MCB Suntree SCB8-63H 25A 10kA 2P

MCB Suntree SCB8-63H 25A 10kA 2P

95.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCB Suntree SCB8-63 20A 10kA 3P

MCB Suntree SCB8-63 20A 10kA 3P

104.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCB Suntree SCB8-63 32A 10kA 3P

MCB Suntree SCB8-63 32A 10kA 3P

115.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCB DC Suntree SL7-63C16 16A 1000VDC 4P

MCB DC Suntree SL7-63C16 16A 1000VDC 4P

470.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCB DC Suntree SL7-63C20 20A 1000VDC 4P

MCB DC Suntree SL7-63C20 20A 1000VDC 4P

470.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCB DC Suntree SL7-63C63 63A 1000VDC 4P

MCB DC Suntree SL7-63C63 63A 1000VDC 4P

520.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB DC Suntree SM8-250HPV 1200VDC 250A 2P

MCCB DC Suntree SM8-250HPV 1200VDC 250A 2P

1.450.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB DC Suntree SM8-125HPV 1500VDC 125A 3P

MCCB DC Suntree SM8-125HPV 1500VDC 125A 3P

1.750.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB DC Suntree SM8-160HPV 1500VDC 160A 3P

MCCB DC Suntree SM8-160HPV 1500VDC 160A 3P

1.900.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB DC Suntree SM8-200HPV 1500VDC 200A 3P

MCCB DC Suntree SM8-200HPV 1500VDC 200A 3P

2.100.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB DC Suntree SM8-250HPV 1500VDC 250A 3P

MCCB DC Suntree SM8-250HPV 1500VDC 250A 3P

2.300.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCB Suntree SCB8-63 50A 10kA 3P

MCB Suntree SCB8-63 50A 10kA 3P

155.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCB Suntree SCB8-63 63A 10kA 3P

MCB Suntree SCB8-63 63A 10kA 3P

185.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCB Suntree SCB8-63 32A 10kA 4P

MCB Suntree SCB8-63 32A 10kA 4P

195.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCB Suntree SCB8-63 63A 10kA 4P

MCB Suntree SCB8-63 63A 10kA 4P

255.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
CB chống sét DC XLSPD-PV 1000VDC 40kA 3P

CB chống sét DC XLSPD-PV 1000VDC 40kA 3P

395.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCB DC Schneider A9N61701 100A 1000VDC 2P

MCB DC Schneider A9N61701 100A 1000VDC 2P

Liên hệ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCB DC Schneider A9N61690 20A 1000VDC 2P

MCB DC Schneider A9N61690 20A 1000VDC 2P

1.590.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
CB chống sét Prosurge V50/420-S 50kA 1P

CB chống sét Prosurge V50/420-S 50kA 1P

470.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
CB chống sét Prosurge T50/255-S 50kA 1P

CB chống sét Prosurge T50/255-S 50kA 1P

470.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
CB chống sét XLSPD-20 20kA 1P+N

CB chống sét XLSPD-20 20kA 1P+N

235.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCB DC XL7-63 16A 1000VDC 4P

MCB DC XL7-63 16A 1000VDC 4P

355.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
CB chống sét DC LW 1000VDC 40kA 2P

CB chống sét DC LW 1000VDC 40kA 2P

185.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
CB chống sét DC SNSPD-PV 1000VDC 40kA 2P

CB chống sét DC SNSPD-PV 1000VDC 40kA 2P

220.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
CB chống sét DC SNSPD-PV 1000VDC 40kA 3P

CB chống sét DC SNSPD-PV 1000VDC 40kA 3P

375.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E3016 16A 25kA 3P

MCCB Schneider EZS100E3016 16A 25kA 3P

809.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E3020 20A 25kA 3P

MCCB Schneider EZS100E3020 20A 25kA 3P

809.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E3025 25A 25kA 3P

MCCB Schneider EZS100E3025 25A 25kA 3P

809.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E3032 32A 25kA 3P

MCCB Schneider EZS100E3032 32A 25kA 3P

809.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E3040 40A 25kA 3P

MCCB Schneider EZS100E3040 40A 25kA 3P

809.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E3050 50A 25kA 3P

MCCB Schneider EZS100E3050 50A 25kA 3P

809.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E3063 63A 25kA 3P

MCCB Schneider EZS100E3063 63A 25kA 3P

809.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E3080 80A 25kA 3P

MCCB Schneider EZS100E3080 80A 25kA 3P

809.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E3100 100A 25kA 3P

MCCB Schneider EZS100E3100 100A 25kA 3P

809.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS160E3100 100A 25kA 3P

MCCB Schneider EZS160E3100 100A 25kA 3P

1.255.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS160E3125 125A 25kA 3P

MCCB Schneider EZS160E3125 125A 25kA 3P

1.364.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS160E3160 160A 25kA 3P

MCCB Schneider EZS160E3160 160A 25kA 3P

1.637.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS250E3200 200A 25kA 3P

MCCB Schneider EZS250E3200 200A 25kA 3P

2.069.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS250E3225 225A 25kA 3P

MCCB Schneider EZS250E3225 225A 25kA 3P

2.069.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS250E3250 250A 25kA 3P

MCCB Schneider EZS250E3250 250A 25kA 3P

2.069.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E4016 16A 25kA 4P

MCCB Schneider EZS100E4016 16A 25kA 4P

1.091.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E4020 20A 25kA 4P

MCCB Schneider EZS100E4020 20A 25kA 4P

1.091.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E4025 25A 25kA 4P

MCCB Schneider EZS100E4025 25A 25kA 4P

1.091.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E4032 32A 25kA 4P

MCCB Schneider EZS100E4032 32A 25kA 4P

1.091.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E4040 40A 25kA 4P

MCCB Schneider EZS100E4040 40A 25kA 4P

1.091.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E4050 50A 25kA 4P

MCCB Schneider EZS100E4050 50A 25kA 4P

1.091.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E4063 63A 25kA 4P

MCCB Schneider EZS100E4063 63A 25kA 4P

1.091.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E4080 80A 25kA 4P

MCCB Schneider EZS100E4080 80A 25kA 4P

1.091.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E4100 100A 25kA 4P

MCCB Schneider EZS100E4100 100A 25kA 4P

1.091.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100E4100 100A 25kA 4P

MCCB Schneider EZS100E4100 100A 25kA 4P

1.091.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS160E4100 100A 25kA 4P

MCCB Schneider EZS160E4100 100A 25kA 4P

1.474.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS160E4125 125A 25kA 4P

MCCB Schneider EZS160E4125 125A 25kA 4P

1.841.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS160E4160 160A 25kA 4P

MCCB Schneider EZS160E4160 160A 25kA 4P

2.210.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS250E4200 200A 25kA 4P

MCCB Schneider EZS250E4200 200A 25kA 4P

2.794.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS250E4225 225A 25kA 4P

MCCB Schneider EZS250E4225 225A 25kA 4P

2.794.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS250E4250 250A 25kA 4P

MCCB Schneider EZS250E4250 250A 25kA 4P

2.794.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100F3020 20A 30kA 3P

MCCB Schneider EZS100F3020 20A 30kA 3P

908.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100F3025 25A 30kA 3P

MCCB Schneider EZS100F3025 25A 30kA 3P

908.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100F3032 32A 30kA 3P

MCCB Schneider EZS100F3032 32A 30kA 3P

908.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
MCCB Schneider EZS100F3040 40A 30kA 3P

MCCB Schneider EZS100F3040 40A 30kA 3P

908.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá