Bạc đạn - Vòng bi 40x115x32

Bạc đạn - Vòng bi 40x115x32

Mã SP : VTH94509
Thông số kỹ thuật : 40x115x32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF 608-2RSH

Bạc đạn - Vòng bi SKF 608-2RSH

Mã SP : VTH93901
Model : 608-2RSH
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 88900/88126

Bạc đạn - Vòng bi TIMKEN 88900/88126

Mã SP : VTH93580
Model : 88900/88126
Brand ( Hiệu ) : TIMKEN
Trọng lượng , (Kg) :
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi 4T CRI-0760

Bạc đạn - Vòng bi 4T CRI-0760

Mã SP : VTH92954
Model : 4T CRI-0760
Brand ( Hiệu ) : NTN
Kích thước (D x R x C) mm: 35x64x37mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF YAR 209-2F

Bạc đạn - Vòng bi SKF YAR 209-2F

Mã SP : VTH92528
Model : YAR 209-2F
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.208
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF YAR 208-2F

Bạc đạn - Vòng bi SKF YAR 208-2F

Mã SP : VTH92527
Model : YAR 208-2F
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.208
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF YAR 205-2F

Bạc đạn - Vòng bi SKF YAR 205-2F

Mã SP : VTH92526
Model : YAR 205-2F
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) : 0.208
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF 23138 CAC/C3W33

Bạc đạn - Vòng bi SKF 23138 CAC/C3W33

Mã SP : VTH92507
Model : 23138 CAC/C3W33
Brand ( Hiệu ) : SKF
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 190x320x104mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SY 30 TF

Bạc đạn - Vòng bi SKF SY 30 TF

Mã SP : VTH92506
Model : SY 30 TF
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF 23238 CC/W33

Bạc đạn - Vòng bi SKF 23238 CC/W33

Mã SP : VTH84625
Model : 23238 CC/W33
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 190x340x120
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU309ECM/C3

Bạc đạn - Vòng bi SKF NU309ECM/C3

Mã SP : VTH84621
Model : NU309ECM/C3
Brand ( Hiệu ) : SKF
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NJ203E

Bạc đạn - Vòng bi FAG NJ203E

Mã SP : VTH83969
Model : NJ203E
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 17x40x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 51222

Bạc đạn - Vòng bi FAG 51222

Mã SP : VTH82687
Thông số kỹ thuật : 110x160x38
Model : 51222
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1412

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1412

Mã SP : VTH82242
Model : BK1412
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 14x20x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1612

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1612

Mã SP : VTH82239
Model : BK1612
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 16x22x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1512

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1512

Mã SP : VTH82237
Model : BK1512
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 15x21x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1812

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1812

Mã SP : VTH82235
Model : BK1812
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 18x24x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1712

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1712

Mã SP : VTH82233
Model : BK1712
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 17x23x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2212

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2212

Mã SP : VTH82232
Model : BK2212
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 22x28x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2012

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2012

Mã SP : VTH82230
Model : BK2012
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 20x26x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0509

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0509

Mã SP : VTH82229
Model : BK0509
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 5x9x9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0709

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0709

Mã SP : VTH82227
Model : BK0709
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 7x11x9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0609

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0609

Mã SP : VTH82224
Model : BK0609
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 6x10x9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2816

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2816

Mã SP : VTH82223
Model : BK2816
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 28x35x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2516

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2516

Mã SP : VTH82222
Model : BK2516
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 25x32x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK3016

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK3016

Mã SP : VTH82219
Model : BK3016
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 30x37x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0910

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0910

Mã SP : VTH82216
Model : BK0910
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 9x13x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0810

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0810

Mã SP : VTH82214
Model : BK0810
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 8x12x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1210

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1210

Mã SP : VTH82213
Model : BK1210
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 12x16x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1010

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1010

Mã SP : VTH82212
Model : BK1010
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 10x14x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1516

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1516

Mã SP : VTH82209
Model : BK1516
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 15x21x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2016

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2016

Mã SP : VTH82207
Model : BK2016
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 20x26x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1816

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1816

Mã SP : VTH82206
Model : BK1816
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 18x24x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0912

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0912

Mã SP : VTH82202
Model : BK0912
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 9x13x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2216

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2216

Mã SP : VTH82200
Model : BK2216
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 22x28x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1012

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK1012

Mã SP : VTH82198
Model : BK1012
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 10x14x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2520

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2520

Mã SP : VTH82196
Model : BK2520
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 25x32x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2820

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2820

Mã SP : VTH82195
Model : BK2820
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 28x35x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK3520

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK3520

Mã SP : VTH82193
Model : BK3520
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 35x42x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK3020

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK3020

Mã SP : VTH82190
Model : BK3020
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 30x37x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK4520

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK4520

Mã SP : VTH82186
Model : BK4520
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 45x52x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK4020

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK4020

Mã SP : VTH82180
Model : BK4020
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 40x47x20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK3012

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK3012

Mã SP : VTH82176
Model : BK3012
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 30x37x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2512

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK2512

Mã SP : VTH82175
Model : BK2512
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 25x32x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0408

Bạc đạn - Vòng bi FAG BK0408

Mã SP : VTH82171
Model : BK0408
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 4x8x8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6909

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6909

Mã SP : VTH82167
Model : RNA6909
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 45x68x40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6908

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6908

Mã SP : VTH82164
Model : RNA6908
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 40x62x40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6911

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6911

Mã SP : VTH82163
Model : RNA6911
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 55x80x45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6910

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6910

Mã SP : VTH82161
Model : RNA6910
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 50x72x40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6913

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6913

Mã SP : VTH82160
Model : RNA6913
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 65x90x45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6912

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6912

Mã SP : VTH82157
Model : RNA6912
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 60x85x45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6914

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6914

Mã SP : VTH82156
Model : RNA6914
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 70x100x54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6916

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6916

Mã SP : VTH82153
Model : RNA6916
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 80x110x54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6915

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6915

Mã SP : VTH82151
Model : RNA6915
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 75x105x54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6918

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6918

Mã SP : VTH82150
Model : RNA6918
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 90x125x63
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6917

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6917

Mã SP : VTH82144
Model : RNA6917
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 85x120x63
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6907

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6907

Mã SP : VTH82140
Model : RNA6907
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 35x55x36
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6919

Bạc đạn - Vòng bi FAG RNA6919

Mã SP : VTH82137
Model : RNA6919
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 95x130x63
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD564

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD564

Mã SP : VTH75498
Model : SD564
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 300x580
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD560

Bạc đạn - Vòng bi SKF SD560

Mã SP : VTH75493
Model : SD560
Brand ( Hiệu ) : SKF
Kích thước (D x R x C) mm: 280x540
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »