Đội cá sấu 10 tấn Masada ASJ-100M

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đội cá sấu 8 tấn Masada ASJ-80ML

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đội cá sấu 10 tấn Masada SJ-100H

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đội thủy lực 25 tấn Masada APJ-250

22.338.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đội thủy lực 20 tấn Masada ATJ-20S-4

23.414.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn Masada MH-20L

16.072.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn Masada MH-20P

17.888.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 15 tấn Masada MH-15P

16.782.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 10 tấn Masada MH-10P

16.128.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội 2 tầng 10 tấn Masada HFD-10F-2

8.248.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đội rùa 1.5 tấn Masada MUS-l.5S

9.263.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá