Vỏ xe nâng Deestone D306 (5.00-8 SOLID)

Vỏ xe nâng Deestone D306 (5.00-8 SOLID)

Mã SP : D157
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 700-12 , 7.00-12 DEESTONE- Hơi

Lốp xe nâng 700-12 , 7.00-12 DEESTONE- Hơi

Part Number , S/N : 7.00-12 , 700-12
Thông số kỹ thuật : 7.00-12 , 700-12
Model : 7.00-12 , 700-12
Brand ( Hiệu ) : DEESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
2.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 12-16.5/10PR

Vỏ xe 12-16.5/10PR

Mã SP : VTH19430
Thông số kỹ thuật : 12-16.5/10PR
Brand ( Hiệu ) : Solideal - Srilanka
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc Deestone D316 (31x15.50-15)

Vỏ xe xúc Deestone D316 (31x15.50-15)

Mã SP : OBGL
Part Number , S/N : 31x15.50-15
Thông số kỹ thuật : 31x15.50-15
Model : 31x15.50-15 10PR
Brand ( Hiệu ) : OTR HBR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe nâng Deestone D301 (8.25-15 ET890)

Vỏ xe nâng Deestone D301 (8.25-15 ET890)

Mã SP : VTH03393
Model : 825-15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe nâng Deestone D307 (7.00-12 SOLID)

Vỏ xe nâng Deestone D307 (7.00-12 SOLID)

Mã SP : IS01-004
Thông số kỹ thuật : 700-12
Trọng lượng , (Kg) : 45.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe nâng Deestone D301 (7.00-15 ET890)

Vỏ xe nâng Deestone D301 (7.00-15 ET890)

Mã SP : VTH01347
Thông số kỹ thuật : 700-15
Brand ( Hiệu ) : komakai
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe nâng Deestone D306 (7.00-12 RIM GUARD)

Vỏ xe nâng Deestone D306 (7.00-12 RIM GUARD)

Mã SP : VTH01298
Brand ( Hiệu ) : DEESTONE
Trọng lượng , (Kg) : 47.7
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 18*7-8 , 18x7-8 DEESTONE- Hơi

Lốp xe nâng 18*7-8 , 18x7-8 DEESTONE- Hơi

Mã SP : VTH01308
Part Number , S/N : 18*7-8 , 18x7-8
Thông số kỹ thuật : 18*7-8 , 18x7-8
Model : 18*7-8 , 18x7-8
Brand ( Hiệu ) : deestone
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 650-10 , 6.50-10 DEESTONE- ĐẶC

Lốp xe nâng 650-10 , 6.50-10 DEESTONE- ĐẶC

Mã SP : VTH01317
Part Number , S/N : 650-10,6.50-10
Thông số kỹ thuật : 582x157
Model : 650-10,6.50-10
Brand ( Hiệu ) : deestone
Trọng lượng , (Kg) : 33.6
Kích thước (D x R x C) mm: 650-10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
3.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 600-9 , 6.00-9 DEESTONE- Đặc

Lốp xe nâng 600-9 , 6.00-9 DEESTONE- Đặc

Mã SP : VTH01323
Part Number , S/N : 600-9,6.00-9
Thông số kỹ thuật : 533x140
Brand ( Hiệu ) : deestone
Trọng lượng , (Kg) : 25.1
Kích thước (D x R x C) mm: 600-9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái lan
2.950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 250-15/70 DEESTONE

Lốp xe nâng 250-15/70 DEESTONE

Mã SP : VX250-15
Thông số kỹ thuật : 250-15
Brand ( Hiệu ) : Bergonan
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 300-15,3.00-15 DEESTONE- ĐẶC

Lốp xe nâng 300-15,3.00-15 DEESTONE- ĐẶC

Mã SP : VX300-15-4
Part Number , S/N : 300-15,3.00-15
Thông số kỹ thuật : 300-15 , 3.00-15
Model : 300-15,3.00-15
Brand ( Hiệu ) : deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe nâng Deestone D308 (4.00-8 SOLID)

Vỏ xe nâng Deestone D308 (4.00-8 SOLID)

Mã SP : VX400-8
Thông số kỹ thuật : 400-8
Brand ( Hiệu ) : Solideal
Trọng lượng , (Kg) : 8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 375*77
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe nâng Deestone 500-8

Vỏ xe nâng Deestone 500-8

Mã SP : VX500-8-5
Thông số kỹ thuật : 500-8
Brand ( Hiệu ) : deestone
Trọng lượng , (Kg) : 15.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 700-15 , 7.00-15 DEESTONE -Hơi

Lốp xe nâng 700-15 , 7.00-15 DEESTONE -Hơi

Mã SP : VTH43529
Part Number , S/N : 700-15 , 7.00-15
Thông số kỹ thuật : 700-15 , 7.00-15
Model : 700-15 , 7.00-15
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 750-15 ,7.50-15 DEESTONE - Đặc

Lốp xe nâng 750-15 ,7.50-15 DEESTONE - Đặc

Mã SP : VTH43526
Thông số kỹ thuật : 768x188
Model : 7.50-15,750-15
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Trọng lượng , (Kg) : 75
Kích thước (D x R x C) mm: 750-15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 6.00-9

Lốp xe 6.00-9

Mã SP : NRBB
Thông số kỹ thuật : 6.00-9
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 6.00-9

Lốp xe 6.00-9

Mã SP : V8CW
Thông số kỹ thuật : 6.00-9
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 6.50-10

Lốp xe 6.50-10

Mã SP : C20B
Thông số kỹ thuật : 6.50-10
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 6.50-10

Lốp xe 6.50-10

Mã SP : J4EK
Thông số kỹ thuật : 6.50-10
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 700-15 , 7.00-15 DEESTONE - Đặc

Lốp xe nâng 700-15 , 7.00-15 DEESTONE - Đặc

Mã SP : QUB5
Part Number , S/N : 700-15,7.00-15
Thông số kỹ thuật : 700-15,7.00-15
Model : 700-15,7.00-15
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 750-15 ,7.50-15DEESTONE - Hơi

Lốp xe nâng 750-15 ,7.50-15DEESTONE - Hơi

Mã SP : F4DR
Part Number , S/N : 7.50-15,750-15
Thông số kỹ thuật : 7.50-15,750-15
Model : 7.50-15,750-15
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.15-15 , 815-15 DEESTONE- Đặc

Lốp xe nâng 8.15-15 , 815-15 DEESTONE- Đặc

Mã SP : NNFZ
Part Number , S/N : 8.15-15 , 815-15
Thông số kỹ thuật : 8.15-15 , 815-15
Model : 8.15-15 , 815-15
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 600-9 , 6.00-9 DEESTONE- Hơi

Lốp xe nâng 600-9 , 6.00-9 DEESTONE- Hơi

Mã SP : J6UX
Part Number , S/N : 600-9,6.00-9
Thông số kỹ thuật : 6.00-9 , 600-9
Model : 6.00-9 , 600-9
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
1.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 650-10 , 6.50-10 DEESTONE- Hơi

Lốp xe nâng 650-10 , 6.50-10 DEESTONE- Hơi

Mã SP : L05H
Part Number , S/N : 6.50-10 , 650-10
Thông số kỹ thuật : 6.50-10 , 650-10
Model : 6.50-10 , 650-10
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
2.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 28*9-15 , 28x9-18 DEESTONE- ĐẶC

Lốp xe nâng 28*9-15 , 28x9-18 DEESTONE- ĐẶC

Mã SP : UX6N
Part Number , S/N : 28*9-15 , 28x9-18
Thông số kỹ thuật : 28*9-15 , 28x9-18
Model : 28*9-15 , 28x9-18
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 27x12.00-12

Lốp xe 27x12.00-12

Mã SP : VTH28745
Thông số kỹ thuật : 27x12.00-12
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 28x10.00-12

Lốp xe 28x10.00-12

Mã SP : VTH28742
Thông số kỹ thuật : 28x10.00-12
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 18x8.50-8 (4 Ply)

Lốp xe 18x8.50-8 (4 Ply)

Mã SP : VTH28736
Thông số kỹ thuật : 28x12.00-12
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 10-16.5 EW

Lốp xe 10-16.5 EW

Mã SP : UHF0
Thông số kỹ thuật : 10-16.5 EW
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 27x10.50-15 EW

Lốp xe 27x10.50-15 EW

Mã SP : C37T
Thông số kỹ thuật : 27x10.50-15 EW)
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc Deestone D304 (27x8.50-15 EW)

Vỏ xe xúc Deestone D304 (27x8.50-15 EW)

Mã SP : 0JII
Thông số kỹ thuật : 27x8.50-15 EW
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc Deestone D304 (27x10.50-15 EW)

Vỏ xe xúc Deestone D304 (27x10.50-15 EW)

Mã SP : X47C
Thông số kỹ thuật : 27x10.50-15 EW
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc Deestone D304 (12-16.5 EW)

Vỏ xe xúc Deestone D304 (12-16.5 EW)

Mã SP : L02B
Thông số kỹ thuật : 12-16.5 EW
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc Deestone D304 (14-17.5 EW)

Vỏ xe xúc Deestone D304 (14-17.5 EW)

Mã SP : GY4K
Thông số kỹ thuật : 14-17.5 EW
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc Deestone D304 (15-19.5 EW)

Vỏ xe xúc Deestone D304 (15-19.5 EW)

Mã SP : RGWB
Thông số kỹ thuật : 15-19.5 EW
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc Deestone D305 (10-16.5 EG)

Vỏ xe xúc Deestone D305 (10-16.5 EG)

Mã SP : 6RPX
Thông số kỹ thuật : 10-16.5 EG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe nâng Deestone D306 (8.25-15)

Vỏ xe nâng Deestone D306 (8.25-15)

Mã SP : XW9B
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 26x10.00-12

Lốp xe 26x10.00-12

Mã SP : VTH28756
Thông số kỹ thuật : 26x10.00-12
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 26x12.00-12

Lốp xe 26x12.00-12

Mã SP : VTH28754
Thông số kỹ thuật : 26x12.00-12
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 27x10.00-12

Lốp xe 27x10.00-12

Mã SP : VTH28750
Thông số kỹ thuật : 27x10.00-12
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng Desstone 6.50-10 D307

Lốp xe nâng Desstone 6.50-10 D307

Mã SP : VTH50457
Part Number , S/N : 6.50-10
Thông số kỹ thuật : 6.50-10 D307
Model : D307
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
4.400.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 21*8 - 9 , 21x8-9 DEESTONE - Hơi

Lốp xe nâng 21*8 - 9 , 21x8-9 DEESTONE - Hơi

Mã SP : VTH43530
Part Number , S/N : 21x8-9 , 21*8-9
Thông số kỹ thuật : 21x8-9 , 21*8-9
Model : 21x8-9 , 21*8-9
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 550-15,5.50-15 DEESTONE- Đặc

Lốp xe nâng 550-15,5.50-15 DEESTONE- Đặc

Mã SP : VTH43528
Part Number , S/N : 550-15,5.50-15
Thông số kỹ thuật : 666x144
Model : 550-15,5.50-15
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Trọng lượng , (Kg) : 37
Kích thước (D x R x C) mm: 550-15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 550-15,5.50-15 DEESTONE- Hơi

Lốp xe nâng 550-15,5.50-15 DEESTONE- Hơi

Mã SP : VTH43527
Part Number , S/N : 550-15,5.50-15
Thông số kỹ thuật : 550-15,5.50-15
Model : 550-15,5.50-15
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.25-15 , 825-15 DEESTONE- Hơi

Lốp xe nâng 8.25-15 , 825-15 DEESTONE- Hơi

Mã SP : VTH43524
Part Number , S/N : 8.25-15 , 825-15
Thông số kỹ thuật : 8.25-15 , 825-15
Model : 8.25-15 , 825-15
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
4.350.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 500-8 , 5.00-8 DEESTONE- Hơi

Lốp xe nâng 500-8 , 5.00-8 DEESTONE- Hơi

Mã SP : VTH43522
Part Number , S/N : 500-8 , 5.00-8
Thông số kỹ thuật : 500-8 , 5.00-8
Model : 500-8 , 5.00-8
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
1.320.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 13.00-24 Deestone

Lốp xe 13.00-24 Deestone

Mã SP : VTH31084
Thông số kỹ thuật : 13.00-24
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 11x7.10-5

Lốp xe 11x7.10-5

Mã SP : VTH29133
Thông số kỹ thuật : 11x7.10-5
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 11x4.00-4

Lốp xe 11x4.00-4

Mã SP : VTH29125
Thông số kỹ thuật : 11x4.00-4
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 4.00-4

Lốp xe 4.00-4

Mã SP : VTH29123
Thông số kỹ thuật : 4.00-4
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 4.10/3.50-4

Lốp xe 4.10/3.50-4

Mã SP : VTH29122
Thông số kỹ thuật : 4.10/3.50-4
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 11x4.00-5

Lốp xe 11x4.00-5

Mã SP : VTH29112
Thông số kỹ thuật : 11x4.00-5
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 13x5.00-6

Lốp xe 13x5.00-6

Mã SP : VTH29112
Thông số kỹ thuật : 13x5.00-6
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 13x6.50-6

Lốp xe 13x6.50-6

Mã SP : VTH29111
Thông số kỹ thuật : 13x6.50-6
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 15x6.00-6

Lốp xe 15x6.00-6

Mã SP : VTH29110
Thông số kỹ thuật : 15x6.00-6
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 4.80x4.00-8

Lốp xe 4.80x4.00-8

Mã SP : VTH29108
Thông số kỹ thuật : 4.80x4.00-8
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 16x6.50-8

Lốp xe 16x6.50-8

Mã SP : VTH29107
Thông số kỹ thuật : 16x6.50-8
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 16x7.50-8

Lốp xe 16x7.50-8

Mã SP : VTH29106
Thông số kỹ thuật : 16x7.50-8
Brand ( Hiệu ) : Deestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 »