC
Trọng lượng , (Kg) : 13.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 15 tấn, 150mm MEGA BR15

Con đội thủy lực 15 tấn, 150mm MEGA BR15

Mã SP : VTH85904
Model : BR15
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 8.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 15 tấn, 150mm KS TOOLS 160.0356

Con đội thủy lực 15 tấn, 150mm KS TOOLS 160.0356

Mã SP : VTH85899
Model : 160.0356
Brand ( Hiệu ) : KS TOOLS
Trọng lượng , (Kg) : 9.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 15 tấn, 127mm COMPAC CBJ 15

Con đội thủy lực 15 tấn, 127mm COMPAC CBJ 15

Mã SP : VTH85891
Model : CBJ 15
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Trọng lượng , (Kg) : 8.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 15 tấn, 115mm MEGA BRS15

Con đội thủy lực 15 tấn, 115mm MEGA BRS15

Mã SP : VTH85887
Model : BRS15
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 7.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 12 tấn, 326mm MEGA BRT12

Con đội thủy lực 12 tấn, 326mm MEGA BRT12

Mã SP : VTH85883
Model : BRT12
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 15.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 12 tấn, 150mm MEGA BR12

Con đội thủy lực 12 tấn, 150mm MEGA BR12

Mã SP : VTH85878
Model : BR12
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 8.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 12 tấn, 165mm CHICAGO PNEUMATIC CP81122

Con đội thủy lực 12 tấn, 165mm CHICAGO PNEUMATIC CP81122

Mã SP : VTH85872
Model : CP81122
Brand ( Hiệu ) : CHICAGO PNEUMATIC
Trọng lượng , (Kg) : 5.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 12 tấn, 155mm BGS 1873

Con đội thủy lực 12 tấn, 155mm BGS 1873

Mã SP : VTH85869
Model : 1973
Brand ( Hiệu ) : BGS
Trọng lượng , (Kg) : 7.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 12 tấn, 125mm SONIC 4800112

Con đội thủy lực 12 tấn, 125mm SONIC 4800112

Mã SP : VTH85866
Model : 4800112
Brand ( Hiệu ) : SONIC
Trọng lượng , (Kg) : 7.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 12 tấn, 119mm FACOM DL.12BTI

Con đội thủy lực 12 tấn, 119mm FACOM DL.12BTI

Mã SP : VTH85857
Model : DL.12BTI
Brand ( Hiệu ) : FACOM
Trọng lượng , (Kg) : 8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : France
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 12 tấn, 95mm CHICAGO PNEUMATIC CP81120

Con đội thủy lực 12 tấn, 95mm CHICAGO PNEUMATIC CP81120

Mã SP : VTH85849
Model : CP81120
Brand ( Hiệu ) : CHICAGO PNEUMATIC
Trọng lượng , (Kg) : 6.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 12 tấn, 86mm CHICAGO PNEUMATIC CP81121

Con đội thủy lực 12 tấn, 86mm CHICAGO PNEUMATIC CP81121

Mã SP : VTH85842
Model : CP81121
Brand ( Hiệu ) : CHICAGO PNEUMATIC
Trọng lượng , (Kg) : 9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 10 tấn, 245mm BGS 1977

Con đội thủy lực 10 tấn, 245mm BGS 1977

Mã SP : VTH85837
Model : 1977
Brand ( Hiệu ) : BGS
Trọng lượng , (Kg) : 10.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 10 tấn, 150mm MEGA BR10

Con đội thủy lực 10 tấn, 150mm MEGA BR10

Mã SP : VTH85831
Model : BR10
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 6.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 10 tấn, 153mm COMPAC CBJ 10

Con đội thủy lực 10 tấn, 153mm COMPAC CBJ 10

Mã SP : VTH85823
Model : CBJ 10
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Trọng lượng , (Kg) : 8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 10 tấn, 150mm KS TOOLS 160.0354

Con đội thủy lực 10 tấn, 150mm KS TOOLS 160.0354

Mã SP : VTH85815
Model : 160.0354
Brand ( Hiệu ) : KS TOOLS
Trọng lượng , (Kg) : 7.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 10 tấn, 92mm MEGA BRS10

Con đội thủy lực 10 tấn, 92mm MEGA BRS10

Mã SP : VTH85811
Model : BRS10
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 8 tấn, 150mm MEGA BR8

Con đội thủy lực 8 tấn, 150mm MEGA BR8

Mã SP : VTH85799
Model : BR8
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 6.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 2 tấn, 90mm SONIC 4800102

Con đội thủy lực 2 tấn, 90mm SONIC 4800102

Mã SP : VTH85796
Model : 4800102
Brand ( Hiệu ) : SONIC
Trọng lượng , (Kg) : 2.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 8 tấn, 125mm SONIC 4800108

Con đội thủy lực 8 tấn, 125mm SONIC 4800108

Mã SP : VTH85795
Model : 4800108
Brand ( Hiệu ) : SONIC
Trọng lượng , (Kg) : 5.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 8 tấn, 122mm CHICAGO PNEUMATIC CP81080

Con đội thủy lực 8 tấn, 122mm CHICAGO PNEUMATIC CP81080

Mã SP : VTH85794
Model : CP81080
Brand ( Hiệu ) : CHICAGO PNEUMATIC
Trọng lượng , (Kg) : 5.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 8 tấn, 98mm FACOM DL.8BTI

Con đội thủy lực 8 tấn, 98mm FACOM DL.8BTI

Mã SP : VTH85786
Model : DL.8BTI
Brand ( Hiệu ) : FACOM
Trọng lượng , (Kg) : 5.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : France
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 6 tấn, 125mm SONIC 4800106

Con đội thủy lực 6 tấn, 125mm SONIC 4800106

Mã SP : VTH85781
Model : 4800106
Brand ( Hiệu ) : SONIC
Trọng lượng , (Kg) : 4.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 5 tấn, 150mm MEGA BR5

Con đội thủy lực 5 tấn, 150mm MEGA BR5

Mã SP : VTH85770
Model : BR5
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 5 tấn, 300mm MEGA BRT5

Con đội thủy lực 5 tấn, 300mm MEGA BRT5

Mã SP : VTH85765
Model : BRT5
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 8.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 5 tấn, 225mm MEGA BR5EM

Con đội thủy lực 5 tấn, 225mm MEGA BR5EM

Mã SP : VTH85760
Model : BR5EM
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 4.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »