Kích thủy lực 1 chiều 250 tấn, 50 mm KIET RCS-2500

Kích thủy lực 1 chiều 250 tấn, 50 mm KIET RCS-2500

Mã SP : VTH89064
Model : RCS-2500
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 200 tấn, 50 mm TONNERS DSR-20050

Kích thủy lực 1 chiều 200 tấn, 50 mm TONNERS DSR-20050

Mã SP : VTH89042
Model : DSR-20050
Brand ( Hiệu ) : TONNERS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Korea
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 300 tấn, 60 mm KIET RCS-3000

Kích thủy lực 1 chiều 300 tấn, 60 mm KIET RCS-3000

Mã SP : VTH89035
Model : RCS-3000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 200 tấn, 50 mm TONNERS DSR-20050

Kích thủy lực 1 chiều 200 tấn, 50 mm TONNERS DSR-20050

Mã SP : VTH89023
Model : DSR-20050
Brand ( Hiệu ) : TONNERS
Trọng lượng , (Kg) : 70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Korea
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 60 mm LARZEP SMP10006

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 60 mm LARZEP SMP10006

Mã SP : VTH88998
Model : SMP10006
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 150 tấn, 50mm TONNERS DSR-15050

Kích thủy lực 1 chiều 150 tấn, 50mm TONNERS DSR-15050

Mã SP : VTH88979
Model : DSR-15050
Brand ( Hiệu ) : TONNERS
Trọng lượng , (Kg) : 43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Korea
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 110 tấn, 40 mm REHOBOT CLF1100-40

Kích thủy lực 1 chiều 110 tấn, 40 mm REHOBOT CLF1100-40

Mã SP : VTH88955
Model : CLF1100-40
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 23.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Sweden
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 93 tấn, 56 mm MEGA CSR-93

Kích thủy lực 1 chiều 93 tấn, 56 mm MEGA CSR-93

Mã SP : VTH88932
Model : CSR-93
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 57 mm BETEX NSCS 1002

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 57 mm BETEX NSCS 1002

Mã SP : VTH88890
Model : NSCS 1002
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 57mm KIET RCS-1002

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 57mm KIET RCS-1002

Mã SP : VTH88878
Model : RCS-1002
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 55mm OSAKA EL100S5.5

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 55mm OSAKA EL100S5.5

Mã SP : VTH88843
Model : EL100S5.5
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 50 mm TONNERS DSR-10050

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 50 mm TONNERS DSR-10050

Mã SP : VTH88819
Model : DSR-10050
Brand ( Hiệu ) : TONNERS
Trọng lượng , (Kg) : 25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Korea
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 68 tấn, 45 mm REHOBOT CLF670-45

Kích thủy lực 1 chiều 68 tấn, 45 mm REHOBOT CLF670-45

Mã SP : VTH88807
Model : CLF670-45
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Sweden
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, 60 mm BETEX NSCS 502

Kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, 60 mm BETEX NSCS 502

Mã SP : VTH88799
Model : NSCS 502
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 10.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, 60 mm OSAKA EL50S6

Kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, 60 mm OSAKA EL50S6

Mã SP : VTH88779
Model : EL50S6
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, 60 mm LARZEP SMP05006

Kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, 60 mm LARZEP SMP05006

Mã SP : VTH88761
Model : SMP05006
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, 60 mm KIET RCS-502

Kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, 60 mm KIET RCS-502

Mã SP : VTH88749
Model : RCS-502
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 55 tấn, 53mm MEGA CSR-55

Kích thủy lực 1 chiều 55 tấn, 53mm MEGA CSR-55

Mã SP : VTH88702
Model : CSR-55
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 31 tấn, 150mm MEGA CSF-31D

Kích thủy lực vòng hãm 31 tấn, 150mm MEGA CSF-31D

Mã SP : VTH88647
Model : CSF-31D
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Trọng lượng , (Kg) : 14.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 40 tấn, 45 mm REHOBOT CLF450-40

Kích thủy lực 1 chiều 40 tấn, 45 mm REHOBOT CLF450-40

Mã SP : VTH88644
Model : CLF450-40
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 8.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Sweden
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, 62 mm KIET RCS-302

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, 62 mm KIET RCS-302

Mã SP : VTH88637
Model : RCS-302
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, 60 mm LARZEP SMP03006

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, 60 mm LARZEP SMP03006

Mã SP : VTH88625
Model : SMP03006
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, 62 mm BETEX NSCS 302

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, 62 mm BETEX NSCS 302

Mã SP : VTH88610
Model : NSCS 302
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 6.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, 60 mm OSAKA EL30S6

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, 60 mm OSAKA EL30S6

Mã SP : VTH88580
Model : EL30S6
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 31 tấn, 60 mm MEGA CSR-31

Kích thủy lực 1 chiều 31 tấn, 60 mm MEGA CSR-31

Mã SP : VTH88523
Model : CSR-31
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 22 tấn, 50 mm REHOBOT CLF220-50

Kích thủy lực 1 chiều 22 tấn, 50 mm REHOBOT CLF220-50

Mã SP : VTH88501
Model : CLF220-50
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 3.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Sweden
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, 45 mm BETEX NSCS201

Kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, 45 mm BETEX NSCS201

Mã SP : VTH88456
Model : NSCS201
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, 45 mm Kiet RCS-201

Kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, 45 mm Kiet RCS-201

Mã SP : VTH88436
Model : RCS-201
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 2.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, 45 mm OSAKA EL20S4.5

Kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, 45 mm OSAKA EL20S4.5

Mã SP : VTH88417
Model : EL20S4.5
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 3.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,300mm BETEX JLLC 100012

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,300mm BETEX JLLC 100012

Mã SP : VTH88392
Model : JLLC 100012
Brand ( Hiệu ) : Betex
Trọng lượng , (Kg) : 1430
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, 40mm LARZEP SMP02004

Kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, 40mm LARZEP SMP02004

Mã SP : VTH88389
Model : SMP02004
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Nâng cao (m) : 153mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn, 300mm KIET CLLRS-100012

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn, 300mm KIET CLLRS-100012

Mã SP : VTH88385
Model : CLLRS-100012
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 1559
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,300mm KIET CLL-100012

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,300mm KIET CLL-100012

Mã SP : VTH88375
Model : CLL-100012
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 1430
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,300mm OSAKA OCLL-100012

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,300mm OSAKA OCLL-100012

Mã SP : VTH88367
Model : OCLL-100012
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 1430
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, 38mm BETEX NSCS 101

Kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, 38mm BETEX NSCS 101

Mã SP : VTH88364
Model : NSCS 101
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,150mm BETEX JLLC 10006

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,150mm BETEX JLLC 10006

Mã SP : VTH88356
Model : JLLC 10006
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 1141
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,150mm KIET CLLRS-10006

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,150mm KIET CLLRS-10006

Mã SP : VTH88349
Model : CLLRS-10006
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 1219
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,150mm KIET CLL-10006

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,150mm KIET CLL-10006

Mã SP : VTH88321
Model : CLL-10006
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 1141
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 140mm EAGLE ED-200C-PG-75KM-200

Con đội thủy lực 20 tấn, 140mm EAGLE ED-200C-PG-75KM-200

Mã SP : VTH88301
Model : ED-200C-PG-75KM-200
Brand ( Hiệu ) : Eagle-Konno
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,150mm OSAKA OCLL-10006

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,150mm OSAKA OCLL-10006

Mã SP : VTH88288
Model : OCLL-10006
Brand ( Hiệu ) : Osaka
Trọng lượng , (Kg) : 1141
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 140mm EAGLE ED-200C

Con đội thủy lực 20 tấn, 140mm EAGLE ED-200C

Mã SP : VTH88279
Model : ED-200C
Brand ( Hiệu ) : Eagle-Konno
Trọng lượng , (Kg) : 15.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 140mm EAGLE ED-200-PG-75KM-200

Con đội thủy lực 20 tấn, 140mm EAGLE ED-200-PG-75KM-200

Mã SP : VTH88267
Model : ED-200-PG-75KM-200
Brand ( Hiệu ) : Eagle-Konno
Trọng lượng , (Kg) : 16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,50mm BETEX JLLC 10002

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,50mm BETEX JLLC 10002

Mã SP : VTH88264
Model : JLLC 10002
Brand ( Hiệu ) : Betex
Trọng lượng , (Kg) : 949
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,50mm KIET CLLRS-10002

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,50mm KIET CLLRS-10002

Mã SP : VTH88247
Model : CLLRS-10002
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 999
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 140mm EAGLE ED-200

Con đội thủy lực 20 tấn, 140mm EAGLE ED-200

Mã SP : VTH88240
Model : ED-200
Brand ( Hiệu ) : Eagle-Konno
Trọng lượng , (Kg) : 11.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,50mm KIET CLL-10002

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,50mm KIET CLL-10002

Mã SP : VTH88227
Model : KET-CLL-10002
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 949
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 52mm EAGLE ED-200TC-PG-75KM-200

Con đội thủy lực 20 tấn, 52mm EAGLE ED-200TC-PG-75KM-200

Mã SP : VTH88214
Model : ED-200TC-PG-75KM-200
Brand ( Hiệu ) : Eagle-Konno
Trọng lượng , (Kg) : 11.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,50mm OSAKA OCLL-10002

Kích thủy lực vòng hãm 1000 tấn,50mm OSAKA OCLL-10002

Mã SP : VTH88205
Model : OCLL-10002
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 949
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,300mm BETEX JLLC 80012

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,300mm BETEX JLLC 80012

Mã SP : VTH88171
Model : JLLC 80012
Brand ( Hiệu ) : Betex
Trọng lượng , (Kg) : 1110
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Con đội thủy lực 20 tấn, 52mm EAGLE ED-200TC

Con đội thủy lực 20 tấn, 52mm EAGLE ED-200TC

Mã SP : VTH88156
Model : ED-200TC
Brand ( Hiệu ) : Eagle-Konno
Trọng lượng , (Kg) : 11.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,300mm KIET CLLRS-80012

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,300mm KIET CLLRS-80012

Mã SP : VTH88144
Model : CLLRS-80012
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 1181
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,350mm KIET CLL-80012

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,350mm KIET CLL-80012

Mã SP : VTH88111
Model : CLL-80012
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 1110
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 250mm KIET RACL-15010

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 250mm KIET RACL-15010

Mã SP : VTH88109
Model : RACL-15010
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 48.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 200mm KIET RACL-1508

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 200mm KIET RACL-1508

Mã SP : VTH88101
Model : RACL-1508
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 44.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 150mm KIET RACL-1506

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 150mm KIET RACL-1506

Mã SP : VTH88089
Model : RACL-1506
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 40.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,300mm OSAKA OCLL-80012

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,300mm OSAKA OCLL-80012

Mã SP : VTH88081
Model : OCLL-80012
Brand ( Hiệu ) : Osaka
Trọng lượng , (Kg) : 1110
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 100mm KIET RACL-1504

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 100mm KIET RACL-1504

Mã SP : VTH88071
Model : RACL-1504
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 36.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 50mm KIET RACL-1502

Kích thủy lực vòng hãm 150 tấn, 50mm KIET RACL-1502

Mã SP : VTH88061
Model : RACL-1502
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 32.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,150mm BETEX JLLC 8006

Kích thủy lực vòng hãm 800 tấn,150mm BETEX JLLC 8006

Mã SP : VTH88053
Model : JLLC 8006
Brand ( Hiệu ) : Betex
Trọng lượng , (Kg) : 870
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực vòng hãm 140 tấn, 254mm SIMSON LNC A 150254

Kích thủy lực vòng hãm 140 tấn, 254mm SIMSON LNC A 150254

Mã SP : VTH88051
Model : LNC A 150254
Brand ( Hiệu ) : SIMSON
Trọng lượng , (Kg) : 55.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »